puste Telefon kontaktowy
Muzeum Kopernika
tel. (055) 243 73 07Ikonka - zamek

FROMBORK
🏰 Ufortyfikowana gotycka katedra 🏰

Przejście do zdjęć
Zdjęciapuste

Frontowe zdjęcie zamku Frombork

Ocena


Możesz ocenić:
Frombork / warmińsko-mazurskie - Ufortyfikowana gotycka katedra

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
4.5 stars Średnia ocena: 4.5 na 5. Głosów: 218
            
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
4 stars Średnia ocena: 4.0 na 5. Głosów: 162
            
 


Opis


Ozdobna pierwsza litera warowna katedra kapituły warmińskiej we Fromborku stoi na wzgórzu nad brzegiem Zalewu Wiślanego między rzekami: Bauda i Narusa. Obiekt jest w literaturze zaliczany do zamków z kilku powodów. Przede wszystkim posiada rozbudowany system obronny, mocniejszy niż niejeden zamek oraz ze względu na wzmianki w dokumentach z XIII wieku określające katedrę jako castrum czyli właśnie zamek.
Patriotyzm biskupów
Od końca XV wieku warownia we Fromborku była siedliskiem polskości na Warmii. Dlatego wiele polskich symboli, takich jak orły czy herby zobaczyć można w wystroju katedry. Kolejni biskupi warmińscy rezydujący tu począwszy od Jana Dantyszka przez Stanisłwa Hozjusza, Szymona Rudnickiego, Jana Wydżgę, Michała Radziejowskiego po Michała Działyńskiego byli gorącymi patriotami i orędownikami sprawy polskiej na niespokojnych północnych rubieżach kraju. W 1465 r. kapituła warmińska sprzedała klejnoty katedralne przekazując zarobione fundusze na walkę z Krzyżakami. Podczas wojny szwedzkiej w 1626 r. bp Działyński kazał przetopić część złotych i srebrnych akcesoriów katedralnych "in necessitare Regni" (Koronie w potrzebie). W czasie potopu przekazano cenne sprzęty w tym złote krzyże, kielichy, lichtarze, pastorały "pro subsidio Reipublicae" (dla wsparcia Rzeczpospolitej). Także wielu kanoników fromborskich służyło polskiej nauce i kulturze. Należeli do nich m.in. Mikołaj Kopernik, medyk Jan Hirtenburg-Pastorius czy historycy Joachim Pastorius i Paweł Płotowski.
Aby zrozumieć potrzebę budowy tak warownej świątyni należy wiedzieć, że diecezja warmińska była w średniowieczu jakby państwem w państwie krzyżackim. Decyzją papieża na 1/3 terytorium krzyżackim władzę duchowną i świecką miał dzierżyć biskup. Ziemie te były stale zagrożone atakami plemion pruskich, które choć rozbite przez Krzyżaków często wzniecały krwawe powstania. Innym zagrożeniem byli sami rycerze zakonni, którzy nie mogli się pogodzić z istnieniem niezależnego księstwa na zagarniętych przez nich terenach.
Całe założenie ma kształt nieregularnego prostokąta z kilkoma budynkami umieszczonymi przy wysokich na 10 m murach obwodowych zwieńczonych blankami. Jedynie katedra nie przylega do murów, przez co od północy powstał obszar międzymurza. Ogółem można się tu doliczyć aż 8 wież i baszt (plus jedna niezachowana). Wspaniale prezentuje się główna brama od południa z dwiema basztami i drewnianym mostem przy którym widać relikty barbakanu rozebranego w XIX wieku. Po lewej czyli w narożniku płd.-zach. znajduje się najwyższa bo 40-metrowa wieża Radziejowskiego. Powstała ona na murach wielkiej bastei o grubości murów dochodzących do 7 metrów! Druga brama znajduje się od strony zachodniej, gdzie na murach widać urocze ganki strażnicze, na które niestety nie ma wejścia. Pewnie są w złym stanie bo na zdjęciach sprzed lat ludzie tam jednak spacerowali. W tym skrzydle znajduje się też wieża Kopernika, najstarsza wieża w całym założeniu, którą kanonik Mikołaj Kopernik kupił za 175 grzywien. Zamienił ją na swoją wewnętrzną kanonię czyli mieszkanie, choć do dzisiaj zachowały się w niej jeszcze otwory strzelnicze. W założeniu przez pewien okres działały jeszcze dwie furty od wschodu i północy, ale dziś już one nie funkcjonują.
Najważniejszy budynek warowni to oczywiście katedra, klejnot architektury gotyckiej, jedna największych i najpiękniejszych budowli sakralnych w północno-wschodniej Europie. Także ona miała niegdyś cechy obronne. Na najwyższej kondygnacji biegł ganek strażniczy skomunikowany z czterema wieżyczkami narożnymi. Fasada zachodnia pozostaje nieco zubożona przez brak monumentalnej 10-metrowej rzeźby Marii Panny. Do południowej elewacji katedry przylega dobudowana w XVIII wieku barokowa kaplica Zbawienia, zwana też na cześć fundatora kaplicą Szembeka.
Turyści mają do dyspozycji 5 atrakcji. Wieża Kopernika zawiera ekspozycję związaną głównie z meteorytami, pałac biskupi - muzeum Mikołaja Kopernika, wieża Radziejowskiego z pięknym punktem widokowym, wielkim wahadłem Foucaulta (długość 28.5 m, waga 46 kg) udowadniającym ruch obrotowy ziemi i sztuką współczesną, planetarium znajdujące się również w tej wieży z ciekawym półgodzinnym spektaklem oraz oczywiście katedra. Od maja regularnie prezentowane są możliwości katedralnych organów, obecnie w różnych godzinach, warto więc dopytać się o to na miejscu.

Aktualizacja. Wieża Kopernika już od dawna jest niedostępna. Cały kompleks jest też fragmentami remontowany, poza tym nie zmieniło się wiele, nawet asortyment stoiska z pamiątkami jest podobny jak 10 lat wcześniej. W samym Fromborku wyeksponowano szlak z miejscami opisywanymi w książce o Panu Samochodziku Z. Nienackiego.Plan

Powrót na górę strony


plan
Plan wg T. Zagrodzkiego. 1 - brama główna, 2 - basteja południowa, 3 - wielka basteja, a po nadbudowie wieża Radziejowskiego (dawna dzwonnica, punkt widokowy), 4 - brama zachodnia, 5 - wieża Kopernika z XIV w., 6 - brama północna (zamurowana), 7 - wieża kustodii, 8 - miejsce po niezachowanej bastei północnej, 9 - dom kapituły, 10 - mur obronny, 11 - baszta Ferbera z XVI w., 12 - pałac biskupi, obecnie muzeum, 13 - nowy wikariat z XVIII w., 14 - kanonie (kurie) wewnętrzne, 15 - katedra, 16 - kaplica Szembeka, 17 - kaplica polska, 18 - niezachowany barbakan, 19 - studnia, 20 - niezachowane budynki starszych kanonii (kurii), 21 - niezachowane budynki gospodarcze, 22 - niezachowany stary wikariat, 23 - międzymurze
Źródło: Zamki krzyżackie w Polsce, M. Haftka, Malbork - Płock 1999 + własne dodatki


RekonstrukcjaRekonstrukcja lub stary widok zamku frombork
Rekonstrukcja założenia katedralnego w średniowieczu wg T. Zagrodzkiego
Źródło: Leksykon Zamków w Polsce, L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, Arkady 2002


Historia

Powrót na górę strony

Ozdobna pierwsza litera obecny zamek powstał w poł. XIV wieku, po przeniesieniu tu głównej siedziby biskupów warmińskich z Ornety. Wcześniej bo w I poł. XIII wieku Krzyżacy zbudowali w tym miejscu drewniano-ziemną warownię, która z kolei stanęła na zgliszczach grodu pruskiego plemienia Pogezanów.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku frombork
Widok miasta i inkastelizowanej katedry z 1684 r. wg. Ch. Hartknocha
Źródło: Zamki krzyżackie w Polsce, M. Haftka, Malbork - Płock 1999

Zmagania z Krzyżakami
Szczególnie burzliwe czasy dla katedry fromborskiej to II poł. XV wieku. W 1454 r. antykrzyżacki Związek Pruski planował zdobycie warowni uważanej za siedzibę stronników Zakonu. Jednakże, gdy 10 grudnia tegoż roku komtur elbląski Henryk Reuss von Plauen obrabował i spalił Frombork oszczędzając tylko niebronioną katedrę za cenę bardzo wysokich kontrybucji, obsadzenie wojskiem warowni stało się koniecznością dla samych biskupów. Zadanie to powierzono czeskim zaciężnym pod dowództwem Jana Skalskiego. Nie był to dobry pomysł, bo 3 miesiące później niewielki oddział krzyżacki Bartłomieja Liebenwalda zdołał niespodziewanym szturmem zdobyć katedrę. Był jednak za słaby, aby ją utrzymać. W 1461 r. biskup warmiński Paweł Lagendorf wbrew ogłoszonej neutralności próbował zająć katedrę na czele oddziałów złożonych z mieszczan i chłopów braniewskich. Załoga czeska z pomocą wojsk polskich odparła atak. W następnym roku biskup podjął zakrojoną na znacznie większą skalę akcję wspólnie z z wielkim mistrzem krzyżackim Ludwikiem Erlichshausenem. Otoczyli oni katedrę drewniano-ziemnymi fortyfikacjami i prowadzili regularne oblężenie, jednak obrońcy zdołali wytrwać do czasu nadejścia odsieczy króla polskiego. Najeźdźcy musieli uciekać zostawiając spore zapasy żywności. Dłuższy spokój Fromborkowi zapewniło dopiero wypowiedzenie wojny Krzyżakom przez biskupa w 1466 roku. W międzyczasie zmieniona została czeska załoga katedry na polską bowiem Czesi dopuszczali się rabunków i dewastacji. W 1478 roku miał miejsce jeszcze jeden incydent. Biskup Mikołaj Tungen wywołał bunt chcąc oderwać Warmię od Polski. Szybko jednak został "sprowadzony na ziemię" i musiał ukorzyć się przed królem Kazimierzem Jagiellończykiem potwierdzając prawa króla polskiego do Warmii. Frombork został wtedy zdobyty i odebrany biskupowi przez polskiego zaciężnego Jana Żelezińskiego.

punktor1274 r. - biskup Henryk I Fleming przeniósł stolicę biskupstwa warmińskiego z Braniewa do Fromborka. Wtedy też powstała prawdopodobnie pierwsza drewniana świątynia z ziemno-drewnianymi fortyfikacjami
punktor1278 r. - pierwsza wzmianka o drewnianym założeniu katedralnym nazywanym wtedy castrum (zamek)
punktor1284 r. - kolejna wzmianka w dokumentach o zamku fromborskim
punktorlata 1329-1388 - budowa nowej murowanej katedry godnej znaczącego biskupstwa warmińskiego. Rozpoczął ją bp Henryk II Wigenap. Katedra otoczona była murem wzmocnionym basztami i wieżami. Z tego okresu zachowała się wieża, będąca mieszkaniem Mikołaja Kopernika
punktor1414 r. - w czasie tzw. wojny głodowej wojska polsko-litewskie spaliły miasto i ograbiły katedrę bowiem biskupi warmińscy byli jeszcze wtedy sojusznikami Krzyżaków
punktorI poł. XV w. - powstała brama z dwiema półcylindrycznymi basztami oraz wielka basteja w narożniku południowo zachodnim. Powoli bo aż do XVI wieku utworzono zupełnie nowe fortyfikacje. Wykopano nowe fosy i pogłębiono stare, wzniesiono baszty przystosowane do ostrzału artyleryjskiego. Wjazd do założenia prowadził od południa i zachodu. Obie bramy posiadały brony (żelazne kraty)
punktor1478 r. - niemiecki biskup Mikołaj Tungen wywołał bunt chcąc oderwać Warmię od Polski. Szybko jednak został "sprowadzony na ziemię" i musiał ukorzyć się przed królem Kazimierzem Jagiellończykiem potwierdzając prawa króla polskiego do Warmii. Frombork został wtedy zdobyty przez polskiego zaciężnego Jana Żelezińskiego
punktorlata 1510-1543 - kanonikiem katedralnym był Mikołaj Kopernik. W liście do przyjaciela określał Frombork jako "najdalszy kraniec ziemi". To tutaj napisał najsłynniejsze swe dzieło "O obrotach sfer niebieskich". Dokonał on przebudowy wnętrza wieży w narożniku płn.-zach., w której mieszkał oraz restauracji katedralnych fortyfikacji
punktorpocz. XVI w. - rozbudowano pałac biskupi, od wschodu powstała wysunięta na zewnątrz murów baszta Ferbera (nazwa od nazwiska biskupa)
punktor1537 r. - bp Feber dobudował przedbramię (barbakan)
punktor1551 r. - wielki pożar nadwątlił stan katedry. Bezpowrotnemu zniszczeniu uległy obronne ganki. Odbudowa zatarła już wszelkie cechy obronne
punktorkoniec XVI w. - postawiono baszty i basteje dookoła katedry znacznie wzmacniając obronność całego założenia
punktor1626 r. - Frombork zdradziecko zajęli Szwedzi niszcząc i grabiąc katedrę
punktor1630 - pożar spustoszył pałac biskupi. Odbudował go bp Stefan Wydżga w 1666 r.
punktor1655 r. - podczas "potopu" szwedzkiego w katedrze schronił się przed zarazą król Karol X Gustaw. Szwedzi ponownie zdewastowali wszystko co mogli


Rekonstrukcja lub stary widok zamku frombork
Widok miasta i zespołu katedralnego od strony zachodniej. Litografia wg rysunku F. von Ouasta z roku 1844
Źródło: Frombork, Antoni Romski, Arkady Warszawy 1973


punktorII poł. XVII w. - bp Radziejowski odbudował katedrę ze zniszczeń, nadbudował też wielką basteję. Powstała dzwonnica zwana wieżą Radziejowskiego
punktor1708 r. - zamurowano furtę od północy i wschodu
punktor1735 r. - bp Szembek dobudował do katedry barokową kaplicę Zbawienia
punktorI poł. XVIII w. - przebudowano pałac biskupi w stylu barokowym nadając mu obecny kształt
punktorXIX w. - zaborcy pruscy rozebrali barbakan
punktor1945 r. - całe założenie zostało poważnie zniszczone przez Sowietów
punktor1948 - otworzono dla zwiedzających muzeum
punktorlata 1950-1954 - zrekonstruowano ganki strażnicze na murach obwodowych
punktorlata 1965-1970 - pałac został odbudowany na potrzeby muzealne
punktor1967 r. - rozpoczęła się harcerska akcja "Operacja 1001 Frombork". Postawiono sobie za cel odbudowę miasta Mikołaja Kopernika. Przez kilka lat w wakacje harcerze z całego kraju w czynie społecznym pomagali w odbudowie miasta i katedry
punktor1970 r. - odnaleziono i odsłonięto fundamenty barbakanu
punktorlata 1972-1973 - odbudowano wieże Radziejowskiego
punktor2005 r. - po trwających 1,5 roku pracach archeologicznych w katedrze, dokopano się wreszcie do grobu Mikołaja Kopernika. Tak jak przypuszczano był on pochowany koło ołtarza którym się opiekował. Jego szczątki, jako jedne z najstarszych w tym miejscu były 13 jakie odnaleźli archeolodzy. Co ciekawe powyżej jego grobu znaleziono szczątki kobiety i dziecka

Szwedzi we Fromborku
Śledząc dzieje katedry w Fromborku cudem może wydawać się to iż do dzisiaj prezentuje się ona tak pięknie i okazale. Była przecież wielokrotnie niszczona i najeżdżana przez Krzyżaków, Szwedów, Brandenburczyków, Sowietów, Polaków, Litwinów, a także trawiona przez pożary. Największe jednak szkody w dziejach wzgórza katedralnego poczynili Szwedzi. Najpierw Gustaw Adolf wkroczył do nie ufortyfikowanego miasta w 1626 roku. Pod nieobecność biskupa Jana Olbrachta Wazy warownia broniona była przez kanonika Jana Hirtenburg-Pastoriusa, pozostali kanonicy ewakuowali się już wcześniej. Godził się on poddać pod warunkiem nienaruszenia katedry. Niestety podczas prowadzenia negocjacji szwedzcy barbarzyńcy wdarli się na dziedziniec katedralny i rozpoczęli wielki rabunek i dewastacje. Nie oszczędzając ołtarzy ani epitafiów znieważyli nawet zmarłych.
Ledwie ukończono odbudowę, dzięki ofiarności ludzi z całego kraju, Szwedzi w 1655 roku ponownie wtargnęli do Fromborka. Kolejna fala wandalizmu zniszczyła miasto i katedrę jeszcze dotkliwiej. Po rozkradzeniu wszystkiego co można było ukraść w budynku katedry utworzono stajnie. Zniszczono praktycznie wszystkie pozostałe budynki i rozwalono mury obronne. Szwedzi zajęli Frombork jeszcze w 1703 roku, największe jednak szkody poczynili tym razem w mieście.
Tym samym wszystkie pamiątki po Mikołaju Koperniku, nie mówiąc już o cennych zbiorach gotyckiej i renesansowej sztuki sakralnej oraz wspaniałym księgozbiorze znalazły się w Szwecji. W 1780 r. król Stanisław August Poniatowski próbował drogą dyplomatyczną odzyskać przynajmniej te mniej cenne dla grabieżców przedmioty, a ważne dla Polaków pamiątki narodowe. Szwedzi jednak nie oddali niczego. Do dzisiaj nie wiele już z tych skarbów przetrwało, ale część wciąż można oglądać w Szwecji.


Rekonstrukcja lub stary widok zamku frombork
Główna brama południowa zespołu katedralnego. Litografia wg rysunku F. von Ouasta z roku 1844
Źródło: Frombork, Antoni Romski, Arkady Warszawy 1973

Obserwatorium Kopernika
Wbrew tradycji Wieża Kopernika nie jest miejscem, z którego wielki astronom prowadził obserwacje nieba. Słynny obraz Matejki nie oddaje więc prawdy. Powojenne badania dowiodły, iż jej gabaryty są zbyt małe, aby mogły pomieścić sporych rozmiarów instrumenty astronomiczne. Specjalna ceglana platforma, na której ustawiono sprzęt znajdowała się w ogrodzie Kopernika w jego zewnętrznej kanonii (czyli mieszkaniu) mieszczącej się za zachodnią fosą (nie odnaleziono jednak żadnego fragmentu tej platformy). Każdy kanonik we Fromborku posiadał bowiem dwie kanonie, wewnątrz warowni i na zewnątrz. Jak łatwo się domyślić zewnętrzne były wystawione na pastwę najeźdźców i tak też się stało z obserwatorium Kopernika, które zniszczyli Krzyżacy. Przypuszcza się, że później miejsce swoich obserwacji przeniósł do środka warowni, ale nie do swej wieży lecz do wielkiej bastei (obecnie wieża Radziejowskiego), do której miał szybkie połączenie drewnianymi gankami. Dawna zewnętrzna kanonia Kopernika została całkowicie przebudowana i do niedawna była wykorzystywana przez schronisko PTTK, pod ziemią wciąż jednak istnieją jej stare fundamenty.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku frombork
Kopernik w swej wieży wg. Jana Matejki


Wstęp

Wolny na dziedziniec. Płatny do poszczególnych obiektów: katedra - 3 zł (ulgowy 2 zł), wieża Kopernika - 4 zł (2 zł), wieża Radziejowskiego (punkt widokowy) - 3 zł (2 zł), pałac biskupi (muzeum) - 3 zł (2 zł), planetarium w wieży Radziejowskiego - 5 zł (3 zł). W poniedziałek pałac nieczynny. Wszystko otwarte jest do godz. 17, poza pałacem do godz. 16.00.

Ponieważ informacje o godzinach otwarcia, a przede wszystkim cenach biletów szybko się dezaktualizują, sprawdź je na stronie oficjalnej opisywanego zamku/dworu:
otwórz stronę obiektu
otwórz dodatkową stronę obiektu

Położenie i dojazd


Północno-zachodnia część woj. warmińsko-mazurskiego. 32 km na północny-wschód od Elbląga, 10 km na zachód od Braniewa. Zobacz na mapie.
Linia kolejowa została niedawno zlikwidowana. PKS-em z Elbląga, Olsztyna, Braniewa. Wzgórze katedralne znajduje się w centrum miasteczka. Samochód bezpłatnie można zaparkować przy którejś z bocznych uliczek albo przy markecie.

GPS
Współrzędne geograficzne:

format D (stopnie):   N54.35672°,  E19.682156°
format DM (stopnie, minuty):   54° 21.4032'N,  19° 40.92936'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   54° 21' 24.19''N,  19° 40' 55.76''E Czas


Z przystanku PKS i dworca PKP idzie się niecałe 5 min. Pobieżne oglądnięcie z zewnątrz i zwiedzenie wszystkich atrakcji zajmuje ok. 2,5 godziny.

Okoliczne atrakcje


punktor Zespół poszpitalny św. Ducha z gotycką kaplicą św. Anny z końca XIV w. Stoi ok. 400 m na wschód od katedry. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Medycyny
punktor Średniowieczna Wieża Wodna. Kiedyś dostarczała wody do katedry, a obecnie jest to punkt widokowy w centrum miasteczka
punktor Grodzisko Bogdany, zwane też Diablą Górą. Miejsce z bardzo starymi tradycjami osadniczymi, znane z książki Z. Nienackiego "Pan Samochodzik i zagadki Fromborka". Położone jest ok. 1,5 km od Fromborka. Należy kierować się na drogę nr 505 na Pasłęk i zaraz skręcić w lewo na Biedkowo. Był tu jeden z największych i najlepiej zachowanych grodów na Warmii, wymieniony w roku 1278, a także miejsce kultu pogańskich Prusów. W 1911 r. odnaleziono tam skarb ze złotymi i srebrnymi monetami z VI wieku. Mimo to, miejscowe władze nie widzą potrzeby wyeksponowania tego miejsca i trudno je znaleźć. Miejscowi także mają niewielkie o nim pojęcie. Przed pierwszym mostem na Baudzie po lewej stronie drogi widać mocno zarośnięty owalny pagórek. Chociaż wygląd i pewne nierówności terenu są charakterystyczne, nie mogę jednak stwierdzić z 100% pewnością, że to właśnie jest to grodzisko. Starsze opisy mówią bowiem o wysokim wzgórzu nad Baudą co niezbyt się zgadza.
punktorŚwięty Kamień - wielki głaz narzutowy leżący 30 m od brzegu morza, także miejsce kultu Prusów. 6 km na płd.-zach od Fromborka
punktor 2 osobliwe pomniki w centrum miasteczka. Najpierw ze zdumieniem zobaczyłem pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Potem, gdy dojrzałem z daleka jakiś drugi pomyślałem, że powinien to być dla równowagi pomnik bohaterskich hitlerowców i... nie wiele się pomyliłem! Jest to pomnik Niemców wysiedlonych przez "okrutną wojnę". Przez kogo wywołaną wojnę i kogo ci biedni Niemcy wspierali nie podano...

BibliografiapunktorGuerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktorHaftka Mieczysław - Zamki krzyżackie w Polsce. Szkice z dziejów
punktorKaczyńscy Izabela i Tomasz - Polska - najciekawsze zamki
punktorKajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktorRomski Antoni - Frombork

Zdjęcia


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Frombork - Brama główna od południa Frombork - Budynek katedry z góry Frombork - Skrzydło zachodnie z wieżą bramną i Kopernika
Frombork - Budynek kustodii w narożniku płn.-wsch. Frombork - Widok z ganku przy wieży Kopernika Frombork - Katedra - fasada zachodnia Frombork - Katedra od południa, po lewej kaplica Szembeka
Frombork - Widok z mostu na basteję płd. i relikty barbakanu Frombork - Wieża Radziejowskiego Frombork - Widok z Wieży Radziejowskiego na zachód Frombork - Widok z Wieży Radziejowskiego na wschód Frombork - Wieża Radziejowskiego i basteja od południa
Frombork - Dziedziniec z kanoniami wewn., a po prawej katedra Frombork - Wnętrze katedry Frombork - Organy w katedrze
Frombork - Ekspozycja w wieży Kopernika Frombork - Okno Kopernika Frombork - Wnętrze Wieży Radziejowskiego, widać linę wahadła Foucaulta
Frombork - Skrzydło wschopdnie z wysuniętą Basztą Ferbera Frombork - Widok od północy Frombork - Widok z cypla przy plaży miejskiej
Zdjęcia wykonane: latem 2004Noclegi


punktorFrombork - P.P.U.H. "LIN", ul. Ogrodowa 24, tel. (055) 243 77 31, gsm 601 219 73 (30 zł/os, bardzo dobre warunki)
punktorFrombork - Lilia Koczergo, ul. Kapelańska 5, tel. (055) 243 73 57, gsm. 506 076 321
punktorFrombork - Pensjonat, ul. Basztowa 2, tel. (055) 243 78 19
punktorFrombork - Kwatery prywatne "Carina", ul. Szkolna 8, tel. (055) 243 72 63
punktorFrombork - Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Copernicus", ul. Elbląska 11, tel. (055) 243 74 53
punktorFrombork - Dom Wycieczkowy PTTK, ul. Krasickiego 3, tel. (055) 243 72 52
punktorFrombork - Dom Familijny Rheticus, ul. Kopernika 10, tel. (055) 243 78 00
punktorFrombork - Kemping nr.12, ul.Braniewska 14, tel. (055) 243 73 68
punktorFrombork - Hotel Kopernik ***, ul.Kościelna 2, tel. (055) 243 72 85

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

  • Re: Gdzie jest Diabla Góra?       Autor:  przewodnik z Fromborka      Data:  2016-09-10 12:58:45
    Diabla Góra jest około 2 km od Frombork za Kanałem Kopernika i rzeką Baudą po lewej stronie od mostu Jest to wyrażenie widoczne wzniesienie nad brzegiem rzeki o wysokości około 30 m
  • Re: Gdzie jest Diabla Góra?       Autor:  Czleniu      Data:  2016-08-19 22:39:49
    FROMBORG JEST DLA MNIE NAJLEPSZY
  • Re: Gdzie jest Diabla Góra?       Autor:  ja      Data:  2013-12-12 19:58:32
    tutaj jest

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2021 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.