puste


Ikonka - zamek

PODSTAWY
Władcy Polski

X-XVIII wiek
X w.
Mieszko I
 • Mieszko I (ok. 922-992)
  Syn legendarnego Siemomysła, władcy Polan

  XI w.
  Bolesław Chrobry Mieszko II Kazimierz Odnowiciel Bolesław Śmiały Władysław Herman
 • Bolesław Chrobry (ok. 967-1025)
  Koronacja: 1025 r.
  Syn Mieszka I i Dobrawy, księżniczki czeskiej
 • Mieszko II (990-1034).
  Koronacja: 1025 r.
  Syn Bolesława Chrobrego i Emnildy, księżniczki słowiańskiej
 • Kazimierz Odnowiciel (1016-1058)
  Syn Mieszka II Lamberta i Rychezy, palatynówny lotaryńskiej
 • Bolesław Śmiały (1039-1081)
  Koronacja: 1076 r
 • Władysław Herman (1042-1102)
  Syn Kazimierza I Odnowiciela i Dobroniegi Marii, księżniczki kijowskiej

  XII w.
  Bolesław Krzywousty Władysław Wygnaniec Bolesław Kędzierzawy Mieszko Stary Kazimierz Sprawiedliwy
 • Bolesław Krzywousty (1086-1138)
  Syn Władysława I Hermana i Judyty, księżniczki czeskiej
  Rozbicie na dzielnice
 • Władysław Wygnaniec (1105-1159)
  Syn Bolesława III Krzywoustego i Zbysławy, księżniczki kijowskiej
 • Bolesław Kędzierzawy (1121-1173)
  Syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei, hrabianki Bergu
 • Mieszko Stary (1122-1202)
  Syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei, hrabianki Bergu
 • Kazimierz Sprawiedliwy (1138-1194)
  Syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei, hrabianki Bergu

  XIII w.
  Leszek Biały Władysław Laskonogi Mieszko Plątonogi Henryk Brodaty Konrad Mazowiecki Henryk Pobożny Bolesław Wstydliwy Leszek Czarny Przemysł II Henryk Probus
 • Leszek Biały (ok. 1186-1227)
  Syn Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny, księżniczki znojemskiej
 • Władysław Laskonogi (ok. 1165-1231)
  Syn Mieszka III Starego i Eudoksji, księżniczki ruskiej
 • Mieszko Plątonogi (ok. 1131-1211)
  Syn Władysława Wygnańca i Agnieszki, córki margrabiego Austrii
 • Henryk Brodaty (1163-1238)
  Syn Bolesława I Wysokiego i Krystyny, hrabianki niemieckiej
 • Konrad Mazowiecki (1187 - 1247)
  Syn Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny, księżniczki znojemskiej
 • Henryk Pobożny (1196-1241)
  Syn Henryka I Brodatego i Jadwigi, hrabianki Andechs i księżniczki Meranii
 • Bolesław Wstydliwy (1226-1279)
  Syn Leszka I Białego i Grzymisławy, księżniczki łuckiej
 • Leszek Czarny (1241-1288)
  Syn Kazimierza I Konradowica i Konstancji, córki Henryka II Pobożnego
 • Przemysł II (1257-1296)
  Koronacja: 1295 r.
  Syn Przemysła I i Elżbiety, córki Henryka II Pobożnego
 • Henryk Probus (1257-1290)
  Syn Henryka III Białego i Judyty, córki Konrada I Mazowieckiego

  XIV w.
  Wacław II Władysław Łokietek Kazimierz Wielki Ludwik Węgierski Jadwiga
 • Wacław II (1271-1305)
  Koronacja: 1300 r.
  Syn króla czeskiego Przemysła Ottokara II i Kunegundy, księżniczki ruskiej
 • Władysław Łokietek (1260-1333)
  Koronacja: 1320 r.
  Syn Kazimierza I Konradowica i Eufrozyny, księżniczki opolsko-raciborskiej
  Zjednoczenie dzielnic
 • Kazimierz Wielki (1310-1370)
  Koronacja: 1333 r.
  Syn Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej kaliskiej
 • Ludwik Węgierski (1326-1386)
  Koronacja: 1370 r.
  Syn Karola Roberta króla Węgier i Elżbiety Łokietkówny
 • Jadwiga Andegaweńska (1374-1399)
  Koronacja: 1384 r.
  Córka Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety córki bana Bośni Stefana Kontromanica i Elżbiety, księżnej inowrocławsko-gniewkowskiej

  XV w.
  Władysław Jagiełło Władysław Warneńczyk Kazimierz Jagiellończyk Jan Olbracht
 • Władysław Jagiełło (1348-1434)
  Koronacja: 1396 r.
  Syn Olgierda wielkiego księcia litewskiego i Julianny, księżnej twerskiej
 • Władysław III Warneńczyk (1424-1444)
  Koronacja: 1434 r.
  Syn Władysława Jagiełły i Sonki, córki kniazia Andrzeja Holszańskiego
 • Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492)
  Koronacja: 1447 r.
  Syn Władysława Jagiełły i Sonki, córki kniazia Andrzeja Holszańskiego
 • Jan Olbracht (1459-1501)
  Koronacja: 1492 r.
  Syn Kazimierza Jagiellończyka i austriaczki Elżbiety Rakuszanki córki Albrechta Habsburga cesarza, króla węgierskiego i czeskiego

  XVI w.
  Aleksander Jagiellończyk Zygmunt Stary Zygmunt August Henryk Walezy Stefan Batory
 • Aleksander Jagiellończyk (1461-1506)
  Koronacja: 1501 r.
  Syn Kazimierza Jagiellończyka i austriaczki Elżbiety Rakuszanki córki Albrechta Habsburga cesarza, króla węgierskiego i czeskiego
 • Zygmunt I Stary (1467-1548)
  Koronacja: 1506 r.
  Syn Kazimierza Jagiellończyka i austriaczki Elżbiety Rakuszanki córki Albrechta Habsburga cesarza, króla węgierskiego i czeskiego
 • Zygmunt August (1520-1572)
  Koronacja: 1529 r.
  Syn Zygmunta Starego i Bony
 • Henryk Walezy (1551-1589)
  Koronacja: 1573 r.
  Syn Henryka II Valois, księcia francuskiego i Katarzyny Medici księżnej Urbino
 • Stefan Batory (1533-1586)
  Koronacja: 1576 r.
  Syn Stefana Batorego wojewody Siedmiogrodu i Katarzyny Telegdi

  XVII w.
  Zygmunt III Waza Władysław IV Jan Kazimierz Michał Korybut Wiśniowiecki Jan III Sobieski
 • Zygmunt III Waza (1566-1632)
  Koronacja 1587 r.
  Syn Jana III Wazy króla Szwecji i Katarzyny Jagiellonki
 • Władysław IV (1595-1648)
  Koronacja: 1632 r.
  Syn Zygmunta III Wazy i Anny z Habsburgów
 • Jan Kazimierz (1609-1672)
  Koronacja: 1648 r.
  Syn Zygmunta III Wazy i Konstancji
 • Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673). Koronacja: 1669 r.
  Syn wojewody ruskiego Jeremiego Michała Wiśniowieckiego i Gryzeldy Konstancji z Zamoyskich
 • Jan III Sobieski (1629-1696)
  Koronacja 1674 r.
  Syn kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Zofii Teofili z Daniłowiczów

  XVIII w.
  August II Mocny Stanisław Leszczyński August III Stanisław August Poniatowski
 • August II Mocny (1670-1733)
  Koronacja 1697 r.
  Syn elektora saskiego Jana Jerzego III Wettina i Anny Zofii, królewny duńskiej
 • Stanisław Leszczyński (1677-1766).
  Koronacja: 1704 r.
  Syn wojewody poznańskiego Rafała Leszczyńskiego i Anny z Jabłonowskich
 • August III (1696-1763)
  Koronacja: 1733 r.
  Syn Augusta II Mocnego i Chrystiany Eberhardyny, księżniczki Hohenzollern-Bayreuth
 • Stanisław August Poniatowski (1732-1798)
  Koronacja: 1764 r.
  Syn kasztelana krakowskiego Stanisława Poniatowskiego i Konstancji z Czartoryskich 
  (c) 2001-2023 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
  Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.