pusteTelefon kontaktowy
IT w Częstochowie:
tel. (034) 368 22 50
Informacja PTTK,
tel. (034) 324 67 55Ikonka - zamek

OLSZTYN
🏰 Gotycki zamek królewski 🏰

Przejście do zdjęć
Zdjęciapuste

Frontowe zdjęcie zamku OlsztynOcena


Możesz ocenić:
Olsztyn / śląskie - Gotycki zamek królewski

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
4.5 stars Średnia ocena: 4.3 na 5. Głosów: 269
            
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
3.5 stars Średnia ocena: 3.7 na 5. Głosów: 205
            
 


Opis


Ozdobna pierwsza litera malownicze ruiny zamku efektownie górują nad miasteczkiem Olsztyn.
Urok okolicy
Zamek w Olsztynie zauroczył takich pisarzy jak Aleksander Fredro i Władysław Syrokomla. Opisywali oni w swoich utworach jego bohaterską obronę i dzielnego dowódcę Kacpra Karlińskiego.
Natomiast piękne plenery w okolicy Olsztyna docenili twórcy filmów. W "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Hasa tutejsze góry zastępowały góry hiszpańskie, a w "Demonach Wojny" Pasikowskiego nakręcono tu sceny rozgrywające się w Bośni. Poza tym, w ruinach powstały sceny z innych filmów i seriali jak: "Hrabina Cosel", "Czarne chmury", "Polonia Restituta", "Szamanka".
Rozciągają się na dość dużym obszarze, na stromym wzniesieniu. Zamek był prawdziwą twierdzą nie do zdobycia. Rzuca się w oczy charakterystyczna ponad 20-o metrowa wieża - stołp, pod którą osadzano więźniów skazanych na śmierć głodową. Główną jej funkcją była oczywiście obrona i obserwacja okolicy. Nie ma do niej wejścia, więc do wnętrza dostawano się albo za pomocą kołowrotu albo pomostem z części mieszkalnej, którą stanowiły gotycki dom i dwa trzykondygnacyjne budynki - wieże mieszkalne. Razem z dwoma dziedzińcami tworzyły one zamek górny. Na wschód od niego znajdował się zamek dolny z majdanem gospodarczym otoczony murem o grubości 2 metrów. W latach 60-tych w okolicach odkryto tu ślady dymarek - pierwotnych pieców hutniczych.
Nieco dalej na południe stoi niższa czworoboczna wieża obserwacyjna zwaną starościńską lub sołtysią. Zaskakująca jest grubość jej murów wynosząca aż 4-4,6 m, co jest niespotykane na polskich ziemiach. Przypuszcza się, że była ona połączona z zamkiem górnym podziemnym tunelem o długości 150 m. Dziś nie można jednoznacznie określić czasu powstania tej tajemniczej budowli.
Między nią, a zamkiem górnym utworzono w XVI wieku podzamcze.
Całość otaczał gruby mur obwodowy i malownicze skałki o różnych rozmiarach. Od niedawna na wieży starościńskiej funkcjonuje punkt obserwacyjny, widok z niego jest więc wspaniały (ponoć w idealnych warunkach z lornetką można zobaczyć wieże zamku w Chęcinach).
Wjazd do zamku prowadził od strony płd-wsch. zamku górnego przez nieistniejącą bramę koło domu na skale, czyli po drugiej stronie dzisiejszego głównego wejścia od strony miasta. Zachowały się tam fundamenty trzech filarów mostowych. Od tej strony można dziś wejść do wnętrza zamku górnego i jaskini połączonej niegdyś z podziemnymi korytarzami. Drugi wjazd prowadził przez podzamcze, obok wieży starościńskiej. Podobno pod całym wzgórzem zamkowym istnieje bardzo rozgałęziona sieć tuneli, ale obecnie nie ma do nich wejścia.Plan

Powrót na górę strony

Plan zamku
A - gotycki dom mieszkalny, B - dziedziniec mały, C - dziedziniec duży, D - majdan gospodarczy na zamku dolnym, E - wieża cylindryczna (stołp) z XIII wieku, F - filary mostu, G - wieża studzienna na skale, H - podzamcze, I - wieża starościńska (sołtysia), J - wał, pozostałość po dawnym grodzie, 1 i 2 - budynki dobudowane do zamku średniowiecznego w XV-XVI wieku
Źródło: Zamki i inne warownie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Jolanta Fidura

Rekonstrukcja


Rekonstrukcja lub stary widok zamku olsztyn
Rysunek Z. Kobyłkowej. Widok od wschodu, w oddali po lewej wieża starościńska
Źródło: Polska - najciekawsze zamki, Izabela i Tomasz Kaczyńscy, 2001 Muza SA


Historia

Powrót na górę strony

Ozdobna pierwsza litera historia Olsztyna (nazwa od niemieckiego słowa Holstein - skała z jaskiniami, - höhle – jaskinia i stein – skała) jest bardzo długa. Drewniany gród istniał tu dużo wcześniej od murowanego zamku, już ok. XI wieku. Spłonął on w wieku XII, a na jego miejsce zbudowano nową drewniano-murowaną warownię, którą na początku XIV w. Kazimierz Wielki całkowicie przebudował do największego w okolicy zamku obronnego. Charakterystyczna wieża jest prawdopodobnie pozostałością tej poprzedniej warowni.
punktor 1349 r.- zamek musiał już stać, ponieważ w kronikach znajduje się wzmianka o "burgrabim de Olsten".
punktor 1358 r. - w wieży zamkowej z wyroku króla uwięziony został Maciej Borkowic herbu Napiwoń - zbuntowany wojewoda poznański
punktor 1370 r. - król Ludwik Węgierski przekazał Olsztyn w lenno księciu opolskiemu - Władysławowi. Chciał w ten sposób zjednać sobie Władysława do swoich starań o przekazanie tronu jednej ze swoich córek
punktor 1396 r. - książę opolski okazał się nielojalny wobec króla Władysława Jagiełły, który po tygodniowym oblężeniu zajął Olsztyn i przyłączył go do Polski. Dzierżawcą zamku został Jan Odrowąż
punktor XV w. - zamek był wielokrotnie najeżdżany przez książąt śląskich. W tym czasie główna wieża została podwyższona o ceglaną nadbudowę
punktor 1488 r. - zamek został rozbudowany, a u jego stóp powstało miasto początkowo o nazwie Olsztynek.
punktor 1540 r. - starostą zamku został Piotr Opaliński, który przebudował zamek górny oraz założył i otoczył murem nowe przedzamcze między wieżą starościńską a zamkiem górnym
punktor1564 r. - ówczesna lustracja wykazała, że miasto nie rozwijało się ponieważ było oddalone od szlaków komunikacyjnych. Zliczono tylko 24 mieszkańców. Także stan zamku nie był najlepszy na skutek obniżenia się i popękania skał
punktor 1587 r. - arcyksiążę Maksymilian Habsburg w drodze po polską koronę najechał warownię Olsztyn, która mimo że obroniona pod wodzą Kacpra Karlińskiego, została poważnie zniszczona
punktor 1656 r. - Olsztyn został zdobyty przez Szwedów i od tego czasu całkowicie popadł w ruinę

Rekonstrukcja lub stary widok zamku olsztyn
Ruiny zamku olsztyńskiego. Rysunek na drzewie w XIX w. wykonał Kostrzewski
Źródło: Tygodnik Ilustrowany z roku 1863

punktor 1726 r. - niedaleko zamku wzniesiono kościół, do którego budowy wykorzystano kamień z murów zamkowych.
punktor1870 r. - miasto u stóp warowni straciło prawa miejskie. Wcześniej zamieszkiwała go ludność pracująca na rzecz zamku, jednakże wraz z jego upadkiem osada całkowicie wyludniła się
punktor W latach 90-tych XX w. na wzgórzu zamkowym co roku odbywały się słynne pokazy pirotechniczne
punktor2002 r. - staraniem Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie przeprowadzono prace konserwacyjne przy zachodnim skrzydle zamku. Poprawiono łuk nad największym oknem. W trzech mniejszych otworach okiennych zbudowano parapety, a w ścianach uzupełniono ubytki. Szczeliny zabezpieczono specjalnymi środkami wodoszczelnymi. Zamek górny jest teraz wyższy niż poprzednio o 80 centymetrów za sprawą nowej warstwy murów. Przy pracy wykorzystywane były kamienie, które odpadły z zamku. Koszt robót wyniósł 125 tys. złotych
punktor2003 r. - w wieży starościńskiej utworzono punkt widokowy
punktor2018 r. - podczas prac archeologicznych na zamku dolnym zbadano jaskinię. Odkryto resztki pieca metalurgicznego z XV wieku. Fakt, że był on ukryty we wnętrzu groty, może świadczyć że służył do fałszowania monet. Pod piecem znajdowały się kości młodego psa. To prawdopodobnie tzw. ofiara zakładzinowa - dowód, że pogańskie zwyczaje były żywe jeszcze u schyłku średniowiecza. Ofiara taka miała zapewnić przychylność bóstw i zagwarantować że wytop będzie pomyślny.
punktor2019 r. - kolejne odkrycia w jaskini. Okazało się, że 40 tys. lat temu była ona siedzibą neandertalczyków, znaleziono pozostałości ponad 200 przedmiotów, którymi się posługiwali, m.in. noże

Rekonstrukcja lub stary widok zamku olsztyn
Widok na ruiny zamku i okolice. Akwarela Z. Vogla z 1787 r.Legendy

Powrót na górę strony

Ozdobna pierwsza litera zamek posiada ponoć tajemne połączenie z klasztorem jasnogórskim, a w podziemnych rzekach można zobaczyć pływające złote kaczki.

Z zamkiem związana jest legenda o zjawie błąkającej się po zamku w ciemne noce. Jest to duch Maćka Borkowica - wojewody poznańskiego, przeciwnika polityki króla Kazimierza Wielkiego. Powołał on konfederacje wymierzoną w króla. Wygnany z kraju po 4 latach powrócił i nadal przeciw niemu spiskował. W końcu został schwytany w Kaliszu i skazany na śmierć głodową w lochach pod główną wieżą zamku olsztyńskiego. Więzień otrzymywał dziennie tylko dzban wody i wiązkę siana. Podobno wytrzymał tak 40 dni a jego jęki i przekleństwa słychać było w całym zamku. Niektórzy twierdzą też że przywiedziony głodem do szaleństwa zaczął kąsać i pożerać własne ciało. Nie potwierdzona plotka mówiła, że tak sroga kara podyktowana była osobistą zemstą króla za tajemne schadzki Borkowica z królową.

Inna legenda nawiązuje do faktu historycznego i mówi o płaczu dziecka który można usłyszeć w wietrzne wieczory koło zamku. Podczas oblężenia zamku w 1587 r. przez Maksymiliana Habsburga pochwycony został syn burgrabi Olsztyńskiego - Kacpra Karlińskiego. Gdy Polacy zawzięcie bronili się, Maksymilian kazał postawić na pierwszej linii porwane dziecko. Burgrabia Karliński obiecał królowi polskiemu bronić zamku do upadłego toteż gdy Austriacy byli już blisko, pierwszy podpalił lont armatni. Zamek został obroniony a wśród ciał wrogów znaleziono ciało jego dziecka. Po tej tragedii burgrabia zaszył się w pokutnej celi. Szukając ukojenia w modlitwie, zmarł na Jasnej Górze.

Kolejna opowieść tyczy się czasów późniejszych, gdy zamek był już w ruinie. W jego pobliżu pasł krowy pewien ubogi chłopiec. Pewnego razu podbiegła do niego grupka złych kolegów i wrzuciła mu czapkę do lochu zamkowego. Zszedł on do podziemi i zobaczył czarnego psa, który według legend pilnował ukrytych skarbów. Ten przemówił do niego ludzkim głosem i napełnił jego czapkę kosztownościami. Gdy chłopak wyszedł na powierzchnie, jego koledzy zobaczyli skarby i również zapragnęli zostać obdarowani. Jeden z nich kazał zrzucić swoją czapkę do lochu i sam zszedł po nią. Nigdy jednak już nie powrócił, od tej pory jego duch jest czasem widziany w pobliżu lochu.


Wstęp

Płatny

Położenie i dojazd


Północna część woj. śląskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 10 km od Częstochowy. Zobacz na mapie Jury lub woj. śląskiego.
Dojazd autobusem podmiejskim lub PKS-em z Częstochowy. Jeżdżą bardzo często.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.74970556°, E19.27394722°
format DM (stopnie, minuty):   50° 44.9823336'N, 19° 16.4368332'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 44' 58.94''N, 19° 16' 26.21''E Czas


Z rynku gdzie jest przystanek PKS i parking dojście do zamku zajmuje ok. 5 min. Pobieżne oglądnięcie trwa ok. 35 min.

BibliografiapunktorBorkowski Jacek - Orle Gniazda Jury Krakowsko Częstochowskiej
punktorFidura Jolanta - Zamki i inne warownie wyżyny krakowsko-częstochowskiej
punktorGuerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktorJurasz Tomasz - Zamki i ich tajemnice
punktorKaczyńscy Izabela i Tomasz - Polska - najciekawsze zamki
punktorKajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktorKornecki Marian - Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej
punktor Rogiński Ryszard - Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy
punktorSypek Robert - Zamki i obiekty warowne Jury Krak.-Częst.


Zdjęcia


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.


Olsztyn - Widok od zachodu, po lewej zamek górny, po prawej wieża starościńska Olsztyn - Zamek górny z basztą z XIII w. Olsztyn - Zamek górny na skale Olsztyn - Widok od południa, po prawej wieża starościńska, po lewej baszta - stołp Olsztyn - Wieża starościńska z tarasem widokowym Olsztyn - Wieża starościńska z tarasem widokowym Olsztyn - Zamek i skałki Olsztyn - Zamek z zarysowanym murem obwodowym Olsztyn - Wnętrze wieży starościńskiej Olsztyn - Widok z wieży starościńskiej Olsztyn - Mury wkomponowane w skałę Olsztyn - Mury wkomponowane w skałę Olsztyn - Skałki i przyziemie muru obwodowego Olsztyn - Widok z wieży na otoczenie zamku Olsztyn - Widok z wieży na otoczenie zamku Olsztyn - Brama Olsztyn - Ruiny zamku górnego Olsztyn - Wieża starościńska, nieco oddalona od właściwego zamku Olsztyn - Zbliżenie na wieże starościńską Olsztyn - Zamek górny - można wejść do środka Olsztyn - Komnata zamku górnego Olsztyn - Wnętrze zamku górnego Olsztyn - Mury zamku górnego Olsztyn - Widok z zamku górnego na piękne skałki
Zdjęcia wykonane: 1. partia wiosną 2009, 2. partia latem 2001.

Olsztyn - Zamek Olsztyn - Zamek Olsztyn - Zamek Olsztyn - Zamek Olsztyn - Zamek
Zdjęcia nadesłane przez Zbigniewa BereszyńskiegoPoniższe zostały natomiast wykonane podczas Międzynarodowych Pokazów Pirotechniki i Laserów w latach 90-tych, zamieszczamy je dzięki uprzejmości firmy

baner laserów

Olsztyn - Pokazy pirotechniczne na zamku Olsztyn - Pokazy pirotechniczne na zamku Olsztyn - Pokazy pirotechniczne na zamku Olsztyn - Pokazy pirotechniczne na zamku Olsztyn - Pokazy pirotechniczne na zamku Olsztyn - Pokazy pirotechniczne na zamku
Więcej na witrynie Godleregen - Pokazy --> MPPiL --> GaleriaNoclegi


punktorOlsztyn - Camping "Jurajski", ul. Zielona tel. (034) 328 50 28
punktorCzęstochowa - Internat TZN - Schronisko PTSM (sezon), ul. Jasnogórska 84/96, tel. (034) 24 31 21
punktorCzęstochowa - Dom Wycieczkowy Romex, ul. Żyzna 15, tel. (034) 650 133, 244 054
punktorCzęstochowa - Internat CKU - Schronisko PTSM, ul. Powstańców Warszawy 144, tel. (034) 659 929
punktorPotok Złoty - Hotel Kmicic, ul. mjr Wrzoska 35, tel. Janów 64

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • Re: Tunel podziemny łączący Olsztyn z Jasną Górą       Autor:  Anonim      Data:  2020-04-16 16:48:46
  To tylko legendy. Wzgórze jak najbardziej miasto jeszcze tak, może oplatać sieć tuneli. Ale tunel który miałby 15 km to praktycznie niemożliwe (chyba że wiedzie do częstochowy jakaś podziemna rzeka)
 • Re: Może odbudowa?       Autor:  Miko      Data:  2019-02-26 00:43:10
  Nie
 • Może odbudowa?       Autor:  Gela      Data:  2014-10-24 13:10:56
  Cóż w takim stanie nie jest za bardzo atrakcyjny.Odbudowa opłacała by się i właścicielom jak i zwiedzającym.

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2021 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.