Zamek Rzeszów

Rzeszów
Bastionowy zamek magnacki

Ocena zabytku


Możesz ocenić:
Rzeszów (woj. podkarpackie) - Bastionowy zamek magnacki

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
4 stars
Średnia ocena: 4.1 na 5. Głosów: 107

       
    
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
3.5 stars
Średnia ocena: 3.5 na 5. Głosów: 81

       
    
 


Opis i stan obecny


Zamek w Rzeszowie położony jest w centrum miasta, nad Wisłokiem. Ma kształt prostokąta o wymiarach 65 x 71 m z wewnętrznym dziedzińcem o powierzchni aż 2000 m2. Zwraca uwagę przede wszystkim potężną sylwetką i silnymi obwarowaniami z czterema wielkimi murowanymi bastionami w narożach. Jest przykładem założenia typu "palazzo in fortezza".
ozdoba
Poterna
Podczas badań archeologicznych zamku rzeszowskiego w latach 1986-87 w kurtynie północnej odkryto tajne przejście - tzw. poternę lub potajnik. Był to korytarz ucieczkowy, w Rzeszowie biegnący z pomieszczenia, gdzie współcześnie działa bufet na zewnątrz zamku, dzięki któremu można było niepostrzeżenie wydostać się poza mury, np. w celu ucieczki albo niespodziewanego zaatakowania wroga. Od strony fosy wejście zasłonięto kamieniem, ale od wewnątrz współczesną cegłą, co znaczyło, że poterna była znana i wykorzystywana w czasie funkcjonowania więzienia. Aby udostępnić korytarz, wykonano potem nowe wejście i wycieczki turystyczne wpuszczane do zamku przy nielicznych okazjach mogły się nim przejść.
Jedna z legend dotyczących zdobycia zamku w 1769 r. mówi, że w zamkowej kuchni pracował kucharz - murzyn, który z zemsty za złe traktowanie wpuścił Moskali właśnie przez poternę, a ci z zaskoczenia szybko opanowali warownię.
Mimo to, w świadomości wielu mieszkańców miasta obiekt funkcjonuje jako sąd, a nie zabytkowa budowla obronna. Był on bowiem ponad 100 lat siedzibą sądu i z tego powodu zawsze były utrudnienia w zwiedzaniu, w sumie to w ogóle nie był przeznaczony dla turystów. Przy wejściu przechodziło się kontrolę na obecność metalowych przedmiotów,
ozdoba
Zamkowa artyleria
W II połowie XVIII wieku zamku Rzeszów strzegło 41 armat. Po 10 na każdym bastionie plus jedna zwana "smokiem", z powodu swej wielkości i siły rażenia. W 2001 r. postanowiono je odnaleźć, ponieważ na podstawie XIX-wiecznej literatury, sądzono iż kilka z nich powinno leżeć gdzieś zakopanych w fosie zamkowej (większość wywieźli na 50 wozach Moskale). Od dawna już miejscowi "specjaliści" na czele z prezesem rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego wskazywali 2 miejsca, gdzie są zakopane owe armaty i nawet wyliczyli, że jest ich 10. Gdy wiec znalazł się prywatny sponsor, rozpoczęto wykopaliska w miejscu gdzie wg różdżkarzy miały leżeć 3 armaty. Cała sprawa zakończyła się jednak kompromitacją szarlatanów - żadnych armat nie odnaleziono. Nie zrezygnowano jednak z pomysłu wzbogacenia zamku o dawną artylerię. Znalazł się ludwisarz, wykonujący wierne repliki dawnej broni (można z nich strzelać!) i co jakiś czas na zamku pojawia się kolejna armata.
nie było nawet dostępu na którykolwiek bastion, teren wokół stanowił strefę zamkniętą. Niektóre informatory podawały, iż w wysokiej sześciokondygnacyjnej wieży bramnej znajdowała się galeria i muzeum sądownictwa, ale w XXI wieku w zamku już nikt nic o tym nie słyszał. Podobno jednak eksponaty leżą w piwnicach zamkowych, mogłyby więc być jakąś atrakcją, bo zabytek nie posiada żadnego własnego wyposażenia. Aktualnie zbliża się przełom w dziejach zamku. Sąd zmienia siedzibę i pozostawia zabytek miastu, które przekaże go Muzeum Okręgowemu i innym instytucjom kulturalnym. Problemem są ogromne koszty utrzymania budowli o powierzchni ponad 8 tys. m2, ale już niebawem rzeszowski zamek powinien być ogólnodostępny i tętnić życiem. Od 2023 roku można go już zwiedzać latem, w wybrane dni z przewodnikami PTTK i IPN.

Przyjmuje się, że zamek miał 3 główne fazy budowlane: dwór Ligęzów, zamek Ligęzów i zamek Lubomirskich. Pierwsze fortyfikacje bastionowe powstały za Ligęzów w XVII wieku. Potem Lubomirscy je rozbudowywali. Każdy z czterech bastionów posiadał nazwę: płd.-wsch. św. Hieronima, płd.-zach św. Marii, płn.-wsch. św. Andrzeja, płn.-zach św. Franciszka. Poza bastionami posiadającymi narożne wieżyczki ze strzelnicami (kawaliery, dziś murowane, kiedyś drewniane) zamku broniły jeszcze zewnętrzne urządzenia obronne przed bramą jak rawelin i redan (dwuramiennik), a bezpośrednio do niej prowadził zaawansowany system mostów zwodzonych osobny dla pieszych i konnych lub pojazdów. Warowność rezydencji jest jednak przez niektórych badaczy oceniana jako pozorna, uważają oni że fortyfikacje powstały, aby dodać prestiżu magnackiemu rodowi - były bardziej efektowne niż efektywne. Z drugiej strony istnieją przesłanki aby sądzić, że istniał system śluz, którymi w razie zagrożenia zalewano fosę wodą ze stawu zamkowego. To by raczej dowodziło, że właściciele - Lubomirscy poważnie traktowali walory obronne swojej siedziby.
ozdoba
Spacery wodne
Dawny Rzeszów był miastem wypełnionym i otoczonym wodą. Płynący przy nim Wisłok był dziką rzeką, zmieniał koryta, tworzył rozlewiska. W mieście były stawy, jeziora, strumyki, kanały. Utrudniało to wrogom zdobycie miasta, a właściciele mogli korzystać z wody jako środka transportu. Np. Lubomirscy na niedzielne msze do kościoła bernardyńskiego lub farnego wybierali się z Pałacu Letniego na łodziach.

Choć zamek wygląda dziś imponująco to należy pamiętać, iż obecną formę zawdzięcza przebudowie z początku XX wieku, a ze starych murów XVI i XVII wiecznych praktycznie nic nie zostało. Jedynie dolne partie wieży bramnej i bastionów posiadają oryginalną substancję. Wysokość budowli również nie ma uzasadnienia historycznego, bowiem wcześniej miał on tylko dwie kondygnacje naziemne, a nie trzy jak dziś. Odbudowa pozbawiła elewację frontową budynków flankujących wieżę, widocznych na panoramie miasta kpt. Wiedemanna z 1762 roku. Były to arsenały ze stanowiskami ogniowymi, które podczas pokoju służył za magazyny. Inna przybudówka istniała też przy skrzydle południowym (wzdłuż ul. Szopena). Widoczna jest na starych zdjęciach, ale to budynek więzienny dostawiony przez Austriaków w XIX wieku.
Z bardzo obszernego niegdyś otoczenia zamku w Rzeszowie ze słynnymi ogrodami w stylu francuskim zachował się Pałac Letni o ciekawej architekturze, będący dawnym pawilonem ogrodowym. Pałac służył do wypoczynku oraz był miejscem, gdzie Lubomirscy zapraszali swoich gości na przedstawienia teatralne. Obecnie jego właścicielem jest Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie. Budowlę otaczała wspaniała, egzotyczna roślinność m.in. drzewa pomarańczowe, cytrynowe, figowce, migdałowce. Ogrody tworzyły partery kwiatowe, baseny wodne i labirynty cisowe, wszystko w otoczeniu rzeźbionych figur. Brama pałacowa mieściła się od zachodu (jak do zamku), stały przy niej dwie kordegardy(budynki straży). Przetrwała jedna z nich w stanie całkowitej ruiny, ale ma być wkrótce odrestaurowana. Po jeziorze łączącym zamek z pałacem, na którym urządzono wyspę z pawilonem chińskim pozostało tylko zagłębienie terenu. Jezioro to powstało z prastarego koryta Wisłoka, który często zmieniał bieg i niegdyś płynął znacznie bliżej zamku.Stara pocztówka z zamkiem
Pocztówka z początku XX wieku, przed remontem i budową zamku rzeszowskiego na nowo. Wieża w zeszpeconej "austriackiej" postaciPlany i rekonstrukcje


Fazy rozwoju zamku
Trzy fazy rozwoju zamku w Rzeszowie.
A - zamek/dwór obronny Ligęzy - budynek od północy otoczony murem obwodowym z przynajmniej jedną wieżą narożną, pozostałe 3 hipotetyczne,
B - zamek Ligęzów, niedokończona budowla typu "palazzo in fortezza", wieża obronna włączona do czteroskrzydłowej budowli,
C - zamek Lubomirskich, od zachodu fortyfikacje za fosą zaprojektowane przez Wiedemanna osłaniające bramę: a - rawelin, b -redan

Panorama Rzeszowa z 1762
Zamek Lubomirskich w Rzeszowie wraz z otoczeniem. Fragment panoramy miasta K.H. Wiedemanna z 1762 r. Widać zamek, Pałac Letni (PL), jezioro zamkowe(JZ) z łabędziami, a na nim wyspę (WP) z pawilonem chińskim. Przed pałacem ogrody z parterami kwiatowymi i 4 basenami (B) oraz brama z 2 kordegardami po bokach (K).

Zamek w XVIII w. wg Wiedemanna
Powiększenie zamku z planu kpt. Wiedemanna. 1 - wieża bramna, 2 - most zwodzony, podzielony na trzy części, 3 - mur kurtynowy, 4 - bastiony z armatami, 5 - arsenały ze stanowiskami strzelniczymi (widać okienka), 6 - rawelin, 7 - redan, 8 - fosa, być może zalewaną wodą, 9 - tak wyglądała obecna ulica Szopena.

Mapa Rzeszowa z XVIII w.
Mapa Rzeszowa z zamkiem w XVIII wieku. Widać że sporą część miasta zajmują rozlewiska Wisłoka i inne zbiorniki wodne

Fasada zamku
Projekt fasady zamku Rzeszów z 1723 r.
Źródło: Zamek w Rzeszowie. Jego otoczenie i właściciele, Jan Malczewski, Libri Ressovienses 1995Historia, wydarzenia

Powrót na górę strony

Pierwszy warowny obiekt - drewniano-murowany dwór obronny w Rzeszowie jest wzmiankowany już w 1447 r. na terenie Staromieścia. Jest to obecnie północna dzielnica miasta i miejsce gdzie istniała pierwsza osada o nazwie Rzeszów. Od 1354 r. tereny te były własnością Jana Pakosławica z Stróżysk (on i jego rodzina przyjęli nazwisko Rzeszowscy). Obecny zamek powstał w 2. połowie XVI wieku z inicjatywy Mikołaja Spytka Ligęzy, który przeniósł siedzibę właścicieli miasta ze Staromieścia na dogodniejsze do obrony i położone bliżej miasta, lessowe wzgórze pośród rozlewisk Wisłoka. Istnieją przesłanki, że w miejscu tym stała już jakaś budowla i zameczek (dwór obronny) powstał z jej rozbudowy.
punktor 1583 r. - po ślubie z Zofią Rzeszowską, Rzeszów przeszedł w ręce Mikołaja Spytka Ligęzy, kasztelana wielu ziem na południu kraju. Przystąpił on do budowy rezydencji mającej podkreślić jego wysoką pozycję społeczną i majątkową. Nie wiadomo do końca jak wyglądał ówczesny zamek (niektórzy określają go jako dwór obronny). Z badań archeologicznych wynika, że zbudowany był na planie prostokąta, miał dwie kondygnacje i otoczony był kamiennym murem o grubości 1,5 m z otworami strzelniczymi i przynajmniej jedną kwadratową wieżą w narożniku południowo - wschodnim. Nie jest jasne czy podobna wieża stała w narożniku południowo-zachodnim, bo z tej strony zamek nie był nigdy badany (nie zezwolił na to sąd działający w zamku, bo znajdowały się tam garaże, z których nie można by korzystać podczas prac). Nie odnaleziono śladów po wieżach od północy.
punktor 1600-1617 r. - zamek w Rzeszowie był najeżdżany przez słynnych awanturników: Stanisława "Diabła" Stadnickiego i jego syna Władysław. Między Rzeszowem a Łańcutem trwała bowiem wojna handlowa, tzw. "wojna o jarmarki", które przynosiły miastom duże zyski
punktor 1603 r. - warownia została zdobyta przez Andrzeja Ligęzę z Piotraszówki (obecnie Boguchwała), bratanka Mikołaja Spytka, który uważał, że stryj pozbawił go bezprawnie majątku. On sam zresztą wkrótce potem napadł i złupił ziemie Andrzeja. Z kolei Andrzej wkrótce ponownie najechał Rzeszów. Efektem tych rodzinnych waśni było nadwątlenie murów zameczku i spalenie części miasta za pomoc jaką mieszkańcy udzielili właścicielowi miasta. Wyrok sądu w Przeworsku był korzystny dla Mikołaja Spytka Ligęzy. Rzeszów i wieś Staroniwa zostały scalone a ioh przynależność do Mikołaja potwierdzona
punktor ok.1620 r. - Mikołaj Spytek Ligęza przystąpił do rozbudowy swojej rezydencji w nowocześnie ufortyfikowany zamek czteroskrzydłowy typu "palazzo in fortezza". Prawdopodobnie trzy skrzydła posiadały krużganki. Prac nie ukończył, bo w testamencie z 1637 r. pisał aby żona "zamku domurowała i po wieczne czasy Ligęzowem nazwała i obwoływać kazała. Powstały wtedy fortyfikacje bastionowe wg szkoły nowowłoskiej, ale tylko od strony północnej. Od strony południowej nie znaleziono po nich śladów. Początkowo były to bastiony ziemne, dopiero w dalszym etapie obmurowano je.
punktor 1624 r. - w trakcie przebudowy zamek obronił się przez atakiem tatarskim słynnego chana Kantymira
punktor 1638 r. - po śmierci Ligęzy (zmarł w zamku w Dąbrowie Tarnowskiej) Rzeszów poprzez ślub z jego córką Konstancją dostał się w wianie Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu. Oddał się on polityce i raczej nie interesował zamkiem w Rzeszowie, dbając bardziej o swą siedzibę w Łańcucie. A Rzeszów był wielokrotnie zdobywany przez różne wojska i poważnie zniszczony, m.in. podczas "potopu" najpierw przez Szwedów po dwudniowym oblężeniu, a potem Siedmiogrodzian

Zamek pod okupacją
Zamek pod okupacją z faszystowskim orłem nad wejściem. W latach 40-tych XX wieku zajęli go niemieccy socjaliści z NSDAP, aby wdrażać zasady praworządności w naszym kraju...

ozdoba
Zemsta młynarza
Zdobycie zamku rzeszowskiego bronionego przez konfederatów barskich w 1769 r. przypisuje się zemście dokonanej przez miejscowego młynarza Luderę, który otrzymał wcześniej karę 50 batogów od księżnej Joanny Lubomirskiej, wspierającej konfederację. Doprowadził on do zniszczenia mostu w momencie ataku konfederatów na wojska rosyjskie. Inna wersja mówi, iż Ludera zablokował śluzy i uniemożliwił napełnienie wodą fosy co pomogło Rosjanom opanować warownię. Polaków, którzy wtedy zginęli pochowano na nieistniejącym już cmentarzu przy kościele parafialnym (farnym), natomiast Rosjan zakopano nad Wisłokiem.

punktor 1667 r. - sytuacja zmieniła się gdy właścicielem zamku został syn Jerzego - Hieronim Augustyn Lubomirski. Uznał on Rzeszów za swą główną siedzibę i przystąpił do kolejnej rozbudowy zamku, którą powierzył Tylmanowi z Gameren. Znany architekt niderlandzki część wynagrodzenia otrzymał w postaci 180 beczek soli z kopalni w Wieliczce
punktor 1682 r. - ze względu na strategiczne znaczenie warowni w Rzeszowie, sejmik w Sądowej Wiszni przyjął uchwałę, iż całe czopowe z miasta przez 3 lata ma być przeznaczone na jej umocnienia. Tylman z Gameren wykorzystał warunki obronne okolicy. Powstałe fortyfikacje nawiązywały do różnych szkół: nowowłoskiej, staroholenderskiej i starofrancuskiej
punktor 1695 r. - zakończono przebudowę zamku. Miał on teraz cztery dwu piętrowe skrzydła oraz wieżę bramną od strony zachodniej, rozebrano więżę narożną od południowego-wschodu. Głęboka fosa i cztery zmodernizowane bastiony miały zapewnić budowli bezpieczeństwo. Wjazd od zachodu wzmocniono zewnętrznym dziełem fortyfikacyjnym - rawelinem (być może jednak rawelin powstał przy kolejnej rozbudowie po 1919 r.). Po wschodniej stronie wzniesiono okazały pawilon zwany Pałacem Letnim z pięknymi ogrodami francuskimi, które otaczały zamek także od północy. Gdy pół wieku później architekt Francesco Placidi rozpoczął przebudowę potężnej warowni lubowelskiej (obecnie Stara Lubovna na Słowacji) pewne motywy zaczerpnął z zamku rzeszowskiego
punktor 1702 r. - zamek i miasto zajęli Szwedzi, a następnie wojska Augusta II Sasa
punktor po 1708 r. - po śmierci Hieromima i żony Konstancji ich najstarszy syn Jerzy Ignacy Lubomirski także traktował zamek w Rzeszowie jako swą główną siedzibę. Po rozdziale majątku w 1919 r. wraz z architektem kapitanem Henrykiem Wiedemannem przystąpił do prac renowacyjnych. Przez następne lata unowocześniano zamek pod kątem funkcji rezydencjalnej, prowadzono też prace przy fortyfikacjach. Postawiono palisady, nowe wały i pokosty zwodzone. Podwyższono wieżę bramną, a po obu jej stronach wzniesiono małe budynki arsenałów ze stanowiskami ogniowymi (działobitnie), na bastionach ustawiono drewniane wieżyczki ze strzelnicami - kawaliery. Równocześnie rozbudowano Pałac Letni wraz całym ogrodem. Utworzono duży staw z wyspą na której znajdował się zwierzyniec z jedną z pierwszych w Europie altan w stylu chińskim
punktor 1733 r. - relacja z tego okresu mówi, iż zamek był mocną warownią, bronioną przez kilkadziesiąt armat


ozdoba
Wojna północna
Podczas wielkiej wojny północnej Rzeszów był wielokrotnie najeżdżany przez różne wojska. Miasto bardzo na tym cierpiało, ale akurat sama rezydencja była przez nich traktowana bardzo delikatnie, a często i pieczołowicie odnawiana. 17 listopada 1702 r. do miasta bez walki wkroczyli Szwedzi pod dowództwem gen. Stenbocka. Najeźdźcy zajęli zamek, klasztory, większe kamienice i od razu przystąpili do umacniania fortyfikacji. Równocześnie przyozdobiono go aż 21 transparentami z hasłami na cześć generała, króla Karola XII i łatwego zwycięstwa nad Lubomirskimi. Rozpoczęto wielkie świętowanie oczywiście na koszt uciskanych mieszczan. Po szybszym niż się spodziewano odejściu Szwedów nastąpił chwilowy okres spokoju dla miasta. 25 maja 1704 r. po odwróceniu się hetmana Hieronima Lubomirskiego od Augusta II do Rzeszowa wkroczyły oddziały wierne Sasowi, głównie litewskie. Spustoszyły miasto, jednak zamek znów został otoczony opieką i naprawiany pod okiem samego Augusta II, który zaplanował tu stworzenie swojej bazy militarnej. Po Litwinach do miasta wkroczyły jeszcze wojska polskie wierne Sasom i również przyczyniły się do jego zniszczenia. 22 lipca do Rzeszowa ponownie weszli Szwedzi z gen. Stenbockiem. Wyganiając Sasów i ich zwolenników, tym razem stał się wybawicielem miasta. Nałożył tylko kontrybucje, ale miasto oszczędził.

punktor 1735 r. - zamek rzeszowski "przeżył" w tym czasie kilka oblężeń konfederatów dzikowskich, zajęcie przez wojska wierne Sasom oraz wielki pożar, który mocno go zniszczył. Później zajęły go jeszcze wojska rosyjskie. Znowu więc wymagał odbudowy
punktor 1737 r. - przy pracach remontowych zdecydowano się na rozebranie jednego bastionu i postawienie go od nowa. Ponownie wzmocniono wjazd - przy rawelinie postawiono redan (dwuramienne dzieło obronne osłonięte fosą)
punktor 1748 r. - ukończono budowę wielkiego mostu przed zamkiem złożonego z trzech zwodzonych pomostów (zwodów), w suchej fosie postawiono przeszkody antyszturmowe
punktor 1761 r. - właścicielem rezydencji został Franciszek Lubomirski, choć faktycznie zarządzała nim jego matka Joanna. Rzeszów stał się wtedy jednym z bardziej znaczących ośrodków życia towarzyskiego i kulturalnego polskiej magnaterii i szlachty
punktor 1769 r. - Joanna Lubomirska była zaangażowana politycznie po stronie konfederacji barskiej przeciw królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Rzeszów stał się miejscem ważnych działań wojennych, między konfederatami broniącymi niepodległości Polski a wojskami rosyjskimi. W sierpniu zamek oblegało 3000 piechoty rosyjskiej, 3 sotnie kozackie i kilka armat. Mimo pomocy udzielonej przez okoliczną szlachtę, m.in. Marcina Lubomirskiego z Kolbuszowej, nie udało się obronić zamku.
punktor 1820 r. - zamek został oficjalnie wykupiony od Jerzego Romana Lubomirskiego przez Austriaków, choć już 8 lat wcześniej został przez nich przeznaczony na siedzibę sądu i więzienie
punktor 1842 r. - kolejny pożar miasta zniszczył część zamku rzeszowskiego. Przy odbudowie obniżono wieżę bramną i usunięto jej hełm. Przy murze od strony wschodniej zamku postawiono trzykondygnacyjny budynek więzienny. Wydano zgodę na zabudowę w otoczeniu zamku, zaczęły tu powstawać małe zakłady przemysłowe, co całkowicie zniszczyło ogrody i dawne, doskonale przemyślane założenie przestrzenne całej rezydencji. Zasypano jezioro i zlikwidowano most zwodzony, zastępując zwykłym mostem
punktor Koniec XIX w. - podejmowane były starania o uzyskanie funduszy na renowacje zamku, który znajdował się w bardzo złym stanie
punktor 1.05.1902 r. - rozpoczęto remont dawnej warowni pod nadzorem Z. Hendla. Okazało się, iż mury są w gorszym stanie niż sądzono i nie da się ich zachować. Przystąpiono do rozbiórki i budowy od nowa, tym razem na planie regularnego prostokąta, wzorując się w dużej mierze na wyglądzie zamku w XVIII i planach Henryka Wiedemanna. Dodano jednak trzecią kondygnację. Jak pisał Z. Hendel zniszczono przy tym nie potrzebnie górną część murów obronnych, wieżyczki na bastionach i stare wały ziemne na bastionach i kurtynach, w miejscu mostu usypano groblę. A wszystko to mogło pozostać zabytkiem polskich fortyfikacji. Nowe elementy obronne różniły się bowiem i wyglądem i materiałem od pierwotnych. Z dawnego zamku pozostała jedynie część murów bastionów i dolne kondygnacje wieży (którą zwieńczono ponownie hełmem).
ozdoba
Więzienie
Od czasów II wojny światowej rozpoczęła się ciemna karta w dziejach zamku. Najpierw Niemcy więzili, torturowali i mordowali tam Polaków pod okupacją, a później przez długie lata to samo robili Sowieci i UB. Szacuje się, że w okresie PRL przez więzienie na Zamku Lubomirskich przewinęło się ponad 30 000 ludzi, w tym wielu żołnierzy, AK, NSZ, WiN. Placówka UB na zamku słynęła z brutalnych przesłuchań, po których więźniowie umierali. Ginęli też w częstych egzekucjach wykonywanych przez rozstrzelanie w piwnicy zamkowej lub powieszenie na szubienicy, postawionej na dziedzińcu. Część ciał zakopano w obrębie więzienia, są one przedmiotem poszukiwań badaczy IPN. W latach 90-tych XX w. na cześć i ku pamięci tych ofiar postawiono okazały krzyż.

punktor 1906 r. - zakończone odbudowę zamku. Choć rozebrano dobudówkę więzienną, to przez kolejne dziesięciolecia pełnił on nadal te same funkcje - sądu i więzienia
punktor 1981 r. - z zamku usunięto więzienie, do dzisiaj pozostał tu sąd i prokuratura.
punktor 2010 r. - z zamku wyprowadził się Sąd Rejonowy. Sąd Okręgowy przeniesie się w ciągu kilku lat, natomiast nowa siedziba Prokuratury Okręgowej będzie gotowa w 2013 roku. Zagospodarowanie zamku w Rzeszowie na cele kulturalne staje się coraz bardziej realne
punktor 2012 r. - pojawiły się zaawansowane plany przeniesienia Muzeum Okręgowego do zamku, a jego miejsce ma zająć Muzeum Diecezjalne
punktor 2013 r. - Letni Pałac Lubomirskich odzyskali ostatni prywatni właściciele - rodzina Nieciów. Wystawili oni zabytek na sprzedaż i tak trafił do Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie
punktor 2023 r. - Zamek Lubomirskich w Rzeszowie został częściowo udostępniony do zwiedzania. W sezonie letnim w wybrane dni oprowadzają po nim przewodnicy PTTK i IPN
punktor 10.2023 r. - podczas prac poszukiwawczych szczątków ofiar zbrodni komunistycznych na zamku natrafiono na mur częściowo ze średniowiecznej cegły palcówki oraz narożnik z kamienia. Mur przy bastionie św. Hieronima ma 100-120 cm grubości i jest poprzecinany przez kanalizację. Odkrycie daje argumenty zwolennikom tezy o posadowieniu dworu Ligęów na miejscu starszej siedziby średniowiecznej.

Widok Rzeszowa z 1859

Powiększenie zamku
Widok Rzeszowa od strony Pobitnego wg Z.B. Stęczyńskiego z ok. 1859 r. oraz powiększenie części z zamkiem

ozdoba
Lubomirscy
Tatcza herbowa Lubomirskich
Szreniawa - herb własny rodu Lubomirskich
Potężny ród Lubomirskich herbu Szreniawa bardzo bogato zapisał się w dziejach naszego kraju. Jego przedstawiciele byli mocno zaangażowani w politykę, zajmowali najwyższe stanowiska w państwie i brali udział w wielu wojnach.
Wojewoda ruski i krakowski Stanisław Lubomirski zwycięsko dokończył obronę Chocimia przez Turkami po śmierci hetmana Chodkiewicza.
Marszałek wielki i hetman polny Jerzy Sebastian Lubomirski, pierwszy właściciel Rzeszowa z tego rodu, miał ogromne zasługi w zwycięstwie nad Szwedami podczas "potopu", a przeprowadzona przez niego w 1660 r. kampania przeciw Rosjanom i Kozakom była wzorcowa pod względem militarnym i strategicznym.
Jego syn Hieronim Augustyn Lubomirski za swe zasługi wojenne dla kraju uzyskał tytuł marszałka koronnego. Walczył też dla obcych krajów. W 1683 r. dowodząc oddziałami austriackimi odegrał decydującą rolę w zwycięskiej bitwie z Turkami pod Bratysławą, a pod Wiedniem pierwszy dotarł do obozu tatarskiego. Brał udział w wojnie w latach 1684-85 na Węgrzech, po czym na rozkaz Jana III Sobieskiego powrócił do kraju. Tutaj na starość nie popisał się, gdy jako hetman wielki w 1702 r. po pierwszym niepowodzeniu uciekł z oddziałami koronnymi spod Kliszowa, gdzie spotkały się one ze Szwedami z Karolem XII na czele. Potem Lubomirski wyjechał do Lwowa, a Rzeszów pozostawił na pastwę skandynawskich bandytów, choć wcześniej bardzo przyczynił się do rozwoju miasta.
Jego brat, Stanisław Herakliusz Lubomirski również był marszałkiem wielkim koronnym. W 1673 r. za stanowczą obronę Spiszu proponowano mu koronę węgierską, ale nie podjął o nią starań.
Syn Hieronima Augusta - Jerzy Ignacy Lubomirski był mocno związany z królem saskim Augustem II. Czynnie zwalczał konfederacje tarnogrodzką zawiązaną przez szlachtę polską przeciw Sasom. Mimo ciemnych kart w życiorysie nie szczędził pieniędzy na rozwój sztuki i nauki, hojnie wspierał m.in. kolegium pijarskie w Rzeszowie zreformowane przez Stanisława Konarskiego. Jego brat Aleksander był dowódcą grand muszkieterów króla Augusta II.


Zdjęcie zamku z XIX/XX w.
Zdjęcie z przełomu XIX/XX wieku 1899 r. Zniszczony bastionLegendy i podania

Powrót na górę strony

Miejscowe podanie, które prawdopodobnie oparte jest na prawdzie mówi, iż w XVIII wieku, gdy na zamku panował Jerzy Ignacy Lubomirski miało miejsce gorszące zdarzenie. Podczas jednej z zabaw goście na zamku w Rzeszowie zobaczyli za oknem człowieka idącego z kogutem w kobiałce na targ. Kogut widząc ludzi wystawił głowę i zaczął głośno piać. Rozbawiony Lubomirski zrobił zakład, iż zastrzeli koguta z okna. Niestety zamiast w zwierzę trafił w człowieka. Straszny żal go ogarnął, był bowiem bardzo pobożny. Chojnie obdarował rodzinę zabitego i wyjechał do Warszawy na spowiedź do ojców kapucynów. Jako pokutę wybudował klasztor w Rozwadowie k. Stalowej Woli i kościół k. Łańcuta. Aż do śmierci odbywał regularne rekolekcje do Rozwadowa i postawił sobie tam nawet małe surowe pomieszczenie, aby pokutować za swój straszny czyn.

Pocztówka z Rzeszowa z 1899
Pocztówka z 1899 r. Zamek Rzeszów przed odbudową. Widać, że jest niższy i ma inną niż obecnie wieżę. Przy murze kurtynowym można odróżnić podłużną parterową przybudówkę więzienną
Zdjęcie zamku z 1900 r.
Zdjęcie z 1900 r. Podobnie jak wyżej zamek przed odbudową


Informacje praktyczne


ADRES I KONTAKT
punktorZamek Lubomirskich - plac Śreniawitów 3, Rzeszów

CZAS
punktor Oglądnięcie zamku i pałacu z zewnątrz (obejście dookoła) trwa ok. 40 minut.

WSTĘP
punktor Do środka teoretycznie wolny, w godzinach pracy sądu. Bezpośredni teren dookoła zamku z bastionami jest niedostępny.


Zdjęcie zamku z ok. 1900 r.
Kolejne zdjęcie zamku tuż przed wyburzeniem - postawiono już rusztowania. Tym razem od strony jeziora zamkowego. Widać wysoki budynek więzienny postawiony po pożarze w połowie XIX wieku i jakiś inny dom, po których nie ma już śladuPołożenie i dojazd


Centralna część woj. podkarpackiego. 152 km na wschód od Krakowa. Zobacz na mapie.
Zamek leży prawie w samym centrum. Samochód można zaparkować na bezpłatnym parkingu przy Wisłoku, za mostem Zamkowym, w innych miejscach obowiązuje płatna strefa.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.032344°, E22.000502°
format DM (stopnie, minuty):   50° 1.94064'N, 22° 0.03012'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 01' 56.44''N, 22° 00' 01.81''E Bibliografiapunktor Gosztyła Marek, Proksa Michał - Zamki Polski południowo-wschodniej
punktor Gruszecki Andrzej - Bastionowe zamki w Małopolsce
punktor Guerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktor Jurasz Tomasz - Znane i nieznane. Zamki, pałace, kościoły Polski południowo-wschodniej
punktor Kaczyńscy Izabela i Tomasz - Polska - najciekawsze zamki
punktor Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktor Malczewski Jan - Zamek w Rzeszowie. Jego otoczenie i właściciele
punktor Marszałek Juliusz - Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach
punktor Rogiński Ryszard - Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy

Pocztówka z Rzeszowa z 1906
Pocztówka z 1906 roku. Stoi już nowy budynekGaleria zdjęć


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek
Zdjęcia wykonane zimą 2003/2004

Rzeszów - Zamek od strony bastionu płn.-zach. Rzeszów - Widok od płd.-zach. Rzeszów - Elewacja frontowa - zachodnia Rzeszów - Bastion płd.-zach. z kawalierą Rzeszów - Zamek z bastionem płd.-wsch. Rzeszów - Wieża bramna z fosy Rzeszów - Krzyż ku czci ofiar komunistów przed zamkiem Rzeszów -Wieża bramna od północy Rzeszów - Zamek Rzeszów - Elewacja północna - w fosie widać poternę - tajne wyjście z zamku Rzeszów - Dwa bastiony i kurtyna południowa Rzeszów - Zamek Rzeszów - Pałac Letni Lubomirskich wraz z bramą na dawne jezioro zamkowe Rzeszów - Pałac Letni Lubomirskich Rzeszów - Pałac Letni Lubomirskich
Zdjęcia wykonane wiosną 2006


Filmy wideo


Zamek w Rzeszowie z dronaNoclegi


punktor Rzeszów - PTSM PTTK, ul. Rynek 25, tel. (017) 8534430
punktor Rzeszów - Hotel "Iskra" - 3 osoby 100 zł za dobę, tel. (017) 854 61 98
punktor Rzeszów - Hotel "Piast 2" - 1 osoba 30 zł za dobę, tel. (017) 852 54 47
punktor Rzeszów - Hotel "Sportowy" 1 osoba ok.50-60 zł za dobę, tel.( 0...17) 862 49 35
punktor Rzeszów - Hotel "Polonia" - centrum miasta, 2 osoby 100 zł za dobę, tel. (017) 852 03 12

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • Re: Re: Rzeszowski Rynek       Autor:  zamki.res.pl      Data:  2012-12-19 00:04:18
  nie, to jest dworzec kolejowy.
 • Re: Re: Rzeszowski Rynek       Autor:  Anonim      Data:  2012-12-18 20:13:51

  http://www.fotosik­.pl/pokaz_obrazek/fe­26687dd391acd9.html
 • Re: Rzeszowski Rynek       Autor:  Rudnian      Data:  2012-12-18 20:10:25
  Witam   Regionalistów proszę o potwierdzenie czy to jest zamek w Rzeszowie?   [url=
  http://www.galerie­allegro.pl/zdjecia/G­aleria/1583730/1]

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2024 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.