puste 

Województwo: kujawsko-pomorskie / Powiat: włocławski / Gmina: Kowal

Ikonka - zamek

KOWAL
¤ Średniowieczny zamek królewski (zniszczony) ¤


Opis


Ozdobna pierwsza litera dopiero badania w latach 80-tych pozwoliły ustalić, że zamek w Kowalu, podobno miejsce narodzin Kazimierza Wielkiego, stał w północnej części miasta w rejonie obecnych ulic: Zamkowej (płd. część zamku ), Kazimierza Wielkiego (zach.) i Kołłątaja (wsch.). Warownia była położona poza miastem, oddzielona od niego parkanem, a z drugiej strony (od północy) zabezpieczała go rzeka Rakutówka i bagna. Warto wiedzieć, że wcześniejsze teorie (m.in. Bohdana Guerquin) zakładały inne położenie zamku - na wyspie na Jeziorze Rakutowskim. Zadziwia fakt, iż do kresu swego istnienia (XVIII w.) był to obiekt w większej części drewniany. Widać, że siedziba starostwa w dawnym województwie brzesko-kujawskim nie była przedmiotem troski dzierżawców. Obszar zamku zajmował teren o wymiarach ok. 35x45 m. W jego obrębie stało kilka drewnianych budynków, z których największy był kancelarią grodzką i mieszkaniem podstarościego, inne to: kuchnia, gorzelnia, budynki mieszkalne, stajnia. Dopiero w XVII wieku powstał jedyny murowany budynek. Masywna przypora w domu przy ulicy Zamkowa 2 jest pozostałością po tym obiekcie. Stoi on na XVII-wiecznych fundamentach. Dowiodły tego badania przeprowadzone w latach 80-tych XX w. - archeolodzy odkryli w pobliżu przypory sklepione kolebkowo pomieszczenie. Położony obok, dom straży pożarnej prawdopodobnie również zbudowano na zamkowych fundamentach, ponieważ miejscowa ludność wspomina o starych murach odkrywanych podczas stawiania budowli w latach międzywojennych.


Historia


Ozdobna pierwsza litera zamek w Kowalu powstał na przełomie XIV w i XV w., nie mógł więc urodzić się tu Kazimierz Wielki. Jednak istnieją pewne informacje o wcześniejszym założeniu obronnym typu grodowego zniszczonym przez Krzyżaków w 1327 roku, a następnie zastąpionym przez niewielką siedzibę obronną odnowioną przez Kazimierza. Umiejscowienie grodu nie jest dziś znane i nie da się stwierdzić czy stał na miejscu późniejszego zamku czy też w zupełnie innym miejscu. Bohdan Guerquin przypuszcza, iż stał on wyspie na Jeziorze Rakutowskim. Badania wykluczyły natomiast podawany czasem obszar w płd.-wsch. części miasta.
Pierwszym znanym kasztelanem kowalskim był Mikołaj odnotowany w 1314 r. Z 1383 roku pochodzi informacja Jana z Czarnkowa o fortalicjum (Covale oppidum cum fortalicio), które zostało zostało opanowane przez wojska wojewody płockiego Abrahama Sochy. Z historii warowni znane są tylko nieliczne fakty. W 1420 r. na zamku zarządzanym przez starostę brzeskiego przebywał król Władysław Jagiełło i przyjmował tu oferujących mu koronę panów czeskich. W XV wieku funkcjonował tu sąd grodzki oraz kaplica zamkowa. Później zamek stał się siedzibą samodzielnego starostwa. Z 1536 r. pochodzi wzmianka o odbudowie spalonego zamku przez starostę. Na początku XVII wieku, po jednym z pożarów nastąpiła odbudowa i rozbudowa z inicjatywy starosty i marszałka nadwornego Andrzeja Przyjemskiego, który "zamek (...) znów a fundamentis wielkim kosztem i sumptem murować począł". Prace szły bardzo powoli i zostały ukończone dopiero przed zniszczeniami szwedzkimi podczas "potopu", które ograniczyły się jednak tylko niewielkich dewastacji wnętrz. W 1674 r. funkcjonowała tu kancelaria starościńska, choć sam starosta raczej tu nie przebywał.. W 1793 r. kowalski starosta Michał Sokołowski nakazał rozbiórkę zamku, którą ostatecznie ukończono na pocz. XIX w. W 1804 r. rozebrano kaplicę zamkową. Na miejscu warowni powstała zabudowa miejska, ale jeszcze w 1875 widoczne były relikty murów zamkowych, ostatecznie zabudowane budynkiem tzw. "domu ludowego". W latach 1981-82 przeprowadzono prace archeologiczne podczas których odkryto zabytki ruchome (najstarsze datowane na pocz. XV wieku) oraz pomieszczenia piwniczne.


Wstęp

Wolny

Położenie i dojazd


Południowo-wschodnia cześć woj. kujawsko-pomorskiego. 12 km na południe od Włocławka. Zobacz na mapie.

GPS
Współrzędne geograficzne:

format D (stopnie):   N 52.53181667°,  E 19.14989722°
format DM (stopnie, minuty):   N 52° 31.9090002',  E 19° 8.9938332'
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   N 52° 31' 54.54'',  E 19° 08' 59.63''


Z lotu ptaka


Widok opisywanego obiektu (lub miejsca na którym stał) z satelity

Geoportal


NoclegiMiniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

  • Re: Bajki,bajki.       Autor:  lesur      Data:  2015-02-14 19:12:56
    Arpad: Żeby tak zdecydowanie wyrażać tego typu opinie trzeba mieć wiedzę. Polecam artykuł Tadeusza Horbacza i Leszka Kajzera "Zamek w Kowalu w świetle badań 1981-1982" w:Siedziby obronno-rezydencjona­lne w powiecie kowalskim na Kujawach w XIII-XVIII wieku. Łódź 1991
  • zamek murowany w Kowalu       Autor:  szeryf 2      Data:  2014-12-31 11:04:32
    a ja mam zamiar udowodnić ,że był zamek w Kowalu.I określę dokładnie gdzie!!!.
  • zamek murowany w Kowalu       Autor:  szeryf 2      Data:  2014-12-31 11:03:37
    a ja mam zamiar udowodnić ,że był zamek w Kowalu.I określę dokładnie gdzie!!!.

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2019 BD - KONTAKT - POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.