Zamek Sułoszowa-Pieskowa Skała

Sułoszowa-Pieskowa Skała
Średniowieczny zamek królewski

"Mnie tu dla obrony zbudowano a Boga w opiekę podano gdyż bez ratunku jego nie obroni nikt niczego"
napis wyryty na obramieniu jednego z okien zamkowych

Ocena zabytku


Możesz ocenić:
Sułoszowa-Pieskowa Skała (woj. małopolskie) - Średniowieczny zamek królewski, później rozbudowany

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
4.5 stars
Średnia ocena: 4.3 na 5. Głosów: 201

       
    
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
3.5 stars
Średnia ocena: 3.7 na 5. Głosów: 173

       
    
 


Opis i stan obecny


Zamek Pieskowa Skała położony jest na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Bardzo efektownie góruje nad doliną Prądnika i chyba u każdej osoby przejeżdżającej poniżej drogą wojewódzką wzbudza zachwyt, zwłaszcza gdy wyłania się zza słynnej Maczugi Herkulesa. Niemniej spektakularny jest widok z dziedzińca lub bastionu na wspaniałe ogrody włoskie rozciągające się przed renesansową loggią widokową i wieżą zegarową.
Zabytek wielokrotnie w dziejach zmieniał swój wygląd. Obecny kształt, który dziś można by określić jako hybrydowy, nadano mu po wojnie, podczas wielkiej restauracji. Są w nim bowiem zawarte elementy gotyckie, renesansowe, barokowe i zupełnie fantazyjne. Z każdej epoki coś wzięto, być może to co najlepsze, ale trzeba mieć świadomość, że mimo iż jest najlepiej zachowanym zamkiem na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, to w rzeczywistości nigdy tak nie wyglądał.
Obecnie budowla składa się z zamku renesansowego oraz podzamcza. Część renesansowa to pierwotny zamek dolny, który od północy łączył się z zamkiem górnym posadowionym na skale o nazwie "Dorotka". Niestety, ta część Pieskowej Skały nie przetrwała. Usytuowanie na wysuniętej skale (z trzech stron otoczony jest przepaściami) zapewniało bezpieczeństwo, przynajmniej w okresie średniowiecza. Dostęp możliwy był tylko od strony wschodniej i tu znajdowała się fosa, most zwodzony, a później dwa z trzech bastionów.

ozdoba
Zachwyty nad zamkiem
Warownia w Sułoszowej zawsze wzbudzała podziw pisarzy, poetów, podróżników. Wspaniała architektura, zachowane przez wieki bogate wnętrza, piękne położenie w dolinie Prądnika inspirowały i pobudzały wyobraźnię pisarzy, poetów, podróżników. Już w XVI wieku Wespazjan Kochowski zachwycał się zamkiem w swoich fraszkach: "Herb twój widząc, chorągiew z krzyżem / Rzekną: wiecznie się skało do cię nie przybliżem". W 1828 roku F. Siarczyński napisał "Dom tak był sprzętami wytwornymi ozdobiony, iż go z królewskim równano". 20 lat później autor Opisu Królestwa Polskiego J. Wiślicki tak podsumował opis Pieskowej Skały: "Trudno sobie wyobrazić miejsce bardziej zachwycające i bardziej majestatyczne", a znany XIX-wieczny historyk L. Chodźko stwierdził iż "Cześć należy się tym mężom, co nam jedyny w kraju zamek ze wszystkimi pamiątkami jakby relikwię z przeszłości dochowali".
Po przekroczeniu bramy wjazdowej z herbem Radwan rodu Zebrzydowskich wchodzimy na podzamcze i pierwszy dziedziniec zwany wielkim lub zewnętrznym. Otaczają go barokowe fortyfikacje bastionowe wg założeń szkoły nowowłoskiej, czyli nowoczesne jak na 1. połowę XVII wieku. Były to 3 bastiony z wieżyczkami - kawalierami oraz otworami strzelniczymi do broni ręcznej (w tym kluczowymi). Po prawej stronie stoi 2-piętrowy budynek zwany "oficyną", dawny budynek bramny, w XVIII wieku przebudowany i podwyższony. Mieścił mieszkanie burgrabiego i pokoje dla gości rezydencji Wielopolskich. Przylega do niego baszta pochodząca jeszcze z XV wieku. Gotycką konstrukcję przystosowane do użycia wczesnej artylerii. Strzelnice były rozmieszczone na aż 10 poziomach. Kolejny budynek to 2-piętrowe skrzydło północno-wschodnie, wysunięta część zamku dolnego. Na jego parterze biegnie korytarz wykuty w skale, który łączył zamek dolny ze wspomnianą basztą gotycką. Na piętrach budynek ten mieścił bogatą niegdyś bibliotekę oraz warsztat stolarski właściciela (Hieronima Wielopolskiego).
Po przeciwnej stronie, założona została fantazyjna kompozycja ogrodowa w stylu włoskim. Dosłownie fantazyjna, bo wymyślono ją w latach 50-tych XX wieku. Ogrody powstały by odnowiona Pieskowa Skała spełniała definicję renesansowej rezydencji z ogrodem. W rzeczywistości miejsce to przeznaczono na zabudowę gospodarczą. Duży, trzykondygnacyjny budynek z drewna stał przy obniżeniu przy niżej położonych fortyfikacjach południowych, dostępny był więc zarówno od strony dziedzińca (piętro) jak i bastionu (parter). Pełnił funkcję stajni, wozowni i mieszkań służby. Przetrwał do okresu powojennego. Natomiast oryginalne ogrody, hipotetycznie były założone na stokach wzgórza zamkowego od strony zachodniej.
Ogrody dochodzą do elewacji frontowej zamku renesansowego, który zdobi ryzalit z loggią oraz wieża zegarowa. Zwieńczona attyką loggia stanowiła punkt widokowy na malowniczą dolinę Prądnika z jurajskimi skałkami. Jest to jedyna tego typu budowla w Polsce. Została przywrócona po całkowitym zabudowaniu w XVIII wieku. Zaś wieża zegarowa jest kolejnym tworem powojennym. Była to nieco wysunięta część budynku sąsiadującego z bramą do pierwotnego zamku dolnego. Nakryto ją późnobarokowym hełmem, który również nigdy nie występował w Pieskowej Skale i w ten sposób powstała nowa wieża, na której zamontowano stylizowany na renesansowy zegar.
Po przejściu przez bramę zamku renesansowego otwiera się widok na wspaniały dziedziniec wewnętrzny z arkadowymi krużgankami na 2 kondygnacjach, który posiada wiele cech wspólnych ze stołeczną rezydencją na Wawelu. Krużganki był w tak złym stanie w XVIII stuleciu, że zostały zamurowane, ale dało się je odtworzyć wraz z dekoracjami w postaci 22 maszkaronów (stylizowanych twarzy ludzkich i zwierzęcych) oraz tarczami herbowymi Starykoń (Szafrańców) i Rawicz (żona Stanisława Szafrańca pochodziła z tego rodu). Stan kilku maszkaronów, łuków arkad i większości kolumn wymagał zrekonstruowania, ale efekt jest znakomity. Z powodu braku środków zrezygnowano tylko z odtworzenia pierwotnej balustrady i do dziś brakuje jej na krużgankach.
W zachodniej części dziedzińca znajduje się pozostałość zamku XIV-wiecznego - głęboka na 45 metrów, wykuta w skale studnia.
Zabudowa zamku renesansowego obejmuje główne, dwuczłonowe skrzydło mieszkalne od południa oraz skromniejsze zachodnie i wschodnie. Budynki posiadają pięć kondygnacji z zewnątrz. Dwie dolne to piwnice poniżej dziedzińca, w których funkcjonowały pralnie, kuchnie, składy wina. Reprezentacyjne komnaty zamkowe znajdowały się na pierwszym piętrze.
Skrzydło północne stanowią krużganki dostawione do muru parawanowego, który oddzielał część renesansową od gotyckiego zamku górnego. Jego zasadniczym elementem była czworoboczna wieża z budynkiem od północy, posadowione na owianej legendami skale "Dorotce". Później wieżę nadbudowano o część ośmioboczną. Budowle te rozebrano w XIX stuleciu.
Ostatni budynek zamku górnego stał od strony południowo-wschodniej. Wraz z murami obwodowymi jego pozostałości tkwią w północnych ścianach obecnego zamku, zwłaszcza w XVII-wiecznej kaplicy św. Michała. Jest ona zbudowana na planie zbliżonym do kwadratu, zwieńczona okrągłą kopułą z latarnią. Mimo że oryginalne wyposażenie kaplicy nie zachowało się, to przetrwało część dekoracji jak gzymsy, pilastry, sztukatorskie detale architektoniczne. A po gruntownych badaniach, pod kilkoma warstwami malarskimi, konserwatorzy dotarli do pierwotnej dekoracji malarskiej naśladujące marmur. Dzięki temu udało się przywrócić oryginalny wystrój architektoniczny i sztukatorski kaplicy. Po wstawieniu późnobarokowego ołtarza z aniołami z pałacu w Krosnowicach, kaplica prezentuje się spójnie i można ją uznać za kompletne pomieszczenie zamkowe. W dolnej kondygnacji kaplicy mieści się krypta, która jednak nie była miejscem pochówku rodzin władających rezydencją. Leżą tu jednak sarkofagi i eksponaty należące do zamkowego muzeum. A muzeum to posiada dla turystów całkiem interesującą ofertę. Eksponaty składające się na kilka wystaw stałych pochodzą bowiem z magazynów wawelskich i nie są to żadne kopie czy atrapy (patrz poniżej informacje o wystawach). Rozmieszczono je na 3 kondygnacjach. Zwykle są również przygotowane 1-2 wystawy czasowe.

Zabytek przeszedł niedawno prace konserwatorsko-budowlane, dzięki którym turyści zyskali dodatkową przestrzeń ekspozycyjną, odnowioną kaplicę, nową nawierzchnię dziedzińców, wstęp do ogrodów włoskich (tylko w sezonie letnim i w sprzyjających warunkach atmosferycznych). Pojawiło się też kilka opcji zwiedzania - każdy może wybrać opcję dogodną dla siebie.
Będąc na zamku warto podejść do najbardziej znanej polskiej skały nazwanej Maczugą Herkulesa lub Skałą Twarowskiego, która jak pięknie napisała K. Hoffmanowa "zamku strzeże, rękę niszczącą od niego odwraca". Bliżej zamku znajduje się inna charakterystyczna skała "Fortepian", a nieco dalej "Skała Mickiewicza", "Skała Chopina" i "Napoleon".
Poniżej zamku, przy drodze, rozłożonych jest 5 stawów, w których od XVI wieku hodowano ryby. Obecnie to siedlisko płazów jak traszki, a zwłaszcza kilka gatunków żab/ropuch/kumaków. Podczas odwiedzin wczesnym latem zalegały one dosłownie cały teren poniżej zamku, łącznie z drogą. Podobno od jakiegoś czasu są przenoszone, aby nie rozjeżdżały je auta.


ozdoba
Wystawy muzealne
W przygotowaniu


Zamek na akwareli Vogla
Akwarela Z. Vogla z 1787 r. Zamek od strony zachodniej
Akwarela Z. Vogla z 1787 r. Zamek Pieskowa Skała i Maczuga Herkulesa


Plany i rekonstrukcje

Powrót na górę strony

Plan zamku
Plan zamku Pieskowa Skała w Sułoszowej
A - dziedziniec zamku górnego na skale Dorotka, B - dziedziniec zamku dolnego, potem głównego zamku renesansowego, C - podzamcze, od XVII wieku dziedziniec wielki/zewnętrzny. 1 - brama do zamku renesansowego z ahistoryczną wieżą przybramną 2 - ryzalit z loggią widokową, 3 - bastion płd. z tzw. ogrodami włoskimi, w rzeczywistości miejsce stajni i wozowni, 4 - bastion płd.-wschodni, 5 - bastion płn.-wschodni, 6 - budynek bramny, 7 - tzw. "oficyna", dawny budynek bramny, 8 - baszta średniowieczna, 9 - zewnętrzne skrzydło płn.-wsch. zamku renesansowego, 10 - skrzydło wschodnie zamku renesansowego z bramą, 11 - skrzydło południowe zamku renesansowego, 12 - skrzydło zachodnie zamku renesansowego, 13 - ściana parawanowa, północna zamku renesansowego, 14 - kaplica.

Plan z rozwarstwieniem murów
Plan Pieskowej Skały z rozwarstwieniem murów wg W. Niewaldy
A - dziedziniec zamku górnego na skale Dorotka, B - dziedziniec zamku dolnego, potem głównego zamku renesansowego, C - podzamcze, od XVII wieku dziedziniec wielki/zewnętrzny. 1 - brama do zamku renesansowego z ahistoryczną wieżą przybramną 2 - ryzalit z loggią widokową, 3 - bastion płd. z tzw. ogrodami włoskimi, w rzeczywistości miejsce stajni i wozowni, 4 - bastion płd.-wschodni, 5 - bastion płn.-wschodni, 6 - budynek bramny, 7 - tzw. "oficyna", dawny budynek bramny, 8 - baszta średniowieczna, 9 - zewnętrzne skrzydło płn.-wsch. zamku renesansowego, 10 - skrzydło wschodnie zamku renesansowego z bramą, 11 - skrzydło południowe zamku renesansowego, 12 - skrzydło zachodnie zamku renesansowego, 13 - ściana parawanowa, północna zamku renesansowego, 14 - kaplica, 15 - najstarsza wieża na skale "Dorotce", 16 - budynek zamku górnego

Rekonstrukcja Pieskowej Skały
Rekonstrukcja zamku Pieskowa Skała z XV / XVI wieku, rysunek A. Wagner. A - baszta bramna, B - baszta średniowieczna wschodnia, C - dziedziniec zamku dolnego, potem głównego zamku renesansowego, D - najstarsza wieża na skale Dorotka, E - średniowieczny budynek zamku górnego, F - skrzydło zachodnie zamku dolnego, G - skrzydło południowe zamku dolnego, I - budynek płd.-wsch. zamku górnego albo skrzydło północno-wschodnie zamku dolnego(?).

Rekonstrukcja Pieskowej Skały 2
Alternatywna wersja zamku XV-wiecznego wg A. Majewskiego. A - baszta bramna, B - baszta średniowieczna wschodnia (a po rozbudowie północna), C - dziedziniec zamku dolnego, potem głównego zamku renesansowego, D - najstarsza wieża na skale Dorotka, E - średniowieczny budynek zamku górnego, F - mur od strony zachodniej zamku dolnego, G - skrzydło południowe zamku dolnego, H - skrzydło północno-wschodnie, I - budynek płd.-wsch. zamku górnego.


Rekonstrukcja zamku
Rekonstrukcja warowni Pieskowa Skała z końca XIV wieku, rysunek W. Bosak. A - brama, C - dziedziniec zamku dolnego, potem głównego zamku renesansowego, D - najstarsza wieża na skale Dorotka, E - średniowieczny budynek zamku górnego, G - skrzydło południowe zamku dolnego,


Historia, wydarzenia

Powrót na górę strony

Pierwsza wzmianka o zamku Pieskowa Skała pochodzi z 1315 r. z dokumentu Władysława Łokietka. Używano wtedy niemieckiej nazwy Peskenstein. "Stein" znaczy skała, natomiast pierwszy człon przypomina staropolskie zdrobnienie od imienia Piotr - Pieszko. Wzmianka dotyczy jednak prawdopodobnie drewnianej warowni położonej kilkaset metrów dalej w kierunku centrum wsi Sułoszowa. Właśnie tam znaleziono resztki wałów i fosy oraz inne ślady osadnictwa.
Zamek murowany zbudowano z inicjatywy Kazimierza Wielkiego w 1. połowie XIV w. Miał on postać strażnicy na skale (zwanej później "Dorotką") z wieżą i murem obwodowym Swoje położenie zawdzięcza przebiegającemu tu ważnemu szlakowi handlowemu ze Śląska do Krakowa. Warownia szybko przeszła w prywatne ręce.


Litografia N. Ordy z zamkiem
Zamek Pieskowa Skała w Sułoszowej na litografii Napoleona Ordy z 1881 r.

ozdoba
Ród Szafrańców
Szafrańcowie pochodzą jakoby od dawnego rodu Toporczyków, których korzenie sięgają XI wieku. Jeden z nich - legendarny Żegota skłócony z braćmi Sędziwojem i Nawojem, którzy pod jego nieobecność pozbawili go praw do spadku po ojcu, zdjął ze swego herbu dwa topory i zostawił tylko wizerunek białego konia, na którym opuścił kiedyś dom. Od niego właśnie wywodzić ma się ród Szafrańców herbu Starykoń. Syn pierwszego prywatnego właściciela Pieskowej Skały - Piotra Szafrańca, także Piotr, wojewoda krakowski wsławił się odwagą w 1410 r. w bitwie pod Grunwaldem, gdzie był dowódcą jednej z chorągwi. Wchodził też w skład grona 8 osób, którzy opracowali plan wojny z Krzyżakami. Wraz z bratem Janem, biskupem kujawskim, był bowiem w gronie najbliższych doradców Jagiełły. Ponownie zwyciężył Krzyżaków pod Tucholą. Złupił ich obóz i przyprowadził do króla jako jeńców 5 dowódców zakonnych. Następnie zasłynął poskromieniem zamieszek i rozruchów na Śląsku podczas przejazdu Władysława Jagiellończyka do Węgier, gdzie został obrany królem. Jego syn i wnuk z kolei znani są z podejrzanych praktyk alchemicznych oraz napadów na kupców krakowskich i śląskich. Wnuk Krzysztof został za to ścięty w Krakowie z rozkazu króla Kazimierza Jagiellończyka. Natomiast Stanisław Szafraniec, wojewoda sandomierski przyczynił się do utrzymania spokoju podczas bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego. Mimo że arianin to wspólnie z biskupem katolickim Goślickim próbował pogodzić dwa wrogie obozy: Jana Zamoyskiego i rodu Zborowskich. Rozgoryczony ustąpił z urzędu, co wśród ogólnej pogoni za urzędami było wtedy rzeczą niespotykaną. Jego stryj Hieronim ponownie wprowadził Szafrańców w krąg dworu monarszego. Był zaufanym i ulubieńcem Zygmunta I Starego.Król mianował go swoim sekretarze i oddał rękę swej córki Reginy. Mimo że częściej przebywał na Wawelu niż w Pieskowej Skale, posag przeznaczył na przebudowę siedziby rodowej.

punktor 1377 r. - Piotr Szafraniec otrzymał zamek od króla Ludwika Węgierskiego w nagrodę za poparcie jego planów dynastycznych oraz rekompensatę za ranę jaką Szafraniec odniósł z rąk żołnierza węgierskiego. Strażnicę rozbudowano o budynek przy wieży i zamek dolny z dwoma budynkami.
punktor XV w. - Szafrańcowie uzyskali potwierdzenie nadania od Władysława Jagiełły i zainwestowali znaczne środki w swą siedzibę. Od wschodu dobudowali okazałą basztę narożną, od południowego wschodu basztę bramną. Zabudowa została podwyższona i rozszerzona w kierunku wschodnim
punktor 1542 r. - Hieronim Szafraniec rozpoczął przebudowywać gotycki zamek w piękną rezydencję renesansową. Zatrudnił do tego znanych architektów włoskich i polskich. Jego siedziba stała się też największym ośrodkiem kulturalnym i schronieniem innowierców (Szafrańcowie przeszli na kalwinizm)
punktor 1587 r. - śmierć przerwała prace rozpoczęte przez Hieronima, ale kontynuował je bratanek Stanisław Szafraniec, wojewoda sandomierski. Zamek wzbogacił się o arkadowe krużganki, ryzalit z loggią widokową, maszkarony, herby, ogród (prawdopodobnie na zachodnich stoku wzgórza), staw, zwierzyniec. Wnętrza zyskały renesansowe portale, kominki, obramowania okienne. Zabudowa renesansowa zajęła dawny zamek dolny. Stanęły tu 3 wysokie skrzydła mieszkalne, a od północy ściana parawanowa oddzielająca stary zamek górny, średniowieczny. Został on zachowany, jedynie skrzydło wschodnie z loggią zastąpiło starą basztę bramną. Wieża na skale Dorotka i baszta wschodnia wciąż pełniły funkcje obronne. Wjazd prowadził przez przedzamcze i postawiony na nim budynek bramny od północy.
punktor 1608 r. - zmarł ostatni męski potomek Szafrańców - Jędrzej. Zamek przejął Maciej Łubnicki, następnie Samuel Śladkowski, a później Jan Zebrzydowski, miecznik koronny
punktor 1640 r. - syn Jana Zebrzydowskiego - Michał, miecznik koronny, rozbudował warownię od wschodu. Przedzamcze poszerzył o pas fortyfikacji i nowy budynek bramny od wschodu. Nowe mury i trzy bastiony w systemie nowowłoskim znacznie podniosły warowność rezydencji. Nowa brama chroniona była przez most zwodzony i fosę. Zebrzydowski, znany z religijności, w zamku wybudował kaplicę św. Michała w skrzydle północnym. Teren przy bastionie południowym zajmowały stajnia i wozownia (obecnie ogród włoski)
punktor 1655 r. - podczas "potopu" szwedzkiego zamek przez pewien czas przetrzymał oblężenie, ale w końcu został poddany. Skandynawowie zniszczyli i ograbili rezydencję.
punktor 1667 r. - warownia przeszła w ręce Jana Wielopolskiego, kanclerza koronnego, który uzyskał tytuł hrabiego na Pieskowej Skale od cesarza rzymskiego Ferdynanda III. Został tam wysłany z poselstwem przez króla Jana Kazimierza Wielopolscy rozpoczęli prace remontowe, ale zamek nie był ich główną siedzibą i prawdziwej restauracji budowla doczekała się dopiero 100 lat później.
punktor 1718 r. - pożar na zamku dotknął większość budowli, poza najstarszą częścią na skale Dorotce
punktor 1760 r. - zamek w stylu późnobarokowym odrestaurował i przebudował Jan Hieronim Wielopolski. Mimo że Wielopolski bardzo bogato go wyposażył (m.in. w kolekcje cennych obrazów mistrzów malarstwa) to całkowicie zatracił wtedy swój renesansowy charakter. Zniknęły maszkarony, zamurowano arkadowe krużganki (groziły zawaleniem), usunięte zostały stare portale i kominki. Loggia widokowa została zabudowana. Obie wieże średniowieczne nakryto baniastymi hełmami. Na dziedzińcu wielkim podwyższono parterowy budynek przy baszcie średniowiecznej - powstała tzw. "oficyna"Rysuenk z 1824 r.
Zamek Pieskowa Skała na rysunku J. N. Głowackiego z 1824 r. Po prawej baszta średniowieczna, po środku najstarsza wieża na skale

punktor 1787 r. - w zamku Pieskowa Skała gościł król Stanisław August
punktor początek XIX w. - po śmierci Hieronima Wielopolskiego jego żona przeniosła się do Warszawy, a zamek został opuszczony
punktor 1841 r. - budowlę wykupił Jan Mieroszewski, który gromadził w niej dzieła sztuki, tworząc coś na kształt muzeum.
punktor 1850 r. - za sprawą uderzenia pioruna w najstarszą wieżę zamku górnego wybuchł kolejny pożar. Zniszczył zbiory i mury zamku, którym władał Sobiesław Mieroszewski
punktor 1853 r. - wypalone mury nie były ratowane. Zawaliła się zniszczona wieża na skale Dorotce, niszcząc zabudowania zamku górnego i zachodnie skrzydło dawnego zamku renesansowego. Z powodu znacznych strat, resztki starego zamku górnego rozebrano.
punktor 1863 r. - w czasie powstania styczniowego zamek stał się twierdzą powstańców pod dowództwem Mariana Langiewicza i Antoniego Jeziorańskiego. W nocy z 3 na 4 marca powstańcy zostali otoczeni przez Moskali. Stoczyli bitwę i opuścili zamek, a budowla została zniszczona przez wojska carskie.
punktor 1864-77 r. - Sobiesław Mieroszewski częściowo odbudował zamek w modnym ówcześnie stylu neogotyckim. Dobudował wieżyczki do bastionów, loggię zwieńczył ostrosłupowym dachem, tworząc nową wieżę.

Oblężenie zamku w 1863
Oblężenie zamku w 1863 zbliżenie
"Powstańcy pod Pieskową Skałą 1863". Pocztówka z 1903 roku i zbliżenie zamku

punktor 1896 r. - syn Sobiesława Mieroszewskiego - Sobiesław Krzysztof roztrwoniwszy majątek sprzedał budowlę Michałowi Wilczyńskiemu. Ten wkrótce sprzedał ją adwokatowi Chmurskiemu, który tak się zadłużył iż jego majątek został zlicytowany
punktor 1903 r. - od ruiny warownię uratował pisarz Adolf Dygasiński, który wraz z lekarzem Józefem Zawadzkim powołał spółkę "Towarzystwo Akcyjne Pieskowa Skała" i po odnowieniu utworzył tu wykwintny pensjonat działający do wybuchu II wojny światowej. Było to bardzo modne miejsce wśród warszawskich elit, choć zapewne tylko przez początkowy okres, bo zdjęcia z 1929 roku pokazują zdewastowane budynki i odrapane mury.
punktor po 1940 r. - pomieszczenia hotelowe służyły jako sierociniec. Przebywały tu głównie dzieci z terenu dawnych kresów wschodnich
punktor 1947 r. - przystąpiono do odbudowy zabytku. Zainstalowano prąd elektryczny, kanalizację, centralne ogrzewanie itd. Właścicielem było Ministerstwo Rolnictwa
punktor 1950 r. - zamek Pieskowa Skała przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Rozpoczęły się główne prace restauracyjne pod kierunkiem prof. Alfreda Majewskiego. Odsłonięto elementy renesansowej architektury, zrekonstruowano dziedziniec arkadowy i loggię widokową. Z budynku między bramą a loggią zrobiono wieżę z zegarem ("wieża zegarowa"). Rozebrano budynek stajni i wozowni, a w jego miejscu powstał ogród włoski wg projektu prof. Gerarda Ciołka. Sam zabytek wypełniono zbiorami przechowywanymi na Wawelu.
punktor 1970 r. - zamek otwarto dla turystów. W ówczesnej formie wystawy przetrwały aż do 1994 roku.
punktor lata 1994 - 2004 - remont zabytku
punktor 2005 r. - ponowne otwarcie dla turystów i nowa ekspozycja
punktor 2014 r. - cały obiekt został zamknięty na czas remontu.
punktor kwiecień 2016 r. - otwarcie odnowionego zamku. Prace (koszt prawie 13 mln zł) dotknęły elewacje, bastiony, mury obwodowe i dziedziniec z krużgankami. Dokładnie przebadano kaplicę Św. Michała Archanioła, w oficynie urządzono multimedialną salę edukacyjno-kulturalną, a dziedziniec wzbogacono o plansze ze zdjęciami, zawierające informacje o dziejach warowni.
punktor 2020 r. - dla turystów udostępniono ogrody włoskie
punktorlata 2022 -2024 - kolejne prace na zamku. Objęły m.in. remont dziedzińców, konserwację kaplicy oraz pomieszczeń skrzydła południowego. Turyści narzekali, że zabytek wyglądał jak plac budowy. Co zadziwiające nie byli o tym informowani i płacili normalną cenę biletów. Strona zamku również podobno nie wspominała o tym na swojej stronie.

Litografia z zamkiem z XIX w.
Zamek w Pieskowa Skała od zachodu na litografii z połowy XIX w.


Legendy i podania

Powrót na górę strony

Legendy mówią, iż Piotr Szafraniec był alchemikiem i parał się czarną magią. Jego pasją były próby uzyskania złota ze zwykłych metali. Miał też na sumieniu wiele morderstw. Ponoć sprowadzał do zamku kupców, urządzał dla nich uczty, a gdy udawali się na spoczynek wpadali w zastawioną pułapkę. Komnaty miały zamiast podłogi zapadnie, przez które kupcy spadali na skały i ginęli.

Kolejna legenda związana jest z basztą zwaną Dorotką. Podobno jeden z Szafrańców trzymał w niej pod strażą uwiedzioną piękną dziewczynę Dorotę i zamierzał morzyć głodem, ponieważ nie chciała za niego wyjść. Wcześniej zajął się już jej ukochanym, którego kazał rozwłóczyć po wzgórzu końmi. Ponoć wierny pies Doroty przez jakiś czas donosił jej w pysku resztki pożywienia, ale nie mogąc znieść rozłąki z ukochanym skoczyła z wieży. Jednak dzięki uprzednim modlitwom do św. Jana Kantego powróciła do życia. Inna wersja mówi iż w wieży więziona była niewierna żona Szafrańca i to ona skoczyła w przepaść.

Osobne legendy tyczą się przyzamkowej skały zwanej Maczugą Herkulesa. Jedna z nich mówi, iż Krak składając bogom w ofierze broń, którą zabił smoka wawelskiego, wbił tu swoją maczugę. Wrosła ona w ziemię i okryła się skałą.

Zamek na rysunku z 1850 r.
Zamek w Pieskowej Skale od strony płn.-wsch. Widać nieistniejącą wieżę Dorotkę zbudowaną na skale. Rysunek J.N. Głowackiego przed 1830 r. B - baszta średniowieczna wschodnia, D - wieża na skale Dorotce, F - skrzydło zachodnie zamku renesansowego, K - kaplica.


Zamek na grafice z 1852
Grafika z Pieskowej Skały Isidore-Laurenta Deroya z 1852 r. Zamek zniszczony pożarem, widać jeszcze wysoką wieżę na skale Dorotce. Wkrótce się zawali


Informacje praktyczne


ADRES I KONTAKT
punktorZamek Pieskowa Skała - Sułoszowa 5

CZAS
punktor Z parkingu (płatnego) dojście do zamku zajmuje ok. 5 minut. Oglądnięcie całości trwa minimum 2 godziny.

WSTĘP
punktor Trasa kompleksowa "Zamek od piwnic po dach" z przewodnikiem 45 zł (ulg. 35 zł), indywidualnie 32 zł (26 zł). Sama wystawa "Kultura Staropolska" z Kryptą i Kaplicą 29 zł (25 zł). Trasa "Witamy na Zamku" - z przewodnikiem zewnętrzne przestrzenie 18 zł (15 zł) Zniżki dla rodzin, już od 2+1. Zamek czynny codziennie przez cały rok, poniedziałki są dniem bezpłatnym z jedną czynną wystawą: "Kultura Staropolska" z Kryptą i Kaplicą. Muzeum otwarte w sezonie w godz. 9-18/19, po sezonie krócej.

Ponieważ informacje o godzinach otwarcia, a przede wszystkim cenach biletów szybko się dezaktualizują, sprawdź je na stronie oficjalnej opisywanego zamku/dworu:
Zamek w Sułoszowej - Pieskowej Skale


Zamek w Albumach Stronczyńskiego
Zamek Pieskowa Skała od zachodu w połowie XIX wieku - Albumy Kazimierza Stronczyńskiego


Położenie i dojazd


Południowa Jura Krakowsko-Częstochowska. Północno-zachodnia część woj. małopolskiego. 27 km na północ od Krakowa, 16 km na południowy wschód od Olkusza. Zobacz na mapie.
Zamek jest dobrze widoczny z drogi. Oficjalne parkingi są niestrzeżone i dość drogie. Opłaty są pobierane nawet poza sezonem, gdy muzeum jest zamknięte!

Pocztówka przedwojenna z Pieskowej Skały
Przedwojenna pocztówka. Widać wieżę utworzoną z dawnej loggii widokowej.


GPS
Współrzędne geograficzne:

Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.244165°, E19.780251°
format DM (stopnie, minuty):   50° 14.6499'N, 19° 46.81506'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 14' 38.99''N, 19° 46' 48.90''E Bibliografiapunktor Borkowski Jacek - Orle Gniazda Jury Krakowsko Częstochowskiej
punktor Fidura Jolanta - Zamki i inne warownie wyżyny krakowsko-częstochowskiej
punktor Guerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktor Jurasz Tomasz - Zamki i ich tajemnice
punktor Kaczyńscy Izabela i Tomasz - Polska - najciekawsze zamki
punktor Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktor Kornecki Marian - Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej
punktor Rogiński Ryszard - Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy
punktor Sypek Robert - Zamki i obiekty warowne Jury Krak.-Częst.

Dziedziniec na zdjęciu z 1929   Wieżyczka na zdjęciu z 1929
Zdjęcia z 1929 roku. Dziedziniec z zabudowanymi krużgankami oraz neogotycka wieżyczka przy bastionie

Rekonstrukcja lub stary widok zamku pieskowa   Zamek na zdjęciu z 1945 r.
Zdjęcia z 1929 roku. Miejsce obecnych ogrodów włoskich i baszta średniowieczna z fragmentem bastionu


Fotogaleria


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Pieskowa Skała - Zamek i Maczuga Herkulesa Pieskowa Skała - Widok na zamek i bastion południowo-wschodni z drogi Pieskowa Skała - Widok od południa Pieskowa Skała - Widok spod Maczugi Herkulesa Pieskowa Skała - Zamek i Maczuga Herkulesa Pieskowa Skała - Główne - południowe  skrzydło zamku renesansowego oraz staw Pieskowa Skała - Zamek z bastionem południowym Pieskowa Skała - Brama wejściowa - skrzydło wschodnie Pieskowa Skała - Bastion północno-wsch. z kawalerią Pieskowa Skała - Bastion południowo-wsch. Pieskowa Skała - Wieża zegarowa, loggia i ogród włoski Pieskowa Skała - Widok na wieżę zegarową, loggię i ogród włoski w innej porze roku Pieskowa Skała - Widok z dziedzińca zewnętrznego na zamek renesansowy Pieskowa Skała - Widok z bastionu na dziedziniec zewnętrzny z basztą średniowieczną Pieskowa Skała - Widok spod wieży zegarowej na dziedziniec zewnętrzny Pieskowa Skała - Na bastionie, widać kawaliery Pieskowa Skała - Widok z tarasu widokowego Pieskowa Skała - Bastion południowo-wsch. z dołu Pieskowa Skała - Renesansowy dziedziniec z krużgankami Pieskowa Skała - Widok z krużganków na bramę Pieskowa Skała - Ciekawe obrazy w muzeum - po lewej kara dla niewiernej żony Pieskowa Skała - Widok w nocy
Zdjęcia wykonane: wiosną 2001 i jesienią 2005


Materiały wideo


Zamek Pieskowa Skała - przemiany architektoniczne
Zamek Pieskowa Skała z dronaNoclegi


punktor Skała - Schronisko Młodzieżowe PTSM, ul. ks. Połetka 30, tel. do godz. 15 (012) 38 91 024
punktor Ojców - można tu znaleźć bardzo wiele prywatnych kwater do wynajęcia. Szczegóły
punktor Kraków - Schronisko Młodzieżowe PTSM, ul. Oleandry 4, tel. (012) 33 89 21, 33 88 22
punktor Kraków - Dom Wycieczkowy PTTK, ul. Bulwarowa 37, tel. (012) 44 08 63
punktor Olkusz - Schronisko Młodzieżowe PTSM, ul. ZMP 11/7, tel. (032) 43 06 05
punktor Olkusz - Motel Complex, ul. Długa 2a, tel. (032) 259 72 01

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

  • Re: Re: PARKING       Autor:  Turystka      Data:  2014-07-13 15:17:06
    Właśnie wczoraj byłam na tym zamku,za parking skasowano mnie 7zł.i nikt nie poinformował mnie,że nic nie zobaczę,bo zamek jest ZAMKNIĘTY do 2016 roku.To jest po prostu żerowanie zarządzających parkingiem na niewiedzy turystów,WSTYD!
  • Re: Re: Zakaz palenia papierosów       Autor:  ffffffffff      Data:  2014-01-08 14:12:33
    Ja bym poprosił żeby zgasiła fajkę jakby tego nie zrobiła wezwałbym policję
  • Re: Re: Re: a co z pewną ciekawostką architektoniczną?       Autor:  Anita      Data:  2012-09-22 21:48:52
    Odwiedziłam zamek jakieś 4 razy w ciągu miesiąca i nikt nie był niemiły, chamski czy pod wpływem... Ludzie robili sobie zdjęcia siedząc na murze...więc Gość miał chyba jakiegoś wyjątkowego pecha Pozdrawiam   P.S Jeśli dopisze pogoda znów się wybiorę:))

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2024 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.