pusteTelefon kontaktowy
Zamek,
tel. (41) 308 00 48Ikonka - zamek

CHĘCINY
🏰 Średniowieczny zamek królewski 🏰

Przejście do zdjęć
Zdjęciapuste

Frontowe zdjęcie zamku Chęciny"W skali porównawczej dawnych zamków i miejsc obronnych wyróżnia się zamek chęciński swoistym charakterem i położeniem reprezentując w sposób doskonały ideę średniowiecznej warowni monarszej, która nie będąc stałą siedzibą władcy, jest jednak jednym z wyrazów jego potęgi i siły. [...] Rolę swą chlubnie spełnił i dziś jest dla nas pomnikiem, dokumentem wielkiej wagi i wymowy, świadectwem historycznym swej epoki, której istotę wiernie odtwarza i przekazuje z całym realizmem."
Jan Czarnecki

Ocena


Możesz ocenić:
Chęciny / świętokrzyskie - Średniowieczny zamek królewski

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
4 stars Średnia ocena: 4.1 na 5. Głosów: 279
            
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
4 stars Średnia ocena: 3.9 na 5. Głosów: 223
            
 


Opis


Ozdobna pierwsza litera słynny zamek chęciński od stuleci góruje nad rozległą okolicą na skalistym wzgórzu o wysokości 367 m. Wciąż doskonale widać go z daleka, choć wzgórze powoli zarasta coraz wyższymi drzewami. Miasto rozłożyło się u jego stóp od strony północnej.
Budowla posiada charakterystyczny podłużny kształt i 3 wieże, w tym dwie baszty kamienne nadbudowane cegłami. Całość otaczają resztki kamiennego muru.
Skarbiec
Zamek Chęciny ze względu na swoje centralne położenie w kraju i dużą warowność uznawany był za wyjątkowo bezpieczny, dlatego nie raz przechowywano tu cenne rzeczy, a nawet całe skarbce. Władysław Łokietek traktował Chęciny niemal jak stolicę kraju, nie tylko przez prawie 10 lat trzymając tutaj skarbiec koronny, ale zwołując zjazdy rycerskie (patrz ciekawostka poniżej) oraz wydając wiele dokumentów, jak np. liczne nadania rycerskie i przywileje dla miast. Inni władcy również doceniali Chęciny i czasowo umieszczali tutaj zawartość koronnego skarbca. W 1318 r. gdy Polsce zagrażali Krzyżacy, arcybiskup Janisław przeniósł do Chęcin skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej. W 1554 r. królowa Bona zdeponowała w zamku swoje kosztowności, które mieściły się na 24 wozach ciągniętych przez 140 koni. Przy ich wywożeniu do Włoch zawalił się most na Nidzie, stąd podobno nazwa tamtejszej wsi - Mosty.
Oryginalny wjazd do zamku prowadził od wschodu, poprzez drewniany zadaszony most postawiony na murowanych filarach. Jest tam co prawda wejście, przez które do niedawna wpuszczano turystów, jednak prawdziwa brama umieszczona była znacznie wyżej. Droga dojazdowa odbijała z pradawnego traktu krakowskiego i prowadziła od zachodu wzdłuż południowego stoku wzgórza zamkowego, skręcając w lewo do bramy zabezpieczonej broną.
Dziś zapewne dla wygody, z powodu bliskości drogi i parkingu do warowni wchodzimy przez XVII-wieczną furtę od zachodu. Ta część warowni to zamek dolny, przeznaczony na cele gospodarcze. Posiadał on zabudowę zarówno murowaną jak i drewnianą, stały tu stajnie, kuźnia, piekarnia. Na dziedzińcu widać wielką dziurę. Jest to pozostałość studni zamkowej, prawdopodobnie nigdy nie ukończonej i traktowanej jako cysterna na deszczówkę. W narożu stoi czworoboczna wieża (brak wstępu), obok której zachowały się jedyne relikty zabudowy.
Dalej po kilku schodkach idzie się do zamku górnego (niegdyś oba człony połączone były sklepionym przejazdem bramnym). Stoją tu przede wszystkim dwie potężne baszty, stanowiące wraz obszarem między nimi (60 na 25-30 metrów) pierwotną warownię.
Baszty w dolnych partiach pełniły funkcje więzienia, w wyższych magazynowe, mieszkalne i obronne. Szczególnie w zachodniej widać liczne otwory strzelnicze. Grubość murów przyziemia baszt wynosi ponad 2 m. Ich zwieńczenie było niegdyś bogatsze niż dziś, najpierw posiadały blanki i machikuły (patrz 2. rekonstrukcja), a potem barokowe hełmy.
Literatura i film
Zamkiem w Chęcinach interesowali się i starali chronić związani z Kielecczyzną wybitni pisarze jak Stefan Żeromski i Henryk Sienkiewicz, Ten pierwszy wspominał o nim w Dziennikach oraz Popiołach, natomiast noblista wystosował list w obronie ruin. W filmie obiekt wystąpił w latach 60-tych w "Panu Wołodyjowskim" jako warownia w Kamieńcu Podolskim.
Żadna z wież chęcińskich nie miała wejścia z dziedzińca, dla bezpieczeństwa wchodziło się do nich z drewnianych ganków obronnych, które można było spalić w razie dostania się wroga do zamku. Na baszcie wschodniej było nawet dwa poziomy ganków. Od północy, przy murach obwodowych znajdują się piwnice, fundamenty i ściana z oknami piętrowego budynku mieszkalnego (tzw. wielki dom). Od zachodu przylegała do niego kuchnia. Same mury miały 9 metrów wysokości i również ganki strażnicze. Przy baszcie zachodniej, na której utworzono wspaniały punkt widokowy, stał od południa drugi, starszy budynek zwany skarbcem, bo prawdopodobnie tu przechowywano skarb państwa. Pomieszczenie nad bramą mieściło kaplicę. W XVII wieku dziedziniec zamku górnego wzbogacił się jeszcze o modne wtedy arkadowe krużganki, co w szczątkowej postaci widać przy murze obwodowym od południa.
Mimo, że zamek Chęciny jest wielkim pomnikiem historii to jednak zwiedzania nie ma w nim za wiele. Na obu dziedzińcach rozłożono kramiki z mało interesującymi towarami, można też postrzelać z łuku. O wiele ciekawsze są wyroby miejscowych rzeźbiarzy przy parkingu. Największą atrakcją jest oczywiście wspięcie się na basztę wschodnią i rozkoszowanie się widokiem z góry na zamek, miasto oraz rozległą okolicę. Częściowo pofałdowany, częściowo zalesiony teren dookoła obfitował w złoża miedzi, ołowiu oraz wapienia zwanego marmurem chęcińskim (wydobywano je już w XIV wieku). Poza tym na zewnątrz warowni biegnie ścieżka, którą trzeba się przejść, aby m.in. zobaczyć budowlę od strony dawnego wjazdu.
Uwaga! W latach 2013-14 zamek wraz z otoczeniem poddane zostały pracom remontowym, więc powyższy opis może być nieco zdezaktualizowany.

Osiedle Park Chęciny
Rekonstrukcja lub stary widok zamku checinyNie tylko zamek chęciński jest wysokiej klasy zabytkiem, ale także jego widok od strony północnej i południowej (wraz z całym wzgórzem). Ten drugi dopiero niedawno wpisany został do rejestru zabytków. Wszystko po to, aby uniemożliwić zabudowę historycznego terenu przez prywatnego inwestora. Od 2004 przy poparciu władz Chęcin zaczął on sprzedawać działki pod zamkiem w celu gęstej zabudowy (150 domów). Jednak wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków z Kielc udało się w 2007 r. zablokować budowę i zyskać akceptację ministra kultury przypieczętowującą wpis do rejestru. Jak argumentował konserwator, p. Cedro: "krajobraz południowego zbocza i przedpola Góry Zamkowej jest jednym z symboli, historycznym znakiem tożsamości regionu świętokrzyskiego i jego ochrona leży w interesie społecznym", a sam zamek "najwspanialszym starożytności polskiej zabytkiem".
Jak miałoby wyglądać osiedle pod warownią, pokazuje zdjęcie obok. Pochodzi ze strony www.checiny.annet.pl, tam też więcej informacji.


Rekonstrukcja lub stary widok zamku checiny
Zamek Chęciny na obrazie J. Szermentowskiego z 1857 r.Plan

Powrót na górę strony

Plan zamku checiny
Plan zamku Chęciny wg. B. Guerquina. Na czarno pierwotna warownia z pocz. XIV w.
Źródło: Zamki w Polsce, Bohdan Guerquin, Arkady 1984


Rekonstrukcja

Powrót na górę strony

Rekonstrukcja lub stary widok zamku checiny
Rekonstrukcja zamku w Chęcinach z XV wieku wg D. Czapczyńskiej i J. Janczykowskiego
A - zamek górny, B - zamek dolny, 1 - wjazd do zamku, 2 - brama z broną, po rewitalizacji przywrócono tu główne wejście, 3 - skarbiec, 4 - kaplica, 5 - dom wielki, 6 - baszta wschodnia, 7 - mur obwodowy, 8 - baszta zachodnia, 9 - dziedziniec gospodarczy, 10 - studnia, 11 - budynek gospodarczy, 12 - wieża czworoboczna, 13 - brama zachodnia, do niedawna tędy prowadziło jedyne wejście do zamku

Rekonstrukcja lub stary widok zamku checiny
1. Elewacja północna w średniowieczu, 2. Baszta wschodnia z dwoma poziomami ganków. Widok od strony dziedzińca, po lewej kaplica, po prawej skarbiec. Rekonstrukcje wg D. Czapczyńskiej i J. Janczykowskiego


Historia

Powrót na górę strony

Ozdobna pierwsza litera początki zamku chęcińskiego nie są znane, ale prawdopodobnie powstał on w pierwszych latach XIV wieku z inicjatywy biskupa Jana Muskaty. Wiadomo na pewno, że budowa musiała zawrzeć się między latami 1275-1306

Rekonstrukcja lub stary widok zamku checiny
Widok od północy wg J.F. Carossiego z 1781 r.


punktor1275 r. - pierwsza wzmianka o wsi Chęciny jako własności podkomorzego sandomierskiego Mikuły. O zamku nie ma jeszcze ani słowa
punktorlata 1303-1306 - w czasie rozbicia dzielnicowego funkcję namiestnika Małopolski z nadania Wacława II pełnił biskup krakowski Jan Muskata. Ten okres jest najbardziej prawdopodobny jako czas rozpoczęcia budowy warowni chęcińskiej
punktor1306 r. - pierwsza wzmianka o zamku Chęciny. Książę Władysław Łokietek oficjalnie nadał go wraz z przyległymi wsiami swojemu dotychczasowemu największemu wrogowi, biskupowi Janowi Muskacie Przeniesiono tu również kasztelanię z Małogoszczy. Zamek stanowiły wtedy dwie baszty (wschodnia i zachodnia), piętrowy budynek przy narożniku południowo-wschodnim zwany skarbcem (ponieważ po 1310 roku trzymano tu skarbiec koronny) oraz wysokie mury obwodowe. Istniała też zapewne zabudowa drewniana. Wjazd prowadził od wschodu

Rekonstrukcja lub stary widok zamku checiny
Rycina z I poł. XIX w. z "Przyjaciela Ludu"

punktor1307 r. - Łokietek zbrojnie odebrał warownię Muskacie, który nie przestał spiskować przeciw niemu
punktor1310 r. - na zamku odbył się zjazd rycerstwa polskiego. Podobnie w 1318 i 1333 roku, jednak najważniejszy miał miejsce w roku 1331
punktorII poł. XIV w. - Kazimierz Wielki rozbudował warownię, m.in. o budynek mieszkalny od strony północnej oraz przedbramię, które potem nadbudowano o kaplicę. Nie lubił chyba jednak Chęcin, ponieważ umieścił w zamku swoją żonę Adelajdę Heską, od której chciał być jak najdalej. Później rezydowała tu także jego siostra Elżbieta, matka króla Ludwika Węgierskiego. W międzyczasie utworzono starostwo chęcińskie
punktorlata 80 XIV w. - Władysław Jagiełło upodobał sobie zamek Chęciny jako miejsce zsyłki co ważniejszych więźniów i jeńców
punktor1425 r. - ten sam monarcha wysłał tu swoją żonę Zofię (Sonkę) i syna Władysława (późniejszego króla Warneńczyka), aby w zdrowych warunkach przeczekali szalejącą zarazę
Pierwszy sejm
26 maja 1331 roku na zamku chęcińskim odbył się Zjazd Ziem Polskich zwołany przez króla Władysława Łokietka. Dzień ten został uznany za pierwsze obrady sejmu w Polsce. W 675 rocznicę tego wydarzenia, w 2006 roku w Chęcinach, pod patronatem ministra kultury i marszałka sejmu hucznie obchodzono "Święto Parlamentaryzmu Polskiego".
Zjazd Łokietka miał szczególne znaczenie jeszcze z innego powodu. Upływał właśnie termin rozejmu z zakonem krzyżackim. Przy udziale najwyższych dostojników państwa na czele z kasztelanem krakowskim Spycimirem z Tarnowa, wojewodą sandomierskim Mszczujem z Chrzelowa, wojewodą krakowskim Mikołajem z Bogorii, kasztelanem wiślickim Adamem z Książa, wojewodą brzeskim Wojciechem z Kościelca i kanclerzem wielkopolskim Piotrem z Bytynia przygotowano kraj do wojny. Król pozbawił urzędu starosty wielkopolskiego Wincentego z Szamotuł, który prowadził niejasną politykę z wrogami kraju i powołał w jego miejsce swojego syna Kazimierza (późniejszego króla). Z Chęcin monarcha i rycerstwo wyruszyli następnie na słynną bitwę pod Płowcami.


Rekonstrukcja lub stary widok zamku checiny
Zamek na rycinie W. Gersona z końca XIX wieku


punktorXV w. - kolejna rozbudowa, powiększająca znacznie bryłę zamku. Od zachodu wzniesiono zamek dolny zwany też przygródkiem z czworoboczną wieżą w narożniku północno-zachodnim. Posiadał on też wykutą w skale studnię (nie wiadomo czy ukończoną) i pełnił funkcje gospodarcze
punktor1508 r. - intratne starostwo chęcińskie otrzymali Szafrańcowie, najpierw Stanisław, potem Hieronim. W zamku funkcjonował sąd i kancelaria grodzka
punktor1550 r. - kolejnym rodem zarządzającym starostwem byli Dębińscy: Walenty i jego syn Stanisław
punktorok. poł. XVI w. - Chęciny spustoszył pożar, który dotknął też zamek
punktorII poł. XVI w. - prawdopodobnie zniszczenia dokonane przez pożar, a może tez brak należytej troski przez starostów o starą średniowieczną warownię nie nadająca się do rozbudowy i mało komfortową sprawiła, iż ta zaczęła powoli podupadać
punktor1576 r. - starosta Stanisław Dębiński wykonał remont warowni za kwotę 675 florenów, który jednak na niewiele się zdał bo już w 1588 r. sejm nakazał przeniesienie ksiąg ziemskich ze zrujnowanego zamku do kościoła
punktor1607 r. - podczas rokoszu Zebrzydowskiego, buntownicy spalili doszczętnie zamek, ogołacając go ze wszystkiego


Rekonstrukcja lub stary widok zamku checiny
Zamek na rycinie z końca XIX w.

punktor1613 r. - kolejny starosta Stanisław Branicki doprowadził do odbudowy zamku za własne pieniądze, co bardzo mu się opłaciło. Sejm nie tylko zwrócił mu koszta ale i przyznał starostwo chęcińskie w dziedziczne posiadanie. Branicki przebudował warownię w stylu późnorenesansowym. Rozbudował dom mieszkalny od północy i przeniósł tam kaplicę, dziedziniec otoczył arkadowymi krużgankami, postawił nowy most nad fosą od od wschodu i dobudował tam odcinek muru kurtynowego, wieże nakrył barokowymi hełmami, wzniósł nową bramę łącząca zamek górny i dolny oraz wykuł furtę w murze od zachodu (obecne wejście)
punktorlata 1655-57 - niestety zamek nie na długo odzyskał blask. Podczas "potopu", Szwedzi zdobyli i złupili go po 2-miesięcznym oblężeniu. 2 lata później kolejnych zniszczeń dokonali sprzymierzeni ze Szwedami Siedmiogrodzianie księcia Rakoczego
punktorII poł. XVII w.- starosta Stefan Bidziński przeniósł siedzibę starostwa do dworu w Podzamczu Chęcińskim, który dla własnej wygody wzniósł już wcześniej na pocz. XVII wieku starosta Jan Branicki
punktor1717 r. - Szwedzi kolejny raz spustoszyli zamek, który został ostatecznie opuszczony

Rekonstrukcja lub stary widok zamku checiny
Widok na bramę wjazdową i wieżę wschodnią oraz dziedzieniec zamku górnego z tą samą wieżą wg rysunku F.P. Usenera z 1805 r.

punktorXIX w. - mury zamkowe były rozbierane w celu pozyskania budulca, zaborcy austriaccy nakazali budować z niego drogę na Kraków
punktorlata 1915-18 r. - podczas I wojny światowej ruiny wykorzystywali w celach obserwacyjnych Rosjanie, co doprowadziło do ostrzału artyleryjskiego przez Austriaków, który uszkodził basztę środkową. Kilka lat później rozpoczęto naprawę murów
punktor1947 r. - warownia została wpisana do rejestru zabytków kategorii pierwszej, czyli najwyższej w skali krajowej
punktorlata 1948-49 - odbudowa najstarszych baszt
punktor1961 r. - naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i tamtejszej Politechniki przeprowadzili konserwację murów zamkowych
punktor1995 r. - kolejne prace konserwatorskie
punktor2013 r. - rozpoczęto rewitalizację warowni.
punktorkoniec 2014 r. - dobiegł końca remont. Czworoboczna zachodnia wieża stałą się tarasem widokowym, a jej wnętrza mieszcza galerię sztuki. W sklepionych komnatach powstała kawiarnia, odrestaurowany został skarbiec i kaplica. Na zamku dolnym otwarto amfiteatr oraz stragany z pamiątkami. Prace dotknęły także otoczenia warowni. Dojście z rynku miejskiego jest oświetlone specjalnymi latarniami, powiększeniu uległ parking, a północny stok Góry Zamkowej zostałwykarczowany, aby drzewa nie zasłaniały ruin. To wszystko pozwoliło na całoroczne funkcjonowanie zamku. Droga z parkingu została ozdobiona drewnianymi figurami historycznych postaci związanych z Chęcinami, utworzono drugie wejście do zamku. Podczas prac archeologicznych odkryto pierwotną wieżę z XIII wieku i gotycki dom z zaawansowanym system ogrzewania, o którym wcześniej nic nie wiedziano.
punktor26.04.2015 - uroczystość ponownego otwarcia zamku. Odwiedziło go w tym dniu 5 tys. zwiedzających. Wieczorem zaprezentowano nową, nocną iluminację.

Więzienie stanu
Od końca XIV wieku zamek w Chęcinach pełnił funkcję więzienia stanu czyli głównego miejsca osadzania więźniów politycznych. W 1386 roku na 9 lat zamknięto tu Andrzeja Garbatego - przyrodniego brat Władysława Jagiełły (wg niektórych źródeł przeniesiono go do lżejszego więzienia w Wilnie po 3 latach). Zaciekły wróg Polski i Litwy uznał się lennikiem zakonu krzyżackiego i nieustannie knuł z każdym wrogiem Jagiełły. Podczas jego koronacji razem m.in. z mistrzem Zakonu Kawalerów Mieczowych w Inflantach zaatakował z 3 stron Litwę, ale inni bracia Jagiełły zdążyli nadejść z posiłkami polskimi, rozbić najeźdźców i wziąć Garbatego do niewoli.
W 1409 r. Warcisław z Gotartowic, kasztelan żarnowiecki, miał za wszelką cenę bronić zamku w Bobrownikach i mimo zapasów broni oraz żywności poddał do Krzyżakom po kilku zaledwie dniach oblężenia, gdy nie otrzymał obiecanego wsparcia. Wściekły po stracie bardzo ważnego strategicznie zamku, król skazał go za to na dożywocie w Chęcinach a jego załogę na utratę czci. Po bitwie grunwaldzkiej, gdzie wszyscy wykazali się walecznością, wspaniałomyślnie darował im winy. Za to jeńców krzyżackich rozmieszczono w kilku królewskich warowniach, w tym i w Chęcinach.
W roku 1410 uwięziono tu także Michała Kuchmeistera, jedynego obok Henryka von Plauena przywódcę zakonu krzyżackiego, który nie wziął udziału w bitwie pod Grunwaldem i mógł przejąć nad nim ster. Starł się jednak pod Koronowem ze zwycięską armią polsko-litewską i poniósł sromotną klęskę. Jagiełło obszedł się z przegranymi humanitarnie, do niewoli wziął tylko Kuchmeistera, który po kilkumiesięcznym pobycie w Chęcinach, stał się orędownikiem pokoju z Polską, a następnie przejął tytuł wielkiego mistrza.
W 1427 roku młodsza o ponad 50 lat żona Jagiełły - Zofia (Sonka) została oskarżona o niewierność. Torturowane dwórki oskarżyły 7 rycerzy, w tym Hińczę z Rogowa, syna podskarbiego koronnego, który został osadzony przez króla w więzieniu chęcińskim. Cała sprawa miała podtekst polityczny, mający na celu zakwestionowanie ojcostwa Jagiełły i przekreślenie jego planów dynastycznych. Zakłada się udział Krzyżaków w całej intrydze. Niestety monarcha nie pojął tego zbyt szybko i doszło do gorszących oskarżeń i sądów. Potem jednak wszyscy oskarżeni powrócili do jego łask.
W 1432 r. brat Jagiełły - Świdrygiełło przeprowadził zamach stanu na Litwie, ale sytuację opanował książę Zygmunt Kiejstutowicz w bitwie pod Oszmianą. Świdrygielle udało się uciec, ale "wpadł" jego sprzymierzeniec, inny krewniak naszego króla - bratanek Jerzy Lingwenowicz. Także on wylądował w Chęcinach.


Rekonstrukcja lub stary widok zamku checiny
Przedwojenna pocztówka - uliczka żydowska pod zamkiem chęcińskim


Legendy


Ozdobna pierwsza litera zamek Chęciny posiada wykute w skale podziemia, które wg legend prowadzą do kościołów w Chęcinach i na Karczówce w Kielcach oraz do dworów w Podzamczu i Bolminie. Ta pierwsza możliwość wydaje się całkiem prawdopodobna. W lochach tych, do których wejście znajdowało się się ponoć w studni, ukryte są jakoby pozostałości skarbu królowej Bony. Gdy postanowiła ona opuścić Polskę i wywieźć zawartość skarbca do Włoch, pod jednym z wozów zawalił się most. Natychmiast wysłano więc jednego z rycerzy po pomoc do zamku, ale nie został on do niego wpuszczony. Od tego czasu nocą wspinając się na skaliste wzgórze zamkowe można usłyszeć tętent końskich kopyt. To ów rycerz na czarnym koniu usiłuje dostać się do warowni. Czasem widziana jest również ubrana na biało kobieca postać z pochodnią - to tutejsza "Biała Dama" czyli Bona - nie wiadomo jednak czy pilnująca czy też poszukująca resztek swoich kosztowności....


Wstęp


Płatny. W 2015 roku: 15 zł (9 zł ulg.). Czynny od kwietnia do października w godz. 9-19 (V-VIII, w inne miesiące krócej).

Ponieważ informacje o godzinach otwarcia, a przede wszystkim cenach biletów szybko się dezaktualizują, sprawdź je na stronie oficjalnej opisywanego zamku/dworu:
otwórz stronę obiektu

Położenie i dojazd

Powrót na górę strony

Centralna część woj. świętokrzyskiego. 16 km na południowy-zachód od Kielc. Zobacz na mapie.
Zamek widoczny jest z daleka a dojazd oznaczony. Parking u podnóża wzgórza zamkowego płatny kilka złotych, ale można zatrzymać się kawałek dalej przy bocznej drodze, gdzie nie obowiązuje zakaz.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.797391°, E20.460148°
format DM (stopnie, minuty):   50° 47.84346'N, 20° 27.60888'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 47' 50.61''N, 20° 27' 36.53''E Rekonstrukcja lub stary widok zamku!@
Przedwojenna pocztówka


Czas


Z parkingu idzie się pod górę niecałe 10 min. Pobieżne oglądnięcie wewnątrz i obejście murów zajmuje ok. 45 min.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku checiny
Przedwojenna pocztówka


BibliografiapunktorGuerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktorKajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktorKuczyński Janusz - Zamki województwa kieleckiego
punktorMirowski Roman - Album Świętokrzyski
punktorSypkowie Agnieszka i Robert - Zamki i warownie ziemi sandomierskiej
punktorWróblewski Sławomir - Zamki i dwory obronne woj. sandomierskiego w średniowieczu
punktorZub Jerzy - Chęciny. Zamek


Zdjęcia


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Chęciny - Widok od południa Chęciny - Widok z parkingu od płd.-zach. Chęciny - Widok od północy czyli od strony miasta Chęciny - Widok od wschodu - dawny wjazd Chęciny - Rycerze strzegący zamku przy parkingu
Chęciny - Widok od zachodu na obecne wejście Chęciny - Dziedziniec zamku dolnego Chęciny - Widok z zamku dolnego na baszty zamku górnego Chęciny - Na zamku górnym
Chęciny - Widok z baszty wschodniej na zachód Chęciny - Wieża czworoboczna na zamku dolnym Chęciny - Ceglana nadbudówka baszty zachodniej ze strzelnicami Chęciny - Odsłonięte piwnice domu wielkiego Chęciny - Odsłonięte piwnice domu wielkiego Chęciny - Widok z baszty wschodniej na miasto Chęciny - Widok z baszty wschodniej na południe
Zdjęcia wykonane w różnych okresach od 2003 do 2007 rokuNoclegi


punktorChęciny - Gospodarstwo Agroturystyczne Agropodzamcze, ul. Podzamcze 8, tel. (41) 315 14 71, www.agropodzamcze.pl
punktorChęciny - Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Białego Zagłębia 1, tel. (041) 315 26 54, 315 10 68
punktorChęciny - Dom Rekolekcyjny Franciszkanów, ul. Franciszkańska 10, tel. (041) 315 10 69
punktorChęciny - Pole Biwakowe Pod Zamkiem, ul. Długa 24, tel. (041) 315 12 57
punktorRadkowice - Gospodarstwo Agroturystyczne U Andrzeja, tel. (041) 315 17 56
punktor Korzecko - Pokoje noclegowe Okrąglak, Korzecko 88b, gsm 603 820 003

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • Re: zamek       Autor:  kolololo      Data:  2018-08-23 20:35:30
  Co roku odbywa się nocne zwiedzanie Chęcin i zamku , impreza cykliczna w tym roku uczestniczyłem w tym po raz pierwszy mimo że z Chęcinami byłem wiele lat związany. polecam i zachęcam do uczestnictwa w przyszłym roku . Zwiedzanie odbywa się z udziałem przewodników którzy oprowadzają grupy po terenie chęcin i ciekawych miejscach , odbywają się koncerty ( był muzyki poważnej w kosciele parafialnym pod zamkiem ) i inne atrakcje. Nocne wejscie na zamek jest niesamowite a zamek w nocy posiada piękne oświetlenie w róznych kolorach. Zapraszam.
 • Re: Re: W remoncie       Autor:  Adsaw      Data:  2014-09-02 13:58:10
  Zamek ma być otwarty w sezonie 2015. Było o tym info przed zamknięciem (w 2013)
 • Re: W remoncie       Autor:  TAB      Data:  2014-08-02 23:30:53
  Bylismy dzisiaj - remont, rekonstrukcja, budowa dojscia, parkingu.   Potrwa to zapewne z kilka lat

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2021 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.