Zamek Czyżów Szlachecki

Czyżów Szlachecki
Zamek rycerski przebudowany w pałac

Ocena zabytku


Możesz ocenić:
Czyżów Szlachecki (woj. świętokrzyskie) - Średniowieczny zamek rycerski całkowicie przebudowany w pałac

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
4 stars
Średnia ocena: 3.8 na 5. Głosów: 96

       
    
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
3.5 stars
Średnia ocena: 3.6 na 5. Głosów: 85

       
    
 


Opis i stan obecny


Położenie pałacu w Czyżowie Szlacheckim sugeruje niedwuznacznie, że miał on coś wspólnego z budowlą obronną. I faktycznie, gdy obejdziemy całe założenie dookoła, w sztucznym kopcu zobaczymy fragment starych piwnic. To chyba jedyna pozostałość po bliżej nieznanym zamku Czyżowskich. Patrząc na starą mapę można wysnuć wniosek o dwuczłonowym założeniu zamkowym. Zamek stał na sztucznie usypanym wzgórzu, a od zachodu na naturalnym wzniesieniu znajdowało się przedzamcze.
Sam pałac jest okazałą późnobarokową rezydencją z krużgankami i dwiema wieżyczkami alkierzowymi. Ogólnie prezentuje się bardzo ładnie. Wzorowany był na pałacu Lubomirskich w Puławach, lecz wyróżniał się bardzo bogatą dekoracja frontonu, której wykonawcą był jezuicki rzeźbiarz Tomasz Hutter. Miała ona olśnić przybywających gości, a także symbolizować heroiczne tradycje rodowe. Wg znawców pałac doskonale pasuje do późnobarokowego stylu budownictwa Habsburgów.
Dzisiejszy wjazd do pałacu nie jest oryginalny. Po starym zostały tylko filary bramy i resztki mostu nad małą rzeczką, zapewne kiedyś fosą. Obok pałacu znajduje się staw. Obecnie cały obiekt został zamieniony na hotel.

Przedwojenne zdjęcie pałacu
Pałac w Czyżowie Szlacheckim na przedwojennym zdjęciu S. Rakowskiego

Plany i rekonstrukcje


Mapa Czyżowa Szlacheckiego z XVIII w.
Czyżów Szlachecki na mapie z XVIII wieku. Główny budynek w otoczeniu 2 oficyn. Po lewej budynki gospodarcze na przedzamczu.

Historia, wydarzenia

Powrót na górę strony

Poznana historia zamku w Czyżowie Szlacheckim sięga początku XV wieku, choć mógł tu stać już znacznie wcześniej. W XV w. właścicielem okolicy była bardzo znacząca postać, bo kasztelan lubelski i sandomierski oraz członek rady królewskiej Władysława Jagiełły - Michał Ligęza z Bogumiłowic herbu Półkozic. Ze skąpych danych, w tym kroniki Jana Długosza wynika, iż rozebrał on mury zniszczonego przez Tatarów kościoła oraz klasztoru w Zawichoście, których był dzierżawcą i z tego budulca postawił sobie zamek w Czyżowie. Po tym fakcie stracił życzliwość króla, który nakazał mu zwrócić materiał budowlany i naprawić uczynione szkody (Michał Ligęza nie wykonał tego nakazu).
ozdoba
Jan z Czyżowa
Potomek budowniczego zamku Michała - Jan Ligęza z Czyżowa, był kasztelanem krakowskim i zaufanym króla Kazimierza Jagiellończyka. Reprezentował on polskiego monarchę podczas rokowań z Krzyżakami w Łasinie na początku wojny trzynastoletniej w roku 1455.
Na początku XVI wieku zamek Czyżów przejął i zamieszkał tu rycerz Hieronim Zaklika herbu Topór z Międzygórza. Ród Zaklików władał okolicą przez dwa i pół wieku. Kres warowni nastąpił podczas "potopu" szwedzkiego. Niestety brak innych informacji. Późniejszy pałac powstał na gruzach zamku w latach 1740-1750 z inicjatywy kasztelana bracławskiego, a następnie połanieckiego Aleksandra Zakliki Czyżowskiego. Rozbudowa obiektu wg projektu J. Kraśnickiego, proboszcza czyżewskiego nastąpiła na początku XIX w. Następne przebudowy, prowadzone w latach 1900 - 1922 oraz 1922 -1924, miały na celu konserwację murów pałacu i zwiększenie ilości pomieszczeń mieszkalnych. Pracami kierował Kazimierz Skórewicz. Właścicielami Czyżowa była wtedy rodzina Targowskich, a wcześniej Prendowskich. Od 1944 roku pałac służył jako szpital Niemcom. Później wszystko co cenne w nim jeszcze zostało, padło łupem żołnierzy sowieckich, polskich milicjantów i okolicznej ludności. Najpierw przejął go PGR, później był siedzibą szkoły. Po 1968 roku próbowała go remontować Huta Stalowa Wola, jednak pełną renowację przeprowadzono dopiero w latach w 1978 - 91. Niestety, nie przeprowadzono pełnych prac archeologicznych, lecz tylko sondażowe, które nie przyniosły znaczących rezultatów. Ówcześni badacze nie posiadali informacji o tutejszym zamku i opierali się jedynie na "tradycji". W końcu w 1996 roku kupili go Danuta i Bogusław Grabosiowie, przedsiębiorcy spod Mielca.

ozdoba
Słynne postacie na zamku
Z rezydencją czyżowską związanych jest wiele znanych postaci. Należała do nich Jadwiga Prendowska, kurierka gen. Mariana Langiewicza w powstaniu styczniowym, z mężem Henrykiem, komisarzem województwa sandomierskiego. Na początku XX wieku przejął Czyżów ożeniony z Koletą Prendowską - Józef Targowski, znany w okresie II Rzeczypospolitej polityk i dyplomata. Był m.in. wysłannikiem rządu polskiego do walczącego z bolszewikami generała Kołczaka, posłem w Japonii, a później posłem i senatorem z listy BBWR. W okresie międzywojennym w Czyżowie przebywali m.in. pisarze Władysław Reymont, Witold Gombrowicz i Ludwik Hieronim Morstin czy malarze Władysław Skoczylas, Karol Frycz, Leon Wyczółkowski. Najbardziej znamienitymi gośćmi byli prezydenci Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki. Ten ostatni podejmowany był ze swoją świtą przez Targowskiego 8 września 1929 roku po uroczystości odsłonięcia pomnika legionistów poległych w bitwie pod Konarami k. Klimontowa. Podczas wojny w pałacu Czyżów mieszkał ppłk Antoni Żółkiewski ps. "Lin", oficjalnie jako inspektor plantacji buraków cukrowych, faktycznie dowódca Inspektoratu Sandomiersko-Opatowskiego AK.


Zdjęcie lidar Czyżowa Szlacheckiego
Zdjęcie z lotniczego skanowania laserowego zamku w Czyżowie Szlacheckim. A - obecny pałac, B - dawne przedzamczeLegendy i podania

Powrót na górę strony

Wg legendy wzgórze zamkowe mieli usypać Tatarzy, których wziął do niewoli rycerz Zaklika z pobliskiego Międzygórza. W okolicy nie było bowiem wzniesienia odpowiedniego do postawienia warownej siedziby. Przez kilka miesięcy przynosili tutaj tłustą ziemię z nadrzecznych łąk. Gdy Zaklika uznał, że wzgórze osiągnęło właściwą wysokość i warowność, kazał wznieść kasztel z cegły i białego kamienia pobieranego z okolicznej wsi Janików.

Inna legenda dotyczy Michała z Czyżowa, który połakomił się na mury kościoła i klasztoru klarysek w Zawichoście. Istnieją dwie wersje tego wydarzenia: albo wykorzystał on materiał budowlany składowany w Zawichoście na odbudowę zniszczonych budynków sakralnych albo sam rozebrał zniszczone mury i przewiózł je do Czyżowa. Ludzie mieli mu to za złe, jednak kara spotkała go dopiero po śmierci. Pochowany został w miejscowym kościele, przez niego zresztą ufundowanym. Gdy wszystkim wydawało się, że więcej nie usłyszą o Michale podczas jednego z nabożeństw zaczęły łamać się i gasnąć ołtarzowe świece. Gdy po wstawieniu nowych świec, sytuacja powtarzała się, cały pobożny lud struchlał. Nie pomagały żarliwe modlitwy, w końcu zrezygnowany ksiądz zawołał "kim jesteś duchu i czego chcesz?". Wtedy pośród jęków i szlochów usłyszano stłumioną odpowiedź "Jestem panem na Czyżowie. Za przywłaszczenie cudzej własności spotkała mnie kara i nie jestem godzien być w tym poświęconym miejscu". Pleban postanowił wtedy przenieść trumnę nieszczęśnika na przykościelny cmentarz. Ale tam także ziemia nie chciała przyjąć grzesznika i wyrzucała trumnę na powierzchnię. Obciążoną ją wiec kamieniami wrzucono do Wisły. Wypłynęła jednak przy brodzie w Zawichoście. Parafianie czyżowscy próbowali jeszcze bezskutecznie pochować zmarłego w Zawdzie, Bałtówce, Janikowie, Pawłowie, Podszynie i Linowie. W końcu złożyli trumnę w lesie w pobliżu Lasocina, gdzie mieszkało wielkie stado kruków. Wygłodniałe ptaki rzuciły się na drewnianą skrzynię i po niecałej godzinie doszczętnie rozszarpały zwłoki zmarłego, którego dusza zaznała wreszcie spokoju. Miejsce to nazywano odtąd Krukowem, a po latach, gdy nikt już nie pamiętał o tym zdarzeniach leśna osada przyjęła nazwę Kruków.

Zdjęcie pałacu z lat 70-tych
Zrujnowany pałac w Czyżowie Szlacheckim od strony ogrodów na zdjęciu z lat 70-tych XX wieku

Informacje praktyczne


ADRES I KONTAKT
punktorPałac - Czyżów Szlachecki 125

CZAS
punktor Oglądnięcie pałacu z zewnątrz zajmuje ok. 15 min.

WSTĘP
punktor Wolny do otoczenia pałacu.


Położenie i dojazd


Północna cześć woj. świętokrzyskiego. 5 km na północny zachód od Zawichostu. 24 km na północ od Sandomierza. Zobacz na mapie.
Pałac Czyżów Szlachecki widać z drogi, jadąc od Sandomierza po lewej stronie. Samochodem można dojechać pod sam obiekt.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.82276944°, E21.78166944°
format DM (stopnie, minuty):   50° 49.3661664'N, 21° 46.9001664'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 49' 21.97''N, 21° 46' 54.01''E Bibliografiapunktor Gierała Zenon - Baśnie i legendy ziemi radomskiej
punktor Praca zbiorowa - Przemiany architektury rezydencjonalnej w XV-XVIII wieku na terenie dawnego województwa sandomierskiego


Galeria zdjęć


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Czyżów Szlachecki - Widok z drogi dojazdowej Czyżów Szlachecki - Elewacja tylna Czyżów Szlachecki - Widok z boku Czyżów Szlachecki - Widok z boku Czyżów Szlachecki - Widok zza stawu Czyżów Szlachecki - Pałac zza dawnej bramy Czyżów Szlachecki - Wzgórze zamkowe, po lewej słabo widać dziurę z piwnicą zamkową Czyżów Szlachecki - Odsłonięty fragment piwnic zamkowych
Zdjęcia wykonane: wiosną 2004


Filmy wideo


Pałac Czyżów Szlachecki z dronaNoclegi


punktor Czyżów Szlachecki - Hotel "Pałac" - (15) 831 00 97, gsm 605 282 041
punktor Czyżów Szlachecki - Beata i Piotr Panasiuk, Czyżów Szlachecki 43, tel. (15) 835 51 34 lub 836 45 47
punktor Czyżów Szlachecki - Halina i Eugeniusz Pileccy, Czyżów Szlachecki 64, tel. (15) 835 52 59
punktor Zawichost - Schronisko Młodzieżowe, ul. 15 Grudnia 1a, tel. (15) 836 47 08, 836 41 60

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • Nocleg       Autor:  Kris77      Data:  2019-06-22 22:37:37
  Noclegi zarezerwowane, jesteśmy zadowoleni, pokój 4 osobowy po remoncie, w tej cenie wszystko jak najbardziej w porzadku
 • nocleg zarezerwowany       Autor:  Monika      Data:  2018-05-04 07:27:54
  Dramat.jeszcze tak przygotowanego albo raczej nie! przygotowanego pokoju nie spotkalismy a noclegi bywały w różnych miejscach. wcześniej ktoś nspisal o obsłudze- oj tak swetry czy rozciagniete dresy na recepcji(?)powinny włączyć alarm ale niestety weszliśmy do pokoju.po reklamacji tłumaczenie ze dziewczyny nie zdążyły posprzatac po poprzedich gościach(zdążyły położyć zapach na stoliku i zaslac łóżka pozostawiona pościelą)łazienka zalana tez pamiątka po gościach. Masakra! usmiechami niekompetencji pracownikow nie da sie nadrobić-to tak na marginesie do Wlasciciela.Szkoda bo to piekny obiekt z potencjalem.
 • Mieszane uczucia       Autor:  Jaro      Data:  2016-07-25 10:44:59
  Cóż... obsługa pozostawia wiele do życzenia.   Zarówno "maniery" jaki i strój:   1 - przybywającego gościa nie wypada witać słowami: "co?" i świecić latarką w oczy   2 - strój składający się z powyciąganych, starych dresów raczej nie napełnia klienta optymizmem   3 - zarezerwowany pokój - oczywiście został już wynajęty i zaczęło się nerwowe poszukiwanie czegoś "w zamian"     Lokalizacja ładna, ludzie uprzejmi. Część obsługi słabo mówi po polsku (Ukraina?)

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2024 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.