Zamek Dąbrowa Tarnowska

Dąbrowa
Tarnowska
Zamek i przebudowany
dwór obronny

Ocena zabytku


Możesz ocenić:
Dąbrowa Tarnowska (woj. małopolskie) - Szlachecki dwór obronny przebudowany w pałac (zniszczony)

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
3 stars
Średnia ocena: 2.8 na 5. Głosów: 59

       
    
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
3.5 stars
Średnia ocena: 3.7 na 5. Głosów: 43

       
    
 


Opis i stan obecny


O zamku w Dąbrowie Tarnowskiej wiadomo bardzo nie wiele, często jest mylony z ufortyfikowanym pałacem, z którego pozostała jedynie barokowa brama. Zamek stał w nieco innym miejscu niż pałac - między dzisiejszymi ulicami Wolności, Piłsudskiego i Niecałą. Był to punkt o dużych walorach obronnych, opływany z dwóch stron przez rzekę Breń, z której zasilano fosę i staw. Można tam jeszcze zauważyć fragment kilkudziesięciometrowego wału oraz część fosy. Teren ten dopiero czeka na badania archeologiczne, jednak pogłębiona analiza dostępnych źródeł z dziejów miasta i mapy katastralnej z 1848 roku dokonana przez urbanistę Mieczysława Książka pozwoliła odczytać prawdopodobny wygląd najstarszej siedziby obronnej w Dąbrowie. Było to spore założenie typu palazzo in fortezza na planie zbliżonym do prostokąta o bokach ok. 230 x 130 m. Na wspomnianej mapie w jego miejscu stoi browar z podłużnym budynkiem wzdłuż zachodniego wału. Jeśli można go utożsamiać z przebudowanym domem zamkowym to miałby on wymiary 60 x 17 m. Fortyfikacje posiadały wały ziemne, być może obmurowane i bastiony w narożnikach czworoboku. Można je zaliczyć do systemu bastionowego szkoły staroholenderskiej. Na południe od zamku znajdował się folwark.
Pałac w Dąbrowie Tarnowskiej także nie przetrwał. Po wojnie, na jego miejscu postawiono kościół. Były wtedy jeszcze widoczne resztki murów, ale potem te pozostałości po rezydencji magnackiej zostały rozebrane i zasypane. Okazała brama jest wkomponowana w kościelne ogrodzenie i przypomina łuk triumfalny. Daje pewne wyobrażenie o dawnej świetności nieistniejącego pałacu, którego bogate wyposażenie było wręcz legendarne. Filary bramy ozdobione są półkolumnami. Na ich szczycie znajdują się kamienne panoplia czyli fragmenty uzbrojenia. Na arkadowym zwieńczeniu widać tarczę herbową Szreniawa Lubomirskich. W obu filarach znajdują się małe pomieszczenia. Mimo typowo rezydencjonalnego charakteru tej budowli, powstała ona w XVII wieku w mniej okazałej formie i z pewnością posiadała urządzenia obronne.
Opis zamku w Dąbrowie Tarnowskiej zaktualizowany dzięki materiałom
nadesłanym przez p. Krzysztofa Moskala.
Aktualizacja. Po sprawdzeniu terenu Zamczyska muszę stwierdzić, że informacje o wale trudno potwierdzić, wciąż jest natomiast zachowany fragment nawodnionej fosy. Teren jest mocno zarośnięty i podmokły, ale wydaje się płaski. Jednak krzaki uniemożliwiają dokładną eksplorację. Przynajmniej w maju była ona niemożliwa. Odwiedziny zalecane są tylko w okresie, gdy roślinność nie ma liści, a wcześniej nie było opadów.
Wygodne dojście ul. Niecałą - Zamczysko znajduje się na samym jej końcu. Fosę można obejść wzdłuż pobliskich torów. Na terenie Zamczyska lub tuż za nim stoi jakiś podłużny budynek, wyglądający na nieużytkowany, ale nie udało mi się do niego podejść, bo grunt wokoło zapadał się po postawieniu stopy.

Skan rzeźby terenu zamku w Dąbrowie
Zamczysko w Dąbrowie, skan rzeźby terenu. A i B - dawne bastiony, C - wał i nawodniona fosa, D - podejrzany nasyp ziemny nad rzeką, E - obecnie stojący budynekPlany i rekonstrukcje


Plan zamku w Dąbrowie
Plan zamku w Dąbrowie Tarnowskiej wg. M. Książka. Poniżej widać folwark
Źródło: Zagadnienia genezy rozplanowania i typologii miast prywatnych XVI i XVII wieku w południowej Małopolsce, Mieczysław Książek


Plan pałacu w Dąbrowie
Plan założenia pałacowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Zarys pałacu i zachowana brama
Źródło: Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej, Marian Kornecki, Kraków 1966

Mapa Dąbrowy z XVIII w.
Dąbrowa Tarnowska na XVIII-wiecznej mapie. A - teren starego zamku, być może zamieniony już na browar, B - folwark, C - resztki pałacu

Mapa z XIX w.
Dąbrowa Tarnowska na mapie z XIX wieku. A - teren starego zamku zamieniony na browar, B - folwark, C - resztki pałacu


Historia, wydarzenia

Powrót na górę strony

ozdoba
Mikołaj Ligęza
Budowniczy zamku w Dąbrowie - Mikołaj Spytek Ligęza był znaczącą postacią w swoich czasach. Jako senator popierał władców, za co otrzymywał liczne nadania i przywileje dla swoich miast. W 1590 został kasztelanem czchowskim, dwa lata później żydaczowskim, później starostą bieckim, a w 1619 kasztelanem sandomierskim. Szczególnie za Zygmunta III Wazy brał udział w licznych sejmach, a jego mowy były uznawane za wzór do naśladowania. W swoich włościach fundował kościoły, szpitale i przytułki dla ubogich, ustanowił stypendia, którymi wspierał żaków Akademii Krakowskiej, założył także fundację posagową, na wsparcie cnotliwych kobiet, którym ubóstwo nie pozwalało wyjść za mąż. Był człowiekiem odważnym, radził sobie ze słynnym awanturnikiem "Diabłem" Stadnickim, samodzielnie odparł najazd tatarski na Rzeszów w 1624 r.
Zamek w Dąbrowie Wielkiej, a dziś Tarnowskiej, został postawiony na początku XVII w. przez ostatniego przedstawiciela rodu Ligęzów - Mikołaja Spytkę herbu Półkozic, kasztelana sandomierskiego, który wzniósł też zamek w Rzeszowie. Stał na południe od centrum miasta, niestety nie wiadomo jak wtedy wyglądał. Zachowane ślady wskazują na mocne ufortyfikowanie z 4 bastionami.

punktor 1637 r. - po śmierci Mikołaja jego majątek wraz z zamkiem przeszedł w ręce córki Konstancji, małżonki Jerzego Sebastiana Lubomirskiego
punktor 1658 r. - podczas ostatnich akcentów "potopu" szwedzkiego, marszałek wielki i hetman polny Jerzy Sebastian Lubomirski, który odegrał ogromna rolę w organizowaniu obrony kraju, przebywał pewien czas w zamku w Dąbrowie Tarnowskiej. Wysyłał stąd uniwersały do wojska w sprawie jego organizacji i zaopatrzenia. Przestrzegał też przed plądrowaniem siedzib szlacheckich i kościelnych, brakowało bowiem pieniędzy na żołd
punktor 1667 r. - akt podziału dóbr między potomkami Jerzego Sebastiana Lubomirskiego wymienia zamek i dwór w Dąbrowie jako osobne budowle. Nowa siedziba musiała więc powstać w II poł. XVII w.
punktor 1697 r. - Michał Kazimierz Lubomirski przystąpił do gruntownej rozbudowy dworu. Sprowadził w tym celu któregoś ze słynnych architektów, albo D.H. Popelmanna, twórcę drezdeńskiego Zwingeru albo Tylmana z Gameren, budowniczego m.in. pałacu w Nieborowie oraz pałaców Krasickich i Gnińskich w Warszawie. Efektem była duża i bardzo bogato wyposażona rezydencja postawiono na rzucie prostokąta ze skrzydłami bocznymi w kształcie litery H. Przy pracach budowlanych wykorzystano jeńców tureckich wziętych do niewoli podczas wyprawy wiedeńskiej w 1683 r. Stary zamek pełnił rolę gospodarczą, od strony południowej funkcjonował przy nim folwark.
punktor ok. 1700 r. - powstała brama pałacowa, która dzisiaj stanowi część kościelnego ogrodzenia
punktor 1780 r. - pałac w Dąbrowie został wystawiony na sprzedaż, kupiła go rodzina Stojowskich. W miejscu starego zamku powstał browar
punktor 1846 r. - pałac został poważnie uszkodzony i splądrowany podczas rebelii chłopskiej tzw. rzezi galicyjskiej pod wodzą Jakuba Szeli

Rysunek Stęczyńskiego
Pałac w Dąbrowie Tarnowskiej od strony południowej. Litografia z rys. M.R. Stęczyńskiego z ok. 1846 r.

punktor 1847 r. - pożar dokończył dzieła zniszczenia. Resztki budowli były systematycznie rozbierane i traktowane jako budulec
punktor 1858 r. - pałac już nie istniał, ale zachował się dokładny jego opis, sporządzony przez ostatniego właściciela - Stanisława Stojowskiego. Budowla miała dwa, bardzo wysokie piętra i składała się z blisko 30 sal i pokoi. Można było w niej wydzielić 3 części: korpus i dwa skrzydła boczne połączone w czworobok ogrodzeniem. Miała wymiary 66 x 27 m. Frontowa elewacja ozdobiona była kamiennymi posągami królów polskich, naturalnej wielkości. Fasady były urozmaicone dużymi kamiennymi altanami. Ku bramie wybiegały potężne schody, dolne stopnie mierzyły aż 18 m długości! Biegły one na piętro korpusu do wielkiej sali marmurowej. Balustrady schodów zdobiły mitologiczne posągi. W sali marmurowej znajdowało się 20 kolumn o czerwonych trzonach na białych postumentach. Ściany wyłożone były sztukaterią, sklepienie pokrywało malowidło, a środek posadzki ułożony był w gwiazdę z czerwonego marmuru. W sali tej znajdowały się także stylowe kominki, kryształowe lustra, kamienne portale i inne ozdoby. Balkonem można było wyjść do ogrodu. Wykonany był on w stylu włoskim i prowadził ku rzece Breń. W ogrodzie znajdowały się prócz pięknych roślin także posągi, wazony, sadzawki, wodotryski. Dalej, za rzeką mieścił się zwierzyniec
punktor 1965 r. - na miejscu pałacu ukończono budowę kościoła w stylu neoklasycystycznym wg projektu Zbigniewa Wzorka. Podobno były jeszcze wtedy widoczne resztki murów pałacowych.

Drzeworyt z pałacem z 1868 r.
"Resztki zamku (pałacu) w Dąbrowie". Drzeworyt sztorcowy z 1868 r.
Legendy i podania

Powrót na górę strony

Legenda mówi, iż gdzieś w podziemiach zamkowych ukryte są olbrzymie skarby Ligęzów. Dwa razy w roku, w noc świętojańską, otwiera się tajne przejście do podziemi. Nikomu jednak, do tej pory nie udało się dotrzeć do skarbów.
W istocie, skarby zostały ukryte w Dąbrowie, ale przynajmniej część z nich odnaleziono po śmierci Mikołaja Spytka w 1637 r. W zamku odkryto cztery okute drewniane skrzynie, w których znajdowały się 102 000 dukatów i złota czara (patera) sadzona najdroższymi kamieniami, której wartość oszacowano na 1000 dukatów. W innej kryjówce pod ziemią znaleziono jeszcze 20 000 dukatów.

Stare zdjęcie bramy zamkowej
Zdjęcie bramy pałacowej w Dąbrowie Tarnowskiej z okresu międzywojennego.


Wielkie bogactwa znajdowały się na zamku również za panowania rodu Lubomirskich. Największa, marmurowa sala balowa posiadała szklany sufit i w czasie balów i innych uroczystości instalowano nad nim sadzawkę z egzotycznymi rybami!


Informacje praktyczne


ADRES I KONTAKT
punktorbrak

CZAS
punktor Oglądniecie obu miejsc zamkowych z dojazdami to ok. 45 minut.

WSTĘP
punktor Do obu wolny, na Zamczysko utrudniony przez mokradła.Położenie i dojazd


21 km na północ od Tarnowa. Zobacz na mapie.
Aby zobaczyć bramę auto można zaparkować tuż przy kościele. Wcześniejszy zamek położony jest nieco na uboczu, można stanąć niedaleko od tego miejsca.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Miejsce po zamku
Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.17013333°, E20.98056389°
format DM (stopnie, minuty):   50° 10.2079998'N, 20° 58.8338334'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 10' 12.48''N, 20° 58' 50.03''E 

Miejsce po ufortyfikowanym pałacu:
Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.17560807902°, E20.98068667595°
format DM (stopnie, minuty):   50° 10.5364847412'N, 20° 58.841200557'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 10' 32.19''N, 20° 58' 50.47''E Bibliografia


punktor Moskal Krzysztof - Dąbrowa Tarnowska. Kronika Miasta i Gminy, Dąbrowa Tarnowska 2015
punktor Książek Mieczysław - Zagadnienia genezy rozplanowania i typologii miast prywatnych XVI i XVII wieku w południowej Małopolsce, Kraków 1988
punktor Kornecki Marian - Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej


Galeria zdjęć


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Dąbrowa Tarnowska - Widok z ulicy Niecałej - Zamczysko za polem uprawnym Dąbrowa Tarnowska - Teren Zamczyska Dąbrowa Tarnowska - Teren Zamczyska i resztki fosy Dąbrowa Tarnowska - Fosa od strony pola uprawnego Dąbrowa Tarnowska - Zarośnięty teren na bastionie (prawdopodobnie) Dąbrowa Tarnowska - Fosa od strony torów Dąbrowa Tarnowska - Teren Zamczyska od strony torów Dąbrowa Tarnowska - Podmokły teren, na którym stoi jakiś budynek i krzaki osłaniające Zamczysko
Zdjęcia miejsca po zamku z 2015 r.

Dąbrowa Tarnowska - Brama, która przetrwała z pałacu Dąbrowa Tarnowska - Jedna z dwóch kamiennych penopli Dąbrowa Tarnowska - Herb Lubomirskich na bramie Dąbrowa Tarnowska - Widok na dawne wzgórze pałacowe Dąbrowa Tarnowska - Brama na tle kościoła Dąbrowa Tarnowska - Kościół postawiony na miejscu pałacu
Zdjęcia pozostałości pałacu wykonane: jesienią 2001NoclegiMiniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

  • Re: :)       Autor:  Wiesław Ligęza      Data:  2015-12-02 23:18:40
    W klasztorze bernardynów w Rzeszowie,w prezbiterium,są naturalnej wielkości rzeżby z alabastru 8-miu Ligęzów.Fundatorem klasztoru był Mikołaj Spytko Ligęza/pochowany pod progiem/.   Kasztelania chrzanowska była w rękach rodziny przez 300 lat.                                                          
  • Re: Re: Ligęzowie nadal istnieją       Autor:  wiesław Ligęza      Data:  2015-12-02 22:37:00
    Najstarsze dane o Ligęzach; Podczs remontu kościoła w Szreniawie,znalezion­o list z datą 26.XI.1314 spisany przez fundatora,starostę krakowskiego,Bartosz­a Ligęzę,herbu Szreniawa.
  • Re: Ligęzowie nadal istnieją       Autor:  Wiesław Ligęza      Data:  2014-12-23 23:03:29
    Witam! Ligęzów aktualnie w Polsce jest około 2500 osób.Wywodzą się z różnych rodów .Herby pod którymi są te nazwiska to oprócz Półkozic są:Gryf,Topór, Korab, Leliwa,Szreniawa .Nazwisko LIGENTZ -tak opisywano miejscowość Legnicę w XIII wieku,pojawiło się po przegranej bitwie z tatarami, pod Legnicą w 1241. Pozdrawiam!

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2024 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.