puste


Ikonka - zamek

SMOLEŃ
🏰 Gotycki zamek rycerski 🏰

Przejście do zdjęć
Zdjęciapuste

Frontowe zdjęcie zamku SmoleńOcena


Możesz ocenić:
Smoleń / śląskie - Gotycki zamek rycerski

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
4.5 stars Średnia ocena: 4.5 na 5. Głosów: 281
            
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
4.5 stars Średnia ocena: 4.4 na 5. Głosów: 245
            
 


Opis


Ozdobna pierwsza litera mocno zrujnowany, ale posiadający swój urok zamek stoi się na wysokim stożkowatym wzniesieniu porośniętym lasem. Pierwotnie zamek składał się z murowanej okrągłej wieży i budynku mieszkalnego otoczonych murem obwodowym. Następnie w XV wieku rozbudowano warownię o zamek dolny od wschodu, a niedługo potem o drugi zamek dolny od zachodu. Nie stykały się one bezpośrednio, więc połączono je przejściem komunikacyjnym. Obecnie zachowały się ruiny wszystkich części warowni z dwoma wejściami do obu zamków dolnych. Wnętrze porośnięte jest niską roślinnością, drzewa są wycinane. Zamek górny jest trudno dostępny, można się do niego dostać tak jak dawniej od północy dzięki specjalnie przygotowanym podpórkom, ale chyba specjalnie nie są one wygodnie rozstawione (niegdyś była to drabina lub drewniane schody). Znajduje się tam taras widokowy na całą okolicę. Podobno widać nawet zamek w Ogrodzieńcu, choć mi nie udało się tego potwierdzić (na horyzoncie leżała już mgła). Wieża posiada 16 m wysokości i 6 m średnicy. Grubość murów wynosi ponad 2 m. Wchodziło się do niej z piętra sąsiadującego budynku mieszkalnego o wymiarach 18,6 m x 9,7 m. Zamek dolny od wschodu ma kształt pięciokąta i pełnił funkcje gospodarcze, mieszkalne dla załogi zamku i składu broni. Mury go otaczające posiadały blanki i były wzmocnione przyporami. Od zachodu znajduje się ostrołukowa brama wjazdowa z zachowanymi otworami służącymi do spuszczania brony. W płd.wsch. część można dostrzec wgłębienie w murze, które można być pozostałością niewielkiej wieży obserwacyjnej. Drugi zamek dolny znacznie większy od wschodniego, posiadał charakter renesansowej rezydencji z częścią mieszkalną i gospodarczą. Również jest otoczony murem obwodowym, który dodatkowo biegnie tu po skale do wieży. Zachowane mury budynku sięgają ok. 2 m wysokości, widać otwory okienne i prawdopodobnie drugą bramę wjazdową. Znajduje się tu także głęboka na 200 m, jak utrzymują legendy, studnia. Inne legendy mówią, iż pod całą warownią znajduje się sieć korytarzy, które pobudzały wyobraźnie poszukiwaczy skarbów i przyczyniły się do dewastacji zabytku. Badanie archeologiczne nie potwierdziły jednak ich istnienia. Od 1954 r. zamek i okolica stanowią rezerwat krajobrazowy "Smoleń", skatalogowano tu 160 gatunków roślin.
Aktualizacja: W 2015 r. trwały jeszcze ostatnie prace zabezpieczające mury zamkowe. Wygląd ruin nieco się zmienił, zostały lepiej przystosowane do zwiedzania przez turystów, którzy przez kilka tygodni mieli możliwość wejścia na ich teren, ponieważ bramy nie były zamknięte. Oficjalnie jednak, wstęp wciąż był wzbroniony. Otwarcie nastąpiło w maju 2016 roku. Obecnie wstęp jest już płatny.PlanA - zamek górny, B - zamek dolny, C - drugi zamek dolny, D - przejście między dwoma zamkami dolnymi, E - Brama wjazdowa, F - hipotetyczna druga brama, G - studnia
Źródło: Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej, Marian Kornecki, Kraków 1966


Historia

Powrót na górę strony

Ozdobna pierwsza litera pierwszy poświadczony w dokumentach właściciel Smolenia - Jan z Pilczy, kasztelan radomski, postawił w połowie XIV w. zamek z kamienia łamanego. Był on siedzibą jego możnego rodu - Toporczyków, którzy zmienili później nazwisko na Pileccy. Podawane gdzieniegdzie informacje o pierwszym zamku, który wznosił się tu już w XIII w i walkach pod Smoleniem o polski tron między królem Czech - Wacławem II a Władysławem Łokietkiem, które doprowadziły do zniszczenia warowni w 1300 r. są całkowicie nieprawdziwe. Głównym elementem założenia była okrągła wieża oraz dobudowany do niej dom mieszkalny otoczone murem obwodowym.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku smolen
Widok od południa, rysunek z ok. 1876 r.
Źródło: Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej, Marian Kornecki, Kraków 1966

punktor1394 r. - pierwsza wzmianka o tutejszym kapelanie zamkowym. Sam zamek zwany był wtedy podobnie jak pierwotny drewniany spalony podczas walk Władysława Łokietka z Wacławem II - Pilczą. Właścicielem był prawdopodobnie syn Jana - Otton
Małżonka króla
W 1417 r. król Władysław Jagiełło po raz trzeci brał ślub. Jego wybranką była Elżbieta z Pileckich Granowska pani na zamku w Smoleniu, również "doświadczona" w tym względzie, bo już 3-krotnie zamężna. Związek ten wywołał wielkie oburzenie wśród szlachty.

punktorpocz. XV w. - na zamku zachodnim zbudowano dwie półbaszty tworząc z nich dwie rycerskie wieże mieszkalne, w tym jedną ze sklepieniem kolebkowym w najniższej kondygnacji
punktorXV w. - w wyniku małżeństwa Elżbiety Pileckiej z Wincentym z Granowa herbu Leliwa dobra pileckie stały się własnością Leliwitów. W tym stuleciu warownię rozbudowano o wschodni zamek dolny
punktorkoniec XV w. - rozbudowano część mieszkalną, dobudowując kilka pomieszczeń do wieży mieszkalnej w płd.-zach. narożniku zamku dolnego zachodniego
punktor 1577 r. - w imieniu Anny Pileckiej (która była nieletnia) Jan V Pilecki sprzedał zamek biskupowi krakowskiemu Filipowi Padniewskiemu herbu Nowina. Ten przekazał go swojemu bratankowi Wojciechowi, kasztelanowi oświęcimskiemu. Prawdopodobnie budowla była już w zastawie u Padniewskiego od 1570 r.
punktor 1610 r. - Wojciech Padniewski przeniósł się do nowo postawionej wytwornej siedziby w pobliskiej Pilicy. Smoleń stracił swe znaczenie i powoli był opuszczany, został tu tylko folwark
punktor 1655 r. - Szwedzi zdobyli i zniszczyli opuszczony już zamek. Od tej pory ruiny często zmieniały właściciela
punktor poł. XIX w. - Smoleń zakupił sędzia Roman Hubicki, amatorsko zajmujący się historią i archeologią. Prowadził on firmę "Batawia", będącą fabryką śrutu, urządzoną na zamku.
punktor Kilkanaście lat później Smoleń i Pilica znowu miały wspólnego właściciela - Leona Epsteina
punktor1959 r. - teren z zamkiem został objęty rezerwatem krajobrazowym "Smoleń"
punktorlata 1972-75 - za sprawą PTTK w Olkuszu przeprowadzono w ruinach prace remontowe i zabezpieczające
punktor1997 r. - przeprowadzone zostały pierwsze badania archeologiczne.
punktor2010 r. - po zawaleniu się narożnika na zamku dolnym i stwierdzeniu fatalnego stanu murów, warownię zamknięto dla turystów. Prowadzone są prace zabezpieczające i porządkowe
punktor2015 r. - na zamku były prowadzone ostatnie prace, m.in. zbudowano schodki i przejścia ułatwiające turystom zwiedzanie, ale oficjalne otwarcie przełożono na następny rok

punktormaj 2016 r. - zamek został ponownie oddany do użytku

Rekonstrukcja lub stary widok zamku smolen
Ruiny zamku w Smoleniu. Rysunek A. Schouppego z 1867 r.
Źródło: Zamki w Polsce, Bohdan Guerquin, Arkady 1984
Legendy

Powrót na górę strony

Ozdobna pierwsza litera głęboką studnię wykuli w skale wzięci w niewolę Tatarzy. Przypuszcza się że na jej dnie istnieje sieć podziemnych korytarzy. Legenda mówi iż łączą się z jaskinią Biśnik koło Grodziska oraz innymi grotami, których w okolicy jest ok. 50. Podobno przy kopaniu studni Tatarzy natrafili na boczny korytarz wydrążony przez wodę i tam właśnie jakoby ukryto wielkie skarby. Nie wielu o tym wiedziało, a kto nie potrafił dochować tajemnicy, lądował w studni, do dzisiaj mają obok skarbów leżeć ludzkie szkielety.


Wstęp


Od 2018 roku płatny.

Położenie i dojazd


Środkowo-wschodnia Jura Krakowsko-Częstochowska, niedaleko Pilicy i Ogrodzieńca. Zobacz na mapie Jury lub woj. śląskiego.
Dojazd:
1. PKS-em np. z Olkusza do Wolbromia lub z Ogrodzieńca do Pilicy i z tych dwóch miejscowości jeździ PKS do Smolenia (rzadko)
2. Z Bydlina czerwonym szlakiem ok. 6 km. Jadąc samochodem do zamku zaprowadzi nas drogowskaz, u podnóża wzgórza znajduje się parking.

GPS
Współrzędne geograficzne:

format D (stopnie):   N50.438405°,  E19.675081°
format DM (stopnie, minuty):   50° 26.3043'N,  19° 40.50486'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 26' 18.26''N,  19° 40' 30.29''E Czas


Wyjście na górę zamkową zajmuje ok. 5 min. Pobieżne oglądnięcie trwa ok. 25 min.

BibliografiapunktorBorkowski Jacek - Orle Gniazda Jury Krakowsko Częstochowskiej
punktorFidura Jolanta - Zamki i inne warownie wyżyny krakowsko-częstochowskiej
punktorGuerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktorJurasz Tomasz - Zamki i ich tajemnice
punktorKaczyńscy Izabela i Tomasz - Polska - najciekawsze zamki
punktorKajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktor Rogiński Ryszard - Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy
punktorSypek Robert - Zamki i obiekty warowne Jury Krak.-Częst.


Zdjęcia


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Smoleń - Zamek po remoncie Smoleń - Zamek po remoncie Smoleń - Zamek po remoncie Smoleń - Zamek po remoncie Smoleń - Zamek po remoncie Smoleń - Zamek po remoncie
Zdjęcia z czerwca 2016 wykonane przez Łukasza Pacholskiego

Smoleń - Ostrołukowa brama do zamku dolnego wsch. Smoleń - Widok na zamek górny i bramę na zamku dolnym wsch. Smoleń - Mury i brama na zamku dolnym wsch. Smoleń - Zamek górny Smoleń - Otwory w murze płn. zamku dolnego wsch. Smoleń - Mury zamku dolnego wsch. Smoleń -Widok na zamek dolny wsch. z przejścia komunikacyjnego Smoleń - Wyjście z zamku dolnego zach. Smoleń - Ruiny renesansowej zabudowy zamku dolnego zach. Smoleń - Ruiny renesansowej zabudowy zamku dolnego zach.
Smoleń - Zamek dolny ze studnią Smoleń - Pozostałości komnat mieszkalnych Smoleń - Zamek górny Smoleń - Widok z zamku górnego na dolny Smoleń - Wieża na zamku górnym Smoleń - Zamek dolny
Zdjęcia wykonane: wiosną 2009 i latem 2001, a poniższe nadesłane przez Grzegorza Karczmarczyka zimą 2002/2003

Smoleń - Zamek zimą Smoleń - Zamek zimą Smoleń - Zamek zimą Smoleń - Zamek zimą Smoleń - Zamek zimą Smoleń - Zamek zimąNoclegi


punktorSmoleń - Agroturystyka Kazimierz Bomba, Smoleń13, tel. (032) 67 35 400, gsm. 600 747 741
punktorZawiercie - OSiR, ul. Moniuszki 10, tel. (032) 672 23 32
punktorZawiercie - Hotel Putek, ul. Paderewskiego 61, tel. (032) 671 56 10

Proponujemy wyszukanie noclegu w opisywanej miejscowości lub jej okolicy w serwisach noclegowych. Oferty cenowe online są zwykle atrakcyjniejsze niż rezerwacje telefoniczne!


oferta noclegowa 1       

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

  • Re: Dostepnośc zamku       Autor:  Wojtek      Data:  2020-02-15 21:37:16
    Od 2018 roku wejście na zamek za biletem.
  • Re: Dostepnośc zamku       Autor:  zamki.res.pl      Data:  2016-05-04 15:45:57
    Tak zrobiłem, dziękuję za info.
  • Dostepnośc zamku       Autor:  Aneta      Data:  2016-05-01 21:40:32
    1.05.2016 r. - zamek dostępny do zwiedzania. Dziś było prawdziwe oblężenie...turyst­ów! Była ładna pogoda i z wieży widać kontury zamku w Ogrodzieńcu, co potwierdziła obserwacją przez lornetkę. Na zamek górny prowadzą schody - wejście bez problemu. Proponuję uaktualnić wpis u góry strony, bo forum nie każdy czyta a przykro by było wprowadzać ludzi w błąd.

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2021 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.