Zamek Darłowo

Darłowo
Średniowieczny zamek książęcy

Ocena zabytku


Możesz ocenić:
Darłowo (woj. zachodniopomorskie) - Średniowieczny zamek książęcy, później rozbudowany

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
4.5 stars
Średnia ocena: 4.4 na 5. Głosów: 68

       
    
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
4.5 stars
Średnia ocena: 4.3 na 5. Głosów: 39

       
    
 


Opis i stan obecny


Najlepiej zachowany zamek książęcy na Pomorzu Zachodnim stoi kilkaset metrów na południowy wschód od rynku miejskiego. Niegdyś znajdował się na wyspie oblanej wodami rzeki Wieprzy, poza miejskimi fortyfikacjami. Dodatkowo otoczony był dwiema zasypanymi dziś fosami od północy i południa. W skład warowni w Darłowie wchodzi częściowo wysunięta poza linię murów potężna wieża bramna od południa, która niegdyś zwieńczona była gankiem strażniczym i blankami. Od zachodu przylega do niej 3-piętrowy książęcy budynek mieszkalny, natomiast od wschodu tzw. łącznik, w którym mieszkał zarządca książęcy. Budowla ta łączyła wieżę ze skrzydłem wschodnim. Po przeciwnej stronie znajduje się namiastka skrzydła zachodniego. Najmłodszą częścią jest budynek bramny dostawiony na zewnątrz murów od północy. Tylko on i wieżyczki z klatkami schodowymi na dziedzińcu są otynkowane, reszta obiektów ma odsłonięte cegły. Warto zwrócić uwagę na bruk dziedzińca, ponieważ zarysowane są na nim przebiegi nieistniejących murów. Przed budynkiem południowym widać więc zlikwidowany trakt wewnętrzny - ten niegdyś główny dom książęcy miał znacznie więcej pomieszczeń, a przed późniejszym skrzydłem zachodnim znajdował się pierwotnie budynek księcia Eryka I. Zbytnio ograniczał on przestrzeń wewnętrzną zamku i szybko został rozebrany. Zastąpił go większy budynek postawiony w dawnej fosie (tzw. dom księżnej Zofii), który stał się głównym domem zamkowym. Niestety, nie przetrwał. Dziś stoi tam tylko współczesny parterowy budynek przeznaczony na wystawy czasowe, ale za to na jego dachu znajduje się taras widokowy.
Budynek wschodni był pierwotnie parterowy i mieścił jedną, ale za to reprezentacyjną komnatę zamku Darłowo - wielka aulą z zachowanymi do dziś gotyckimi oknami zwaną Salą Rycerską. W XVII wieku zamieniona ona została na kaplicę zamkową. Wieża zamkowa z bramą prowadzącą na podzamcze gospodarcze ma obecnie wysokość 24 m i 4 piętra. Tutaj mieściła się pierwsza kaplica, zbrojownia i skarbiec. Na nieistniejącym już przedzamczu znajdowały się piekarnia, browar, stajnia, duży ogród. Od zachodu znajdował się młyn ze spichlerzami. Stały one tu jeszcze długo po 2. wojnie światowej.
Zamek Darłowo w wyniku prac adaptacyjnych na różne cele, m.in. więzienie i odbudów po pożarach został znacznie zeszpecony. Dopiero po generalnym remoncie w latach 80-tych przywrócono mu częściowo wygląd z początku XVII wieku i udostępniono turystom. Muzeum można zwiedzić samemu bądź z przewodnikiem i muszę przyznać, że podejście do zwiedzających jest bardzo przyjazne. Turysta czuje się tu zupełnie swobodnie, można oglądać co się chce i robić dowolną ilość zdjęć w każdym miejscu. Personel nie chodził za mną krok w krok i nie śledził wzrokiem jakbym miał wypisane na twarzy, iż chcę schować jakiś obraz do kieszeni. Gdy zapytałem o eksponat z kaplicy zamkowej, uprzejma pani pożyczyła mi książeczkę sprzedawaną w kasie z dokładnym opisem. Także skorzystanie z toalety, już po zamknięciu muzeum nie stanowiło dla nikogo problemu. Tak powinno być wszędzie!
ozdoba
Ciekawe eksponaty
W kaplicy zamku w Darłowie warto zwrócić uwagę na rzeźbę "Św. Anna Samotrzeć". Była ona rekwizytem w filmie Krzyżacy. Natomiast w Małej Jadalni znajduje się zmumifikowany szkielet kota żywcem zamurowany w murach zamkowych jako magiczna ofiara!

Wnętrza warowni są dobrze utrzymane i dzięki dużej różnorodności zwiedzanie jest bardzo interesujące. Można tu zobaczyć zarówno luźno stojące zabytki jak i w pełni wyposażone sale, gobeliny, wyroby rzemiosła artystycznego i ludowego, dawną broń, narzędzia tortur, monety, sztukę Bliskiego Wschodu. Zachowało się dużo ciekawych detale architektonicznych. W największych komnatach znajdują się: galeria książąt pomorskich i ekspozycja sztuki sakralnej utworzona na bazie kaplicy zamkowej. Dodatkowo w jednej sali wspaniały klimat robiła dziewczyna grająca na skrzypcach! Genialny pomysł, lecz nie wiem czy jest to stałą atrakcją zwiedzania zamku, czy trafiłem na wyjątkowy dzień. Ze szczegółów wnętrz, warto wspomnieć o znajdującym się w piwnicach XV-wiecznym piecu, wykorzystywanym do ogrzewania sal mieszkalnych oraz średniowiecznej celi więziennej. Na II piętrze skrzydła wschodniego w wielkiej sali zwanej zieloną (niegdyś sala ta była podzielona na 3 mniejsze komnaty wyłożone zielonym adamaszkiem), na całej długości prawej strony widać średniowieczny ganek strażniczy, a w nim drzwi do wykusza czyli dawnej latryny. Całość jest dobrze oświetlona i wyeksponowana, a dużym atutem jest rozmieszczenie ekspozycji - łącznie z piwnicami turyści wędrują po 4 kondygnacjach.
Wieża jest płatna osobno. To nie tylko świetny punkt widokowy, ale także piękne sklepienia krzyżowo-żebrowe i ekspozycja medalionów władców Polski odlanych w brązie. Ostatnią atrakcją, również płatną osobno, są wystawy czasowe. Można trafić na naprawdę interesujące ekspozycje np. o mieczach europejskich.

Panorama Darłowa z 1618 r.
Panorama miasta Darłowa z 1618 roku. Po lewej kościół NMP, po prawej zamek książąt pomorskich.
Litografia z pocz. XX w.
XVII-wieczne Darłowo na litografii z początku XX wieku powstałej na podstawie powyższej panoramy


Plany i rekonstrukcje

Powrót na górę strony

Planu Darłowa wg Boehmera
Rekonstrukcja planu miasta Darłowo w XVI wieku wg. F. Boehmera z końca XIX w. Zamek na wyspie w prawym dolnym roku

Plan fortyfikacji darłowskich
Plan fortyfikacji darłowskich z roku 1638. Zamek w lewym górnym rogu, a za nim wyspa młyńska

Plan sytuacyjny zamku Przekrój wieży zamku w Darłowie
Dawny plan sytuacyjny zamku książęcego w Darłowie wg K. Wredego (widać tu wyspę zamkową i zasypane fosy) oraz przekrój wieży bramnej
Źródło: Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego. Zbigniew Radacki, PWN 1976


Dzisiejszy plan zamku
Dzisiejszy plan piwnic i parteru zamku Darłowo. A - dziedziniec, B - wieża bramna na folwark (l. 1352-73), C - skrzydło mieszkalne (l. 1352-73), D - skrzydło wschodnie z salą rycerską (l. 1352-73), E - łącznik (l. 1352-73), F - ślady murów po skrzydle zachodnim Eryka I (l. 1449-59), G - skrzydło mieszkalne zachodnie (ok. 1480 r.) z elementami późniejszymi (1624-30), H - północny budynek bramny do miasta (ok. 1538 r.), I - wieżyczki z klatkami schodowymi (ok. 1538), J - budynek przy bramie z izbami załogi (l. 1352-73)
Datowanie murów: a - 1352-1373, b - 1377-1394, c - 1449-1459, d - ok. 1480, e - ok. 1536, f - 1624-1630
Źródło: Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego. Zbigniew Radacki, PWN 1976


Faza I zamku Faza II zamku Faza III zamku Faza V zamku
Wizualizacje faz budowy zamku autorstwa Karola Matusiaka na podstawie rekonstrukcji Janusza Nekandy-Trepki (za folderem muzealnym). 1 - brama od północy z wieżyczką, 2 - budynek załogi, 3 - skrzydło wschodnie, 4 - łącznik, 5 - wieża bramna, 6 - skrzydło południowe, 7 - skrzydło zachodnie Eryka I, 8 - 4-kondygnacyjny budynek bramny, 9 - jedna z wieżyczek z klatką schodową, 10 - skrzydło zachodnie - dom księżnej ZofiiHistoria, wydarzenia

Powrót na górę strony

Jakaś siedziba istniała w Darłowie już w XIII stuleciu. Ok. 1280 r. zdobył ją książę Pomorza Gdańskiego Mściwoj II. Na początku XIV wieku właścicielami miasta był rycerski ród Święców, którzy w 1327 roku nakazali mieszczanom wykorzystanie zrujnowanego zamku na cele miejskie. Co dokładnie zrobiono, nie wiadomo.
Nowy obiekt - warowną rezydencję godną władcy, sojusznika cesarza Karola IV oraz króla Kazimierza Wielkiego, wzniósł książę Bogusław V w 2. połowie XIV wieku.

Panorama Darłowa wg Brandruppa
Panorama Darłowa M. Fricka na podstawie zaginionej litografii D. Brandruppa z 1830 r. Widoczne skrzydło zachodnie zamku wraz z górnymi kondygnacjami skrzydła północnego i łącznika zostały rozebrane 3 lata później

ozdoba
Księżna Zofia
W II połowie XV wieku, przez 11 lat zamek był siedzibą Zofii, małżonki księcia wołogoskiego Eryka II i córki innego księcia pomorskiego Bogusława IX. Była to ponoć piękna i dumna kobieta, a w przeciwieństwie do męża zawsze przyjacielsko nastawiona do Polski. O zamek w Darłowie bardzo dbała i znacznie go upiększyła. Swojego syna Bogusława X wysłała na nauki do Jana Długosza w Krakowie i ożeniła z córką króla Kazimierza Jagiellończyka. Gdy Eryk II sprzymierzył się z Krzyżakami i oddał im Lębork, polski władca dokonał srogiej zemsty najeżdżając i niszcząc ziemie zachodniopomorskie. Rozpaczliwa sytuacja zmusiła księcia do złożenia prośby do swej małżonki, aby ta udała się do Jagiellończyka załagodziła jego gniew. Zofia tak oczarowała króla, iż ten wybaczył wiarołomcy i wycofał wojska z jego terytorium. Jak pisze Długosz, stwierdziła, że brzydzi się swoim mężem-zdrajcą i dlatego od dawna nie dzieli już z nim łoża. Król bardzo żałował podobno, że nie poślubił Zofii (a proponowano mu to wcześniej), która poza urodą posiadała też skarby po stryju - skandynawskim królu Eryku I, a w posagu wnosiła część Pomorza Zachodniego.
Małżeństwo Zofii z Erykiem II pozostało nieudane - jej pobyt w Darłowie był formą separacji z mężem. Powstały wtedy pogłoski o jej związku ze słynnym rycerzem Janem z Maszewa, który wypowiedział służbę Erykowi II i zamieszkał w Darłowie. Coś mogło być na rzeczy, ponieważ wiadomo, że dużo razem podróżowali.

punktor 1352 r. - książę pomorski Bogusław V kupił za 1500 marek wyspę z młynem w Darłowie od mieszczanki Elżbiety von Behr. Niedługo potem rozpoczął budowę zamku
punktor 1372 r. - gdy na ukończeniu był pierwszy etap budowy zamku, odbył się w nim zjazd książąt zachodniopomorskich, na którym dokonano podziału księstwa na dzielnicę wołogoską i sławneńsko-słupską. Początkowo zamek na planie zbliżonym do kwadratu (32x34 m) składał się z murów obwodowych zwieńczonych blankami (wys. 14 m), potężnej wieży bramnej (ok. 23 m i 3 piętra) i raczej skromnego skrzydła mieszkalnego od południa. Tzw. łącznik - narożny budynek w którym mieszkał zarządca książęcy, łączył go z parterowym budynkiem wschodnim. W nim mieściła się sala rycerska ze sklepieniem gwiaździstym. Między skrzydłem wschodnim, a bramą północną stał jeszcze wąski, ale wysoki (trzykondygnacyjny) budynek z izbami mieszkalnymi załogi zamku. Wieża bramna pełniła funkcje obronne i prowadziła na folwark oraz gospodarcze podzamcze. Wjazd do warowni znajdował się od północy przez wieżyczkę nad bramą, most na kanale młyńskim i przedzamcze miejskie.
punktor 1377 r. - po śmierci Bogusława V, władzę w Darłowie objął książę Warcisław VII. Przypisywanie mu budowy czy rozbudowy skrzydła wschodniego w starszej literaturze okazało się błędne
punktor lata 1449-1459 - książę słupski Eryk I dokonał rozbudowy zamku o dwukondygnacyjne skrzydło mieszkalne od zachodu oraz drugą linię murów obronnych (faza II).
punktor lata 1474-1483 - w zamku rezydowała Zofia, pro-polsko nastawiona żona księcia Eryka II
punktor ok. 1480 - książę Bogusław X znacznie rozbudował zamek darłowski (faza III). Przesunął bardziej na zachód linię murów obwodowych, ponieważ w dawnej fosie wzniósł nowe reprezentacyjne trzykondygnacyjne skrzydło mieszkalne dla swojej matki (stąd nazywano go domem księżnej Zofii). W ten sposób powiększył też dziedziniec, a poprzedni budynek Eryka I musiał zostać zburzony. Obniżona została tez ranga skrzydła południowego, w którym zlikwidowano 1 trakt, a resztę budynku przeznaczono na siedzibą zarządcy zamku i załogi
punktor lata 1493-1497 - na zamku rezydowała żona Bogusława X, księżna Anna, córka króla Kazimierza Jagiellończyka. Tut urodził się jej pierwszy syn - Jerzy.
punktor ok. 1538 - książę Barnim XI dokonał przebudowy zamku w duchu renesansu (faza IV) i zapisał go swojej żonie Annie. Nadbudowano wtedy skrzydło wschodnie o 2 kondygnacje. Powstała w nim sala reprezentacyjna na I piętrze ("sala przyjęć") i apartamenty mieszkalne na 2. piętrze. Dom główny od południa również podwyższono o 1 kondygnację. Komunikację między piętrami przejęły kręte klatki schodowe w dwóch wieżyczkach na dziedzińcu. Wieża bramna została podwyższona do wysokości 26 m
punktor II poł. XVI w. - książę Jan Fryderyk dostawił do bramy od północy renesansowy czterokondygnacyjny budynek bramny (faza V). Wymusiło to przesunięcie fosy i postawienie nowego mostu zwodzonego
punktor lata 1589 r. - sporą część zamku zdewastował wielki pożar
punktor lata 1622-1637 - zamkiem władał ostatni Gryfita, Bogusław XIV. Po wielkim pożarze w 1624 roku odbudował zamek, jednak zubażając jego wygląd i dawny styl. Wszystkie elewacje otynkowano, wykuto nowe okna. W sali rycerskiej nie przywrócono dawnych sklepień gwiaździstych lecz przebudowano ją na kaplicę zamkową pw. św. Elżbiety
punktor lata 1630 r. - zamek wraz z całym Darłowem zajęli Szwedzi
punktor lata 1637-1653 - po śmierci Bogusława XIV zamek Darłowo odziedziczyła żona - księża Elżbieta
punktor 1654 r. - warownia przeszła we władanie Marchii Brandenburskiej. |Od tego momentu był już własnością państwową
punktor 1679 r. - wielki pożar spustoszył budowlę
punktor 1680 r. - kolejny pożar na zamku. Odbudowano go co prawda, ale bez skrzydła zachodniego i nie zadbano o zachowanie cech stylowych
punktor 1701 r. - Darłowo zostało włączone do Królestwa Pruskiego
punktor ok. 1750 r. - we wschodniej części zamku urządzono składowisko soli
punktor 1805 r. - zamknięta została kaplica zamkowa
punktor lata 1807-1808 - w dawnej warowni działał szpital dla żołnierzy Napoleona Bonaparte
punktor 1833 r. - najbardziej zniszczone części zamku Darłowo, przede wszystkim spalone skrzydło zachodnie oraz górne kondygnacje skrzydła północnego łącznika przeznaczono do rozbiórki. Zmieniono zwieńczenie wieży
punktor ok. 1850 r. - w skrzydle południowym z wieżą bramną utworzono siedzibę sądu i więzienie, natomiast w części wschodniej funkcjonował magazyn zbożowy
punktor lata 1929-1935 - przeprowadzono nieudolny remont zamku z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Powiatowego. Restauracja zamku przyniosła zniszczenie resztek zabytkowych elementów. Pierwszą ekspozycję udostępniono w 1930 r.
punktor 1945 r. - warownia przetrwała wojnę w dobrym stanie, więc ponownie otwarto w niej Muzeum, tym razem Regionalne
punktor 1958 r. - pierwsze powojenne prace konserwacyjne
punktor lata 1971-1988 - muzeum zamknięto na czas remontu generalnego i regotyzacji obiektu, przeprowadzonego przez Państwowe Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków Oddział w Szczecinie wg projektu opracowanego przez Irenę i Michała Witwickich z Politechniki Warszawskiej. Odkryto wtedy i udostępniono turystom piwnice zagruzowane w XVI wieku
punktor 2000 r. - rozpoczęto prace konserwatorskie przy skrzydle zachodnim, które pozwoliły na utworzenie nad nim tarasu
punktor 2003 r. - przeprowadzono niezbędny remont skrzydła wschodniego: sklepienie, ściany oraz filary między okienne w kaplicy zamkowej. Konserwacji poddano również barokową ambonę oraz mury dookoła dziedzińca

Litografia z pocz. XX w.
Zamek i młyn zamkowy ze spichlerzami na litografii z początku XX w. Młyn przeszedł kilka wielkich pożarów. Po ostatnim - w 1964 roku nie został już odbudowany

ozdoba
Eryk I
W zamku darłowskim urodził się, a także spędził ostatnie 10 lat życia Bogusław, jedyny książę pomorski, który posiadał koronę i to nie jedną lecz aż trzy. Jego sarkofag do dzisiaj można oglądać w kościele mariackim w rynku. Jako zdolne dziecko zwrócił uwagę swojej krewnej - królowej Danii Małgorzaty, która z braku żyjących potomków poszukiwała następcy tronu. W 1397 r. adoptowała go i zmieniła imię na Eryk (bardziej skandynawskie). Dzięki przybranej matce Eryk został mianowany królem Danii, a wkrótce potem Szwecji i Norwegii. Samodzielne panowanie rozpoczął po śmieci Małgorzaty (1412 r.) od odnowienia pretensji duńskich do Szlezwika. Ten fatalny konflikt zaważył na całym jego życiu. W wir zmagań zostali wciągnięci inni książęta pomorscy, miasta europejskie skupione w organizacji Hanza, a nawet sam cesarz. Eryk wiele nie osiągnął, Szlezwiku nie zdobył, dokonał natomiast rzezi na wyspie Famern (przeżył tylko 1 człowiek) i we Flansburgu. W 1424 zawitał do Krakowa na ślub króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską. Uczestniczył w ucztach wyprawionych przez króla i słynnego rycerza Zawiszę Czarnego. Przez cały czas próbował załatwić sprawę Szlezwiku, pokojowo i zbrojnie, nie ustępując ani o krok od swoich żądań. Mimo pozytywnego nastawienia cesarza i wydania wyroku na korzyść Eryka, to Szlezwik pozyskał potężnego sprzymierzeńca w postaci Hanzy, która tracąc na handlu w czasie nieustannych walk, wraz z grafami holsztyńskimi ze Szlezwika, wypowiedziała wojnę Danii. W 1427 r. wyruszyła pierwsza wyprawa na Danię, ale po początkowych sukcesach najeźdźcy zostali wyparci. Rok później 260 statków z 12 tys. ludzi na pokładzie wyruszyło na Kopenhagę. Eryk umocnił nadmorskie twierdze i ponownie z powodzeniem odparł atak. Wojna toczyła się przez kolejne lata wyniszczając obie strony. Powodowało to wzrost niezadowolenia z rządów Eryka. Pierwsi zbuntowali się Szwedzi, a Duńczycy grozili nawet zamachem na jego życie, oskarżając o wiele przewinień, w tym niemoralny związek z Angielką Cecylią, pokojówką swojej zmarłej żony. W 1440 roku Szwecja i Dania, a wkrótce potem i Norwegia pozbawiły go korony. Eryk wraz z zaufanymi ludźmi z Pomorza i piękną Cecylią schronił się na wyspie Gotlandia, w zamku Wisby. Rozpoczął się nowy etap w jego życiu, po którym został nazwany królem korsarzy i ostatnim Wikingiem Bałtyku. Niemiłosiernie łupił bowiem najbliższe terytoria duńskie i szwedzkie oraz ich statki, szczególnie mszcząc się także na flocie miast skupionych w Hanzie. Jego działalność była tak dokuczliwa, że nowy król Danii Krzysztof nie widząc możliwości na zdobycie wyspy, postanowił obłaskawić Eryka gwarantując mu dożywotnie panowanie na Gotlandii i wysoką stałą pensję za zaprzestanie korsarstwa. Odwiedziny u Eryka zakończyły się jednak tragicznie, królewski okręt wpadł na skały i tylko nieliczni łącznie z monarchą przeżyli. Utracono królewskie klejnoty i inne kosztowności, z których pewna część ku uciesze Eryka wypłynęła u brzegów jego twierdzy. A przestępczy proceder trwał nadal, do czasu aż miasto Wisbę zdobyły duże siły Szwedów. Eryk zdołał jednak utrzymać się na zamku, a szwedzkie oblężenie nie przeszkodziło mu wcale w dalszych łupieskich wyprawach. Na wszelkie skargi odpowiadał: jego żeglarze nie mają nic poza tym co zdobędą na morzu, a on sam jest biednym wygnanym królem, który musi coś jeść.
Dopiero w 1449 r. opuścił Gotlandię i wylądował w Darłowie, obejmując władzę w księstwie słupskim. Chciał w spokoju spędzić resztę życia i tak też się stało. Rządził mądrze i zawsze dążył do szybkiego wygaszania wszelkich konfliktów. Tylko raz doszło do większego sporu z mieszczanami darłowskimi, gdy na nowych fortyfikacjach zamkowych chciał postawić armaty. Legendy mówią o wielkich skarbach, które Eryk przywiózł do zamku z Gotlandii. Jedną z kosztowności odkryto w XVIII wieku w grobie króla. Był to odlany ze złota gołąbek, który wg różnych wersji należał przed feralnym wypadkiem na morzu do króla Krzysztofa a pochodził z wieży zamku w Wardengborgu lub był pamiątką po ukochanej Cecylii, która zmarła w wieku 30 lat. Eryk miał ponoć kazać odlać gołąbka uosabiającego serce oraz urodę Cecylii i nosić go zawsze przy sobie. Kłóci się to nieco z informacjami o dwóch innych kochankach Eryka o imieniu Cecylia, w tym jedną 17-letnią mieszczką z Darłowa.
Postać króla Eryka I można zobaczyć w filmie "Małgorzata I: Królowa Północy" z 2021 roku, gdzie nie jest przedstawiony zbyt pozytywnie. Film opowiada o nieznanych w Polsce (i niepotwierdzonych historycznie) wydarzeniach związanych z początkami unii Danii, Norwegii i Szwecji (Unia Kalmarska).


Zamek na pocztówce z pocz. XX w.
Zamek Darłowo na pocztówce z początku XX wieku.


Legendy i podania

Powrót na górę strony

Zamek darłowski posiada swoją Białą Damę. Jest nią opisana wyżej księżna Zofia. Wielokrotnie widziano ponoć kobiecą zjawę ubraną w falistą szatę z bursztynowym naszyjnikiem i lichtarzem ze świecą w ręku. Ponoć to Zofia podąża na schadzkę z rycerzem z Janem z Maszewa, który mieszkał w zachowanej do dziś gotyckiej kamienicy przy ulicach Powstańców Warszawskich i Morskiej. Zamek i kamienica były jakoby połączone podziemnym korytarzem. Inna wersja legendy mówi, iż Zofia krąży po zamku pokutując za swoje okrucieństwo. Żadne występki księżnej nie są jednak odnotowane na kartach historii...

Pocztówka z pocz. XX w.
Pocztówka z początku XX wieku z wieżą bramnąInformacje praktyczne


ADRES I KONTAKT
punktorZamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie - ul. Zamkowa 4, Darłowo

CZAS
punktor Dojście z rynku zajmuje niecałe 5 min. Pobieżne oglądnięcie i zwiedzenie bez przewodnika wnętrz zamku, dodatkowych wystaw oraz wieży zajmuje minimum 90 minut.

WSTĘP
punktor W sezonie (15.06-31.08) w godzinach 10 do 18, w pozostałe dni 10-16. Ceny biletów wstępu: 21 zł (ulgowy 19 zł), wieża 8 zł (6 zł). Wystawy czasowe płatne osobno. Wejście na sam dziedziniec 4 zł. Od 1 maja do 30 września muzeum czynne codziennie w godz. 10.00 - 18.00. Po sezonie do godz. 16:00.

Ponieważ informacje o godzinach otwarcia, a przede wszystkim cenach biletów szybko się dezaktualizują, sprawdź je na stronie oficjalnej opisywanego zabytku:
Zamek w Darłowie

INNE
punktor Zamek w Darłowie w portalu promującym turystykę rodzinną "Wakacje z dzieciakiem" - relacje ze zwiedzania obiektu z dziećmi


Przedwojenns pocztówka
Zarośnięty,dziedziniec zamku w Darłowie na przedwojennej pocztówce


Położenie i dojazd


Północno-wschodnia cześć woj. zachodniopomorskiego. 40 km na północny wschód od Koszalina, 49 km na zachód od Słupska. Zobacz na mapie. Zamek leży na wschód od rynku i nie można go nie zauważyć.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N54.41980833°, E16.4119°
format DM (stopnie, minuty):   54° 25.1884998'N, 16° 24.714'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   54° 25' 11.31''N, 16° 24' 42.84''E Bibliografiapunktor Guerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktor Jurasz Tomasz - Zamki i ich tajemnice
punktor Kaczyńscy Izabela i Tomasz - Polska - najciekawsze zamki
punktor Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktor Radacki Zbigniew - Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego

Galeria zdjęć


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Darłowo - Klasyczny widok na zamek z mostu w centrum miasta Darłowo - Widok od strony bramy wejściowej Darłowo - Dziedziniec ze skrzydłem wschodnim Darłowo - Widok na dziedziniec z ganku przy wieży Darłowo - Piwnice Darłowo - Kaplica Darłowo -Wnętrze wieży Darłowo - Wąskie przejścia w wieży Darłowo - Wąskie przejścia w wieży Darłowo - Widok z wieży
Zdjęcia wykonane: latem 2012

Darłowo - Widok zamku z młynem z mostu na Wieprzy Darłowo - Budynek bramny od północy Darłowo - Zamek od północnego zachodu Darłowo - Szczyt części południowej - wieża bramna i wieżyczka z klatką schodową Darłowo - Wjazd od strony południowej Darłowo - Dziedziniec ze skrzydłami: południowym i wschodnim Darłowo - Część wschodnia z gotyckimi oknami Darłowo - Wieża bramna i wieżyczka z klatką schodową Darłowo - Piwnice Darłowo - Komnata z piecem ogrzewającym zamek Darłowo - Zbliżenie na piec Darłowo - Przedsionek na piętrze Darłowo - Sala zielona Darłowo - Sala Zielona - część z dawnym gankiem strażniczym i wejściem do latryny Darłowo - Sala zielona Darłowo - Dawne klatki schodowe, dziś zamknięte Darłowo - Dawna mała jadalnia, na piętrze północnego budynku bramnego Darłowo - Kaplica zamkowa (dawna Sala Rycerska)o Darłowo - Stara klatka schodowa z ciekawymi łukami Darłowo - Wielka sala z portretami książąt pomorskich Darłowo - Stary dzwon na ganku Darłowo - Ganek nad wejściem w wieży bramnej Darłowo - Sala z kolekcją monet Darłowo - Sala z rzemiosłem ludowym
Zdjęcia wykonane: latem 2005

Filmy wideo


Darłowo z drona


Noclegi


punktor Darłowo - Hotelik Eryk, ul. Rynkowa 2d, tel. (094) 314 36 86, 314 36 87
punktor Darłowo - Dom Wczasowy Mikołaj, ul. Leśna 21, tel. (094) 314 43 81, gsm 697 845 854
punktor Darłowo - Pokoje Gościnne, ul. Pułaskiego 28, tel. (094) 314 37 90, gsm 600 923 799
punktor Darłowo - Wynajem Pokoi - Pole Namiotowe Renata, ul. Pomorska 12, tel. (094) 314 50 30
punktor Darłowo - Hotel Kubuś, al. Wojska Polskiego 63a, tel. (094) 314 29 19
punktor Darłowo - Kwatery Prywatne Maridka, ul. Fiodorowa 12, tel. 0...94 314 51 48
punktor Poza tym mnóstwo kwater prywatnych znajduje się w Darłówku - nadmorskiej części Darłowa.

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • Bywałem na zamku       Autor:  Maciej      Data:  2009-11-03 18:32:28
  Urodziłem się w Darłowie.Na zamku byłem niemal w każdą niedzielę. To były lata 50 i 60 te .Z obsługi była tylko jedna pani poza kustoszem.Czuliśmy się tam jak u siebie w domu,beztrosko bawiliśmy sie we wszystkich pomiszczeniach .Teraz jak zwiedzam ten zamek to już nie czuję tej dawnej atmosfery a i nie ma tych eksponatów ,np. piękna kolekcja białej broni ,strzelb, cielaka z dwoma głowami. Bardzo mile wspominam uwczesnego kustosz Pana Tarnowskiego/oile dobrze pamiętam nazwisko/
 • zamek       Autor:  Michał      Data:  2009-08-27 21:06:46
  witam miłośników zamków i pasjonatów historii Polski,
  wśród zamków pomorskich, Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie wyróżnia się kilkoma cechami: jest dobrze zachowany, ma wiele komnat do zwiedzania, są one zadbane, mnie osobiście najbardziej się podobała sala z makietami zamków pomorskich, ale dla każdego, coś innego...
  nieste­ty, moim zdaniem są zbyt drogie bilety, 9 zł za wejście do muzeum, plus 2 zł wieża, dodatkowo galeria malarstwa, kolejna opłata, ale i tak warto zwiedzić ten obiekt, pozdrawiam
 • ciekawe       Autor:  mariusad      Data:  2009-02-15 12:32:45
  Zamek z całą pewnością wart obejrzenia, ciekawe ekspozycje, wystawy, szkoda tylko, że kiedy ja byłem w Darłowie to nie wszystko było dostępne. Możliwe, że pora roku niezbyt odpowiednia do zwiedzania; jakaś pani z personelu akurat zachorowała i nie wszędzie można było się dostać, m.in. na wieżę. Za to inna pani z personelu specjalnie dla mnie zaofiarowała się otworzyć jednak drzwi do wieży, no i obejrzałem sobie niesamowicie ciekawą wystawę znajdującą się na parterze. Niestety, okna na najwyższej kondygnacji były zamknięte na amen a szyby niezbyt czyste nie pozwoliły podziwiać panoramy mimo posiadania przeze mnie lornetki. Poza tym warto pochodzić po Darłowie i zobaczyć kilka innych zabytków, tyle, że lepiej uczynić to wiosną lub latem, bo w lutym wiatr hula zimny jak na Syberii.

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2024 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.