Ocena zabytku


Możesz ocenić:
Zagórze Śląskie (woj. dolnośląskie) - Gotycki zamek książęcy Grodno, później rozbudowany

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
Średnia ocena: 4.4 na 5. Głosów: 113 4.5 stars
           
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
Średnia ocena: 4.5 na 5. Głosów: 88 4.5 stars
           
 


Opis i stan obecny


Na stromym cyplu góry Chojna (450 m npm) nad Jeziorem Bystrzyckim wznoszą się wspaniałe ruiny zamku Grodno, niegdyś jednej z największych i najsilniejszych warowni na Śląsku. Zbudowany z kamienia, na planie nieregularnym, jest idealnie dopasowany do kształtu szczytu góry. Składa się z najstarszej części - zamku górnego i powstałego podczas rozbudowy w XVI w. zamku dolnego z budynkami gospodarczymi i wyjątkowym budynkiem bramnym ozdobionym dekoracją sgraffitową przedstawiającą stojące na tylnych łapach lwy. Na zamku górnym znajduje się wysoka wieża, budynki mieszkalne i mały dziedziniec ze średniowieczną cysterną na wodę. Wieża jest obecnie udostępniona dla turystów, którzy mogą nasycić wzrok widokiem na okolicę, a w szczególności dolinę Bystrzycy. Wewnątrz zobaczyć można piękne portale, jedną urządzoną komnatę i ekspozycje poświęcone dawnej sztuce oblężniczej i krzyżom pokutnym. Na zamku dolnym znajdują się dwa dziedzińce m.in. ze studnią, kilkusetletnią lipę sądową (odbywały się pod nią sądy nad poddanymi) i armatą. Oprócz wieży, obronność zamkowi zapewniały wzmocnione szkarpami mury obwodowe z 9 bastejami. Z jedną z nich (nr 8 na planie zamku) związane są opowieści osób którzy tam nocowali o dziwnych, tajemniczych dźwiękach słyszanych w nocy.
Po drodze do zamku Grodno, po prawej stronie można zobaczyć ruinę pałacyku postawionego w XIX wieku.

ozdoba
Szkielet księżniczki
Uwięziony i zakuty w kajdany szkielet, który można zobaczyć w zamku górnym nawiązuje do legendy o księżniczce śląskiej Małgorzacie. Ojciec przeznaczył ją na żonę pewnego bogatego starca. Ona jednak zakochała się w dwa razy młodszym giermku. Pewnego razu na wspólnej schadzce przyłapał ją ojciec. Dziewczyna dostała ostatnią szansę, lecz niczego to nie zmieniło - wciąż nie zamierzała wychodzić za starca. Okrutny ojciec kazał więc zrzucić giermka ze skały, a córkę zakuć w kajdany i zamurować w komnacie, której okno wychodziło na miejsce śmierci ukochanego giermka. Duch tragicznie zmarłej Małgorzaty zwany Białą Damą pojawia się o północy w jasne księżycowe noce na wieży zamkowej.
Ciekawa jest też historia samego szkieletu. Turystom pokazywano go już w XIX w. Nie był to oczywiście ten sam szkielet. Prof. Busching kupił kości jakiegoś listonosza za 5 talarów, wkrótce po zakupie zamku Grodno. Od tej pory pełniły one funkcję szkieletu księżniczki. Nie konserwowane uległy jednak zniszczeniu w latach 60-tych XX wieku. Prawdziwy szkielet zastąpiono więc plastikową atrapą znana z szkolnych sal do biologii. W 1974 zamek zwiedzała grupa lekarzy, pracownicy zamku poprosili więc o kobiecy szkielet. Wkrótce potem dostarczył go antropolog z Wrocławia. Wykorzystał kości kobiety odkopane na średniowiecznym cmentarzysku w Czersku. To właśnie one stanowią dziś atrakcję turystyczną, a do lochu w którym leżą, zwiedzający wrzucają monety, aby powrócić w te piękne strony.
Plany i rekonstrukcje
Plan zamku Grodno w Zagórzu Śląskim
I - dziedziniec górny, II - dziedziniec środkowy, III - dziedziniec dolny (zachodni), IV - międzymurze, 1-9 - basteje, A - budynek bramny ze sgraffitami, B - przedbramię do zamku górnego, C - skrzydło zachodnie zamku górnego, D - skrzydło wschodnie zamku górnego, E - wieża, F - budynek mieszkalny na zamku dolnym, G - dawna piekarnia
Źródło: Zamki Dolnego Śląska, T.Mazurska, E.Rachwalski, J.Załęski, JOT, Wrocław 1996


Rekonstrukcja zamku Grodno w XIV - XV w. wg. J. Rozpędowskiego
Źródło: Zamki Śląskie, Bohdan Guerquin, Warszawa 1957Rekonstrukcja zamku Grodno w XVI w. wg. J. Rozpędowskiego
Źródło: Zamki Śląskie, Bohdan Guerquin, Warszawa 1957


Historia, wydarzenia

Powrót na górę strony

Początki zamku w Zagórzu Śląskim sięgają końca XIII wieku. Zbudował go książę Bolko I. Górska warownia zajmowała wtedy tylko najwyższą część wzgórza i składała się z piętrowego budynku, wieży obronnej, wieży bramnej i murów obwodowych. Wcześniej prawdopodobnie istniał tu gród z XII w. księcia Bolesława Wysokiego strzegący szlaku z Wrocławia do Czech, choć niektórzy uznają go już za zamek. Legenda natomiast mówi, iż około roku 800 przybył w te strony angielski rycerz i zbudował na górze Chojna czworoboczną strażnicę.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku grodno
Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim w latach 60-tych XX w.
Źródło: Zamki Śląskie, Bohdan Guerquin, Warszawa 1957

ozdoba
Hitlerowski skarb
W latach 90-tych XX w. dużą sensację wzbudziły listy niemieckiego sapera wysyłane bez adresu zwrotnego do redakcji wrocławskiego Słowa Polskiego z informacjami o ukrytych w zamku Grodno tajemniczych skrzyniach. Osiadły po wojnie w nieznanym miejscu Polsce kapitan Leonhard von Schreck opisywał jak to w 1945 r. wezwał go wysoki rangą SS-man i pokazał plany dwóch miejsc - podziemnego tunelu pod jakąś górą i średniowiecznego zamku. Schreck miał opracować zabezpieczenia minerskie obu miejsc w celu ukrycia bardzo ważnych rzeczy przed nadchodzącymi wojskami sowieckimi. W podziemiach zamku złożono dwie duże skrzynie. Po wykonaniu pracy w drodze powrotnej do Wrocławia, podczas postoju Schreck dostał od towarzyszącego mu SS-mana strzał w plecy. Przeżył jednak i zdecydował się mówić, ale dopiero po 50 latach. O wielkim znaczeniu skrzyń świadczyć ma fakt, iż długo po wojnie zwiedzając zamek z wnukiem w grupie niemieckich turystów zauważył jakoby SS-mana, który organizował całą akcję w 1945 r. Schreck postawił warunek, że kolejne listy będą dostarczane do redakcji po ich regularnym drukowaniu na łamach gazety. Tak też się stało, lecz wprowadziły one tylko zamieszanie. Częściowo powtarzał opisywane już fakty w formie beletrystycznej, ale zauważalne były pewne różnice jak np. inne nazwiska Niemców. Kolejny list był już testamentem Schrecka, pisanym nieco dziwnym archaicznym językiem, w którym zobowiązywał swojego jedynego przyjaciela prawnika, twórcę testamentu, do przekazania wielu ważnych informacji w pięciu kolejnych listach, tak aby jego rodzina pozostała anonimowa i bezpieczna. Podał też szczegóły zaminowania zamku oraz kilka detali związanych z warownią mających uwiarygodnić jego słowa. Niczego to jednak nie dowiodło, a wprowadziło jeszcze większy zamęt. Na zamek wybrała się grupa eksploratorów, jednak nic specjalnego nie odkryto. Wiele osób uznało to wszystko za czyjąś zabawę. Niestety nie nadszedł już żaden następny list, więc sprawa pozostaje nie wyjaśniona.

punktor 1315 r. - pierwsza wzmianka o zamku Grodno w dokumentach jako własności księcia świdnicko-jaworskiego Bernarda. Burgrabią był Kylian von Haugwitz
punktor I poł. XIV - Bolko II rozbudował zamek, który składał się z wysokiej wieży, dwóch budynków stanowiących pomieszczenia załogi, wieży bramnej, drewnianych zabudowań gospodarczych oraz dużego dziedzińca. Całość otoczona była murem obronnym
punktor 1392 r. -warownia wraz z całym księstwem przeszła na własność czeską
punktor XV w. - zarządzało nią kilka różnych rodów rycerskich, aż w końcu opanowali ją rozbójnicy. Stąd dokonywali napadów i rabowali okoliczną ludność oraz kupców. Jednym z rycerzy rozbójników był Jerzy Puczek (Mühlheim), a po nim ród Czettritzów
punktor 1535 r. - Hieronim Czettritz sprzedał zamek Grodno Krzysztofowi Hochbergowi z Książa
punktor 1545 r. - cesarz Ferdynand I przekazał zamek Maciejowi z Łagowa (von Logau), sekretarzowi biskupa wrocławskiego Jakuba von Salza. Rozpoczął on przebudowę i rozbudowę zamku w duchu renesansu, kontynuowaną przez syna Jerzego. Powstały wtedy: dziedziniec dolny otoczony murem obronnym z pięcioma bastejami, brama wejściowa z budynkiem mieszkalnym, piekarnia, łaźnia i budynki gospodarcze, liczne portale z szarego piaskowca oraz zaliczany do najpiękniejszych na Śląsku, zdobiony sgraffitami portal budynku przedbramia z 1570
punktor 1588 r. - z ówczesnej relacji można się dowiedzieć, że zamek Grodno został "z tak wielkim nakładem pracy i kosztów wybudowany, że nawet książę bez wstydu mógłby w nim zamieszkać"
punktor koniec XVI w. - z powodu kłopotów finansowych wdowa po Jerzym z Łagowa musiała pozbyć się budowli, która powróciła do cesarza Rudolfa II. Ten przekazał ją za zasługi w walce z Turkami hospodarowi mołdawskiemu Michałowi Walecznemu
punktor I poł. XVII w. - podczas wojny trzydziestoletniej Szwedzi częściowo zniszczyli zamek
punktor 1679 r. - zamek był oblegany podczas buntu chłopskiego skierowanego przeciw ówczesnemu właścicielowi Zagórza - baronowi Jerzemu von Ebenowi. Zamku nie zdobyli, a barona wsparły wkrótce wojska sprowadzone ze Świdnicy. Dwóch przywódców buntu powieszono
punktor 1774 r. - warownia została opuszczona
punktor 1789 r. - zawaliła się ściana południowa i zachodnie skrzydło mieszkalne
punktor pocz. XIX w. - majątek Ebenów rozparcelowano pośród wierzycieli. Gdy zamek przejęli okoliczni chłopi, zaczęto rozbierać ruinę
punktor 1823 r. - zabytek uratował prof. Johann Gustaw Gottlieb Busching z Wrocławia, który rozpoczął prace zabezpieczające, a następnie rekonstrukcyjne. Zamek został przystosowany do celów turystycznych, powstała m.in. restauracja i muzeum ze starym uzbrojeniem
punktor lata 1840-1907 - dalsze prace przeprowadzili jego następcy - hr. Fryderyk Burghaus oraz baron Maksymilian Zedlitz.
punktor 1869 r. - od uderzenia pioruna spłonęła wieża
punktor 1904 r.- Zedlitzowie zrekonstruowali malowidła na budynku bramnym
punktor po 1945 r. - zdewastowany i okradziony po wojnie zamek w Zagórzu Śląskim przekazano wałbrzyskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a następnie oddziałowi PTTK w Wałbrzychu
punktor 1951 r. - rozpoczęto prace konserwacyjne
punktor 1965 r. - dzięki współpracy z muzeami w Wałbrzychu i Wrocławiu oraz zaangażowaniu Andrzeja Pankowskiego otwarto Regionalne Muzeum PTTK Zamek "Grodno"
punktor 2012 r. - na zamku odkryto nieznaną wcześniej, zagruzowaną klatkę schodową oraz schowek w kominku (opróżniony)
punktor 2016 r. - z inicjatywy gminy zarządzającej zabytkiem, rozpoczęto prace mające odsłonić tajemnice zamku i zwiększyć tym samym atrakcyjność turystyczną. Lokalny poszukiwacz historii Łukasz Kazek natrafił w starych przewodnikach na informacje o tunelu prowadzącym z zamku do wsi, który na pocz. XX w. był normalnie dostępny. Postanowiono go odszukać za pomocą georadarów, podobnie jak inne ukryte w warowni pomieszczenia.
punktor 2017 r. - badania na zamku Grodno prowadziła Grupa Eksploracyjna Miesięcznika Odkrywca. Nasyp ziemny krył najstarszą warstwę z zabytkami ruchomymi datowanymi na XII/XIII wiek. Są to najstarsze i jednocześnie sensacyjne znaleziska na zamku, bo przesuwają początki istnienia warowni na znacznie wcześniejszy okres niż dotychczas sądzono. Dodatkowo, z ciekawszych przedmiotów natrafiono też na bullę papieża Benedykta XIII.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku grodno
Elewacja południowo - zachodnia zamku w w Zagórzu Śląskim. Pomiar z 1955 r. J. Rozpędowskiego
Źródło: Zamki Śląskie, Bohdan Guerquin, Warszawa 1957
Legendy i podania

Powrót na górę strony

Istnieje legenda związana z zamkową studnią. W dawnych czasach pan zamku stoczył zwycięską bitwę i wziął wielu jeńców. Po pewnym czasie jeden z nich, pochodzący z Turcji, zwrócił się do niego z gorącą prośbą o puszczenie wolno i powrót do swej ojczyzny. Usłyszał taką odpowiedź - "O tak! Wolność uzyskasz wtedy, gdy na dziedzińcu zamku wykopiesz studnię, w której będzie woda. Oprócz wolności dostaniesz pieniądze i konia na podróż do ojczyzny". Turek uniżenie podziękował i ochoczo zabrał się do kopania studni. Szybko jednak zrozumiał w czym tkwił haczyk obietnicy pana. Pod kilku-dziesięciocentymetrową warstwą ziemi ukazała się twarda, lita skała. Marzenia szybkiego powrotu do ojczyzny oddaliły się. Nie poddał się jednak i zaczął kuć skałę pod zamkiem Grodno ostrymi narzędziami. Praca była bardzo trudna i ciężka. Dopiero po 20 latach bardzo ciężkiej pracy dokopał się do wody. Zgodnie z obietnicą jeniec zyskał wolność, pieniądze i konia, aby mógł wrócić do swej ojczyzny. Dzisiaj studnia pełni funkcję maszynki do spełniania życzeń, wrzuca się pieniądze i wymyśla życzenie, które ma się ziścić.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku grodno
Pocztówka z zamkiem Grodno z pocz. XX w.


Rekonstrukcja lub stary widok zamku grodno
Zamek w Zagórzu Śląskim na pocztówce wydanej w II poł. XX w.


Informacje praktyczne


KONTAKT
punktorZamek Grodno - ul. Wzgórze Zamkowe, Zagórze Śląskie

CZAS
punktor Z parkingu idzie się 15 minut. Zwiedzenie zabytku zajmuje ok. 1,5 godziny.

WSTĘP
punktor Płatny. 26 zł bilet normalny, 21 zł ulgowy. Audioprzewodnik: 4 zł. Muzeum czynne przez cały rok. W sezonie (V-IX) otwarte 9:00-18:00 (opn.-pt.) i 9:00-19:00 (sb.-niedz.). Po sezonie 1 godzinę krócej.

Ponieważ informacje o godzinach otwarcia, a przede wszystkim cenach biletów szybko się dezaktualizują, sprawdź je na stronie oficjalnej opisywanego zamku/dworu:
Zamek w Zagórzu Śląskim

Położenie i dojazd

Powrót na górę strony

Południowa część woj. dolnośląskiego. 12 km na wschód od Wałbrzycha, 17 km na zachód od Dzierżoniowa. Zobacz na mapie.
Zamek jest dobrze oznaczony. Prowadzi do niego zielony szlak zwany "Szlakiem Zamków Piastowskich".

GPS
Współrzędne geograficzne:

Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.74961396°, E16.41078883°
format DM (stopnie, minuty):   50° 44.9768376'N, 16° 24.6473298'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 44' 58.61''N, 16° 24' 38.84''E Bibliografiapunktor Chorowska Małgorzata - Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne
punktor Guerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktor Guerquin Bohdan - Zamki śląskie
punktor Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktor Lamparska Joanna - Tajemnice zamki podziemia
punktor Mazurska Teresa, Rachwalski Eugeniusz, Załęski Jerzy - Zamki Dolnego Śląska


Fotogaleria


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Zagórze Śląskie - Widok na dziedzińcu Zagórze Śląskie - Skrzydło płd. z wieżą Zagórze Śląskie - Budynek bramny zamku górnego Zagórze Śląskie - Brama wejściowa z dekoracją sgraffitową Zagórze Śląskie - Budynek bramny zamku górnego Zagórze Śląskie - Budynek na zamku górnym Zagórze Śląskie - Zbliżenie na wieżę Zagórze Śląskie -Budynek bramny ogladany z dziedzińca dolnego Zagórze Śląskie - Zamek Zagórze Śląskie - Na pierwszym planie nadbudowana basteja, a w tle budynek bramny i wieża Zagórze Śląskie - Fortyfikacje na zachodnim krańcu zamku dolnego Zagórze Śląskie - Na dziedzińcu Zagórze Śląskie - Korytarz na zamku górnym Zagórze Śląskie - Portal w zamku górnym Zagórze Śląskie - Widok sprzed bramy na basteję i mury zamku górnego Zagórze Śląskie - Wnętrze komnaty na zamku górnym Zagórze Śląskie - Późnogotycki portal Zagórze Śląskie - Widok z wieży na zamek Zagórze Śląskie - Widok z wieży na zamek Zagórze Śląskie - Widok z oddali Zagórze Śląskie - Widok z wieży w kierunku północnym Zagórze Śląskie - Widok z wieży w kierunku wschodnim Zagórze Śląskie - Ruina pałacyku u podnóża zamku
Zdjęcia wykonane: zimą 2003/2004

Materiały wideo


Podróżnik w czasie - Jak w średniowieczu budowano Zamek Grodno?
Podróżnik w czasie - Jak żyło się na średniowiecznym Zamku Grodno?
History Hiking - Co sowieccy żołnierze robili w kryptach zamku Grodno?Noclegi


punktor Zagórze Śląskie - Stacja Turystyczna "Gwarek", ul. Główna 17, tel. (074) 845 33 83
punktor Zagórze Śląskie - Hotel BORYS** - ul. Główna 26, tel. (074) 845 33 95
punktor Zagórze Śląskie - Ośrodek Wypoczynkowy "Fregata" - Lubachów, tel. (074) 850 99 25
punktor Zagórze Śląskie - Ośrodek Wypoczynkowy "Gawra", ul. Główna 21, tel. (074) 845 33 82
punktor Zagórze Śląskie - Ośrodek Wypoczynkowy "Pod lipami", ul. Drzymały 40, tel. (074) 845 39 29
punktor Zagórze Śląskie - Stanica Turystyczna "Gwarek", ul. Główna 17, tel. (074) 845 33 83
punktor Zagórze Śląskie - Agroturystyka "Zagroda" - Elżbieta Hulecka, ul. Główna 3, tel. (074) 845 39 09
punktor Zagórze Śląskie - Agroturystyka - "Irys" - Hummel Elżbieta, ul. Górna 8, tel. (074) 845 33 45
punktor Zagórze Śląskie - Agroturystyka - Krystyna Kempa, ul. Letniskowa 7, tel. (074) 852 00 45
punktor Zagórze Śląskie - Agroturystyka "Biała Sowa" - Andrzej Miernik, ul. Wiejska 20, tel. (074) 845 72 31
punktor Zagórze Śląskie - Agroturystyka - Andrzej Pańczyszak, ul. Główna 22 A, tel. (074) 845 38 61
punktor Zagórze Śląskie - Agroturystyka "Polanka” - D. i S. Pasek, ul. Główna 65, tel. (074) 845 32 03

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • Filmik z zamku Grodno       Autor:  Magiczne Miejsca      Data:  2018-07-08 16:11:01
  https://www.youtube.­com/watch?v=JGcwsEeR­wJ4
 • zamek grodno       Autor:  marek      Data:  2014-01-20 21:57:07
  Bardzo fajny do zwiedzenia zamek i super przewodnik !
 • wspomnienia       Autor:  Irek      Data:  2012-08-05 05:06:13
  Od wielu lat mieszkam w Kanadzie lecz zawsze gdy odwiedzam Polske lubie odwiedzic Zagorze Sl. wraz z Zamkiem Grodno.   Wychowalem sie w Walbrzychu i wspominam wspaniale czasy gdy robilismy wielokrotnie wypady do Zagorza z kolegami. Porownujac wiele miejsc na swiecie Zamek Grodno i jego okolice sa naprawde wspanialym miejscem w Polsce i naszej histori. Mysle ze wiele nacji moze nam tego pozazdroscic. Postanowilem wiec zbudowac model zamku w jego najbardziej zblizonej do rzeczywistosci wersji zeby pokazac jakie piekne miejsca i historie mamy w Polsce.

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2022 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.