Ocena zabytku


Możesz ocenić:
Głogówek (woj. opolskie) - Gotycki zamek książęcy, później rozbudowany

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
Średnia ocena: 4.2 na 5. Głosów: 122 4 stars
           
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
Średnia ocena: 3.7 na 5. Głosów: 103 3.5 stars
           
 


Opis i stan obecny


Jeden z wielu zamków na terenie Śląska robiących przygnębiające wrażenie. Wielka zdewastowana ruina, na której remont permanentnie brakuje pieniędzy. Stoi w północno-zachodnim narożniku starego miasta, na skarpie ponad doliną rzeczki Osobłogi. Zamek w Głogówku składa się z dwóch części, obie są w kształcie podkowy, ramionami zwrócone do siebie, połączone skrzydłem północnym. Zamek górny ma trzy kondygnacje, a dolny dwie. W części górnej stoją dwie wieże zwieńczone hełmami, a w skrzydle północnym mamy jeszcze wieżę w stylu neogotyckim z blankami.
Połączenie z kościołem
Zamek Głogówek był połączony wąskim krużgankiem biegnącym z lewego skrzydła górnej części rezydencji, z kościołem franciszkanów. Właściciele - Oppersdorffowie mogli więc szybko i bez wychodzenia poza obszar warowni udawać się w niedzielę na swoje miejsce modlitwy pod chórem. Na co dzień korzystali bowiem z własnej kaplicy zamkowej, ale w święta odwiedzali świątynię franciszkanów bądź św. Bartłomieja.
Przez ostatnie lata obiekt był zagospodarowany tylko w minimalnej części, udostępnione zostały dwie sale: Jana Kazimierza i Ludwika van Beethovena oraz kaplica z XVII w. Do niedawna, po przejściu przez barokową bramę wjazdową z tarczami herbowymi Oppersdorffów, przy wieży zamku górnego zauważyć można było kilka hurtowni i samochodów dostawczych, ale obecnie zamek jma być ponoć restaurowany i po remoncie nic nie powinno go już szpecić.
Obok bramy wznosi się baszta więzienna, gdzie mieści się siedziba muzeum, które zarządzało zamkiem w Głogówku. Jest tam m.in. ekspozycja etnograficzna, a także narzędzia tortur.
Zachwyty nad zamkiem
Zamek nie był największą ani najpiękniejszą rezydencją na Śląsku, ale zawsze wzbudzał zachwyt odwiedzających go gości. Podkreślano wspaniałą atmosferę panująca u Oppersdorrfów. Np. Jakub Sobieski, ojciec Jana III pisał w 1638 r. "miejsce najsmaczniejsze i dziwnie wesołe", a sekretarz królowej Ludwiki Marii Des Noyers w 1655 "należy do najpiękniejszych i najlepiej ufortyfikowanych w tym kraju".
Dookoła zamku rozciąga się XVIII-wieczny park o powierzchni 17 ha ze stawem z dwiema wysepkami i oranżerią. Niegdyś znajdowały się w nim dwa stawy w których hodowano ryby, altanki, dróżki spacerowe, groty, fontanny, winnice. Właściciele myśliwskim zwyczajem posiadali też bażantarnię i psiarnię. Zachowały się także fragmenty murów miejskich, które były sprzężone z rezydencją

Aktualizacja Niestety zapowiadany remont zamku w Głogówku zakończył się szybciej niż zaczął i zabytek jest w jeszcze gorszym stanie niż był. Człowiek, który go kupił nie ma środków na kontynuowanie prac, nie chce też oddać zabytku. Sprawa ma również wątek kryminalny, który bada ABW. Wstęp do zabytku jest już niemożliwy. Następnie obiekt przejęła Gmina Głogówek i przeprowadziła wreszcie prace konserwatorskie. Zamek powoli odzyskuje dawny blask, ale nie mo zna go zwiedzać.Historia, wydarzenia

Powrót na górę strony

Pierwotny zamek postawiono w XIII w. z inicjatywy opolskich książąt piastowskich. Za budowniczego uznaje się Władysława I opolskiego. Był to wtedy gotycki obiekt złożony z wieży mieszkalno-obronnej. W początkowym okresie zamek Głogówek, poza książętami opolskich, był w posiadaniu także Brandenburczyków, Węgrów i Habsburgów. Wieża została prawdopodobnie jeszcze w średniowieczu powiększona i zwieńczona potężnym dwukondygnacyjnym hełmem. Posiadała także narożne wieżyczki.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku glogowek
Głogówek - zbliżenie wieży zamkowej. Fragment panoramy miasta z lat 1536/37
Źródło: Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Małgorzata Chorowska, Wrocław 2003

Beethoven na zamku w Głogówku
W czasie podróży po Górnym Śląsku, do zamku Franciszka Oppersdorffa zawitał Ludwik van Beethoven. Gospodarz powitał uwielbianego kompozytora II symfonią odgrywaną przez orkiestrę zamkową. Zaskoczony gościnnością Oppersdorffów, Beethoven zadedykował im V symfonią c-moll, nad którą właśnie pracował. Franciszek wsparł go za to 500 florenami. Klawikord używany przez kompozytora traktowano później jak rodzinną relikwię.

punktor1533 r. - zamek w Głogówku przejął ród Zeidlitzów
punktor1562 r. - kolejnym właścicielami i to aż do 1945 r. zostali Oppersdorffowie, a z majątku głogówieckiego utworzono ordynację
punktor1571 r. - zakończona została przebudowa warowni. Jan Oppersdorff praktycznie rozebrał starą budowlę i postawił od nowa wielką rezydencję renesansową, złożona z trzech skrzydeł ustawionych w podkowę. Obok znajdowały się zabudowania gospodarcze w tym browar i gorzelnia
punktor1582 r. - Głogówek został całkowicie zniszczony przez wielki pożar, ocalał tylko zamek i kilka domów
punktorlata 1584-1587 - kolejna rozbudowa przeprowadzona przez Jana Jerzego II Oppersdorffa przyniosła dostawienie 4 narożnych, cylindrycznych wież oraz nadbudowę skrzydła zachodniego
punktor1595 r. - powstała baszta więzienna obok zamku
punktor1606 r. - dawne przedzamcze zamieniono na zamek dolny z zabudowaniami z trzech stron zamykając tym samym zamek od wschodu, którego kształt przypominał już teraz czworobok.
Oppersdorffowie
Oppersdorffowie to stary śląski ród, którego korzenie sięgają średniowiecza. Mimo niemieckiego nazwiska i takichże koligacji, nigdy nie byli wrogo nastawieni do Polski. Po I wojnie światowej Jan Jerzy Oppersdorff nie ukrywał swoich propolskich sympatii i w czasie plebiscytu w 1921 r. głosował za przynależnością Śląska do odrodzonej Rzeczpospolitej. Zawsze tolerancyjne i praworządne niemieckie władze nie mogły mu tego wybaczyć. Wypuszczono 50-fenigowy banknot zastępczy przedstawiający człowieka oplecionego pajęczyną z pająkiem o ludzkiej czaszce i polskim orłem na odwłoku z napisem "Oppersdorff" oraz ostrzeżeniem "Patrz komu ufasz". Oppersdorffowie wciąż żyją m.in. w Niemczech, ale po śmierci XII ordynata Jana Jerzego w roku 2003, nie wykazują zainteresowania swoimi związkami z Głogówkiem.

punktorlata 1618-1647 - następna rozbudowę przeprowadził Jan Jerzy III. Zbudowano wtedy krużganki na zamku dolnym, a nieco później bramę wjazdową, rozpoczęto też budowę kaplicy zamkowej, którą można jeszcze dziś obejrzeć. Malowidła ścienne są autorstwa Franciszka Sebastini, który mieszkał kilka lat w zamku. Poszerzono obszar parku dookoła zamku - dokument z tamtego okresu mówi, iż nadano mu charakter wypoczynkowo - użytkowy
punktor1643 r. - zamek Głogówek został splądrowany przez Szwedów podczas wojny trzydziestoletniej
punktorok. 1730 r. - po przejęciu zamku przez morawską linię Oppersdorffów dokonywane były zmiany w wyglądzie zamku w duchu baroku
punktor1800 r. - pożar zniszczył część wnętrz zamkowych
punktor1806 r. - na zamku VIII ordynata Franciszka Oppersdorffa przebywał Ludwik van Beethoven
punktorpoł. XIX w. - Edward Jerzy Maria Oppersdorff przeprowadził przebudowę zamku w stylu neogotyckim, a parku w stylu angielskim. Jego syn Jan Jerzy upiększył park wieloma egzotycznymi drzewami i krzewami
punktorpo 1945 r. - zamek oczywiście odebrano Oppersdorfom. Następnie rozpoczęto prace konserwatorskie, a po ich zakończeniu obiekt stał się siedzibą muzeum monograficznego malarza Jana Cybisa
punktor2005 r. - władze miejskie postanowiły w końcu sprzedać zabyrek. Za 160 tys. zł zakupił go R. Majchrowski, specjalista od restrukturyzacji przedsiębiorstw i handlu zagranicznego. W ciągu kilku lat, zamek stać się ma centrum hotelowo - konferencyjnym
punktor2010 r. - lokalne władze rozpoczęły prawne procedury aby odzyskać zamek, ponieważ jego nabywca nie wywiązał się z umowy i nie prowadzi prac renowacyjnych. Wstęp do budowli został zawieszony na czas nieokreślony.
punktor2012 r. - sąd zadecydował o zwrocie zamku gminie
punktor07.2013 r. - zamek oficjalnie przejęła gmina. Jego stan jest gorszy niż przed sprzedażą go Majchrowskiemu. W planach jest podzielenie zabytku na część muzealną, gastronomiczną, hotelową i handlową. Restaurację i adaptację zamku gmina chce przeprowadzić w partnerstwie z inwestorami prywatnymi.
punktor11.2018 r. - zakończono pierwszy etap prace renowacyjnych na Zamku. Na realizację zadania Gmina Głogówek pozyskała środki w wysokości: 3 758 820 zł.


Rekonstrukcja lub stary widok zamku glogowek
Dziedziniec zamku w okresie międzywojennym

Królewska para na wygnaniu
Na zamku w Głogówku w 1655 r. przebywał król Jan Kazimierz. Tutaj właśnie wraz z dworem, liczącym 1800 osób (miasto miało 1100 mieszk.) schronił się przed najazdem szwedzkim, choć Henryk Sienkiewicz w "Potopie" używa zmienionej nazwy Głogów. Wcześniej zawitała tu już jego żona Ludwika Maria, która widząc przybywającego męża zrobiła mu dużą awanturę i czyniła wymówki, iż porzuca kraj w potrzebie. Goszcząc rodzinę królewską, Franciszek Euzebiusz Oppersdorff odwdzięczył się za schronienie jakie udzielił jego rodzinie król Władysław IV na Wawelu i w Niepołomicach w czasie wojny trzydziestoletniej. Zamek stał się więc emigracyjną stolicą Polski, a pomoc Oppersdorffów trudna do przecenienia, ponieważ żaden kraj ani księstwo nie życzyło sobie obecności polskiego monarchy z obawy przed odwetem Szwedów. Gospodarze należycie przygotowali się do wizyty królewskiej i pod karą wysokiej grzywny nakazali odnowienie drogi i domów przy drodze do zamku. Król przebywał w Głogówku 2 miesiące wysyłając m.in. poselstwa do wielu państw europejskich z prośbą o pomoc. Później udał się na Spisz do zamku w Lubowli, gdzie oczekiwał go marszałek wielki koronny i późniejszy hetman polny - Jerzy Sebastian Lubomirski, który wcześniej sprzeciwiał się opuszczeniu przez króla kraju. W zamku nadal rezydowała jeszcze kilka miesięcy Ludwika Maria i rozdysponowywała fundusze własne i nadsyłane z zagranicy na walkę z najeźdźcą. Za udzieloną gościnę król podarował właścicielowi Głogówka 3 wspaniałe rumaki.


Rekonstrukcja lub stary widok zamku glogowek
Pocztówka z Głogówka z początku XX wieku. Budynku po prawej stronie od bramy wjazdowej dziś już nie maInformacje praktyczne


KONTAKT
punktorbrak

CZAS
punktor Pobieżne oglądnięcie zamku z zewnątrz i wewnątrz oraz muzeum zajmowało kiedyś ok. 45 min. Aktulanie obejście dookoła i spacer po parku zajmuje ok. 20 minut

WSTĘP
punktorKiedyś wolny na zewnątrz i płatny do środka (2 sale), ale obecnie obiekt jest niedostępny. Można tylko obejść dookoła.

Położenie i dojazd


Centralno - południowa cześć woj. opolskiego. 20 km. na zachód od Kędzierzyna Koźla. Zobacz na mapie.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.35582222°, E17.86093056°
format DM (stopnie, minuty):   50° 21.3493332'N, 17° 51.6558336'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 21' 20.96''N, 17° 51' 39.35''E BibliografiapunktorGuerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktorGuerquin Bohdan - Zamki śląskie
punktorJurasz Tomasz - Zamki i ich tajemnice
punktorKaczyńscy Izabela i Tomasz - Polska - najciekawsze zamki
punktorKajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce


Fotogaleria


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Głogówek - Brama wjazdowa Głogówek - Widok z boku Głogówek - Zamek górny Głogówek - Zamek Głogówek - Widok  na zamek dolny Głogówek - Zamek dolny z bramą wjazdową Głogówek - Portal na zamku górnym Głogówek - Skrzydło z wieżami Głogówek - Baszta neogotycka Głogówek - Mury zamku z wejściem Głogówek - Sala Beethovena Głogówek - Ciekawy sufit sali Beethovena Głogówek - Kaplica Głogówek - Wieża katowska i brama miejska w pobliżu zamku

Zdjęcia wykonane: wiosną 2001Noclegi


punktorGłogówek - Hotel "Salve", al. Lipowa 4, tel. (077) 437 33 22
punktorKrapkowice - Hotel Unia, ul. Sportowa 1, tel. (077) 46 61 540 (od 24 zł/os.)

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

  • Re:       Autor:  Joana      Data:  2017-11-06 20:16:02
    Nie do końca to prawda, o czym pan pisze. Te ziemie i podwaliny pod obecny zamek były tylko i wyłącznie polskie. Dopiero polityka sąsiednich krajów i naszych władców doprowadziła do tego, że Głogówek, min. był niemiecki.
  • Re: Historia zamku, lata powojenne       Autor:  HENRYK      Data:  2013-10-27 16:29:08
    Głogówek poznałem w 1965 tam mieszkała moja przyszła żona to co usłyszałem, od Niej i jej rodziców o losach zamku po 1945r woła o pomstę do nieba, nie jest prawdą że natychmiast rozpoczęto prace konserwatorskie wręcz odwrotnie rozpoczęto dalszą dewastację obiektu: drewniane posadzki wyrywano na opał, zrywano glazurę na podstawki pod garnki itp., wszędzie walały się jako bezużyteczne książki z bogatego księgozbioru nikt nie dbał o zabezpieczenie obiektu przed tą dewastacją.
  • "Poskie" zamki.       Autor:  Andi      Data:  2013-02-28 20:15:17
    Moze male sprostowanie do tylulu na tej strony.Jestem urodzony w Glogowku (Oberglogau).Zamek ten zostal przez niemcow wybudowany i do konca wojny utrzymywany.Moj ojciec opowiadal jak pieknie tam bylo.Jego matka pracowala na zamku jako sprzataczka.Upadek zamku rozpocza sie jak ruskie wojsko zrobilo na zamku swoja kwatere.Gdy ruscy opuszczaki zamek nie zostawili duzo po sobie.Reszte rozkradli komunistyczne bandy i niektorzy mieszkancy Glogowka.Rozbiurka wewnetrznej czesci zamku zastala przeprowadzona na polecenie wladz komunistycznych.W oswiadczeniu stalo napisano "Tak nie wygladaly Piastowskie zamki".Tak rozpoczeto polonizacje tych regjonow.Dla wielu Polakow oswiadczenie "Auschwitz- Polski oboz zaglady" jest przekrecaniem dzejow swiata.Wiec prosze nie przekrecac faktow histori tych regionow.Zycze gospodarzom miasta i mieszkancom zeby wiecej nie robili bledow dotyczacych miasta Glogowek (Oberglogau)

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2021 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.