puste
Autorem całego opisu
i zdjęć jestIkonka - zamek

DUBIE
🏰 Średniowieczna wieża rycerska 🏰

Przejście do zdjęć
Zdjęciapuste

Frontowe zdjęcie zamku DubieOcena


Możesz ocenić:
Dubie / malopolskie - Średniowieczna wieża rycerska (zniszczone)

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
3 stars Średnia ocena: 2.9 na 5. Głosów: 23
            
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
3.5 stars Średnia ocena: 3.6 na 5. Głosów: 16
            
 


Opis


Ozdobna pierwsza litera d ubie to wieś w gminie Krzeszowice, położona na południowym skraju Wyżyny Olkuskiej, przy ujściu Szklarki do Racławki. O odkryciu reliktów budowli obronnej na jej terenie doniósł w 2003 r. Michał Uruszczak w Czasopiśmie Prawno-Historycznym. Resztki siedziby rycerskiej zachowały się na szczycie wysokiego wzgórza o nazwie "Zamczysko", usytuowanego w północno-zachodniej części wsi, w bliskim sąsiedztwie miejscowej kopalni dolomitu. Wzgórze to, porośnięte lasem bukowym, ma charakter wąskiego cypla wysoczyzny, wyodrębnionego z zachodniego brzegu Doliny Racławki. Posiada ono bardzo strome stoki, a po stronie zachodniej kończy się skalnym urwiskiem. Skrajny fragment cypla, o długości około 100 m, odcięty jest od wyżynnego zaplecza głębokim parowem, mającym najpewniej po części charakter sztucznego wyrobiska. Parów ten tworzy rodzaj trudnej do przebycia fosy, po której wewnętrznej stronie, na kulminacji wzniesienia, zachowały się fundamenty kamiennej budowli obronnej na rzucie czworoboku o wymiarach 470x640 cm. Pokryte są one cienką warstwą ziemi, ale czworoboczny zarys murów fundamentowych pozostaje dobrze widoczny. Odsłonięty jest natomiast ocalały fragment murów przypory.
Relikty warowni usytuowane są na obrzeżu rozległego majdanu, rozciągającego się na południowym skraju wzgórza. Majdan, ma formę silnie wydłużonej, trójkątnej platformy, łagodnie pochylonej w kierunku południowo-wschodnim i dość stromo wznoszącej się ku północy, ku zachowanym reliktom wieży. Od strony zachodniej naturalne ograniczenie majdanu stanowi skalne urwisko. Północną granicę majdanu stanowi rodzaj wału z pozostałościami wieży. Wał ten oddziela majdan od fosy-wyrobiska. Po stronie wschodniej przedłużenie wału stanowi wyraźnie zarysowana krawędź, oddzielająca majdan od wschodniego stoku wzgórza. Bardzo prawdopodobne, że wzdłuż owej krawędzi biegły niegdyś proste mocnienia drewniane lub drewniano-ziemne (częstokół lub niski wał z częstokołem).
Jak wynika z powyższego opisu, obiekt w Dubiu miał - lub miał mieć - formę dwuczłonowego założenia obronnego, obejmującego murowaną wieżę obronną lub mieszkalno-obronną, usytuowaną odśrodkowo, na skraju całego założenia, oraz obszerny majdan wewnętrzny.PlanPlan zamku dubie
Plan wieży Michała Uruszczaka

Plan zamku dubie
Schematyczny plan założenia obronnego wg Zbigniewa Bereszyńskiego


Historia

Powrót na górę strony

Ozdobna pierwsza litera wieś Dubie wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1381 r. (w niektórych publikacjach błędnie utożsamiana z inną wsią o tej samej nazwie, wzmiankowaną w 1270 r.). W okresie średniowiecza istniały na terenie Dubia bardzo skomplikowane stosunki własnościowe. Współwłaścicielami tej wsi byli wówczas przedstawiciele różnych rodów rycerskich. Do najwybitniejszych należeli przedstawiciele możnego rodu Toporczyków: chorąży krakowski Żegota z Dubia, właściciel domu na zamku krakowskim, oraz jego brat - Śmił z Dubia i Pisar (obaj żyjący na przełomie XIV i XV w. ). Któregoś z nich uznać należy za fundatora murowanej siedziby obronnej, ponieważ tylko ich stać byłoby na tak kosztowną inwestycję, przerastającą skromne możliwości finansowe średniowiecznych współwłaścicieli wsi. Jest to bardzo prawdopodobne także z takiego powodu, iż w okolicy jest jeszcze kilka innych siedzib Toporczyków z Rudnem i Morawicą na czele.
Na razie nic więcej nie wiadomo. Może przyszłe badania pozwolą odsłonić dzieje tego zapomnianego obiektu (odkrycie go nastąpiło dopiero 3 grudnia 2000 roku).


Zdjęcie lidar
Zdjęcie z lotniczego skanowania laserowego. A - teren zamku, B - fundamenty wieży


Wstęp

Wolny.

Położenie i dojazd


Zachodnia część woj. małopolskiego. 4 km na wschód Krzeszowic. Zobacz na mapie.
Dojazd PKS-em lub busem z Krzeszowic.
Prowizoryczna mapka z umiejscowieniem "Zamczyska".

GPS
Współrzędne geograficzne:

format D (stopnie):   N50.16356389°,  E19.68391944°
format DM (stopnie, minuty):   50° 9.8138334'N,  19° 41.0351664'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 09' 48.83''N,  19° 41' 02.11''E Zdjęcia


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Dubie - Wzgórze Zamczysko Dubie - Tu stała wieża, po prawej widać resztki kamiennej przypory Dubie - Wewnętrzny majdan. Widok od strony SE. Po lewej skalne  urwisko Dubie - Wewnętrzny majdan. Strzałka wskazuje relikty wieży na szczycie wału Dubie - Zbliżenie murów fundamentowych po stronie płd. Po lewej – relikty przypory Dubie - Wewnętrzny majdan.Widok od strony NW, ze szczytu wału oddzielającego majdan od fosy Dubie - Fundamenty wieży
Zdjęcia Zamczyska Zbigniewa Bereszyńskiego

Dubie - Relikty zamku Dubie - Relikty zamku Dubie - Relikty zamku
Zdjęcia murowanych pozostałości nadesłał Radek KoneckiNoclegiMiniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

  • ZAMCZYSKO       Autor:  KRZYCH27      Data:  2020-01-24 11:03:38
    Piękne miejsce,mieszkam w pobliżu,byłem kilka razy i nie zdawałem sobie sprawy z jego wartości historycznej.wyobra­nia działa i już widzę odbudowaną warownie ,ale byłaby atrakcja.  
  • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, Warszawa 1880       Autor:  zamek      Data:  2010-01-29 10:27:31
    Dubie - wieś, pow. chrzanowski, par. Rudawa, o 21 kilometrów na zachód od Chrzanowa, o 8 kilometrów od Krzeszowic. W ślicznej dolinie otoczonej do koła lesistymi wzgórzami zwanymi Niekluzą. Znajduje się w Dubiu pstrągarnia. Dominium (hr. Potocki) posiada tu 161 m. roli ornej, 875 m. lasu; włościanie 261 m. roli ornej. Dubie ma 25 domów., 155 mieszkańców., Porównaj Żary i Czerna.
  • Re: współrzędne       Autor:  zamek      Data:  2010-01-29 09:23:36
    Dziękuję

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2021 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.