pusteTelefon kontaktowy
Muzeum Zamkowe
tel. (13) 432 51 26,
gsm 888 959 661Ikonka - zamek

ODRZYKOŃ
🏰 Gotycki zamek rycerski Kamieniec, później rozbudowany 🏰

Przejście do zdjęć
Zdjęciapuste

Frontowe zdjęcie zamku OdrzykońOcena


Możesz ocenić:
Odrzykoń / podkarpackie - Gotycki zamek rycerski Kamieniec, później rozbudowany

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
4.5 stars Średnia ocena: 4.3 na 5. Głosów: 445
            
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
4 stars Średnia ocena: 3.9 na 5. Głosów: 376
            
 


Opis


Ozdobna pierwsza litera bardzo efektowne ruiny zamku w Odrzykoniu leżą na skalistym wzgórzu nieopodal Krosna na wysokości 452 m.
"Zemsta" Fredry
Odrzykoński zamek był miejscem wydarzeń na kanwie, których powstała jedna z najlepszych polskich komedii - "Zemsta" Aleksandra Fredry. W 1828 r. poeta ożenił się z Zofią Skarbkową z Jabłonowskich, która w posagu wniosła połowę tego zamku. Przeglądając stare dokumenty znalazł on akta procesowe spierających się o mur graniczny szlachciców: Skotnickiego i Firleja. Na ich bazie powstała "Zemsta".
Zamek do dzisiejszego dnia jest zresztą podzielony administracyjnie między dwa podmioty: jedna połowa należy do gminy Korczyna, druga do Wojaszówki.
Dookoła rozciąga się malowniczy pagórkowaty krajobraz Pogórza Dynowskiego, niedaleko stąd też do rezerwatu przyrodniczego "Prządki" z zadziwiającymi formami skalnymi. Kilka skałek można zobaczyć przy samym zamku. Jedna z nich (przy wejściu) nazwana została "Strażnicą".
Mimo że na przestrzeni dziejów zamek ulegał wielu przebudowom i rozbudowom to jednak zachował do dzisiaj kilka pierwotnych, gotyckich elementów. Przez długi okres czasu podzielony był na dwie części będące w posiadaniu różnych właścicieli. Jedną stanowił zamek górny z przedzamczem zachodnim, drugą zamek średni z przedzamczem wschodnim. Okres świetności Kamieńca przypada na wiek 16 i 17 kiedy to przebywali tu m.in. król węgierski Jan Zapoyla i przywódca ideowy arian Faust Socyn.
Obecnie wejście znajduje się od strony wschodniej, ponieważ ta część jest lepiej zachowana. Widać pozostałości zamkowych budynków, w tym kaplicy. Po ostatnich remontach są one opisane na tablicach.
Msze na zamku
Dzięki staraniom obecnych właścicieli zamku uzyskano zgodę arcybiskupa Józefa Michalika na stałe Msze Święte w ruinach zamkowych. W latach 1996-2000 wzięło w nich udział blisko 40 tys. osób, w tym połowa to turyści. Niedawno msze przeniesiono do postawionego na podzamczu kościółka.
Znajduje się tu też niewielkie piętrowe muzeum z militariami i eksponatami związanymi z historią warowni. Na zamku górnym stoi pomnik Tadeusza Kościuszki z XIX wieku postawiony w setną rocznicę insurekcji. Druga połowa zamku z najwyższymi murami, z powodu osunięcia się kamieni i ślimaczących się od wielu lat prac konserwatorskich jest praktycznie zamknięta dla zwiedzających. Można wejść tylko na taras pod pomnikiem Kościuszki. Kiedyś idąc wałem po prawej stronie napotykaliśmy na dziurę osłoniętą słabo umocowaną siatką, przez którą można się było dostać do zamkniętej części (do przedzamcza zachodniego). Na przedzamczu mamy piękny widok na mury zamku górnego oraz nowe spojrzenie na ciekawą okolicę, ale ostatnio nie było już tej możliwości. Z wału widać było też potężną skałę, na której usadowiono mury zamku górnego z charakterystycznymi "kolcami" - obecnie w lecie widok zasłania roślinność. Kilkanaście lat temu znajdowała się tu jeszcze baszta narożna, ale niestety runęła w 2000 roku.
Z ostatnich nowinek na zamku dolnym pojawiła się Kawiarnia Zamkowa czynna od godz. 10 do 19.
Karlica z Odrzykonia
W Odrzykoniu mieszkała niegdyś karlica Kasia. Była wykształconą szlachcianką, została więc przyjęta do dworu Kamienieckich i zamieszkała na zamku. Gdy do Odrzykonia zawitała z wizytą królowa Bona, zobaczyła Kasię i bardzo zapragnęła przyjąć ją do swego orszaku, bowiem na zachodzie mali ludzie świadczyli o dostojeństwie i splendorze dworu. Wojewoda Kamieniecki oczywiście spełnił prośbę królowej i odtąd Kasia zamieszkała na Wawelu, gdzie z woli Bony poślubiła karła Kornela. Po jakimś czasie królowa podarowała małą parę cesarzowi Karolowi V. Kasia znalazła się więc aż w Hiszpanii i choć niczego je nie brakowało to nie była szczęśliwa. Bardzo tęskniła za rodakami i piękną okolicą Odrzykonia. Niestety zmarła na obczyźnie i mimo próśb, jej ciało nie zostało raczej pochowane w Polsce.
Ponoć jednak jej postać była wielokrotnie widziana w ulubionym miejscu w zamku czyli przed kominkiem. Pierwsza zobaczyła ją Barbara Kamieniecka, gdy jeszcze do Odrzykonia nie dotarły wieści o zgonie karlicy. Zdziwiona pomyślała, że Kasia wróciła jednak gdy podeszła bliżej postać zniknęła, domyślono się więc że był to duch karlicy. I faktycznie jakiś czas potem nadeszła informacja o śmierci Kasi...


Rekonstrukcja lub stary widok zamku odrzykon
Litografia Karola Auera wg rysunku A. Gorczyńskiego

PlanA - zamek górny, B - zamek średni, C -zamek dolny korczyński, D - zamek dolny odrzykoński
Źródło: Zamki w Polsce, Bohdan Guerquin, Arkady 1984

Historia

Powrót na górę strony

Ozdobna pierwsza litera p ierwsze informacje o murowanym zamku w Odrzykoniu pochodzą z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, konkretnie z roku 1348. Był on wtedy własnością królewską. Przypuszcza się, że wcześniej (IX w.) istniało tu miejsce kultu pogańskiego, następnie gród a jeszcze później zamek drewniany zniszczony przez Tatarów w XIII w. Początkowo zamek murowany nie miał wieży, a kamienny portal wejściowy znajdował się od strony północno-wschodniej. Zachodnią część zajmowały pomieszczenia mieszkalne, natomiast wschodnia od przedzamcza przeistoczyła się z czasem w zamek średni. Zamek górny miał bowiem dość małą powierzchnię, więc nowe budynki stawiano właśnie na wschodnim przedzamczu.
Mikołaj Kamieniecki
W maju roku 2000 jednostka logistyczna Wojska Polskiego z Rzeszowa przyjęła imię hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Kamienieckiego z Odrzykonia. Na uroczystość wręczenia sztandaru jednostce przyjechało 12 potomków rodu Kamienieckich. Nestor rodu Stanisław Kamieniecki zezwolił na używanie herbu rodowego Pilawa jako znaku rozpoznawczego jednostki.
Mikołaj Kamieniecki piastował najważniejsze stanowiska w kraju i należał do najbardziej poważanych i zaufanych ludzi króla Zygmunta Starego. Od 1496 roku był kasztelanem krakowskim i sandomierskim, od 1503 r. hetmanem wielkim koronnym, później jeszcze starostą sanockim, wojewodą sandomierskim i krakowskim. Uważano go za człowieka bardzo uprzejmego, dowcipnego, ale zarazem poważnego i surowego w sprawach wojskowych. W 1506 r. wkroczył do Mołdawii i pod Czerniowcami rozbił tamtejsze wojska. Gdy kilka lat później hospodar mołdawski Bogdan napadł na Ruś i Podole, wyruszył przeciw niemu hetman Kamieniecki. Jednak Hospodar na samą wieść o nadciągających Polakach wycofał się. Hetman ponownie wyruszył więc na wyprawę odwetową na Mołdawię i tam zadał Wołochom znaczne straty, zabierając bogate łupy. Wracając do kraju został zaatakowany na przeprawie przez Dniestr, ale po kilku dniach ciężkich walk odniósł sławne zwycięstwo, osobistym staraniem biorąc do niewoli znaczących dostojników mołdawskich. W 1512 roku pod Łopusznem mając do dyspozycji 5000 kawalerii wyciął w pień 24 tysiące Tatarów odbijając przy tym kilkunastotysięczny jasyr. Zmarł od szerzącej się zarazy w 1515 roku.

punktor 1396 r. - za zasługi w obronie Wilna zamek otrzymał rycerz Klemens z Moskorzewa herbu Pilawa. Zbudował on wtedy zamek górny i przedzamcze wschodnie zamienione później na zamek średni
punktor 1407 r. - rodzina Moskorzewskich zaczęła używać nazwiska Kamienieccy dla podkreślenia iż zamek jest gniazdem rodowym (obiekt stał na górze Kamieniec)
punktor I połowa XV w. - dobudowano przedzamcze zachodnie z czworoboczną basztą
punktor koniec XV w. - właścicielem zamku Kamienieckich został Mikołaj Kamieniecki, którego jako pierwszego mianowano na stanowisko hetmana wielkiego koronnego. Po jego śmierci doszło do pierwszego podziału zamku pomiędzy dwóch braci Kamienieckiego - Marcina i Klemensa
punktor 1512 r. - zamek rozbudowano o kolejną czwartą już część - przedzamcze wschodnie. W tej postaci przetrwał do dziś
punktor1528 r. - po niepowodzeniach w wojnie domowej na Węgrzech na zamku schronił się król Jan Zapolya. Słał stąd listy zapraszające polskich panów na zebranie do Tarnowa, na którym liczył otrzymać poparcie w walce ze stronnikami Habsburgów

Rekonstrukcja lub stary widok zamku odrzykon
Drzeworyt wg rysunku J. Matejki w Tygodniku Illustrowanym 1866 r.

punktor1530 r. - Jan Kamieniecki, syn Marcina sprzedał swoją, czyli wschodnią część zamku Sewerynowi Bonerowi - bankierowi królowej Bony. Boner uczynił z zamku renesansową rezydencję, pozostawiając jednak gotyckie detale
punktor poł. XVI w. - córkę Bonera - Zofię, poślubił syn wojewody lubelskiego - Jan Firlej herbu Lewart. Jako posag otrzymał tę właśnie część zamku. W tym okresie w drugiej połowie zamku Kamienieccy, którzy przeszli na socynianizm (odłam reformacji) zbezcześcili własną kaplicę
punktor 1609 r. - część z zamkiem górnym od Kamienieckich odkupiła rodzina Skotnickich. Postawili oni nowy budynek mieszkalny na fundamentach starego, poszerzyli bramę wjazdową. Przy okazji przebudowali dach w ten sposób, że odprowadzali Firlejom na ich dziedziniec wody deszczowe. Stało się to przyczyną długiego konfliktu
punktor1621 r. - Jan Skotnicki odbudował kaplicę zamkową zburzoną przez innowierców
punktor 1630 r. - konflikt dwóch rodów został zażegnany małżeństwem przedstawicieli obu rodzin. Firlejowie przejęli w ten sposób drugą połowę zamku. Przeprowadzili jego przebudowę i modernizację
punktor 16.03.1657 r. - wojska sprzymierzonego ze Szwedami księcia Siedmiogrodu - Jerzego Rakoczego podeszły pod zamek. Załoga zamku dzielnie broniła się i podczas nocnych wypraw z zamku poczyniała najeźdźcom duże szkody. Podtrzymała w ten sposób na duchu broniące się przed wojskami szwedzkimi Krosno. Jednak w końcu musiała ulec i została na rozkaz Rakoczego wycięta w pień. Sam zamek poważnie uszkodzono
punktor Po "potopie" zamek częściowo odbudowano, ale głównie tylko wnętrza
punktor 1702 r. - kolejny najazd Szwedów zniszczył zamek całkowicie


Rekonstrukcja lub stary widok zamku odrzykon
Rysunek Kozarskiego z XIX w.
Źródło: Zamki i budownictwo obronne ziemi rzeszowskiej, Józef Frazik, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne 1972

punktor po 1730 r. - zamek odziedziczyła rodzina Scipio del Campo. Następnymi właścicielami zostali Braniccy herbu Gryf, m.in. hetman wielki Jan Klemens Branicki. Potem przeszedł w ręce Jabłonowskich
Jan Machnicki
Jan Machnicki, który zamieszkał w zamku w XIX w., naprawdę nazywał się Jan Machnik. Oczywiście zmienił nazwisko, aby brzmiało bardziej po szlachecku. Był urzędnikiem w niedalekiej Dukli. Podobno tam właśnie popadł w lekki obłęd i został zwolniony z pracy. Następnie jego choroba umysłowa pogłębiała się, szczególnie po powstaniu listopadowym z którym wiązał duże nadzieje. Przygnębiony jego upadkiem zamieszkał w ruinach zamkowych i traktował je jako swoje małe państewko. Tytułował się królem, wydawał rozporządzenia, gromadził wyimaginowane wojsko. Mimo że wyśmiewany, był lubiany przez ludność okolicznych wsi, z którą często obcował. W lecie widywano go zwykle z wieńcem dzikich róż na głowie lub bukietem polnych maków krążącego po ruinach. W zamku zgromadził duży zbiór pamiątek przeszłości, w tym monety, pisma, fragmenty sprzętów. Zmarł w Krośnie w 1842 r. Stał się pierwowzorem głównego bohatera książki Seweryna Goszczyńskiego "Król zamczyska".

punktor 1796 r. - wielka wichura zerwała dach z zamku górnego. Ówczesny właściciel Kamieńca - hr. Józef Jabłonowski wyprowadził się do dworku w Krościenku Wyżnem
punktor 1801 r. - zamek przeszedł w ręce Potockich
punktor 1831 r. - w ruinach zamku zamieszkał obłąkany Jan Machnicki
punktor Połowa XIX w. - zrujnowany zamek ponownie został podzielony. Tym razem między rodzinę Biberstein-Starowiejscy (część zachodnia z zamkiem górnym) a rodem Szeptyckich (cześć wschodnia z zamkiem średnim). Byli oni jego właścicielami do roku 1945.
punktor 1863 r. - istnieje zapis o obiedzie jaki wydali Starowiejscy w jednej z zachowanych jeszcze komnat zamku. Później zamek popadał powoli w ruinę za sprawą okolicznych mieszkańców, którzy przez 100 lat traktowali go jak kamieniołom oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych na tym terenie
punktor 1894 r. - w setną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej okoliczna ludność ufundowała pomnik Tadeusza Kościuszki postawiony na zamku górnym
punktor 1904 r. - podjęto pierwsze próby zabezpieczenia ruin
punktor 1974 r. - mimo podjętych prac konserwatorskich zawaliła się baszta od wschodniej strony zamku
punktor 1995 r. - w dwóch wyremontowanych pomieszczeniach dawnej wartowni zamku średniego powstało muzeum
punktor 1998 r. - ruiny przeszły na 20 lat na własność Andrzeja Kołdera, kolekcjonera i pasjonata zabytków z Krosna
punktor 2000 r. - zawalił się ostatni pozostały jeszcze fragment baszty z herbem Pilawa
punktor 2013 r. - prace archeologiczne przed planowanym wyrównywaniem dziedzińca na zamku średnim doprowadziły do sensacyjnego odkrycia reliktów jakiejś budowli oraz XVI-wieczne kafle. Wcześniej nigdy nie natrafiono na widok lub informację pisaną, iż w tej części zamku cokolwiek stało. Badania wskazują, że budynek posiadał przynajmniej dwie kondygnacje i wymiary 7x13 metrów.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku odrzykon
Pocztówka z widokiem zamku z końca XIX w.


Legendy

Powrót na górę strony

Ozdobna pierwsza litera nzwa Odrzykoń tłumaczona jest przez następującą opowieść. Otóż pierwszą drewnianą warownię wzniósł tu okrutny rycerz parający się rozbójnictwem. Miał on bardzo dzikiego konia, który dodatkowo wyuczony przez swego pana rzucał się na ludzi, tratował ich i kaleczył. Po pewnym czasie ludzie mieszkający w okolicy mieli już dość nieustannego nękania i terroru, postanowili więc zebrać się i spalić zbójeckie gniazdo. Tak też się stało, rozbójnicy zostali bez litości wybici, a konia który tylu ludziom zadał ból obdarto żywcem ze skóry.

Istnieje legenda, iż gdy zamek został zdobyty przez Rakoczego, obrońcy nie zostali wybici lecz udało im się uciec tajnym lochem, który wiódł aż do samego Krosna.
Inne podanie mówi o jeszcze dłuższym tunelu prowadzącym z zamku aż do góry Cergowa. Wyjście miało znajdować się w jednej z licznych na Cergowej jaskiń. Aby ją odróżnić od pozostałych wycięto na niej herb Pilawa. Niestety po osunięciu się skał znak ten zniknął i nikt dziś nie wie o którą jaskinię chodzi.

Kolejna legenda związana jest z sąsiadującym z warownią rezerwatem Prządki. Władający zamkiem pan Odrzykoński posiadał trzy olśniewającej urody córki, zwane od przywiązania do kądzieli "Prządkami". Pewnego razu do jego uszu dotarła wieść o sławnym rycerzu niezwykłego męstwa i urody mieszkającym za górami i lasami. Wysłał do niego zaproszenie na wspólne polowanie. Ten ucieszył się bo również chciał poznać dwór Odrzykoński a szczególnie piękne Prządki. Wziął więc ze sobą czarownika, którego posiadał na własnym dworze oraz poczet zbrojnych i wyruszył do Odrzykonia. Tam został powitany niczym król, a jedna z córek zrobiła na nim tak ogromne wrażenie że trudno mu było uwierzyć że jest to istota ziemska. Postanowił się jej oświadczyć, najpierw jednak po długim ucztowaniu wyruszył z gospodarzem na polowanie. W zamku pozostały tylko trzy córki i czarownik, którzy mieli wieczorem wyruszyć na powitanie wracających z łowów. Jednak wieczór mijał a rogów myśliwskich nie było słychać. Zaniepokojona czwórka wyruszyła więc w las po śladach łowców. Nagle usłyszano tętent koni. Po chwili zza drzew wyłonili się jeźdźcy - niestety nie byli to łowcy lecz rozbójnicy. Prządki rzuciły się do ucieczki jednak, gdy czarownik zorientował się że nie ma szans na ucieczkę rzucił zaklęcie. Zarówno piękne Prządki jak i rozbójnicy zostali zamienieni w wielkie martwe głazy, które stoją do dzisiaj. Dlatego właśnie lud nazwał je Prządkami. Uczestnicy polowania nie powrócili już do zamku, ponieważ zostali wymordowani przez zbójów, którzy jechali złupić zamek...

Rekonstrukcja lub stary widok zamku odrzykon
Drzeworyt z czasopisma Kłosy nr 396, 1873 r.


Jest też inna wersja powstania skał. Kasztelan odrzykoński posiadał trzy córki bliźniaczki. Piękne to były dziewczyny, lecz nie skore do pracy. Lubiły wyjeżdżać z ojcem na polowania, bawić się na ucztach, tańczyć, ale zadaną przez matkę pracę przy kądzieli pozostawiały nietkniętą, trawiąc czas na pogaduszkach i żartach . Wielu rycerzy odwiedzających zamek interesowało się pannami, ale te nie zwracały na nich uwagi. Kiedy jednak ojca odwiedzili trzej urodziwi bracia z możnego rodu, sławni z odwagi, siły i dobroci, bliźniaczki wreszcie uległy. Szczęśliwy pan na Odrzykoniu wyprawił huczne zaręczyny. Nie były to jednak czasy pokoju, polskie rycerstwo wyruszało na wojnę z drapieżnym sąsiadem i narzeczeni musieli się rozstać. Bracia chcieli jednak mieć jakąś pamiątkę przypominającą im o czekających na nich kobietach. Zgodnie z panującym wtedy obyczajem, poprosili więc o haftowane z lnu koszule. Mieli po nie przybyć w drodze do Krakowa za dwie niedziele. Panny gorliwie wzięły się do pracy, ale wnet powróciły stare nawyki. Zaczęły się rozmowy, żarty, przekomarzania, a krosno stało bezczynne. Napominała je matka, ale one zawsze powtarzały że jeszcze jest czas i na pewno zdążą. Ani się nie spostrzegły, gdy nastała sobota ostatni dzień przed przyjazdem narzeczonych. Panny wzięły się do pracy, aż zastał je niedzielny świt. Gdy zobaczyła to matka, nakazała zaprzestać pracy i uszanować święty dzień. Córki nie dość że jej nie posłuchały, to jeszcze wyszły na wzgórze przed zamkiem uważając, iż w blasku słońca przędza będzie się szybciej snuć. Pracowały więc w pośpiechu lekkomyślne prządki, a ludzie z okolicy żegnali się z trwogą widząc takie łamanie przykazań Bożych. W końcu do zamku przybyli trzej bracia. Matka opowiedziała im wszystko i razem poszli na wzgórze. Ale tam zamiast bliźniaczek zobaczyli trzy bliźniacze skały pokryte rosą, niczym łzami grzeszniczek. To Pan Bóg zamienił je za karę w kamienie...


Wstęp


Płatny, niestety połowa zamku jest wciąż zamknięta dla zwiedzających.

Ponieważ informacje o godzinach otwarcia, a przede wszystkim cenach biletów szybko się dezaktualizują, sprawdź je na stronie oficjalnej opisywanego zamku/dworu:
otwórz stronę obiektu

Położenie i dojazd


Centralno - zachodnia część woj. podkarpackiego. 10 km na północ od Krosna. Zobacz na mapie.
Dojazd PKS-em z Krosna (kurs do Odrzykonia - Podzamcza). Jeździ w miarę często. Jadąc samochodem można zaparkować niedaleko zamku.

GPS
Współrzędne geograficzne:

format D (stopnie):   N49.742644691°,  E21.786757945°
format DM (stopnie, minuty):   49° 44.55868146'N,  21° 47.2054767'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   49° 44' 33.52''N,  21° 47' 12.33''E Czas


Przystanek PKS jest niedaleko zamku, na dojście potrzeba więc tylko niecałe 5 min. Pobieżne oglądnięcie zajmuje ok. 40 min.

Okoliczne atrakcje


Dookoła zamku biegnie ścieżka przyrodnicza. Kolejna, schodząca w dół prowadzi do rezerwatu Prządki. Na trasie można zobaczyć m.in. grodzisko z IX w. i dwa kurhany z cmentarzyska z tegoż wieku. Ścieżka ma długość 1,5 km. Prządki z pięknymi skałkami są oczywiście drugą po zamku atrakcją okolicy. Przy drodze w pobliżu zamku na skale znajduje się interesująca kaplica Matki Boskiej z Lourdes.

BibliografiapunktorFrazik Józef - Zamki i budownictwo obronne ziemi rzeszowskiej
punktorGosztyła Marek, Proksa Michał - Zamki Polski południowo-wschodniej
punktorGuerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktorJurasz Tomasz - Zamki i ich tajemnice
punktorJurasz Tomasz - Znane i nieznane. Zamki, pałace, kościoły Polski południowo-wschodniej
punktorKaczyńscy Izabela i Tomasz - Polska - najciekawsze zamki
punktorKajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktorMarszałek Juliusz - Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach
punktorPotocki Andrzej - Księga legend i opowieści beskidzkich
punktorProksa Michał - Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej
punktor Rogiński Ryszard - Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy

Zdjęcia


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Odrzykoń - Widok z drogi Odrzykoń - Panorama ruin Odrzykoń - Zamek górny Odrzykoń - Przedzamcze wschodnie Odrzykoń - Skała na której stoi zamek górny Odrzykoń - Widok z zamku średniego na zamek górny z pomnikiem Kościuszki Odrzykoń - Mury zamku górnego na skale Odrzykoń - Widok z przedzamcza zach. Odrzykoń - Przedzamcze zachodnie zamknięte dla zwiedzających Odrzykoń - Zamek górny Odrzykoń - Dziedziniec zamku średniego Odrzykoń - Zamek Średni Odrzykoń - Nocą zamek jest pięknie oświetlony Odrzykoń - Eksponaty w muzeum zamkowym Odrzykoń - Skała 'Strażnica' Odrzykoń - Najstarsze pozostałości po zamku w muzeum
Zdjęcia wykonane: latem 2001 i 2004

Odrzykoń - Zamek zimą Odrzykoń - Zamek zimą Odrzykoń - Zamek zimą Odrzykoń - Zamek zimą
Zdjęcia wykonane: zimą 2001

Wideo


Rekonstrukcja 3D zamku Kamieniec z XVII w.Noclegi


punktorOdrzykoń - Agroturystyka "Borówka" i pole namiotowe - tel. (013) 43 54 156, gsm 609 517 326
punktorOdrzykoń - Ośrodek Jeździecko-Wypoczynkowy "Podzamcze", tel. (013) 436 55 34
punktorKrosno - Oddział PTSM, ul.Bieszczadzka 1, tel./fax (013) 43 236 98, 43 242 11 w.318

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

  • Re: Kamienieccy z Kamieńca i Bratkówki       Autor:  B.Komiszke      Data:  2018-07-21 15:34:00
    Szanowni Państwo   Odkryłam po latach że Stanisław Kamieniecki z Kamieńca i Bratkówki którego zarys drzewa umieściłam na Waszej stronie jest synem Mikołaja Kamienieckiego zm.1582. Był on wł.1560/Turaszówki , 1581/Bratkówki i Wojkówki.   Stanisław był zatem wnukiem Klemensa Kamienieckiego z Moskorzewa - kasztelana sanockiego .   Pozdrawiam serdecznie   B.K.
  • Kamienieccy z Kamieńca i Bratkówki       Autor:  B.Komiszke      Data:  2018-07-19 09:03:34
    Witam   W 2013 roku umieściłam notkę dotyczącą Kamienieckich /Moskorzewskich.   Moskorzewscy arianie wywodzili sie z tego samego rodu, ale niekoniecznie od Klemensa ?   Niedawno otrzymałam z akt Arch. Radzimińskich notatkę genealogiczną, która zmienia dotychczasowe ustalenia. Wynika z niej że Kamienieccy których odnalazłam w aktach bieckich (AAD) wywodzili się z Odrzykonia i Bratkówki. Niestety brakuje ich w herbarzach.   [1]Stanisław Kamieniecki (ok.1530- zm.pd.1598 ) z Kamieńca i Bratkówki   ..& Jadwiga Bączalska   ..& Katarzyna Bączalska   ..[2] Jan Kamieniecki & Barbara Zawiszanka (wgł.not.arch.Radzi­mińskich)   ..[2] Piotr Kamieniecki - 1605/ daruje Bratkówkę Annie Branickiej c.Samuela   ..[2] Wojciech Kamieniecki   ..[2] Zofia Kamieniecka & 1598 Walenty Brański - sta zamku w Odrzykoniu   .....[3] Piotr Brański & Zofia Szamota - dzierżawcy Turaszówki   ..[2] Anna Kamieniecka & 1598 Kasper Ciekliński -s. Andrzeja wł.Jaszczwi   ..[2] Barbara Kamieniecka   ..[2] Jadwiga Kamieniecka   ..[2] Regina Kamieniecka - wgł. Bonieckiego zakonnica   ..[2] Stanisław Kamieniecki & Krystyna z Zarszyna /a.bieckie/   ..[2] Magdalena Kamieniecka   ..[2] Zuzanna Kamieniecka   ..[2] Elżbieta Kamieniecka   ..[2] Katarzyna Kamieniecka   ..[2] Marianna Kamieniecka   w 1598 wszyskie dzieci żyjące.   Dane zawarte w herbarzach są niespójne i mylnie podane .Od 2007 roku nie jestem w stanie ustalić czyim synem był Stanisław K. z Kamieńca i Bratkówki nie są to Kamienieccy tożsami z Moskorzewskimi arianami, chociaz zyli w tym samym czasie , nosili te same imiona.   [1]Stanisław K. (-1612) - s.Jana i Anny Koscieleckiej   ...& Bogdana Siemaszkówna   [2] Stanisław Moskorzewski (zm.pd.1584) - kalwin z Moskorzewa   ojciec arian Hieronima który w Kamieńcu przyjmował Fausta Socyna,Piotra i Wojciecha ..   [3] Stanisław Kamieniecki z Kamieńca i Bratkówki (14 dzieci)   Może w zasobach Muzeum są jakieś informacje?   Czy mogę liczyć na pomoc?   Z poważaniem   B.Komiszke
  • Re: Suchorów > Surochów       Autor:  BODEK      Data:  2015-02-10 14:01:41
    SUROCHÓW W CZASACH WCZEŚNIEJSZYCH ZWAŁ SIĘ SUCHORÓW

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2021 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.