Zamek Człuchów

Człuchów
Średniowieczny zamek krzyżacki

Ocena zabytku


Możesz ocenić:
Człuchów (woj. pomorskie) - Średniowieczny zamek krzyżacki

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
4.5 stars
Średnia ocena: 4.4 na 5. Głosów: 86

       
    
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
4 stars
Średnia ocena: 4.2 na 5. Głosów: 59

       
    
 


Opis i stan obecny


ozdoba
Zdrady
W dziejach zamku Człuchów kilkakrotnie miały miejsce akty zdrady. Najpierw w 1454 r. Włodko z Danaborza, jeden z najbogatszych rycerzy Wielkopolski, mianowany przez króla Kazimierza Jagiellończyka starostą człuchowskim, zdradził Polskę przepuszczając przez ziemię starostwa wojska krzyżackie i rabując okoliczne majątki rycerskie oraz kościelne. Mimo darowania win przez króla, Włodko jeszcze raz dopuścił się zdrady w 1467 roku, gdy rozpoczął oblężenie warowni. Za to został już ścięty na rynku w Kaliszu. Jego następca i krewny również spiskował z Krzyżakami. Planował oddać im zamek zimą 1463 r, ale został powstrzymany. W 1466 r. podstępem opanował Człuchów rycerz Marcin Zitzewitz, poddany księcia pomorskiego Eryka II. Był on więźniem na zamku starosty Jerzego z Dąbrowy, ale część załogi była Pomorzanami i dała się namówić przez więźnia do uwolnienia go i opanowania warowni. Gdy król Kazimierz wysłał na odsiecz oddział spod Chojnic, Zitzewitz chciał rozbić go z zasadzki już przed zamkiem, ale wtedy sam został zdradzony przez przebywających w Człuchowie księży. Uwolnili oni Jerzego z Dąbrowy, który przywrócił prawowitą władzę w starostwie i Człuchów pozostał już na ponad 3 stulecia przy Polsce.

Krzyżacki zamek w Człuchowie potęgą mógł równać się tylko z Malborkiem. Położony w przesmyku między 2 jeziorami na 3 sztucznie utworzonych wyspach i złożony z 4 członów robi wielkie wrażenie... niestety tylko na rysunkach rekonstrukcyjnych. Szkoda, że mieszkańcy miasta w końcu XVIII wieku przystąpili tak gorliwie do rozbiórki zabytkowych murów...
Budowla składała się 3 przedzamczy i zamku właściwego (wysokiego). Każdy przedzamcze posiadało warowną bramę, most zwodzony, fosę, mury obwodowe i liczne wieże. Wydaje się, że dostanie do zamku właściwego jest niemożliwe, bo przeszkód do sforsowania było zbyt wiele, jednak warownia nigdy nie posiadała na tyle licznej załogi, aby można było wykorzystać cały jej potencjał obronny. Krzyżacy, mimo potężnego arsenału pozostawiali tu zaledwie od 15 do 30 braci zakonnych. Polski starosta w 1466 r. dysponował 16 rycerzami. Oczywiście dodać do tego trzeba pewną ilość służby i szeregowego wojska, ale nie zbliżała się ona nawet do połowy szacunkowej liczby ludzi wymaganej do obsadzenia całych fortyfikacji (ok. 400 osób). Zamek wysoki na planie kwadratu o boku 47,5 m tworzyły cztery trzykondygnacyjne skrzydła (+ kondygnacja piwniczna) zamykające dziedziniec z arkadowymi krużgankami. Ośmioboczna wieża - donżon (42-45 m wysokości!) w narożu północno-zachodnim posiadała aż 11 kondygnacji naziemnych i 2 piwniczne. Wejście do niej znajdowało się na wysokości poddaszy skrzydeł północnego i zachodniego (ok. 16 m nad dziedzińcem). Grubość murów przyziemia sięgała 5 metrów. W jej lochach funkcjonowało krzyżackie więzienie, co potwierdzają odkryte przez archeologów kości.
Drugi najważniejszy człon zamku to podzamcze północne (II) zwane przygródkiem lub zamkiem średnim. Znajdowało się tam skrzydło budynków mieszkalnych dla służby, zamienione później przez w polskich starostów na pałac i budynki starościńskie. Oznaczało to, że zamek właściwy musiał tak podupaść, że nie opłacało się go remontować. Pałac starostów posiadał 2 kondygnacje murowane i trzecią w konstrukcji szachulcowej. Pod koniec XVII wieku odwróciły się role - zamek wysoki zaczął pełnić funkcje zaplecza gospodarczego dla rezydencji starościńskiej na podzamczu północnym.
Przedzamcze od wschodu (III) mieściło zaplecze gospodarcze i stajnie. Tutaj zakon prowadził hodowlę koni. Była w nim także furta do łaźni nad jeziorem, a dalej na wschód, na nieufortyfikowanej już wyspie zwanej Kujawy funkcjonowały ogrody i park.
Przez zachodnie przedzamcze (I) prowadził wjazd do zamku wysokiego, utworzono tu więc zbrojownię, a także spichlerz.
Z tego wszystkiego podziwiać dziś można tylko potężną wieżę, z wykutym w XIX wieku wejściem i pozostałości murów obwodowych zamku wysokiego. Kawałki murów porozrzucane są też na przedzamczach. Budynek przylegający do wieży, mimo że wydaje się pochodzić z zamku jest tylko XIX-wiecznym neogotyckim kościołem ewangelickim. Podczas mojego pobytu, dla turystów udostępniono wieżę, piwnicę, a w budynku kościoła stroje i uzbrojenie rycerskie dla dzieci. Jednak od 2009 roku zamek został zamknięty, ponieważ kosztem 8 mln zł przeprowadzano prace remontowe i rewitalizacyjne. Pierwsi goście weszli do odnowionych pozostałości warowni w maju 2011. Choć otwarto zamek dla zwiedzających, remont trwał jeszcze do początku 2015 roku.
Badania archeologiczne pod kierunkiem dr Michała Starskiego przyniosły kilka nieoczekiwanych odkryć. W przyziemiu skrzydła południowe i wschodnie wyglądały inaczej niż odtworzył je C. Steinbrecht, na którego planach bazowały współczesne opracowania. Skrzydło południowe postawiono na całej długości warowni, tym samym wschodnie i zachodnie był krótsze niż sądzono, inny był również podział wnętrz i rozmieszczenie klatek schodowych. Odkryto też ślady ratowania stabilności południowo-zachodniego narożnika zamku wysokiego. Okazało się, że Krzyżacy posadowili budowlę zbyt blisko jeziora i ta jej część wymagała wspierania dodatkowymi filarami i ścianą działową oraz doraźnymi naprawami spękanych fundamentów. Ostatecznie gdzieś na przełomie XVI/XVII wieku zasypano całkowicie piwnice tej części zamku.
Wykopaliska dotknęły również przedzamczy i tutaj natrafiono na wieżę przy bramie i moście z przedzamcza północnego do wschodniego. Steinbrecht narysował w tym miejscu 2 wieże flankujące most, w rzeczywistości brama posiadała jedną wieżę od północy na planie kwadratu o boku 10 m. W lustracjach z XVI-XVIII wieku nazywano ją "więzienną". W XVII wieku wieża została gruntownie przebudowana, być może wraz z inwestycją Wejhertów przenoszącą siedzibę starostwa z zamku wysokiego na przedzamcze północne. Więzienie prawdopodobnie funkcjonowało do końca tego stulecia. W wieży tej znaleziono skarb srebrnych monet (ortów) z lat 1615-1650 ukrytych zapewne podczas oblężenia szwedzkiego w okresie "potopu".


Pocztówka z Człuchowa z 1898 r.
Zamek Człuchów na pocztówce z roku 1898


AKTUALIZACJA. Odwiedziny zamku Człuchów po restauracji przyniosły mieszane odczucia. Obiekt wiele zyskał i obecnie jest tu sporo do zwiedzania. Jednak to co zrobiono z wieżą jest nieprawdopodobne. Zagadką jest dla mnie, jak uzyskano pozwolenie służb konserwatorskich na taką formę rewitalizacji - dwie windy i klatka schodowa na niższych kondygnacjach wyglądają tak żałośnie, że nie wiadomo czy śmiać się czy płakać. Narzuca mi się określenie "Koszmar Człuchowski". Z drugiej strony, wyżej zachowano oryginalną wąską klatkę schodową (w sumie równolegle biegną dwie!), utworzono wystawę etnograficzną i militarną, a taras widokowy jest przyjazny małym dzieciom. Ciekawie prezentują się podziemia, gdzie znajduje się wystawa historyczna i czasowa, poświęcona samurajom. Na parterze można oglądnąć film i zabawić się na terminalu komputerowym z grą rozgrywającą się w trójwymiarowym modelu miejscowego zamku.
Zupełnie inaczej potraktowano dziedziniec zamkowy, który po rozkopaniu w profesjonalny sposób wyeksponowano dla turystów. Mury, które do niedawna były niewidoczne, można oglądać z góry na platformach jak i chodzić między nimi. Poszczególne pomieszczenia są dobrze opisane na tabliczkach.
Zmiany dotknęły także przedzamcze wschodnie, gdzie przy murach ustawiono machiny oblężnicze, a na wieży w murach obwodowych taras widokowy.


Pocztówka z zamkiem w roku 1910
Pocztówka z zamkiem w Człuchowie z roku 1910
Zamek na pocztówce z 1921 r.
Pocztówka z człuchowskim zamkiem z roku 1921Plany i rekonstrukcjePlan warowni człuchowskiej
Plan warowni w Człuchowie w roku 1772 według K. Kościńskiego - Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Sale na zamku wysokiego opisane nieco inaczej niż u Steinbrechta. Dopisano oznaczenie r - wieża na przedzamczu północnym odkryta przez archeologów


Szerszy plan warowni człuchowskiej
Plan jak wyżej. Spojrzenie z szerszej perspektywy

Plan Człuchowa z XIX w.
Plan zamku z 2. połowy XIX wieku ze zbiorowego opracowania "Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen" 1887 r.


Plan parteru wg Steinbrechta
Plan zamku właściwego - parter (błędny) wg C. Steinbrechta z początku XX wieku. 1 - pokoje służby, 2 - piekarnia, 2a - skład mąki, 3 - browar, 3a - izba browarna, 4 - kuchnia, 5 - spiżarnia, 5a - izba głównego kucharza, 5b - izba drugiego kucharza, 6 - pomieszczenie gospodarcze, 7 - arsenał, 8 - przejście bramne, 8a - izba wartownika, 9 - pomieszczenie za wieżą, 10 ośmioboczna wieża

Plan parteru skorygowany
Plan parteru zamku właściwego skorygowany po badaniach archeologicznych w XXI wieku.

Plan piętra wg Steinbrechta
Plan zamku właściwego - 1. piętro wg C. Steinbrechta z początku XX wieku. 1 - pokoje służby, 2 - wielki refektarz, 3 - izba skryby zamkowego, 4 - korytarz do gdaniska, 5 - mały refektarz, 6 - dormitorium, 7 - kapitularz, 8 - kaplica, 9 - komnata komtura, 10 ośmioboczna wieża

Rekonstrukcja zamku starsza
Rekonstrukcja założenia zamkowego w Człuchowie z dawnej tablicy przed zabytkiem, nie uwzględniająca najnowszych badań
A - zamek właściwy - wysoki, B - przedzamcze zwane przygródkiem, C - przedzamcze wschodnie, D - przedzamcze zachodnie
1 - zachowana wieża ośmiokątna, 2 skrzydło północne z kaplicą, odbudowane na kościół, 3 - gdanisko, czyli wieża latrynowa, 4 - skrzydło zachodnie z najbardziej reprezentacyjną salą - wielkim refektarzem, 5 - pałac polskich starostów i tzw. "Dom Hajduków" na przygródku. Budynki wykorzystywane przez polskich starostów, 6 - stajnie na przedzamczu wschodnim, 7 - wjazd do zamku od strony miasta, 8 - wjazd przez przedzamcze wschodnie.

Rekonstrukcja 3D zamku Człuchów
Rekonstrukcja zamku Pawła Moszczyńskiego (castles3d.pl) oparta na planach C. Steinbrechta i najnowszych odkryciach M. Starskiego

Zdjęcie lidar Człuchowa
Zdjęcie z lotniczego skanowania laserowego terenu zamku w Człuchowie. 1 - zamek właściwy, 2 - przedzamcze północne (zamek średni), 3 - przedzamcze zachodnie, 4 - przedzamacze wschodnie

Historia, wydarzenia


ozdoba
Bursztynowa komnata
Jednym z miejsc, gdzie hipotetycznie umieszcza się największy i najsłynniejszy zaginiony skarb II wojny św. - Bursztynową Komnatę - jest zamek w Człuchowie. Niemiecki transport miał ją przywieźć tu bezpośrednio z Królewca. Są świadkowie, którzy w 1944 roku widzieli jakieś skrzynie zwiezione nocą pod wieżę zamkową. Niedługo potem wkroczyli Sowieci, a poszukiwania skarbu nic nie dały.

Budowę zamku jako siedzibę komturstwa, Zakon Krzyżacki przeprowadził w latach 1320-1367. Teza o postawieniu go na miejscu grodu słowiańskiego nie została potwierdzona podczas prac archeologicznych. W 1365 roku biskup włocławski Piotr poświęcił kaplicę zamkową, co jest przyjmowane za zakończenie głównych prac przy budowli. Po bitwie pod Grunwaldem Człuchów należał do warowni pomorskich, które Jagiełło nie zdołał zdobyć. Zakon ponownie obronił zamek podczas oblężeń w 1414 i 1433 roku. Dopiero w 1454 r. komtur Jan Rabe poddał zamek Człuchów wojskom miasta Gdańsk. Od 1466 roku Człuchów stał się miastem polskim i siedzibą starostwa królewskiego, a także ważną twierdzą graniczną. Pierwszym starostą został mianowany przez Kazimierza Jagiellończyka Jan Szarlejski. Próby odzyskania budowli przez Krzyżaków zakończyły się niepowodzeniem, spalono tylko miasto. W latach 1520 i 1563 Polacy kolejno odparli atak Krzyżaków i księcia Brunszwiku.
Z 1565 r. zachował się najstarszy dokument z lustracji zamku. Na jego podstawie niemiecki architekt i badacz zabytków Conrad Steinbrecht na początku XX stulecia rozplanował poszczególne pomieszczenia budowli (vide plany powyżej).
Starostwo człuchowskie okazało się bardzo dochodowe, a kolejni starostowie wywodzili się z możnych rodów: Wejherów (od 1610 r.) i Radziwiłłów (od 1650 r.). W 1627 roku zamek próbowali zdobyć Szwedzi, ale warownia się obroniła. Ok. 1638 r. starosta Melchior Wejher wzniósł nowy główny budynek mieszkalny - pałac na przedzamczu północnym. Od tej pory była to siedziba starościńska. Później dobudowano do niego od wschodu budynek zwany Domem Hajduków. Zamek wysoki musiał być już w fatalnym stanie. Podczas potopu szwedzkiego, najeźdźcy zdobyli zamek dopiero po kilku miesiącach oblężenia (zima 1655/56), gdy zamarzło jezioro i fosy.
Pomieszczenia zamku wysokiego były jeszcze w jakimś stopniu użytkowane w 1676 roku, gdyż pod tą datą w dokumentach zapisano, że znajdują się tu rzeczy kapelana.
W 1688 r. z kolei zapisano, że "w tym zamku żadnego nie masz mieszkania" oraz "izby puste, gdzie się tylko zboże sypie". Pojawia się też wzmianka o chlewie na dziedzińcu.
Lustracja z 1696 r. skupia się już na nowej zabudowie na przedzamczu północnym, budowlę krzyżacką nazywaną "starym zamkiem" ledwie wspomina. Wciąż jednak mieszkał tam podstarości, czyli faktyczny zarządca zamku, bo starostowie przebywali w Człuchowie sporadycznie. Jego mieszkanie znajdowało się jednak nie w starych murach, lecz postawiono dla niego budynek w międzymurzu, przy skrzydle północnym.
Lustracja z 1765 roku mówi iż w zamku nikt nie mieszka, ale duża kaplica jest jeszcze w takim stanie iż odprawiane są w niej czasem msze święte. Ok. 20 lat później obniżono poziom wody w jeziorze, co spowodowało wyschnięcie fos zamkowych. Po 1793 roku mury warowni rozebrali Człuchowianie za zgodą króla Prus Fryderyka Wilhelma i z tak pozyskanego budulca postawili swoje domy. Usprawiedliwia ich jednak wielki pożar jaki wcześniej spustoszył całe miasto. W latach 1826-1828 na miejscu skrzydła północnego zamku wysokiego z kaplicą wzniesiono zachowany do dziś budynek kościoła ewangelickiego. Z donżonu zamkowego utworzono dzwonnicę z nowym wejściem. Później zwieńczono ją jeszcze neogotyckimi blankami.
Po II wojnie światowej wysoką wieżę wykorzystano na stację przekaźnikową telewizji i radia.
W XXI wieku przeprowadzono szeroko zakrojone prace archeologiczne i remontowe, odkopując co roku nowe relikty starej warowni. W 2013 roku była to m.in. średniowieczna spiżarnia, zabytkowe posadzki na dziedzińcu, palenisko i system ogrzewania zamku. Dokonano też weryfikacji wiedzy o dawnym wyglądzie warowni (krótsze skrzydła wschodnie i zachodnie). W 2014 r. odkryto XIV-wieczną bullę (ołowianą pieczęć) papieską Grzegorza XI, będącą pozostałością listu do zakonu krzyżackiego.
Od końca kwietnia 2015 zamek Człuchów jest już dostępny dla turystów w całości. Ukończono ostatni etap prac na dziedzińcu, gdzie można oglądać fundamenty i piwnice zniszczonych skrzydeł.


Widokówka przedwojenna z zamkiem
Zamek Człuchów na pocztówce przedwojennej


Informacje praktyczne


ADRES I KONTAKT
punktorZamek w Człuchowie - Kościelna 8, Człuchów
tel. +48 660 881 595  (kasa),   +48 59 822 44 03  (muzeum) kliknij, aby zadzwonić

CZAS
punktor Zwiedzenie parku i zamku zajmuje min. 90 minut.

WSTĘP
punktor Płatny. 15 zł bilet normalny, 10 zł ulgowy. Audio-przewodnik: 4,00 zł. Muzeum czynne przez cały rok, ale z wyjątkami. W sezonie (V-IX) otwarte 10:00-18:00, poniedziałek nieczynne. Po sezonie czynne w poniedziałek-piątek - 8.00-16.00 i w wybrane niedziele.

Ponieważ informacje o godzinach otwarcia, a przede wszystkim cenach biletów szybko się dezaktualizują, sprawdź je na stronie oficjalnej opisywanego zamku/dworu:
Zamek w Człuchowie

INNE
punktor Zamek w Człuchowie w portalu promującym turystykę rodzinną "Wakacje z dzieciakiem" - relacje ze zwiedzania obiektu z dziećmi


Rycina z zamkiem z 1887
Rycina z zamkiem Człuchów (ówcześnie kościołem) z "Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen" 1887 r.
Położenie i dojazd


Południowo - zachodnia część woj. pomorskiego. 48 km na wschód od Szczecinka, 81 km na płn.-zach. od Bydgoszczy. Zobacz na mapie.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N53.66422222°, E17.36255278°
format DM (stopnie, minuty):   53° 39.8533332'N, 17° 21.7531668'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   53° 39' 51.20''N, 17° 21' 45.19''E Przedwojenna pocztówka
Przedwojenna pocztówka z zamkiem w Człuchowie


Bibliografiapunktor Guerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktor Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktor Haftka Mieczysław - Zamki krzyżackie w Polsce. Szkice z dziejów
punktor Radacki Zbigniew - Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego
punktor Rogiński Ryszard - Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy
punktor Janocha Henryk, Lachowicz Franciszek - Zamki Pomorza Środkowego
punktor Starski Michał - Zmiany w zagospodarowaniu zamku krzyżackiego w Człuchowie w czasach staropolskich


Pocztówka z widokiem lotniczym
Pocztówka z widokiem lotniczym 2
Przedwojenne pocztówki ze zdjęciami lotniczymi Człuchowa


Fotogaleria


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Człuchów - Widok z przedzamcza Człuchów - Mury przed wieżą Człuchów - Wejście do wieży i zamku Człuchów - Dziedziniec z platformami Człuchów - Widok z platformy na wieżę Człuchów - Mury do niedawna zakopane pod dziedzińcem Człuchów - Kamienno-ceglane mury na dziedzińcu Człuchów - Kamienno-ceglane mury na dziedzińcu Człuchów - Winda w wieży Człuchów - Winda w wieży i koszmarna klatka schodowa Człuchów - Klatka schodowa Człuchów - Klatka schodowa Człuchów - Oryginalna klatka schodowa w górnych partiach wieży Człuchów - Korytarz na szczycie wieży Człuchów - Wejście na wieżę Człuchów - Widok z wieży na jezioro Człuchów - Widok z wieży na miasto Człuchów - Wystawa etnograficzna w wieży Człuchów - Wystawa w podziemiach wieży Człuchów - Wystawa w podziemiach wieży Człuchów - Wystawa w podziemiach wieży Człuchów - Taran przy murach obwodowych Człuchów - Mury na przedzamczu Człuchów - Mury na przedzamczu
Zdjęcia z roku 2015

Człuchów - Widok z dziedzińca Człuchów - Budynek kościoła dostawiony do wieży Człuchów - Widok z przedzamcza Człuchów - Mury zamku wysokiego i wieża Człuchów - Wieża zamkowa Człuchów - Budynek kościoła Człuchów - Armata na dziedzińcu i mury obwodowe Człuchów - Widok z wieży Człuchów - Widok z wieży na mury obwodowe
Zdjęcia wykonane: latem 2005


Materiały wideo


Wirtualna rekonstrukcja zamku człuchowskiego
Tomek Pawełczyk - Zamek w Człuchowie z góryNoclegiProponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • Re: Człuchów - muzeum       Autor:  Adam      Data:  2015-05-10 12:59:28
  Prace na dziedzińcu zamku wysokiego zastały ukończone. Odkryte piwnice są udostępnione do zwiedzania. Bardzo ciekawie wyeksponowane, warte zwiedzenia. Obecnie dziedziniec z piwnicami, wieżą i pozostałościami kaplicy zamkowej stanowią ineteresujące miejsce do zwiedzania. Warto się zatrzymać w czasie podróży nad morze :-) i zwiedzić zamek.
 • Re: Człuchów - muzeum       Autor:  sowerro      Data:  2013-08-25 18:39:04
  byłem parę dni temu, choć wiedzę o wcześniejszym wyglądzie mam tylko ze zdjęć to widać sporo włożonych nakładów w "odświeżenie" makabrą tylko jest to że wejście na wieże jest co godzina ,co skutecznie mnie odstraszyło
 • Człuchów - muzeum       Autor:  pjaskol      Data:  2013-08-23 00:47:40
  Od maja w odnowionym zamku ma swoją siedzibę Muzeum Regionalne. Sporo się zmieniło, trwają badania archeologiczne na dziedzińcu Zamku Wysokiego więc będzie jeszcze więcej można zwiedzić.   Polecam relacje ze zwiedzania Zamku -
  http://alemuzea.pl­/polska-czluchow-muz­eum-regionalne-w-czl­uchowie/

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2024 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.