Siennów
Dwa dwory obronne: rycerski i szlacheckiOpis i stan obecny


Siennów to wieś nad Mleczką, leżąca w pobliżu słynnego pałacu w Zarzeczu, który chyba na tyle przyćmił okolicę, iż nikt nie zadał sobie trudu na zbadanie jakże ciekawego otoczenia tej rezydencji. Opisuję ją, mimo iż nie udało mi się znaleźć wielu informacji. O ile bowiem renesansowy dwór obronny jest gdzieniegdzie wspominany, to dwa inne zagadkowe miejsca zostałyby zapomniane na zawsze, gdyby nie zainteresował się nimi nieoceniony etnograf Franciszek Kotula. Czwarte natomiast odkryłem przypadkowo sam.
Po dworze siennowskim dziś już nic nie zostało, choć jeszcze w latach 70-tych XX wieku istniał w postaci walącej się parterowej rudery. Prawdopodobnie pierwotnie piętrowy obiekt zbudowany był na planie prostokąta z dwoma bocznymi ryzalitami nadającymi mu kształt podkowy. Dziś teren dworu i jego ogrodu został wyrównany i zamieniony na boisko. Przed boiskiem, na powierzchni ziemi można jednak jeszcze zobaczyć miejsca gdzie trawa jest rzadsza - wyraźnie rysują się tu fundamenty dworu. Obok zachowała się jedna z oficyn XVIII-wiecznych, a po drugiej stronie fragment fortyfikacji w postaci niskiego wału zakończonego trochę szerszym i wyższym nasypem. Jest to opisywane jako pozostałość ziemnego bastionu, choć jego położenie w stosunku do dworu - dokładnie na linii boku budynku, jest nienaturalne. Dwór nie stałby wtedy w centrum obwałowania, lecz na jego skraju. Być może więc istniał wcześniejszy dwór obronny w innym miejscu niż się sądzi, albo błędnie utożsamia się nasyp ziemny z bastionem. Niestety drugiej linii wału, która mogłaby coś wyjaśnić nie ma i jak mówili mi miejscowi nie pamiętają aby była. Gdy spojrzymy na plan ogrodów dworskich z XIX w., można zobaczyć 4 punkty w narożach mogące być reliktami bastionów, ale równie dobrze można je uznać za nasypy zdobiące ogrody z sadzawkami i wyspą, powstałe w XIX stuleciu. Austriacka mapa z XVIII wieku, która zazwyczaj oznacza fortyfikacje, nie pokazuje ich przy dworze.
Mało prawdopodobne jest, że dawnym dworem obronnym mógł być budynek spichlerza, który stał po drugiej stronie wału, gdzie współcześnie wybudowano remizę strażacką. Nie sądzę też aby wały ciągnęły się niegdyś w stronę oficyn i zachowany nasyp był bastionem w środku kurtyny, bo teren opada tam już wyraźnie w dół.
Warto jeszcze dodać, że cały obszar dworski w Siennowie położony jest na górze oblewanej niegdyś dopływami Mleczki ze wszystkich stron (na planie widać dwa stawy, będącymi zapewne pozostałościami dawnych rozlewisk), a więc miejsce miało cechy obronne.

Kolejny punkt we wsi godny uwagi to zniszczone już dziś i całkowicie zapomniane "Zamczysko". Leżało na dawnym terenie dworskim i jak pokazuje zdjęcie z lat międzywojennych było dobrze zachowanym miejscem obronnym o potężnych wałach. Niestety po wojnie teren splantowano i postawiono szkołę. Tu znajdował się zapewne średniowieczny gród, który prawdopodobnie został zamieniony na siedzibę rycerską o nieznanym wyglądzie w XIV wieku przez rycerza Sienkę - założyciela wsi. Był on zamieszkiwany przez kolejnych średniowiecznych właścicieli okolicy piszących się "z Siennowa". Dziś wciąż można jeszcze zobaczyć wzgórze otoczone od płn.-zachodu fosą, a właściwie to jakby dwiema fosami rozdzielonymi niskim wałem i rzeczką. Z boku, wzdłuż obecnej drogi dojazdowej do szkoły w bardzo głębokim korycie również płynie niewielka rzeczka.

Inny ślad przeszłości odkryty przez rzeszowskiego etnografa to fortyfikacja ziemna, którą uznał on za tzw. warownię chłopską, które były w tej okolicy budowane jako schronienie przed Tatarami. Równie dobrze mogła to być jednak jakaś zapomniana rezydencja obronna w pobliżu Siennowa, bowiem miejsce to leży poza obszarem wsi. Dziś jednak utożsamia się je z cerkwią, ponieważ postawiono tam unicką świątynię, o której również milczy literatura historyczna i turystyczna. Sądząc po pozostałych po niej nagrobkach istniała jeszcze na początku XX wieku. Jej obszar pokryty jest gruzem ceglanym i mimo że położony na wysokim wzgórzu, to nie ma poza tym ŻADNYCH widocznych cech miejsca obronnego. Jest to bardzo dziwne, bo jak opisywał F. Kotula w latach 60-tych XX wieku widział tu mocno zarośnięty kopiec otoczony wałami i fosami. Dookoła rozpościerają się pola uprawne i być może teren został wyrównany?

Szukając tego ostatniego obiektu wiosną 2006 roku, natrafiłem na czwarte "podejrzane" miejsce obronne. Znajduje się ono w przysiółku wsi zwanym "Szwaby", prawdopodobnie od osadników niemieckiego pochodzenia. Obiekt stanowią rozległe wały przedzielone rzeczkąna dwie części - jedna na polu, druga przy zabudowaniach. Żaden z wałów nie tworzy zamkniętego obwodu, lecz posiada tylko dwa boki. Okoliczni mieszkańcy nie pamiętają, aby kiedykolwiek było inaczej, ale twierdzili że wały są tu z dziada pradziada i nikt nie wie skąd się wzięły. Wały przy zabudowaniach otoczone są rzeczką ze wszystkich stron, a od południa stawikiem. Ostatecznie, okazało się, że był to duży staw przy młynie wodnym, działającym w XVIII wieku.

Mimo istnienia w Siennowie kilku potencjalnych miejsc obronnych, miejscowość nie została ujęta w Katalogu Grodzisk i Zamczysk w Karpatach, a wiele nawet świeżych publikacji nie tylko nie rozwiewa wątpliwości, ale jeszcze wprowadza zamieszanie podając całkowicie błędne informacje albo opisując stan sprzed 30 lat. O dziwo, wieś nie została jednak całkowicie zapomniana przez turystów, bo jak powiedział mi miejscowy działacz sportowy, co jakiś czas pojawiają się ludzie i pytają o dwór!Zdjęcie lidar
Zdjęcie z lotniczego skanowania laserowego terenu Zamczyska w Siennowie. A - fosa, B - bastiony ziemne?, C - miejsce po dworze rycerskim, D - kształt stojącego tu obecnie budynku szkoły


Plany i rekonstrukcje


Mapa Siennowa z XVIII w.
Austriacka mapa z XVIII wieku pokazująca teren dworu (duży niebieski czworobok), Zamczysko (mały niebieski czworobok) oraz cerkiew św. Michała (na górze mapki)

Mapa Siennowa z XIX w.
Mapa z ok. 1860 roku pokazuje spore zmiany w obu miejscach. Na Zamczysku rozdrobniona zabudowa, a dwór w otoczeniu 2 bocznych oficyn, posiada też rozbudowane ogrody. Widać w nich staw z wyspą a dalej chyba rozległy park.

Plan dworu Siennów
Plan założenia dworskiego w Siennowie z 1851 r. na mapie katastralnej. Jak wyżej widać dwór z 2 oficynami oraz ogrodami z wyspą. Na czerwono oznaczono obiekty zachowane: oficynę i wał.Historia, wydarzenia

Powrót na górę strony

Pierwsza wzmianka o Siennowie występuje w dokumentach z XIV wieku. Kazimierz Wielki za zasługi nadał wieś rycerzowi Janowi Sience, kasztelanowi lwowskiemu, który w 1390 roku erygował tu parafię katolicką. Jednak bliżej nieznany gród leżący na terenach przygranicznych istniał na terenie wsi znacznie wcześniej. W XV wieku właścicielem okolicy był Jakub Senkowicz z Siennowa. Wiadomo, że w 1443 r. otrzymał on od Władysława Warneńczyka w nagrodę 300 grzywien pobieranych z 4 wsi. Wygląd jak i miejsce ich siedziby nie zostało ustalone, ale można założyć, iż jest to Zamczysko, na którym w XX wieku wybudowano szkołę. W XVI wieku okolicą władali Piotr Dębicki i Piotr Gorajski. Być może już w tym czasie któryś z nich postawił jakąś nowożytną siedzibę obronną. W XVII wieku wymieniana jest Maria Ożarowska i jej przypisuje się budowę istniejącego do niedawna dworu obronnego. Obiekt był później kilkakrotnie przebudowywany, ale brak jakichkolwiek szczegółów, jak wykazałem w opisie nie wiadomo nawet, czy nie chodzi tu o dwa różne obiekty, których dzieje zostały złączone. W XIX wieku przebudowy siedziby siennowskiej dokonał m.in. ówczesny właściciel Zdzisław Wolski. Plan pokazuje, że dwór otaczały wtedy piękne ogrody, sady, dwie boczne oficyny, spichlerz i inne budynki gospodarcze. Po II wojnie światowej w dworze Siennów, sprowadzonym do parterowego budynku, funkcjonowała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Później obiekt popadał w ruinę aż w latach 80-tych postanowiono go rozebrać. Na miejscu ogrodów powstało boisko.
Historia miejsca po cerkwi pozostanie pewnie zagadką na zawsze. Można zapytać po co powstawałaby kolejna fortyfikacja, skoro była tu i siedziba rycerska i nowożytny dwór obronny. Po pierwsze oba miejsca leżą poza dawnym Siennowem, więc mogły należeć do innych właścicieli. Po drugie między funkcjonowaniem obu siedzib pozostaje pewna luka czasowa. Warownie chłopskie tworzono w I połowie XVII wieku, czyli gdy nie funkcjonował już gród na Zamczysku, a dworu obronnego jeszcze nie było.

Zdjęcie lidar Siennowa
Zdjęcie z lotniczego skanowania laserowego terenu dworu szlacheckiego w Siennowie. A - hipotetyczne miejsce dworu obronnego (dziś boisko), B - bastion ziemny, C - miejsce po dworze wg planu z XIX w., D - zachowana oficyna

Informacje praktyczne


ADRES I KONTAKT
punktorbrak

CZAS
punktor Oglądnięcie 3 miejsc zamkowych w Siennowie z dojazdem zajmuje ok. 50 minut.

WSTĘP
punktor Wolny.Położenie i dojazd


Centralna część woj. podkarpackiego. 12 km na południowy wschód od Przeworska, 11 km na południowy zachód od Jarosławia. Zobacz na mapie.
Aby dotrzeć do dworu należy pytać o boisko, remizę lub szkołę. Uwaga! Nie należy kierować się na kościół, lecz z głównej drogi do niego skręcić w lewo i dalej pod górę.
"Zamczysko" to dzisiejsza szkoła, stojąca w pobliżu drewnianego kościoła z XVII wieku. Domniemana warownia chłopska leży po lewej stronie na wzgórzu, niecały 1 km przed znakiem początku miejscowości. Wały w przysiółku "Szwaby" tuż za początkiem miejscowości po prawej stronie. Można wjechać autem w polną drogę przed pierwszym domem i jechać ile się da i dalej piechotą - wały są nawet widoczne z drogi.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Zamczysko:
format D (stopnie):   N49.96271111°,  E22.48838611°
format DM (stopnie, minuty):   49° 57.7626666'N,  22° 29.3031666'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   49° 57' 45.76''N,  22° 29' 18.19''E 

Miejsce po dworze:
format D (stopnie):   N49.96025556°,  E22.49241111°
format DM (stopnie, minuty):   49° 57.6153336'N,  22° 29.5446666'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   49° 57' 36.92''N,  22° 29' 32.68''E 

Miejsce po cerkwii:
format D (stopnie):   N49.97130833°,  E 22.50910278°
format DM (stopnie, minuty):   49° 58.2784998'N,  22° 30.5461668'E
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   49° 58' 16.71''N,  22° 30' 32.77''E Bibliografiapunktor Kotula Franciszek - Chłopi bronili się sami
punktor Piórecki Jerzy - Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego
punktor Proksa M. i Gosztyła M. - Dwory województwa przemyskiego
punktor Proksa Michał - Studia nad zamkami i dworami ziemi przemyskiej


Galeria zdjęć


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Dwór obronny
Siennów - Wał zakończony prawdopodobnym bastionem Siennów - Zbliżenie na bastion Siennów - Na wale Siennów - Wał Siennów - Tu stał dwór - w trawie widać zarysy fundamentów Siennów - Miejsce po dworze i boczna oficyna Siennów - Ocalała oficyna Siennów - Resztki parku. Dwór stał za tymi drzewami, a przed boiskiem Siennów - Widok na bastion od strony wjazdu do remizy strażackiej a dawniej spichlerza Siennów - Wał od strony remizy

Zamczysko
Siennów - Widok na Zamczysko ze szkołą z drogi dojazdowej Siennów - Widok ze zbocza Zamczyska. Pas drzew porasta wał prawdopodobnie rozdzielający dwie fosy Siennów - Widok na Zamczysko zza rzeczki która opływa wzgórze wzdłuż fosy Siennów - Zamczysko ze szkołą z oddali Siennów - Szkoła Siennów - Rzeczka w głębokim korycie opływająca Zamczysko z boku

Miejsce po fortyfikacji, na której stanęła później cerkiew
Siennów - Na górze teren uznany przez F. Kotulę za warownię chłopską Siennów - Ceglane pozostałości po cerkwi i krzyże nagrobne Siennów - Pozostałość po cmentarzu przycerkiewnym' Siennów - Widok z tereny dawnej fortyfikacji, w latach 60-tych był całkowicie zarośnięty

Wały na "Szwabach"
Siennów - Widok na wały w polu ze wzgórza Siennów - Widok na całe wały ze wzgórza. Wały na polu, dalej rzeczka i przy domach dalsza część wałó Siennów - Wały na polu' Siennów - Widok na wały na polu zza rzeczki Siennów - Widok z wałów przy zabudowaniach na stawNoclegiMiniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • Poszukuje informacji o Siennowie/starych zdjec.       Autor:  Gosc      Data:  2020-06-27 20:20:56
  Witam,     Jeśli ktoś posiada informacje o Siennowie (np. ksiązki) czy jakies stare zdjecia prosze o kontakt pod tym wpisem.
 • Re: wały na szwabach i cerkwisko w Rożniatowie - Siennowie       Autor:  zamki.res.pl      Data:  2014-02-16 19:42:10
  Dziękuję za ciekawe informacje. To wyjaśnia zagadkę Szwabów.
 • wały na szwabach i cerkwisko w Rożniatowie - Siennowie       Autor:  Andrzej Żygadło      Data:  2014-02-11 09:08:53
  Wały na Szwabach to pozostałość grobli i stawu - jeszcze pod koniec XVIII w. znajdował sie tam staw (od południa) o powierzchni ponad 3 h, przy zachodnim krańcu grobli znajdował sie młyn wodny. W XIX w. wał został przekopany co spowodowało osuszenie stawu.   Jeśli chodzi o cerkwisko - co najmniej od połowy XVII w. znajdowała się na tym miejscu Siennowska drewniana cerkiew parafialna. Po tzw. regulacjach józefińskich (koniec XVIII w.) cerkiew przyłączono do sołectwa Rożniatów jako filia parafii w Pełnatyczach. Najstarsze wzmianki o tym miejscu jakie udało mi się znaleźć (ok. 1760) nie charakteryzują miejsca jako obronne – cerkiew wówczas niebyła otoczona nawet parkanem (co było powszechne wówczas) a resztkami płotu. Oczywiście nie wyklucza to możliwości wcześniejszego użytkowania wzgórza w celach obronnych. Sama cerkiew została spalona przez „partyzantów” polskich nieznanej mi formacji, w 1944 r.  

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2024 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.