pusteTelefon kontaktowy
Informacja turyst.,
tel. (017) 852 46 11
pusteIkonka - zamek

RZESZÓW
🏰 Bastionowy zamek magnacki 🏰

Przejście do zdjęć
Zdjęciapuste

Frontowe zdjęcie zamku RzeszówOcena


Możesz ocenić:
Rzeszów / podkarpackie - Bastionowy zamek magnacki

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
4 stars Średnia ocena: 4.1 na 5. Głosów: 107
            
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
3.5 stars Średnia ocena: 3.5 na 5. Głosów: 81
            
 


Opis


Ozdobna pierwsza litera znajdujący się w centrum miasta zamek rzeszowski zwraca uwagę przede wszystkim potężna sylwetką i silnymi obwarowaniami z czterema wielkimi murowanymi bastionami w narożach. Mimo to, w świadomości wielu mieszkańców miasta obiekt funkcjonuje jako sąd, a nie zabytkowa budowla obronna. Jest on bowiem od dawna siedzibą sądu i z tego powodu są pewne utrudnienia w zwiedzaniu, w sumie to w ogóle nie jest przeznaczony dla turystów. Przy wejściu trzeba przechodzić kontrolę na obecność metalowych przedmiotów,
Zamkowa artyleria
W II poł. XVIII wieku zamku rzeszowskiego strzegło 41 armat. Po 10 na każdym bastionie plus jedna zwana "smokiem", z powodu swej wielkości i siły rażenia. W 2001 postanowiono je odnaleźć, ponieważ na podstawie XIX-wiecznej literatury, sądzono iż kilka z nich powinno leżeć gdzieś zakopanych w fosie zamkowej (większość wywieźli na 50 wozach Moskale). Od dawna już miejscowi "specjaliści" na czele z prezesem rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego wskazywali 2 miejsca, gdzie są zakopane owe armaty i nawet wyliczyli że jest ich 10. Gdy wiec znalazł się prywatny sponsor, rozpoczęto wykopaliska w miejscu gdzie wg różdżkarzy miały leżeć 3 armaty. Niestety cała sprawa zakończyła się kompromitacją szarlatanów - żadnych armat nie odnaleziono. Nie zrezygnowano jednak z pomysłu wzbogacenia zamku o dawną artylerię. Znalazł się ludwisarz, wykonujący wierne repliki dawnej broni (można z nich strzelać!) i co jakiś czas na zamku pojawia się kolejna armata. Póki co, do 41 armat jeszcze sporo brakuje i każdy za 3000 zł może ufundować własne działo, ozdobione tabliczką na cześć fundatora.
nie ma też dostępu na żaden bastion, teren wokół jest zamknięty. W wysokiej sześciokondygnacyjnej wieży bramnej miała jakoby znajdować się kiedyś galeria i muzeum sądownictwa, ale w samym zamku jakoś nikt nic o tym nie wie. Podobno teraz eksponaty leżą w piwnicach zamkowych, byłyby więc znakomitą atrakcją, ale turyści na wpuszczenie tam nie mają co liczyć.
Zamek położony jest nad Wisłokiem, ma kształt prostokąta o wymiarach 65 x 71 m z wewnętrznym dziedzińcem o powierzchni aż 2000 m2. Należy pamiętać, iż obecny wygląd zawdzięcza on przebudowie z pocz. XX wieku, a ze starych murów XVI i XVII wiecznych praktycznie nic nie zostało. Podwyższenie zamku o drugie piętro również nie ma uzasadnienia historycznego, bowiem wcześniej miał on tylko dwie kondygnacje naziemne. Nie odbudowano też parterowego budynku przylegającego do zamku od frontu widocznego na panoramie miasta kpt. Wiedemanna z 1762 roku oraz podobnej przybudówki przy skrzydle południowym, widocznej na zdjęciach z XIX wieku. Przypuszcza się, że budynki te w czasie wojny pełniły funkcje obronne (okienka strzelnicze), a podczas pokoju służyły za magazyny i pomieszczenia dla wojska i służby. Poza czterema bastionami posiadającymi narożne wieżyczki (kawaliery) zamku broniły jeszcze zewnętrzne dzieła obronne jak np. raweliny.
Z pięknego i bardzo obszernego niegdyś otoczenia zamku zachował się jedynie Pałac Letni Lubomirskich o ciekawej architekturze.
Więzienie
Od czasów II wojny światowej rozpoczęła się ciemna karta w dziejach zamku. Najpierw Niemcy więzili, torturowali i mordowali tam Polaków pod okupacją, a później przez długie lata to samo robili Rosjanie i UB. W latach 90-tych XX w. ku pamięci ich ofiar postawiono wielki krzyż.
Obecnie mieści się w nim szkoła muzyczna. Po jeziorze łączącym zamek z pałacem, na którym urządzono wysepkę z pawilonem chińskim pozostało tylko zagłębienie terenu. Jezioro to powstało z prastarego koryta Wisłoka, który często zmieniał bieg i niegdyś płynął znacznie bliżej zamku.
Obiekt posiada bardzo dobre oświetlenie w nocy. Jeszcze do niedawna nie było ono wykorzystywane, jednak od połowy roku 2004 regularnie włączana jest iluminacja wieży, a od święta i całego zamku. Od 2010 roku sądy i prokuratora powoli wyprowadzają się z zamku, ich miejsce może w ciągu kilku lat zająć Muzeum Okręgowe. Problemem są tylko ogromne koszty utrzymania budowli o powierzchni ponad 8 tys. m2.Rekonstrukcja lub stary widok zamku rzeszow
Pocztówka z początku XX wieku, przed remontem i odbudową zamku na nowo

Historia

Powrót na górę strony

Ozdobna pierwsza litera rzeszowski zamek wzniesiono w II poł. XVI w. z inicjatywy Mikołaja Spytka Ligęzy. Jednak pierwszy warowny obiekt - drewniano-murowany dwór obronny istniał w Rzeszowie prawdopodobnie już w XV w. a zarządzał nim właściciel Staroniwy (dziś dzielnica Rzeszowa). Od początku XVI w. tereny te były własnością Jana Pakosławica z Stróżysk (jego rodzina przyjęła nazwisko Rzeszowscy).
punktor 1583 r. - po ślubie z Zofią Rzeszowską, Rzeszów przeszedł w ręce Mikołaja Spytka Ligęzy, kasztelana wielu ziem na południu kraju. Przystąpił on do budowy rezydencji mającej podkreślić jego wysoką pozycję społeczną i majątkową. Część zabudowy dworu została włączona do nowego obiektu. Nie wiadomo do końca jak wyglądał ówczesny zamek, (niektórzy określają go jako dwór obronny), na pewno zbudowany był na planie zbliżonym do prostokąta, miał dwie kondygnacje i otoczony był kamiennym murem o grubości 1,5 m z otworami strzelniczymi, posiadał 2 narożne, kwadratowe baszty a w planach było wybudowanie kolejnych dwóch
punktor 1600-1605 r. - zamek był kilkakrotnie najeżdżany przez słynnego awanturnika Stanisława "Diabła" Stadnickiego
punktor 1603 r. - zamek został zdobyty przez Andrzeja Ligęzę z Piotraszówki (obecnie Boguchwała) bratanka Mikołaja Spytka, który nadwątlił nie tylko mury zamkowe ale i spalił część miasta za pomoc jaką mieszkańcy udzielili Mikołajowi. On sam zresztą podbił wkrótce potem ziemie Andrzeja. Po wyroku sądu w Przeworsku, Rzeszów i Staroniwa zostały scalone i ponownie stały się własnością Mikołaja
punktor ok.1620 r. - Mikołaj Spytek Ligęza przystąpił do rozbudowy swojej rezydencji w nowocześnie ufortyfikowany zamek. Powstały wtedy m.in. wały i bastiony
punktor 1624 r. - choć przebudowa nie została przez Mikołaja dokończona zamek obronił się przez atakiem tatarskim
punktor 1638 r. - po śmierci Ligęzy (zmarł w zamku w Dąbrowie Tarnowskiej) Rzeszów poprzez ślub z jego córką Konstancją dostał się w wianie Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu. Oddał się on polityce i raczej nie interesował zamkiem w Rzeszowie, dbając bardziej o swą siedzibę w Łańcucie. A Rzeszów był wielokrotnie zdobywany przez różne wojska, m.in. Szwedów podczas "potopu" i poważnie zniszczony


Projekt fasady zamku z 1723 r.
Źródło: Zamek w Rzeszowie. Jego otoczenie i właściciele, Jan Malczewski, Libri Ressovienses 1995

Zemsta młynarza
Zdobycie zamku bronionego przez konfederatów barskich w 1769 r. przypisuje się zemście dokonanej przez miejscowego młynarza Luderę, który otrzymał wcześniej karę 50 batogów od księżnej Joanny Lubomirskiej, wspierającej konfederację. Doprowadził on do zniszczenia mostu w momencie ataku konfederatów na wojska rosyjskie. Inna wersja mówi iż Ludera zablokował śluzy i uniemożliwił napełnienie wodą fosy co pomogło Rosjanom opanować warownię. Polaków, którzy wtedy zginęli pochowano na nieistniejącym już cmentarzu przy kościele parafialnym (farnym), natomiast Rosjan zakopano nad Wisłokiem.

punktor 1667 r. - sytuacja zmieniła się gdy właścicielem zamku został syn Jerzego - Hieronim Augustyn Lubomirski. Uznał on Rzeszów za swą główną siedzibę i przystąpił do kolejnej rozbudowy zamku, którą powierzył Tylmanowi z Gameren
punktor 1682 r. - ze względu na strategiczne znaczenie zamku, sejmik w Sądowej Wiszni przyjął uchwałę iż całe czopowe z Rzeszowa przez 3 lata ma być przeznaczone na jego umocnienia. Tylman z Gameren do maksimum wykorzystał warunki obronne okolicy, w tym przeszkody wodne powstałe jeszcze za Mikołaja Spytka Ligęzy
punktor 1695 r. - zakończono przebudowę zamku. Miał on teraz cztery dwu piętrowe skrzydła oraz wieżę bramną od strony zachodniej, rozebrano jedną więżę narożną. Głęboka fosa i cztery rozbudowane bastiony miały zapewnić zamkowi bezpieczeństwo. Po wschodniej stronie zamku wzniesiono Pałac Letni z pięknymi ogrodami. Gdy pół wieku później architekt Francesco Placidi rozpoczął przebudowę potężnej warowni lubowelskiej (obecnie Stara Lubovna na Słowacji) pewne motywy zaczerpnął z zamku rzeszowskiego
punktor1702 r. - zamek i miasto zajęli Szwedzi, a następnie wojska Augusta II Sasa
punktor 1708 r. - po śmierci Hieromima i żony Konstancji ich najstarszy syn Jerzy Ignacy Lubomirski także traktował zamek jako swą główną siedzibę. Po rozdziale majątku w 1919 r. wraz z architektem kapitanem Henrykiem Wiedemannem przystąpił do prac renowacyjnych na zamku. Przez szereg następnych unowocześniano zamek pod kątem funkcji rezydencjalnej, prowadzono też prace przy fortyfikacjach. Postawiono palisady, raweliny, nowe wały i zwody. Podwyższono wieżę bramną, a na murze po obu jej stronach postawiono działa. Równocześnie rozbudowano Pałac Letni wraz całym ogrodem. Utworzono duży staw z wyspą na której znajdował się zwierzyniec z jedną z pierwszych w Europie altan w stylu chińskim


Zamek Lubomirskich wraz z otoczeniem. Fragment panoramy Rzeszowa K.H. Wiedemanna z 1762 r. Widać zamek, Pałac Letni, jezioro z wyspą i pawilonem chińskim.

punktor1733 r. - relacja z tego okresu mówi, iż zamek był bardzo mocną warownią, broniło go 60 armat
Wojna północna
Podczas wielkiej wojny północnej Rzeszów był wielokrotnie najeżdżany przez różne wojska. Miasto bardzo na tym cierpiało, ale akurat sam zamek był przez nich traktowany bardzo delikatnie a często i pieczołowicie odnawiany. 17 listopada 1702 r. do miasta bez walki wkroczyli Szwedzi pod dowództwem gen. Stenbocka. Najeźdźcy zajęli zamek, klasztory, większe kamienice i od razu przystąpili do umacniania zamku oraz fortyfikacji. Równocześnie przyozdobiono go aż 21 transparentami z hasłami na cześć generała, króla Karola XII i łatwego zwycięstwa nad Lubomirskimi. Rozpoczęto wielkie świętowanie oczywiście na koszt uciskanych mieszczan. Po szybszym niż się spodziewano odejściu Szwedów nastąpił chwilowy okres spokoju dla miasta i zamku. 25 maja 1704 r. po odwróceniu się hetmana Hieronima Lubomirskiego od Augusta II do Rzeszowa wkroczyły oddziały wierne Sasowi, głównie litewskie. Spustoszyły miasto jednak zamek znów został otoczony opieką i naprawiany pod okiem samego Augusta II, który zaplanował tu stworzenie swojej bazy militarnej. Po Litwinach do miasta wkroczyły jeszcze wojska polskie wierne Sasom i również przyczyniły się do jego zniszczenia. 22 lipca do Rzeszowa ponownie weszli Szwedzi z gen. Stenbockiem. Wyganiając Sasów i ich zwolenników, tym razem stał się wybawicielem miasta. Nałożył tylko kontrybucje, ale miasto oszczędził.

punktor 1735 r. - zamek przeszedł kilka oblężeń konfederatów dzikowskich, zajęcie przez wojska wierne Sasom oraz wielki pożar, który mocno go zniszczył. Później zajęły go jeszcze wojska rosyjskie. Znowu więc wymagał odbudowy
punktor 1737 r. - przy pracach remontowych zdecydowano się na rozebranie jednego bastionu i postawienie go od nowa
punktor 1748 r. - ukończono budowę wielkiego mostu przed zamkiem złożonego z trzech zwodzonych pomostów, w suchej fosie postawiono przeszkody antyszturmowe
punktor 1761 r. - właścicielem zamku został Franciszek Lubomirski choć faktycznie zarządzała nim jego matka Joanna. Rzeszów stał się wtedy jednym z bardziej znaczących ośrodków życia towarzyskiego i kulturalnego polskiej magnaterii i szlachty
punktor 1769 r. - Joanna Lubomirska była zaangażowana politycznie po stronie konfederacji barskiej przeciw królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Rzeszów stał się miejscem ważnych działań wojennych, między konfederatami broniącymi niepodległości Polski a wojskami rosyjskimi. W sierpniu zamek oblegało 3000 piechoty rosyjskiej, 3 sotnie kozackie i kilka armat. Mimo pomocy udzielonej przez okoliczną szlachtę, m.in. Marcina Lubomirskiego z Kolbuszowej, nie udało się obronić zamku.
punktor 1820 r. - zamek został oficjalnie wykupiony od Jerzego Romana Lubomirskiego przez Austriaków, choć już 8 lat wcześniej został przez nich przeznaczony na siedzibę sądu i więzienie
punktor 1842 r. - kolejny pożar miasta zniszczył część zamku. Obniżono wtedy wieżę bramną i zmieniono dach
punktor ok. 1850 r. - przy murze od strony północnej zamku postawiono trzykondygnacyjny budynek więzienia. Wydano zgodę na zabudowę w otoczeniu zamku, zaczęły tu powstawać małe zakłady przemysłowe co całkowicie zniszczyło ogrody i dawne, doskonale przemyślane założenie przestrzenne całej rezydencji. Zasypano jezioro i zlikwidowano most zwodzony
punktor Koniec XIX w. - podejmowane były starania o uzyskanie funduszy na renowacje zamku, który znajdował się w bardzo złym stanie
punktor 1.05.1902 r. - rozpoczęto remont zamku pod nadzorem Z. Hendla. Okazało się, iż mury zamkowe są w gorszym stanie niż sądzono i nie da się ich zachować. Przystąpiono do rozbiórki i budowy od nowa, tym razem na planie regularnego prostokąta, wzorując się w dużej mierze na wyglądzie zamku w XVIII i planach Henryka Wiedemanna. Dodano jednak trzecią kondygnację. Jak pisał Z. Hendel zniszczono przy tym nie potrzebnie górną część murów obronnych, wieżyczki na bastionach i stare wały, a mogły one pozostać zabytkiem polskich fortyfikacji. Nowe elementy obronne różniły się bowiem i wyglądem i materiałem od pierwotnych. Z dawnego zamku pozostała jedynie część murów bastionów i dolne kondygnacje wieży
punktor1906 r. - zakończone odbudowę zamku. Prze kolejne dziesięciolecia pełnił on nadal te same funkcje - sądu i więzienia
punktor 1981 r. - z zamku usunięto więzienie, do dzisiaj pozostał tu sąd i prokuratura.
punktor2010 r. - z zamku wyprowadził się Sąd Rejonowy. Sąd Okręgowy przeniesie się w ciągu kilku lat, natomiast nowa siedziba Prokuratury Okręgowej będzie gotowa w 2013 roku. Zagospodarowanie zamku na cele kulturalne staje się coraz bardziej realne
punktor2012 r. - pojawiły się zaawansowane plany przeniesienia Muzeum Okręgowego do zamku, a jego miejsce ma zająć Muzeum Diecezjalne

Rekonstrukcja lub stary widok zamku rzeszow
Widok Rzeszowa od strony Pobitnego wg Z.B. Stęczyńskiego z ok 1859 r. oraz powiększenie zamku po lewej stronie

Lubomirscy
Potężny ród Lubomirskich bardzo bogato zapisał się w dziejach naszego kraju. Jego przedstawiciele byli mocno zaangażowani w politykę, zajmowali najwyższe stanowiska w państwie i brali udział w wielu wojnach. Wojewoda ruski i krakowski Stanisław Lubomirski zwycięsko dokończył obronę Chocimia przez Turkami po śmierci hetmana Chodkiewicza. Marszałek wielki i hetman polny Jerzy Sebastian Lubomirski, pierwszy właściciel Rzeszowa z tego rodu, miał ogromne zasługi w zwycięstwie nad Szwedami podczas "potopu", a przeprowadzona przez niego w 1660 r. kampania przeciw Rosjanom i Kozakom była wzorcowa pod względem militarnym i strategicznym. Jego syn Hieronim Augustyn Lubomirski za swe zasługi wojenne dla kraju uzyskał tytuł marszałka koronnego. Walczył też dla obcych krajów. W 1683 r. dowodząc oddziałami austriackimi odegrał decydującą rolę w zwycięskiej bitwie z Turkami pod Bratysławą, a pod Wiedniem pierwszy dotarł do obozu tatarskiego. Brał udział w wojnie w latach 1684-85 na Węgrzech po czym na rozkaz Jana III Sobieskiego powrócił do kraju. Tutaj na starość niestety nie popisał się, gdy jako hetman wielki w 1702 r. po pierwszym niepowodzeniu uciekł z oddziałami koronnymi spod Kliszowa, gdzie spotkały się one ze Szwedami z Karolem XII na czele. Potem Lubomirski wyjechał do Lwowa, a Rzeszów pozostawił na pastwę skandynawskich bandytów, choć wcześniej bardzo przyczynił się do rozwoju miasta. Jego brat, Stanisław Herakliusz Lubomirski również był marszałkiem wielkim koronnym. W 1673 r. za stanowczą obronę Spiszu proponowano mu koronę węgierską, ale nie podjął o nią starań. Syn Hieronima Augusta - Jerzy Ignacy Lubomirski był mocno związany z królem saskim Augustem II. Czynnie zwalczał konfederacje tarnogrodzką zawiązaną przez szlachtę polską przeciw Sasom. Mimo ciemnych kart w życiorysie nie szczędził pieniędzy na rozwój sztuki i nauki, hojnie wspierał m.in. kolegium pijarskie w Rzeszowie zreformowane przez Stanisława Konarskiego. Jego brat Aleksander był dowódcą grand muszkieterów króla Augusta II.


Legendy

Powrót na górę strony

Ozdobna pierwsza litera miejscowe podanie, które prawdopodobnie oparte jest na prawdzie mówi, iż w XVIII wieku, gdy na zamku panował Jerzy Ignacy Lubomirski miało miejsce gorszące zdarzenie. Podczas jednej z zabaw goście na zamku zobaczyli za oknem człowieka idącego z kogutem w kobiałce na targ. Kogut widząc ludzi wystawił głowę i zaczął głośno piać. Rozbawiony Lubomirski zrobił zakład, iż zastrzeli koguta z okna. Niestety zamiast w zwierzę trafił w człowieka. Straszny żal go ogarnął, był bowiem bardzo pobożny. Chojnie obdarował rodzinę zabitego i wyjechał do Warszawy na spowiedź do ojców kapucynów. Jako pokutę wybudował klasztor w Rozwadowie k. Stalowej Woli i kościół k. Łańcuta. Aż do śmierci odbywał regularne rekolekcje do Rozwadowa i postawił sobie tam nawet małe surowe pomieszczenie, aby pokutować za swój straszny czyn.


Pocztówka z 1899 r. Zamek przed odbudową. Widać, że jest niższy i ma inną niż obecnie wieżę. Przy murze kurtynowym można odróżnić podłużną parterową przybudówkęWstęp

Do środka wolny, w godzinach pracy sądu. Bezpośredni teren dookoła zamku zamknięty.

Położenie i dojazd

Powrót na górę strony

Centralna część woj. podkarpackiego. 152 km na wschód od Krakowa. Zobacz na mapie.
Do Rzeszowa można dostać się PKP lub PKS-em praktycznie z każdego miasta w Polsce. Zamek leży prawie w samym centrum. Należy iść do końca ulicą 3-go Maja, aż do budynku Radia Rzeszów, za nim jest zamek. Jadąc samochodem należy zaparkować gdzieś w centrum miasta bo w pobliżu zamku raczej miejsca nie ma.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.032344°, E22.000502°
format DM (stopnie, minuty):   50° 1.94064'N, 22° 0.03012'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 01' 56.44''N, 22° 00' 01.81''E 


Czas


Z dworca PKP i PKS idzie się ok. 15 min. Pobieżne oglądnięcie zamku i pałacu z zewnątrz trwa ok. 25 min.

BibliografiapunktorGosztyła Marek, Proksa Michał - Zamki Polski południowo-wschodniej
punktorGruszecki Andrzej - Bastionowe zamki w Małopolsce
punktorGuerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktorJurasz Tomasz - Znane i nieznane. Zamki, pałace, kościoły Polski południowo-wschodniej
punktorKaczyńscy Izabela i Tomasz - Polska - najciekawsze zamki
punktorKajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktorMalczewski Jan - Zamek w Rzeszowie. Jego otoczenie i właściciele
punktorMarszałek Juliusz - Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach
punktor Rogiński Ryszard - Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy

Zdjęcia


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek
Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek
Zdjęcia wykonane zimą 2003/2004

Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek
Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Krzyż ku czci ofiar komunistów przed zamkiem Rzeszów - Zamek
Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek Rzeszów - Zamek
Rzeszów - Pałac Letni Lubomirskich wraz z bramą na dawne jezioro zamkowe Rzeszów - Pałac Letni Lubomirskich Rzeszów - Pałac Letni Lubomirskich
Zdjęcia wykonane wiosną 2006Noclegi


punktor Rzeszów - PTSM PTTK, ul. Rynek 25, tel. (017) 8534430
punktorRzeszów - Hotel "Iskra" - 3 osoby 100 zł za dobę, tel. (017) 854 61 98
punktorRzeszów - Hotel "Piast 2" - 1 osoba 30 zł za dobę, tel. (017) 852 54 47
punktorRzeszów - Hotel "Sportowy" 1 osoba ok.50-60 zł za dobę, tel.( 0...17) 862 49 35
punktorRzeszów - Hotel "Polonia" - centrum miasta, 2 osoby 100 zł za dobę, tel. (017) 852 03 12

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • Re: Re: Rzeszowski Rynek       Autor:  zamki.res.pl      Data:  2012-12-19 00:04:18
  nie, to jest dworzec kolejowy.
 • Re: Re: Rzeszowski Rynek       Autor:  Anonim      Data:  2012-12-18 20:13:51

  http://www.fotosik­.pl/pokaz_obrazek/fe­26687dd391acd9.html
 • Re: Rzeszowski Rynek       Autor:  Rudnian      Data:  2012-12-18 20:10:25
  Witam   Regionalistów proszę o potwierdzenie czy to jest zamek w Rzeszowie?   [url=
  http://www.galerie­allegro.pl/zdjecia/G­aleria/1583730/1]

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2021 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.