puste
Autorem całego opisu
i zdjęć jest

Województwo: opolskie / Powiat: kluczborski / Gmina: Byczyna

Ikonka - zamek

CIECIERZYN
¤ Rycerski dwór obronny (zniszczony) ¤

Przejście do zdjęć
Zdjęciapuste

Frontowe zdjęcie zamku ciecierzyn

Ocena


Możesz ocenić:
Ciecierzyn - Rycerski dwór obronny (zniszczony)

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
2.5 stars Średnia ocena: 2.6 na 5. Głosów: 11
            
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
2.5 stars Średnia ocena: 2.4 na 5. Głosów: 7
            
 


Opis


Ozdobna pierwsza litera obronna siedziba rycerska w Ciecierzynie reprezentowała - w miniaturze - bardzo popularny w okresie od XIV do XVII w. typ murowanej budowli (zamku lub dworu obronnego) na planie prostokąta z ryzalitem o charakterze wieży bramnej czy przedbramia. Z budowli tej, wzniesionej z użyciem cegły palcówki o wymiarach 8 x 14 x 28 cm, zachowały się fundamenty i częściowo dolne partie murów. Dobrze widoczny jest prostokątny plan ogólny obiektu o wymiarach około 27 x 18 m oraz dolne partie murów ryzalitu bramnego na planie kwadratu o boku 3,75 m, wysuniętego w połowie przed lico murów budowli po stronie zachodniej. Do najlepiej zachowanych fragmentów budowli należą również dolne partie murów otaczających kwadratowe pomieszczenie w południowo- wschodnim narożniku obiektu (może pozostałość niewielkiej wieży narożnej?).
Ruiny budowli są usytuowane na szczycie niewielkiego, przypuszczalnie sztucznie podwyższonego, wzniesienia, stanowiącego cypel wysoczyzny sąsiadującej od południa z niżej leżącymi terenami nad drobnym, prawobrzeżnym dopływem Pratwy. U stóp wzniesienia, po stronie północnej, ciągnie się staw na planie łukowatym, będący pozostałością dawnej fosy. Pozostałością fosy są również dwa inne stawy, położone w dolinie po zachodniej i północno-wschodniej stronie wzniesienia (ostatni z nich jest usytuowany na linii koryta potoku).
Średnica wzniesienia z ruinami budowli wynosi około 45 m, a jego wysokość wynosi około 1 m ponad poziom przechodzącej obok niego drogi oraz około 2,5 m ponad poziom lustra wody w pozostałościach fosy.Historia

Powrót na górę

Ozdobna pierwsza litera u dokumentowane dzieje Ciecierzyna sięgają początków XV w. W 1405 r. odnotowano po raz pierwszy nazwę miejscowości w łacińskiej wersji Nova villa, co oznacza dosłownie: “Nowa Wieś”. Dokładnym odpowiednikiem owej nazwy jest nazwa niemiecka, odnotowana po raz pierwszy w 1409 r. w postaci Newedorff. Znana od XV w. "Nowa Wieś" została przypuszczalnie założona jako wieś rycerska na prawie niemieckim na miejscu starszej osady słowiańskiej o nazwie Ciecierzyn, odnotowanej w drugiej połowie XV w. przez Jana Długosza oraz w połowie XIX w. prze J.G. Kniego.
Przez teren dzisiejszego Ciecierzyna przechodził we wczesnym średniowieczu północny odcinek przesieki śląskiej, ciągnący się wzdłuż Pratwy do jej ujścia do Prosny. Pokrywająca ów obszar puszcza stanowiła we wczesnym średniowieczu część naturalnej granicy, oddzielającej Śląsk Środkowy od ziemi opolskiej, a uzupełnienie naturalnych przeszkód terenowych (rzeka, mokradła nadrzeczne, las) stanowiły ciągnące się wzdłuż Pratwy fortyfikacje w formie wałów ziemnych i rowów, których relikty zachowały się również w pobliżu Ciecierzyna, na zachód od wsi.
W późnym średniowieczu i czasach nowożytnych okolice Ciecierzyna stanowiły część strefy nadgranicznej, sąsiadującej bezpośrednio z leżącymi za Prosną ziemiami Królestwa Polskiego. Wystawiony na liczne zagrożenia, obszar ten był wówczas silnie nasycony obiektami o charakterze obronnym, których pozostałości zachowały się do dziś - - w formie grodzisk stożkowatych - na terenie Kostowa, Proślic, Komorzna i Gołkowic. Na terenie Ciecierzyna zachowały się resztki szczególnie okazałego obiektu, obejmującego murowaną budowlę o charakterze obronnej siedziby rycerskiej.
Przeszła ona do historii w związku z toczącymi się w latach czterdziestych XV w. walkami na pograniczu Polski i Śląska, mającymi za tło polityczną rywalizację pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami panowania Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech. Według Jana Długosza, z pogranicznych warowni śląskich w Gorzowie Śląskim i Ciecierzynie (duobus fortalitiis Gorzow et Czeczerzin) dokonywano w tym czasie szczególnie licznych napaści na teren Królestwa Polskiego. Dla położenia kresu mnożącym się napadom i rabunkom, wyprawiło się w 1442 r. na Śląsk pospolite ruszenie z Wielkopolski, które w szczególności zdobyło, spaliło i zburzyło obie uciążliwe warownie. Wielkopolanie mieli też poczynić liczne szkody na ziemiach śląskich, a następnie wycofać się bez strat. W następstwie tej akcji Ślązacy, jak utrzymuje Długosz, zaprzestali napadów na terytorium Królestwa Polskiego. Zaraz potem kronikarz informuje jednak, że na pograniczu Śląska i Polski bynajmniej nie zapanował spokój, ponieważ do działań zbrojnych przeciwko Polsce przystąpiły wojska wrocławskie pod dowództwem Leonarda Assenheimera. Założywszy swoją bazę operacyjną w Namysłowie, wojska te nękały napadami i rabunkami pograniczną ziemię wieluńska, paląc liczne wsie i miasteczka, zdobywając Wieruszów ze znajdującą się tam warownią i podchodząc pod sam Wieluń. W późniejszych czasach Ciecierzyn pozostawał częścią klucza dóbr, obejmującego ponadto Miechową i Proślice. Właścicielami tych dóbr byli Frankenbergowie, a później m. in. przedstawiciele rodu von Prittwitz und Gaffron. W połowie XIX w. właścicielem Ciecierzyna był Henryk hr. von Strachwitz, pan na Proślicach.


Pomyłka archeologów
Scharakteryzowane powyżej pozostałości obronnej siedziby rycerskiej opisane są w literaturze archeologicznej jako stanowisko 17 na terenie Ciecierzyna. Wedle tejże literatury, na terenie Ciecierzyna miałoby istnieć ponadto domniemane grodzisko, określane oficjalnie jako stanowisko 2. Grodzisko to jest opisywane jako obiekt na planie zbliżonym do koła o średnicy około 18 m i wysokości wału około 1,5 m11. J. Kaźmierczyk, K. Macewicz i S. Wuszkan sytuują domniemane grodzisko w lesie, na południowy zachód od przysiółka Ciecierzyn Młyn. Według zamieszczonego w ich pracy szkicu sytuacyjnego, opracowanego przez M. Dzierżanowską, grodzisko miałoby jednak znajdować się w nieco innym miejscu - - na południowy wschód od przysiółka oraz na terenie otoczonym przez las, a nie w samym lesie. W rzeczywistości w żadnym z tych dwóch miejsc, inspekcjonowanych przeze mnie w kwietniu 2001 r., nie udało mi się znaleźć żadnych śladów domniemanego grodziska. W miejscu, w którym sytuuje grodzisko M. Dzierżanowska, znajduje się pole uprawne, a po południowo-zachodniej stronie przysiółka nie ma w ogóle lasu; żadnych efektów nie dało też przeszukiwane okolicznych lasów, ciągnących się na wschód i południowy wschód od przysiółka.
Sprawę domniemanego grodziska zdaje się wyjaśniać narysowany ołówkiem szkic sytuacyjny rzekomego stanowiska 2, na który natrafiłem w grudniu 2003 r., przeglądając zasoby archiwalne Działu Archeologii Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków w Opolu. Na szkicu tym przedstawiono kolisty w przybliżeniu kopiec czy pagórek w otoczeniu trzech stawów bądź sadzawek. Sam rysunek jako taki w oczywisty sposób odnosi się do opisanych powyżej pozostałości obronnej siedziby rycerskiej, określanych oficjalnie jako stanowisko 17. Trudno wyobrazić sobie, by na terenie Ciecierzyna istniały dwa obiekty w formie kopca otoczonego przez trzy, dokładnie tak samo rozmieszczone stawy!
Jak się wydaje, istniejące na terenie Ciecierzyna pozostałości obronnej siedziby rycerskiej zostały, z nieznanych powodów, dwukrotnie wprowadzone do literatury archeologicznej jako dwa odrębne obiekty - raz jako stanowisko 2, a drugi raz jako stanowisko 17.


Wstęp

Wolny

Położenie i dojazd


Północna część woj. opolskiego. 4 km na północny zachód od Byczyny i 20 km na północ Kluczborka. Zobacz na mapie.
Pozostałości obronnej siedziby rycerskiej znajdują się w kępie drzew w północno-zachodniej części miejscowości, po północnej stronie rozległego kompleksu dawnych zabudowań folwarcznych. W bezpośrednim sąsiedztwie ruin, po stronie zachodniej, przechodzi droga prowadząca od usytuowanej przy szosie bramy folwarku.

GPS
Współrzędne geograficzne:

format D (stopnie):   N 51.139931°,  E 18.150342°
format DM (stopnie, minuty):   N 51° 8.39586',  E 18° 9.02052'
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   N 51° 08' 23.75'',  E 18° 09' 01.23''


Zdjęcia


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Ciecierzyn - Pozostałości fosy. Po prawej widać niewielkie wzniesienie z fundamentami murów Ciecierzyn - Fundamenty fortalicjum rycerskiego

Z lotu ptaka


Widok opisywanego obiektu (lub miejsca na którym stał) z satelity

Geoportal


NoclegiMiniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

  • Re: Ciecierzyn       Autor:  Anna 987 W.       Data:  2015-12-09 11:16:01
    Pozdrawiam Pana Jarosława :)
  • Re: Ciecierzyn       Autor:  Kazik      Data:  2015-03-29 11:59:52
    Kościół katolicki znajdował się ok.100 m od bramy wjazdowej do majątku.W tym miejscu znajduje się teraz suszarnia.W końcu lat 60-tych stały jeszcze mury.Natomiast pałac który znajdował się w parku został spalony przez żołnierzy radzieckich w styczniu 1945 r.Zastrzelili oni również 7 ówczesnych mieszkańców Ciecierzyna.
  • Re: Ciecierzyn       Autor:  Jarek G.      Data:  2014-03-05 20:05:15
    Dzień dobry poszukuję miejsca gdzie stał kiedyś kościół katolicki,w Ciecierzynie ponoć został spalony. Mam też pytanie kiedy został spalony? Pozdrawiam Jarosław Gryszan

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2019 BD - KONTAKT - POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.