puste


Ikonka - zamek

AKTUALNOŚCI

puste

Odkrycia pod Łodzią

Wiadomość własna lub nadesłana   Archeowieści donoszą o ciekawych odkryciach w Starych Skoszewach pod Łodzią. Od dawna znane jest tamtejsze grodzisko, badane w różnych okresach XX wieku. Wyróżniono kilka fazy osadnictwa - od wczesnośredniowiecznej osady otwartej do założenia dworskiego funkcjonującego między XIV i XVII stuleciem. W 2013 roku powrócili do wsi archeolodzy i przeprowadzili nieinwazyjne badanie terenu grodziska za pomocą m.in. zdjęć lotniczych, map sateliteranych, analizy pola magnetycznego, pomiarów geodezyjnych. Pozwoliło to zrekonstruować zarys grodziska wraz ze zniwelowanymi już wałami. Anomalie geofizyczne ujawniły również prawdopodobne fundamenty dworu obronnego o długości 45 metrów. Niespodziewanym odkryciem było drugie grodzisko, położone w pobliżu (na północ) pierwszego. Jest to niewielki obiekt (38x45 m) interpretowany jako gródek wczesnośredniowieczny lub pozostałość skromnej siedziby późnośredniowiecznej lub nowożytnej. Pierwsze badania nie pozwoliły rozstrzygnąć tej kwestii, ponieważ natrafiono na materiał powierzchniowy z każdej wymienionej epoki historycznej.

Dodano: 28.02.2014
Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej(c) 2001-2022 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.