puste


Ikonka - zamek

AKTUALNOŚCI

puste

Rewitalizacja zamku w Ełku

Wiadomość własna lub nadesłana   Wreszcie coś pozytywnego zaczęło się dziać wokół zamku w Ełku. Na murach budowli powieszono tablice tworzące miniwystawę pn. "Tajemnice wydobywane z przeszłości". Wkrótce ma się zacząć rewitalizacja warowni, a od paru lat, podczas wakacji prowadzone są badania archeologiczne. Dzięki dotychczasowym pracom udało się odkryć i sprostować wiele faktów z historii budowli. Natrafiono m.in. na drewnianą palisadę - fragment najstarszych fortyfikacji, relikty most od zachodu, pozostałości średniowiecznego systemu ogrzewania zamku, a także na nieznany budynek z podłogą wyłożoną kaflami garnczkowymi (po badaniach drewna stwierdzono, iż pochodzi z XV wieku). Skorygowano informacje odnośnie wielkości warowni w średniowieczu. Nie było to duże założenie jak sądzono, w XV wieku składało się z wieży mieszkalno-obronnej otoczonej fosą. Sama wyspa zamkowa była ok. 2x mniejsza niż obecnie. Odbudowa po zniszczeniach warowni podczas wojnie trzynastoletniej nie nastąpiła pod koniec XV stulecia lecz znacznie wcześniej. Odczytano układ zabudowy po późniejszej rozbudowie zamku i okazał się on całkiem inny niż dotychczas opisywano. Dlatego stworzono nową koncepcję rewitalizacji całej wyspy zamkowej i przeznaczenia jej na cele kulturalno - rekreacyjne (m.in. hotel i restauracja). Obiekt ma nawiązywać układem i wyglądem do założenia XVII-wiecznego, ale z wyeksponowaniem starszych elementów.

Dodano: 31.07.2014
Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej(c) 2001-2021 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.