"Stanisław hrabia na Wiśniczu Lubomirski wojewoda starosta generalny krakowski, zatorski, spiski, niepołomicki, naczelny wódz wojsk królestwa, przeciw Osmanowi cesarzowi Turków i Dzianubet Gorejowi chanowi Tatarów, aby odpocznienie zgotować siłom swoim, staraniem o dobra publiczne, a także wojnami: inflancką, moskiewską, pruską, scytyjską, turecką, wreszcie samym wiekiem steranych, budowlę tę wzniósł i ozdobił. Ażeby zaś pożytkowi wspólnemu mógł służyć, twierdzę dołączył Roku Chrystusowego 1641"
łaciński napis nad portalem wejściowym do zamku w Łańcucie

Ocena zabytku


Możesz ocenić:
Łańcut (woj. podkarpackie) - Bastionowy zamek magnacki

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
Średnia ocena: 4.7 na 5. Głosów: 288 4.5 stars
           
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
Średnia ocena: 4.2 na 5. Głosów: 231 4 stars
           
 


Opis i stan obecny


Ankieta
Inne ankiety
Jeden z najbardziej znanych zamków w kraju, odwiedzany tłumnie przez tysiące turystów. Historia szczęśliwie go oszczędziła, mógł więc zostać rozwinięty do jednej z najwspanialszych rezydencji w Polsce. Całe założenie łańcuckie obejmuje jeszcze wspaniałe ogrody, park, oranżerię, powozownię, ujeżdżalnię i pałacyk zwany Zameczkiem Romantycznym.
Zamek otoczony jest fortyfikacjami bastionowymi znacznie już zredukowanymi przed wiekami przez samych właścicieli. Obiekt ma kształt czworoboku z czterema narożnymi wieżami (dwie frontowe zwieńczone są barokowymi hełmami) i wewnętrznym dziedzińcem w środku. Do głównego korpusu przylegają dobudówki. Budynek po prawej stronie przy wejściu to oranżeria, w której do marca 2018 znajdował się udostępniony zwiedzającym ogród botaniczny z kilkoma gatunkami fauny jak żółwie, papugi i ryby. Jednak obecnie jest ona zamknięta, ponieważ ma zostać przekształcona w Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego z zupełnie inną ekspozycją: multimedialnymi wystawami poświęconom rodom związanym z Łańcutem: Lubomirskim, Potockim, Pileckim i Stadnicki oraz dawnemu życiu codziennemu (byc może otwarte zostanie pod koniec 2021 r.). Przy oranżerii stoi piąta wieża odróżniająca się od innych - to pozostałość pierwotnej wieży obronnej z XVI wieku i późniejszego dworu obronnego. Obok, w najmniej zabytkowej części obiektu urządzono hotel.
W ogromnym parku rosną stare drzewa, egzotyczne krzewy, są też piękne ogrody z fontannami, m.in. w stylu włoskim. W parku znajdują się również korty tenisowe i dawna ujeżdżalnia, która po wojnie mieścikła warsztaty autobusowe PKS, a teraz również przechodzi przemianę i będzie w nowoczesny sposób prezentować kolekcję karet, powozów i sani. Planowane są prezentacje pokazujące kulturę jazdy i powożenia.
Nieco dalej, przy bramie północnej stoi tzw. Zameczek Romantyczny z okrągłą wieżą. Przed laty mieściła się tam kawiarnia, ale już nie funkcjonuje. Osobną część założenia, bo odcietą ulicą, zajmuje powozownia i stajnia pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. Znajdujący się tu zbiór ponad 100 powozów jest jedną z największych tego typu kolekcji w Europie. W większości należały one do rodu Potockich i sprowadzane były głównie z Austrii, Francji i Anglii. Są tu powozy i karety spacerowe, myśliwskie, wyścigowe, a także coś specjalnego - kareta, którą podróżował Fryderyk Chopin! Kolekcja jest wciąż poszerzana, gdy tylko znajdą się fundusze na zakup kolejnych zabytkowych egzemplarzy. Szkoda, że powozy z braku miejsca stoją praktycznie jeden na drugim. W stajni natomiast mieści się Magazyn Sztuki Cerkiewnej z ikonami uratowanymi z bieszczadzkich cerkwi. Najwspanialsze jednak w zamku łańcuckim są jego wnętrza. Zwiedza się je z przewodnikiem, który opowiada wiele ciekawych historii. Można m.in. zobaczyć salę balową, w której odbywają się słynne koncerty muzyki poważnej, sypialnię chińską, apartament turecki, pokój bilardowy, salon zimowy, gabinet zwierciadlany. Od 2017 r. dostępne jest II piętro zamku, którego jeszcze nie widziałem, a na nim m.in.: Salon Pompejański, Pokój Czerwony, Pokój Kąpielowy, Sypialnia Rokokowa.
Wnętrza są pięknie wyposażone, ozdobione i urządzone, jednakże z 3 moich wizyt w zamku pozostało mi wrażenie, że w funkcjonowaniu muzeum zatracono gdzieś wyczucie dla kogo ta placówka jest przeznaczona.
Plan filmowy
W zamku w Łańcucie kręcono kilka filmów, w tym "Hrabinę Cosel" i "Trędowatą". Wraz z jej bohaterką Stefcią Rudecką widzowie wędrowali po sali balowej, kolumnowej, korytarzu białym i czerwonym, teatrze, galerii rzeźb. Gdy jednak przy kręceniu zdjęć kilka pojazdów konnych zostało uszkodzonych, dyrekcja muzeum ostatecznie zakazała wstępu do zamku filmowcom.
W całym obiekcie nie można robić zdjęć (powinna być przynajmniej jakaś wydzielona część), turysta permanentnie jest obserwowany przez całą masę pilnujących muzealników, trzeba poruszać ściśle wg wyznaczonych tras i w dużej grupie. Atmosfera zwiedzania nie była więc dobra. Można odczuć, że najchętniej pokazywano by zwiedzającym wnętrza zamku na ekranie monitora. No, ale było to już jakiś czas temu, być może nastawienie do turystów się zmieniło. Łańcut należy natomiast pochwalić za możliwość wejścia za darmo do parku, co w okolicznych zamkach (Baranów, Krasiczyn) nie jest już możliwe.
Aktualizacja. Od 2017 r. zniesiono zakaz fotografowania i w całym zamku można już robić zdjęcia bez lampy błyskowej! Jest to ogromna zmiana na plus dla turystów, choć nie wiązałbym jej z dobrą wolą dyrekcji, raczej z wyrokiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, iż takowy zakaz narusza prawa konsumenckie i jest niedozwolony...
Stosunkowo niedawno w parku łańcuckim przybyła nowa atrakcja - storczykarnia, którą zrekonstruowano w 2008 r. Czteroskrzydłowa budowla z dziedzińcem przeznaczonym na cele kulturalno-rozrywkowe robi pozytywne wrażenie, szkoda że dla turystów przeznaczono zaledwie niecałe 1,5 skrzydła. Nowością jest Storczykarnia Cafe Jazz Bar, gdzie można napić się kawy, jak i przyjść na koncert.
Łańcut posiadał jeszcze inny - wcześniejszy zamek. Stał on na sztucznym wzgórzu w najstarszej części Łańcuta - Łysej Górze. Dziś znajdują się tu zabudowania plebanii, wzgórze zamkowe wciąż jest jednak bardzo wyraźnie zarysowane, a mury zostały niedawno odkopane przez archeologów. Niestety nie będą one odsłonięte, bo postawiono na nich nowy budynek opieki społecznej.Plany i rekonstrukcje

Powrót na górę strony

fazy rozwojowe
Fazy rozwojowe zamku Łańcut za Pileckich i Stadnickich. I - wieża strażnicza, koniec XVI w. (?), II - dwór obronny Stadnickich, pocz. XVII w., III - zamek Stadnickich, lata 1610-20, a - krużganki, b - zarys tarasu i fosy
Źródło: Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej, Michał Proksa, Przemyśl 1994


plan
Plan zamku Łańcut
1 - Główna brama północno zachodnia, 2 - Kordegarda, 3 - Zamek, 4 - Biblioteka, 5 - Eksedra, 6 - Oranżeria, 7 - Hotel, 8 - Restauracja, 9 - Fortyfikacje, 10 - Zameczek Romantyczny, 11 - Brama północna, 12 - Ogród Włoski, 13 - Storczykarnia, 14 - korty tenisowe, 15 - Ujeżdżalnia, 16 - Dom Zarządu Ogrodów, 17 - Stajnia, 18 - Powozownia, 19 - Ogród Różany
Źródło: Źródło: Polska - najciekawsze zamki, Izabela i Tomasz Kaczyńscy, 2001 Muza SA


rekonstrukcja
Rekonstrukcja fortyfikacji łańcuckich z czasu ok. 1660-70. Oprac. J,. Bogdanowski
Źródło: Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej, Michał Proksa, Przemyśl 1994


Zdjęcie lidar
Zdjęcie z lotniczego skanowania laserowego terenu plebanii i pierwszego zamku w Łańcucie


Historia, wydarzenia

Powrót na górę strony

Od II połowy XIV w. Łańcut był własnością wojewody sandomierskiego Ottona Pileckiego z Pilczy. On właśnie wybudował tu na swoją siedzibę pierwszy obiekt obronny - mały zameczek, który później był rozbudowywany. Budowla stała na wzniesieniu zwanym Łysą Górą, a obecnie Wzgórzem Plebańskim.


Rekonstrukcja 4 lub stary widok zamku lancut
Zamek Łańcut - widok od zachodu. Akwarela Thomasa de Thomona z końca XVIII w.
Źródło: Zamek w Łańcucie, E. Baniukiewicz, Z. Wiśniowska, Arkady, Warszawa 1980

Koronowani goście
Już pierwszy zamek łańcucki, dzięki swoim właścicielom, był miejscem wizyt wielkich osobistości. Bywał tu król Kazimierz Wielki, który nadał Łańcut Pileckiemu za zasługi w czasie pełnienia funkcji starosty ruskiego. Z kolei żona Ottona, Jadwiga była matką chrzestną króla Władysława Jagiełły, a córka Elżbieta od 1417 r. jego żoną, więc i ten monarcha odwiedzał Łańcut. W 1410 r. odbyło się tu spotkanie Jagiełły z Witoldem przed bitwą pod Grunwaldem. W 1429 r. do zamku przybył cesarz Zygmunt Luksemburczyk. W 1509 r. i później w Łańcucie wielokrotnie przebywał król Zygmunt Stary.

punktor1502 r. - istnieje wzmianka o fortyfikacjach otaczających zamek Pileckich, który był następnie dwukrotnie atakowany przez Tatarów i Turków. Miasto zostało zniszczone, jednak zamek nie został zdobyty, co dobrze świadczyło o jego warowności
punktorII poł. XVI w. - na południe od ówczesnego zamku powstał zalążek drugiej warowni w postaci wieży strażniczej. Postawili ją prawdopodobnie jeszcze Pileccy, nie jest to jednak pewne
punktor1578 r. - Krzysztof Pilecki zapisał dobra łańcuckie swojej żonie Annie Sienieńskiej
punktor1586 r. - w zamian za długi od Anny Sienieńskiej, Łańcut przejął znany warchoł i awanturnik Stanisław Stadnicki, starosta zygwulski i rotmistrz królewski
punktorpocz. XVII w. - wieża strażnicza została rozbudowana do dworu obronnego
punktor1608 r. - w wyniku sąsiedzkich potyczek ze Stadnickim, stary zamek łańcucki został spalony przez starostę leżajskiego Łukasza Opalińskiego
Stanisław Stadnicki
Stanisław Stadnicki to bardzo barwna, ale negatywna postać. Z powodu swojego awanturniczego trybu życia zwany był "Diabłem Łańcuckim". Walczył z królem, sejmem, Kościołem, własną rodziną, a przede wszystkim z sąsiadami. Napadał na kupców, podróżnych, mnichów. Mniejsze lub większe potyczki miał z: Opalińskimi, Ligęzami, Korniaktami, Ostrogskimi, Pileckimi, Drohojewskimi. Posunął się nawet do porwania Konstantego Korniakta, którego więził w lochu tak długo (8 tygodni) aż ten wraz z rodziną podpisał zobowiązanie do zrzeczenie się wobec niego wszelkich pretensji majątkowych i innych krzywd. Po wyjściu na wolność Korniakt wszystko odwołał i ukrył się we Lwowie. Wtedy Stadnicki na czele 1000 ludzi wkroczył do Lwowa i zmusił Korniakta ponownego podpisania dokumentów, potwierdzonych już przez zastraszony sąd. Pogłoski mówiły, że w podziemiach zamku łańcuckiego bił fałszywą monetę. Do chwalebnych okresów jego życia należą wojny Polski z Moskwą za Stefana Batorego i cesarza Rudolfa II z Turcją, gdzie Stadnicki wykazał się ponoć niepospolitą odwagą. Później już jednak znany był z umiejętności szybkiej ucieczki z pola bitwy jak np. podczas bratobójczych starć w okresie Rokoszu Zebrzydowskiego. Kres zbójeckiemu procederowi musiał położyć starosta leżajski Łukasz Opaliński, który również zagrożony najechał i zniszczył zamek w Łańcucie. Ktoś z domowników zdradził wtedy miejsce ukrycia wielkiego skarbu "Diabła", pod wodą w fontannie. Wojsko Opalińskiego odnalazło go i rozdzieliło między siebie. Sam "Diabeł" jednak zdołał uciec i jeszcze przez blisko 2 lata na czele sporej grupy wojsk nękał i terroryzował okoliczną ludność mając bazę w Rybotyczach i Wojutyczach. Ostatecznie zginął kryjąc się pod Tarnawą. Zabił go kozak o nazwisku Tatar Persa - wojak księżnej Anny Ostrogskiej, która wsparła swoimi ludźmi wojsko Opalińskiego. Przynosząc jego głowę otrzymał szlachectwo. Trzej synowie Stanisława Stadnickiego zwani "Diablętami" mieli charakter podobny do ojca i dość szybko, tragicznie oraz bezpotomnie zakończyli swój żywot.
Informacje o Stadnickim także na stronie zamku Dubiecko.

punktorlata 1610-20 - po śmierci Stadnickiego, jego synowie zaniechali odbudowy starego zamku, zbudowali za to nową warownię, włączając do niego wspomniany dwór. Obiektowi nadano kształt podkowy z czterema bastejami w narożach. Skrzydła były dwukondygnacyjne. Całość otaczała fosa
punktorlata 1629-41 - Stanisław Lubomirski, wojewoda ruski i krakowski, który przejął zamek za długi, całkowicie przebudował go na typowe "pallazzo in fortezza". Nowy zamek otoczony był potężnymi ziemno-murowanymi fortyfikacjami bastionowymi w kształcie gwiazdy oraz głęboką, suchą fosą. Autorem planu zamku był Maciej Trapola, a fortyfikacji Krzysztof Mieroszewski. Zamek posiadał ogród włoski, kuchenny i zwierzyniec. Wciąż jednak główną siedzibą Lubomirskich był zamek Wiśnicz. W tym okresie stary zamek łańcucki został częściowo odbudowany, nie wiadomo jednak z czyjej inicjatywy
punktor1655 r. - podczas "potopu" generał szwedzki Douglas podszedł pod zamek i zażądał jego poddania. Komendant Adam Dzierżak odmówił i Szwedzi widząc potężne fortyfikacje wycofali się
punktor1656 r. - syn Stanisława - Jerzy Sebastian Lubomirski, marszałek wielki koronny, jako jeden z nielicznych przedstawicieli szlachty i magnatów nie poddał się Szwedom. Zawiązał w Łańcucie konfederację mającą na celu zorganizowanie polskiej armii do walki z najeźdźcą. W zamku w Łańcucie gościł przybyły ze Śląska król Jan Kazimierz
Jeńcy węgierscy
Gdy niedoszły rozbiorca naszego kraju - książę Siedmiogrodu Jerzy II Rakoczy wkroczył na teren Polski, aby wspomóc Szwedów podczas "potopu", Jerzy Sebastian Lubomirski podjął bardzo udaną wyprawę odwetową na Siedmiogród. Dokonał tam ogromnych zniszczeń, bez litości paląc wszystko co spotkał na drodze. Przerażeni wojacy Rakoczego od razu zapragnęli pokoju, a rokowania odbyły się na zamku łańcuckim. Węgrzy zobowiązali się do wypłaty wielkich odszkodowań pieniężnych, a jako zakładnicy tych zobowiązań w Łańcucie pozostali dwaj wielmoże siedmiogrodzcy. Jak opisuje ich niewolę J.Ch. Pasek, początkowo pili wino i jadali na srebrze, ale z czasem gdy obiecane pieniądze nie napływały, ich warunki ulegały zmianie, zaczęli dostawać tylko wodę, aż w końcu pracowali jako służba - rąbali i nosili drewno do kuchni.

punktor1657 r. - Łańcut był oblegany przez wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego, sojusznika Szwedów. Zrujnowane miasto bezpowrotnie straciło swój charakterystyczny wygląd i zabudowę, ale zamek pod dowództwem komendanta Mazura Pniowskiego został obroniony. Ostatecznie zniszczono jednak stary zamek.
punktor1681 r. - na zamku odbyło się wesele przedstawicieli 2 najbogatszych rodów w kraju - Krystyny Lubomirskiej i Szczęsnego Kazimierza Potockiego
punktor1688 r. - wielki pożar spustoszył zamek. Ówczesny właściciel marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski powierzył odbudowę znanemu architektowi Tylmanowi z Gameren. Budowla została odrestaurowana i unowocześniono fortyfikacje (utworzono m.in. nowe stanowiska dla strzelców). W tym czasie powstały też barokowe hełmy na basztach w elewacji frontowej.
punktor1737 r. - gdy właścicielem Łańcuta był Teodor Lubomirski - kandydat do tronu i stronnik Sasów, zamek został najechany przez generała Wilhelma Miera, zwolennika Leszczyńskiego. Opanował on warownię, a wszelką broń, armaty, żołnierski ekwipunek i żywność przesłał do Zamościa
punktor1745 r. - zamek przeszedł w ręce marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego, który biorąc za żonę Elżbietę (nazywaną Izabellą) Czartoryską, doprowadził do kolejnego połączenia wielkich fortun rodowych


Wesele jakich mało
Wesele Krystyny Lubomirskiej i Szczęsnego Kazimierza Potockiego jakie odbył się na zamku w 1681 roku było największym i najwspanialszym weselem dawnej Polski. Nic dziwnego, bo w wyniku tego mariażu połączone zostały dwie wielkie fortuny. Do Łańcuta zjechało z całego kraju 1500 osób z wszystkimi najmożniejszymi rodami na czele. Uczta pochłonęła 60 wołów, 300 cieląt, 500 baranów i jagniąt, 150 wieprzy, 3000 kapłonów, 11 tys. kurcząt, 500 gęsi i 500 kaczek, 13 tys. ryb, 10 korców raków, 270 beczek węgierskiego wina. Nie są znane ilości wypitego piwa i gorzałki.

punktor1783 r. - po jego śmierci, żona - księżna Elżbieta rozpoczęła upiększanie zamku tak aby dorównywał siedzibom królewskim. Wybudowano wtedy m.in. teatr i pokoje chińskie, a wiele wnętrz wyposażono w nowy wystrój. Prace dekoratorskie zlecono malarzowi włoskiemu Vincenzo Brennie. Poszerzono także ogrody pod kierunkiem J. Griesmayera, miały one powierzchnię 31 ha . Zamek w Łańcucie całkowicie zatracił wtedy cechy obronne. Nie groziły mu już bowiem najazdy tatarskie, tureckie czy szwedzkie.
punktor1800 r. - kolejne prace na zamku czy raczej już pałacu, prowadzono pod kierunkiem Piotra Aignera pracującego ze sztukatorem Fryderykiem Baumanem. Do skrzydła frontowego dobudowano pawilon biblioteczny i Białą Jadalnię. Ich dziełem są też klasycystyczne wnętrza z bogactwem ornamentów zaczerpniętych ze starożytności: sala Balowa, Biała Jadalnia oraz salka w wieży z zegarem. Fasadę zamku ozdobiono dekoracją neogotycką. Poza fosą specjalnie dla księżnej postawiono Zameczek Romantyczny, gdzie mogła odsunąć się od zgiełku i tłumu ludzi stale goszczącego w zamku

Rekonstrukcja lub stary widok zamku lancut
Zamek Łańcut na litografii N. Ordy z 1880 r.
Źródło: Pałace i zamki w Polsce, Krystyna Stępińska, KAW 1977

Elżbieta Lubomirska
lubomirska
Córka wojewody ruskiego Augusta Czartoryskiego i żona Stanisława Lubomirskiego była postacią nietuzinkową, należała do pierwszych dam swojej epoki. Powszechnie nazywano ją "księżną marszałkową". Posiadała wszechstronne wykształcenie i wyrafinowany smak, na czym zamek łańcucki ogromnie zyskał. Była znanym mecenasem sztuki, miała szerokie kontakty z artystami z całej Europy. To wszystko a także ogromny majątek jaki odziedziczyła po mężu sprawiło, iż mogła zatrudniać najlepszych projektantów oraz artystów europejskich. Po kilkunastu latach jej działalności, rezydencja łańcucka i jej otoczenie, na które składały się przepiękne ogrody dorównywały siedzibom królewskim, a w wielu przypadkach jej rozwiązania były prekursorskie. Na zamku bywały takie znakomitości jak m.in.: późniejszy król Francji Ludwik XVIII, książę Antoni de Bourbon, książę Berry, słynna pisarka de Steel, Hugo Kołłątaj, Jan Śniadecki.

punktor1816 r. - po śmierci Elżbiety jej majątek otrzymali wnukowie Alfred i Artur Potoccy. Łańcut został później przydzielony Alfredowi, który utworzył z tych dóbr ordynację. Zmiany jakie poczynił w zamku odnosiły się głównie do ogrodów. Zbudowano klasycystyczną ujeżdżalnię, nowy most, postawiono nowe ławki i rzeźby
punktorpoł. XIX w. - Alfred II Potocki przebywał głównie we Lwowie i Wiedniu, a Łańcut zaczął podupadać. Zlikwidował ogród włoski i zwierzyniec a na ich miejscu powstała gorzelnia i dworzec kolejowy
punktor1883 r. - namiestnik Galicji Alfred II Potocki gościł w zamku łańcuckim cesarza Franciszka Józefa i arcyksięcia Rudolfa
punktorlata 1889 - 1911 - gdy zamek zaczął powoli tracić swą świetność nastąpiła ostatnia jego przebudowa i renowacja w stylu neobaroku francuskiego. Właścicielami było wtedy małżeństwo Romana Potockiego i Elżbiety z Radziwiłłów. Pracami kierowali: Armand Bauque i Albert Pio. Zbudowano wtedy nową stajnię i powozownię, w ogrodzie staw z wysepką, a zamek otrzymał elektryczność, wodociągi, centralne ogrzewanie i telefony. Powstała też palmiarnia będąca lustrzaną kopią palmiarni cesarskiej w Schonbrunnie w Austrii. Podobno pieniądze na te prace wygrał Roman Potocki w pokera w kasynie "Jockey Klubie" we Wiedniu
punktorlata międzywojenne - ostatni ordynat Alfred III Potocki użyczał zamek władzom odrodzonej Polski. Przyjeżdżali tu na spotkania m.in. król rumuński Ferdynand, Jerzy książę Kentu, a także minister III Rzeszy Joachim von Ribbentrop
punktor lipiec 1944 r. - dzięki pomocy Niemców Alfredowi III udało się wywieźć wagonami do Wiednia (a następnie Szwajcarii i Francji) 600 skrzyń najcenniejszych dzieł sztuki. Na szczęście nie wpadły one w ręce dziczy ze wschodu, bo ich zagłada była pewna
punktor1945 r. - w zamku otworzono muzeum
punktorlata 1965-66 - przeprowadzono badania archeologiczne, które udowodniły istnienie tu trzech wcześniejszych budowli obronnych
punktor1981 r. - po raz pierwszy zorganizowano tu koncert muzyki poważnej, który do dzisiaj odbywa się corocznie
punktor1996 r. - na zamku odbyło się historyczne spotkanie prezydentów Austrii, Niemiec, Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Włoch, Ukrainy i Polski poświęcone jak to ujęto "tematyce współodpowiedzialności za los Europy"
punktor2014 r. - rozpoczęto remont wnętrz zamkowych na II piętrze, dotychczas niedostępnych dla turystów oraz wybranych pokoi na I piętrze, w sumie 84 pomieszczeń. Prace kosztowały prawie 19 mln zł.
punktorluty 2017 r. - turyści mogą zwiedzać II piętro zamku
punktor2017 r. - przy okazji budowy Domu Dziennego Ośrodka Pomocy Społecznej na Wzgórzu Plebańskim przy kościele farnym przeprowadzono badania archeologiczne. Natrafiono na fragmenty murów, 3 filary i duże ilości ceramiki z I polowy XVI wieku. W sumie kilka tysięcy elementów, m.in. dobrze zachowane kafle z wizerunkami błaznów, aniołów z tarczą i orłów. Są to wszystko pozostałości pierwszego zamku łańcuckiego rodu Pileckich. Badania geofizyczne wskazują, że wjazd do zamku nie prowadził przez dzisiejszy most łączący kościół z plebanią, lecz od strony fosy.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku lancut
Widok zamku Łańcut ze zbrojownią. Malowidło ścienne z ok. 1840 r.
Źródło: Zamek w Łańcucie, E. Baniukiewicz, Z. Wiśniowska, Arkady, Warszawa 1980


Rekonstrukcja 2 lub stary widok zamku lancut
Widok zamku Łańcut od zachodu. Malowidło ścienne z ok. 1840 r.
Źródło: Zamek w Łańcucie, E. Baniukiewicz, Z. Wiśniowska, Arkady, Warszawa 1980


Legendy i podania

Powrót na górę strony

Podania mówią, że po komnatach zamku w Łańcucie snuje się kilka duchów. Pierwszy to widmo największego awanturnika swoich czasów "Diabła" Stadnickiego, który nęka ludzi nawet po śmierci.
Następne zjawy to dwie nieszczęśliwie zakochane kobiety: Elżbieta i jej córka Julia Lubomirska. Julia była żoną podróżnika i pisarza Jana Potockiego, autora "Rękopisu znalezionego w Saragossie". Zakochała się jednak bez wzajemności w Eustachym Sanguszce, przyjacielu Tadeusza Kościuszki. Jej duch trzyma pióro i pisze niedokończone listy do ukochanego. Natomiast Elżbieta z Czartoryskich Lubomirska, najbogatsza kobieta w kraju, w zwiewnych błękitnych szatach (jej ulubiony kolor) dogląda zamku w którego wielkość włożyła wiele wysiłku i pieniędzy. Jej miłością był Stanisław Poniatowski, jednak ojciec nie chciał nawet słyszeć o "mydłku herbu Ciołek" i Elżbieta ostatecznie wyszła za Stanisława Lubomirskiego, pana na Łańcucie. Los spłatał Czartoryskiemu figla, bo ten mało poważany, m.in. za chłopskie pochodzenie Stanisław Poniatowski herbu Ciołek został później królem Polski.


Informacje praktyczneKONTAKT
punktorIT - tel. (17) 749 38 62, kasa (17) 749 38 80

CZAS
punktorWnętrza zamku zwiedza się w 1,5 godziny, pobieżne oglądnięcie oranżerii, stajni ze sztuką cerkiewną i wozowni to następna godzinka, storczykarnia 20 minut, spacer po parku to kolejna godzina. Odległość między zamkiem a plebanią, gdzie stał stary zamek to ok. 5 min.

WSTĘP
punktorPłatny. Do parku 2 zł / 1 zł ulgowy. Ceny zwiedzania: zamek, stajnie i powozownia - 30 zł normalny, 26 zł ulgowy, II piętro zamku - 5 zł / 3 zł ulgowy, storczykarnia: 8 zł / 5 zł ulgowy, sztuka cerkiewna 8zł / 5 zł ulgowy. Wnętrza można zwiedzać codziennie od 1 lutego do 30 listopada. W poniedziałek obiekt jest czynny w godz. 12:00 - 15.30, wtorek, środę, czwartek, piątek 9:00 - 16:00. Natomiast od 1 lutego do 31 maja oraz od 1 października do 30 listopada muzeum w sobotę jest otwarte w godz. 9:00 - 16:00, niedzielę zaś w godz. 9:00 - 17:00. Od 1 czerwca do 30 września obiekt można zwiedzać w sobotę - niedzielę w godz. 10:00 - 18:00. Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem.

Ponieważ informacje o godzinach otwarcia, a przede wszystkim cenach biletów szybko się dezaktualizują, sprawdź je na stronie oficjalnej opisywanego zamku/dworu:
Zamek w Łańcucie
otwórz dodatkową stronę obiektu

Położenie i dojazd


Centralna część woj. podkarpackiego. 18 km na wschód Rzeszowa. Zobacz na mapie.
Dojazd pociągiem lub PKS-em. Z Rzeszowa autobusy jeżdżą bardzo często. Do zachowanego zamku nie sposób nie trafić, natomiast miejsce po zamku wcześniejszym znajduje się na plebanii obok kościoła, który widać z centrum miasteczka.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Zamek magnacki:
Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.06847222°, E22.23462778°
format DM (stopnie, minuty):   50° 4.1083332'N, 22° 14.0776668'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 04' 06.50''N, 22° 14' 04.66''E 

Miejsce po zamku rycerskim:
Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.071626986°, E22.229220382°
format DM (stopnie, minuty):   50° 4.29761916'N, 22° 13.75322292'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 04' 17.86''N, 22° 13' 45.19''E BibliografiapunktorBaniukiewicz E., Wiśniowska Z. - Zamek w Łańcucie
punktorFrazik Józef - Zamki i budownictwo obronne ziemi rzeszowskiej
punktorGosztyła Marek, Proksa Michał - Zamki Polski południowo-wschodniej
punktorGruszecki Andrzej - Bastionowe zamki w Małopolsce
punktorGuerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktorJurasz Tomasz - Zamki i ich tajemnice
punktorJurasz Tomasz - Znane i nieznane. Zamki, pałace, kościoły Polski południowo-wschodniej
punktorKaczyńscy Izabela i Tomasz - Polska - najciekawsze zamki
punktorKajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktorMarszałek Juliusz - Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach
punktorKornecki Marian - Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej
punktorProksa Michał - Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej
punktor Rogiński Ryszard - Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy
punktorStępińska Krystyna - Pałace i zamki w Polsce - dawniej i dziś


Fotogaleria


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Łańcut - Zamek Łańcut - Brama wejściowa z herbem Szreniawa Łańcut - Jedna z figur przy moście Łańcut - Elewacja frontowa Łańcut - Wieża zegarowa Łańcut - Zamek z boku Łańcut - Portyk oranżerii Łańcut - Pierwotna wieża strażnicza, widać zegar słoneczny Łańcut - Eksedra na bastionie płn.-zach. Łańcut - Ogród włoski Łańcut - Widok z parku Łańcut - Jedna z fontann zamkowych Łańcut - Tylna elewacja zamku Łańcut - Oranżeria z portykiem Łańcut - Oranżeria i fosa od południa Łańcut - Widok od południa Łańcut - Widok na najstarszą wieżę Łańcut - Ujeżdżalnia Łańcut - Zameczek romantyczny Łańcut - Wnętrze Zameczku Romantycznego Łańcut - Rzeźba w storczykarni Łańcut - Jeden z ciekawych storczyków w storczykarni Łańcut - Jeden z ciekawych storczyków w storczykarni Łańcut - Park zamkowy Łańcut - Park zamkowy Łańcut - Sztuczne wzgórze na którym stał pierwszy zamek w Łańcucie Łańcut - Zamek nocą Łańcut - Zamek nocą Łańcut - Zameczek romantyczny Łańcut - Zamek nocą Łańcut - Zamek nocąNoclegi


punktor Łańcut - Hotel Zamkowy, tel. (017) 225 26 71, 225 26 72 (pokój 2 os. bez łazienki już od 55 zł)
punktor Łańcut - Pensjonat Pałacyk, ul. Paderewskiego 18, tel. (017) 22 520 43
punktor Łańcut - Dom wycieczkowy PTTK, ul. Dominikańska 1, tel. (017) 22 545 12 (pokój 2 os. 46 zł)
punktor Głuchów - Pokoje gościnne Maria i Stanisław Szczepańscy, Głuchów 581 (017) 224 11 33
punktor Rzeszów - PTSM PTTK, ul. Rynek 25, tel. (017) 8534430
punktor Rzeszów - Hotel "Iskra" - 3 osoby 100 zł za dobę, tel. (017) 854 61 98
punktor Rzeszów - Hotel "Piast 2" - 1 osoba 30 zł za dobę, tel. (017) 852 54 47
punktor Rzeszów - Hotel "Sportowy" 1 osoba ok.50-60 zł za dobę, tel. (017) 862 49 35
punktor Rzeszów - Hotel "Polonia" - centrum miasta, 2 osoby 100 zł za dobę, tel. (017) 852 03 12

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • Re: ŁAńCUT...MUSISZ TO ZOBACZYć ! !       Autor:  cbjjn      Data:  2017-08-21 07:30:29
  Nie polecam. Drogo, obsługa zamku bardzo kiepska, atmosfera niemiła. Do kasy trzeba iść przez ulice w dodatku gdy mikrofon w kasie padnie to trzeba się męczyć z kasjerka... Okropnie. Zabytki ok ale nie za taka cenę... Jest dysproporcja.
 • Re: zamek a przewodnik       Autor:  andrzej sowa      Data:  2016-11-07 00:27:40
  W zeszłym ro ku byłem w Pszczynie w zamku oczywisci e kapcie trzeba było ubrac a tak poza tym nikt nikogo nie poganiał Pani przewodnik była miła oraz rzetelnie przekazywała informacje. Co ważne zdjecia można było robić
 • żenada       Autor:  anna. m      Data:  2016-08-02 10:26:10
  Jestem ogromną fanką wszelkiego rodzaju architektury zabytkowej, ale obsłudze Zamku udało się "wypędzić" mnie stamtąd po 20 minutach. Na wejściu cofnęłam się w czasie, choć nie tak, jakbym chciała. Zażądano ode mnie założenia kapci ochronnych i poczułam się jak na szkolnej wycieczce w latach 90. Kapcie są zniszczone, trudno znaleźć pasującą parę, a o mnogości bakterii i zarazków na butach lepiej nie myśleć.   Bardzo lubię zwiedzać takie obiekty indywidualnie i według własnych upodobań, jednak zaraz przy wejściu zatrzymał mnie wyjątkowo nieprzyjemny pan i kazał iść zgodnie z kierunkiem zwiedzania, za głośnym tłumem, który uniemożliwia mi spokojny zachwyt nad dziełami sztuki. Na pytanie dlaczego mogę iść tylko w jedną stronę, dziad odpowiedział, że taki jest kierunek zwiedzania. "Ale dlaczego?", zapytałam i dowiedziałam się, że trzeba chodzić w jedną stronę. Rozmowa jak z dzieckiem.   Moja mama ma lekkie problemy z długimi spacerami, więc musi robić przerwy. Na pytanie czy jest tu gdzieś może jakieś miejsce, w którym można odpocząć, pierwsza baba-cerber popatrzyła na mamę jak na szaloną, a druga bez żenady zawołała kolegę "technicznego" i głośno wyśmiała moją matkę i jej wydziwianie.   Obsługa jest na najniższym możliwym poziomie. Nie wie absolutnie nic na temat zabytku, patrzy na gości jak na złodziei i wandali, a do tego wręcz zniechęca do przebywania na terenie zamku. Jestem pewna, że znalazłoby się wielu bezrobotnych miłośników historii, którzy z zaangażowaniem pilnowaliby budynku i otoczenia. Panowie strażnicy, zapytani o dojście do powozowni, zamiast wskazać drogę, pouczyli nas niemiło o zakazie jazdy na rowerze w przypałacowym parku. W tym miejscu pomyślałam, że się przesłyszałam i nawet nie było mnie stać na odpowiedź.   W powozowni osoby z obsługi zajmują się głównie nachalną obserwacją zwiedzających. Wyobrażam sobie, że dla urozmaicenia palą papierosy. I to by było na tyle z ich pracy.   Podsumowując - zespół historyczny, pałac, park, powozownia, oranżeria i storczykownia same w sobie są przepiękne, cudowne i stanowią perełkę architektury swoich czasów. Natomiast obsługa skutecznie zniechęca do przebywania gdziekolwiek na terenie zabytku. W każdym razie ludzi, którzy kochają historię, chcą wokół niej przebywać, byli w różnych tego typu miejscach w kraju i na świecie, a nade wszystko wymagają trochę szacunku do siebie.   Dałabym dwie gwiazdki za urodę zamku, ale kiedy przypomnę sobie drwiny z mojej matki, miałabym ochotę dać -10.

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2021 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.