puste  
Województwo: małopolskie / Powiat: gorlicki / Gmina: Biecz

Ikonka - zamek

BIECZ
¤ Dwa zamki i dwa warowne dwory królewskie ¤

Przejście do zdjęć
Zdjęciapuste

Frontowe zdjęcie zamku Biecz

Ocena


Możesz ocenić:
Biecz - Pozostałości po zamkach: Góra Zamkowa i budynek szkoły (dawny Gród Starościński)

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
 - stars Średnia ocena: 0 na 5. Głosów: 0
            
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
3.5 stars Średnia ocena: 3.3 na 5. Głosów: 47
            
 


Opis


Ozdobna pierwsza litera w  historii tego jednego z najstarszych miast polskich napotykamy na aż 4 obiekty zamkowe, z których tylko 1 zachował się w mocno przekształconej formie. Pierwszy, gotycki zamek królewski znajdował się na wzgórzu Góra Zamkowa o wysokości 334 m npm przy drodze na Nowy Sącz. Jako mały przydatny został decyzją króla zburzony już w XV w. Archeolodzy dokładnie przebadali to miejsce i znaleziska znajdują się w muzeum w Bieczu, ale nie w głównej siedzibie - kamienicy z basztą, lecz w budynku błędnie zwanym Domem Kromera. Są tam m.in. zdjęcia od dawna zasypanych już murów. Zamek ten miał wymiary 42 x 20 m i posiadał jedną wieżę o średnicy 10 m od strony płn.-zach. Na terenie przy zamku prawdopodobnie mieścił się dawny Biecz, odkryto bowiem wiele śladów wczesnośredniowiecznego osadnictwa.
Stolica kraju
Na zamku w Bieczu bardzo często przebywali królowie Polski: Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki, ten pierwszy myślał nawet nad okresowym przeniesieniem do tego miasta stolicy kraju.

Drugi obiekt istniejący równocześnie z pierwszym, choć nazywany już w średniowieczu zamkiem, był bardziej obronnym dworem królewskim z wieżą na niewielkim wzgórzu (280 m npm) we wschodniej części miasta. Na jego miejscu wzniesiono nie istniejący już kościół św. Ducha oraz szpital dla ubogich. Mimo to archeolodzy odkryli jego fundamenty. Z murów tego zamku zbudowano w pobliżu budynek zwany dziś "Grodem", który jest uznawany za czwarty zamek w Bieczu, bowiem posiadał bardzo grube i mocne mury oraz wieżę. Obecnie to szkoła (gimnazjum nr 1).
Trzeci zamek znajdował na wzgórzu, na którym obecnie stoi kościół św. Anny (dawniej franciszkanów - reformatów), poza murami miejskimi od wschodu. Niewiele o nim wiadomo, a jego pozostałościami jest dziś tylko portal z symbolami Jagiellonów przeniesiony do budynku szpitala św. Ducha.
Ciekawsze od "miejsc zamkowych" w Bieczu są jednak obwarowania miejskie. Z 14 okrągłych i kwadratowych wież dobrze zachowane są trzy na zachodzie miasta: wieża zwana Rajcowską, Radziecką lub Katowską, podobna wieża północno-zachodnia przy kolegiacie i wysoka kwadratowa wieża również przy tej świątyni, wykorzystywana jako dzwonnica. Są jeszcze 2 inne baszty, ale w stanie mocno zrujnowanym oraz resztki murów obwodowych z barbakanem. O potędze dawnego Biecza może świadczyć fakt, że od czasu powstania obwarowań do roku 1770 r. nikomu nie udało się go zdobyć.Plan


Rekonstrukcja lub stary widok zamku biecz
Plan Góry Zamkowej wg S. Tomkiewicza
Źródło: Zamki Polski południowo wschodniej, Michał Proksa, Marek Gosztyła, Przemyśl 1997


Rekonstrukcja

Powrót na górę

Rekonstrukcja lub stary widok zamku biecz
Średniowieczny zamek królewski w Bieczu. Rekonstrukcja J.Gumowskiego na
podstawie zachowanych w ziemi na Górze Zamkowej fundamentów
Źródło: Związki z Bieczem Królowej Jadwigi, G. Ślawska, Biecz 1997


Historia


Ozdobna pierwsza litera przyjmuje się, że zamek królewski w Bieczu budowano na miejscu wcześniejszego grodu (odnaleziono resztki spalonego wału i zakopaną w nim ceramikę) etapami już od XIII w. Na postawie badań archeologicznych ustalono że warownia miała kształt prostokąta o wymiarach 42 x 20 m. Od północnego zachodu znajdowała się okrągła wieża o średnicy 10 m, a od północnego wschodu do zamku dostawiony był budynek zewnętrzny. Od zachodu prowadził do zamku zwodzony most. W okolicach wieży odkryto zgrubienie murów co pozwala sądzić iż była ona wraz z częścią murów obwodowych wybudowana najwcześniej - być może już w I poł. XIII w. Przy zamku znajdował się kościół pod wezwaniem św. Piotra o którym wspomina dokument z XI w.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku biecz
Tak kiedyś wyglądał Biecz. Sztych Hogenberga z XVI w.


Rekonstrukcja lub stary widok zamku biecz
Powiększony fragment powyższego sztychu z Grodem Starościńskim

punktor1306 r. - zamek w Bieczu był własnością biskupa Muskaty
punktor 1311 r. - Biecz stał się na stałe własnością królewską, kiedy to Władysław Łokietek zajął ziemie biskupa Muskaty. Wcześniej właścicielami miasta była księżna krakowska Kinga, a także na zmianę król polski, Węgrzy, Czesi i biskup Muskata. To w Bieczu właśnie w potwierdzono na piśmie zezwolenie na sprowadzenie Krzyżaków do Polski.
punktor 1348 r. - burgrabią zamku był Mikołaj z Babic
punktor 1371 r. - na zamku przebywała królowa Węgier i Polski Elżbieta
punktor II poł. XIV w. - zamek należał prawdopodobnie do królowej Jadwigi
punktor1395 r. - wzmianka o drugim zamku we wschodniej części miasta - warownym dworze królewskim. Nie zachowały się niestety informacje kiedy go zbudowano, a mógł być nawet starszy od zamku na Górze Zamkowej. W tym roku królowa Jadwiga nakazała go rozebrać a na jego miejscu wzieść szpital dla ubogich
punktor 1401 r. - po śmierci Jadwigi w zamku król Władysław Jagiełło zaręczył się z Anną Cylejską
punktor 1439 r. - w zamku Władysław Warneńczyk spotkał się z królem węgierskim Albrechtem Habsburgiem, tutaj także zawarł układ z zakonem joannitów
punktor 01.08.1475 r. - na rozkaz król Kazimierza Jagiellończyka władze grodzkie ze starostą zostały przeniesione z pierwszego zamku do nowej siedziby. Król zarządził też rozbiórkę starego zamku. Można przypuszczać że zamek był w złym stanie i nie opłacało się go naprawiać. Nie był też przystosowany na odparcie ataku z użyciem nowoczesnej broni, a w razie zagrożenia mógł za to być wykorzystany przez wroga do ostrzału miasta. Dlatego też siedzibą starosty został trzeci zamek, po wschodniej stronie miasta, także poza murami miejskimi.
punktor 1502 r. - istnieje dokument, iż Jakub Siekliński z żoną otrzymali zezwolenie na wykorzystanie kamienia z pierwszego zamku na budowę domu wójtowskiego. Tak powstał budynek z wieżą zwany Grodem Starościńskim, a wcześniej Wójtostwem uznawany za czwarty zamek w Bieczu

Rekonstrukcja lub stary widok zamku biecz
Rycina wykonana techniką drzeworytu z okładki "Przyjaciela Ludu" z dnia 6 maja1837 r. Góra Zamkowa po lewej

punktor1641 r. - sejmik w Proszowicach podjął uchwałę o przeniesieniu z trzeciego zamku sądu grodzkiego i wszystkich akt do wspomnianego wyżej Grodu Starościńskiego. Habia Jan Wielopolski przekazał więc zamek zakonowi oo. Reformatów, którzy mieli walczyć z arianami a także skarżyli się, że ich stara drewniana siedziba jest w złym stanie, narażona na ciągłe wylewy Ropy. Rok później na jego miejscu wybudowano istniejący do dziś kościół (obecnie kościół św Anny) i klasztor reformatów (franciszkanów)
punktor 1877 r. - odsłonięto zachowane w ziemi fundamenty i na ich podstawie naszkicowano pierwszą rekonstrukcję zamku na Górze Zamkowej
punktor1958 r. - badania archeologiczne placu przy szpitalu św. Ducha doprowadziły do odkrycia fundamentów dwóru królewskiego wzmiankowanego w 1395 roku.
punktor 1961 r. - na Górze Zamkowej rozpoczęto prace archeologiczne.Legendy

Powrót na górę

Ozdobna pierwsza litera jedną z legendą związaną z Bieczem jest historia zbója Becza. Był on słynnym rozbójnikiem znanym w całej okolicy. W swojej kryjówce w Liwoczu miał podobno olbrzymie skarby zdobyte oczywiście napadami i rabunkiem. Pewnego razu wysłano przeciw niemu chorągiew rycerzy, którzy zdołali go pojmać i postawić pod sąd. Został skazany na śmierć, jednak udało mu się ubłagać zmianę wyroku, pod warunkiem że wybuduje miasto. Becz dotrzymał słowa, wybudował miasto nazwane swoim imieniem, a w nim kościół i zamek, całość zaś otoczył murem. Do niedawna w zabytkowej kamienicy w rynku mieściła się bardzo stylowo urządzona knajpa "U Becza" z pysznymi plackami po węgiersku. Dziś jest ona reaktywowana, ale w mocno zmienionej (na minus) formie, choć placki nadal są ponoć dobre i tanie.


Kościół reformatów powstały z przebudowy trzeciego zamku
Źródło: Serwis www.biecz.powiat.gorlice.pl

Innym ciekawym podaniem jest legenda o zaśniętych rycerzach. Gdy w XV wieku zaczęły zmieniać się sposoby walki, weszła do użytku broń palna polscy rycerze wraz z całym rynsztunkiem i końmi zeszli do podziemi. Oczekują tam na nadejście właściwego dla nich czasu by na wezwanie znów stanąć obronie Biecza i całej ojczyzny Wśród rycerzy co pewien czas dokonywany jest przegląd uzbrojenia i gdy okaże się że potrzebna jest jakaś reperacja na powierzchnię wysyłany jest posłaniec, który znajduje uczciwego kowala i zaprowadza go do tajnej groty. Dokonuje on wszystkich niezbędnych napraw i podkuwa konie, w zamian za co otrzymuje od rycerzy wydawałoby się niewiele warte rzeczy, które jednak okazują się na zewnątrz bardzo cenne. I tak kowal z Biecza, który ostatnio został zaprowadzony do groty dostał kawałek żelaza, który na powierzchni okazał się kawałkiem złota. Żyje jeszcze ponoć kilku najstarszych bieczan, którzy widzieli jak w okolicy Góry Zamkowej rozsuwa się ziemia i ukazuje grota do kryjówki zaśniętych rycerzy.


Wstęp

Wolny

Położenie i dojazd


Wschodnia część woj. małopolskiego. 55 km na wschód od Nowego Sącza. Zobacz na mapie.
Dojazd PKP lub PKS-em z Nowego Sącza lub Krosna. Autobusy jeżdżą bardzo często. Góra Zamkowa leży za wieżą Katowską przy drodze na Nowy Sącz. U jej podnóża umieszczono tablicę informacyjną więc łatwo tam trafić Zamek z XV stał na miejscu dzisiejszego Kościoła Reformatów. Znajduje się on w granicach miasta, przy drodze na Jasło.

Czas

Powrót na górę

Wejście na Górę Zamkową trwa ok. 10 min, znajduje się ona 5 minut drogi od Baszty Katowskiej. Jeśli chcemy zobaczyć jednocześnie wszystkie wieże (nawet te zrujnowane), muzeum, Górę Zamkową i Kościół Reformatów to na piechotę zajmie to ok. 90 min. bo znajdują się one w rożnych częściach miasta, samochodem można je oglądnąć znaczenie szybciej.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Góra zamkowa:
format D (stopnie):   N 49.72521111°,  E 21.24606667°
format DM (stopnie, minuty):   N 49° 43.5126666',  E 21° 14.7640002'
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   N 49° 43' 30.76'',  E 21° 14' 45.84''

Gród Starościński (szkoła):
format D (stopnie):   N 49.73014167°,  E 21.25269444°
format DM (stopnie, minuty):   N 49° 43.8085002',  E 21° 15.1616664'
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   N 49° 43' 48.51'',  E 21° 15' 09.70''

Klasztor reformatów:
format D (stopnie):   N 49.7318°,  E 21.25593333°
format DM (stopnie, minuty):   N 49° 43.908',  E 21° 15.3559998'
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   N 49° 43' 54.48'',  E 21° 15' 21.36''


BibliografiapunktorGosztyła Marek, Proksa Michał - Zamki Polski południowo-wschodniej
punktorGuerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktorKajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktorMoskal Krzysztof - "Zamki w dziejach Polski i Słowacji między Wisłą a Hornadem" tom 1 i 2
punktorŚlawska G. - Związki z Bieczem Królowej Jadwigi

Zdjęcia


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Biecz - Góra Zamkowa Biecz - Szczyt Góry Zamkowej Biecz - Widok na miasto z Góry Zamkowej. Widać baszty z dawnych obwarowań, biała wieża to ratusz Biecz - Tablica informacyjna Biecz - Wieża płn.-zach. z murem obwodowym Biecz - Baszta Katowska i mur obwodowy Biecz - Baszta Katowska z kamienicą Barianów-Rokickich

Zdjęcia wykonane: wiosną 2002 i 2005

Wideo


Film przedstawiający model 3D miasta Biecza z ok. 1600 roku wykonany w programie Google SketchUp przez Tadeusza BochnięZ lotu ptaka


Widok opisywanego obiektu (lub miejsca na którym stał) z satelity

Geoportal
Góra Zamkowa

Geoportal
Gród Starościński (szkoła)

Geoportal
Klasztor reformatów


Noclegi


punktorBiecz - Pensjonat "Grodzka", ul. Świerczewskiego 35, tel. (018) 51 24 11 w.121
punktor Biecz - Schronisko PTSM, ul. Parkowa 1, tel. (018) 447 10 14, 447 18 29

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1        oferta noclegowa 2

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • Biecz       Autor:  z-pogranicza      Data:  2014-11-19 20:54:15
  Więcej o historii Biecza, kacie, zamkach i innych ciekawostkach można przeczytać na:  
  http://z-pogranicz­a.blogspot.com/p/bie­cz.html
 • Biecz - wizualizacja 3D z czasów świetności       Autor:  Gabriel      Data:  2014-03-06 23:10:51
  Zachęcam do przeczytania solidnego i ciekawego artykułu o Bieczu oraz obejrzenia fenomentalnych prezentacji 3D średniowiecznego Biecza. Fantastyczne!
  http://www.malopol­ska24.pl/index.php/2­014/03/biecz-histori­a-malowany/    
 • Biecz-wspomnienia z dziecinstwa       Autor:  Bernhard Strokosch      Data:  2013-08-27 13:13:44
  Jako maly chlopiec bywalem wraz z bratem i rodzicami w wakacje u Klary i Jana Salamon, rzeka Ropa szyb naftowy na gorze zamkowej Salamonowej,las, grzyby i przepiekne miasteczko, targ na rynku i mili ludzie zawsze milo wspominamy te czasy, pozdrawiam wszystkich Bieczan

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2019 BD - KONTAKT - POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.