puste

BAZA WIEDZY
Władcy Polski

X w.
PIASTOWIE
Mieszko I
Mieszko I (ok. 922-992). Syn legendarnego Siemomysła, władcy Polan


XI w.

Bolesław Chrobry
Bolesław Chrobry (ok. 967-1025). Koronacja: 1025 r. Syn Mieszka I i Dobrawy, księżniczki czeskiej

Mieszko II
Mieszko II (990-1034). Koronacja: 1025 r. Syn Bolesława Chrobrego i Emnildy, księżniczki słowiańskiej

Kazimierz Odnowiciel
Kazimierz Odnowiciel (1016-1058). Syn Mieszka II Lamberta i Rychezy, palatynówny lotaryńskiej

Bolesław Śmiały
Bolesław Śmiały (1039-1081). Koronacja: 1076 r.

Władysław Herman
Władysław Herman (1042-1102). Syn Kazimierza I Odnowiciela i Dobroniegi Marii, księżniczki kijowskiej


XII w.

Bolesław Krzywousty
Bolesław Krzywousty (1086-1138). Syn Władysława I Hermana i Judyty, księżniczki czeskiej


Rozbicie na dzielnice
Władysław Wygnaniec
Władysław Wygnaniec (1105-1159). Syn Bolesława III Krzywoustego i Zbysławy, księżniczki kijowskiej

Bolesław Kędzierzawy
Bolesław Kędzierzawy (1121-1173). Syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei, hrabianki Bergu

Mieszko Stary
Mieszko Stary (1122-1202). Syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei, hrabianki Bergu

Kazimierz Sprawiedliwy
Kazimierz Sprawiedliwy (1138-1194). Syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei, hrabianki Bergu


XIII w.

Leszek Biały
Leszek Biały (ok. 1186-1227). Syn Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny, księżniczki znojemskiej

Władysław Laskonogi
Władysław Laskonogi (ok. 1165-1231). Syn Mieszka III Starego i Eudoksji, księżniczki ruskiej

Mieszko Plątonogi
Mieszko Plątonogi (ok. 1131-1211). Syn Władysława Wygnańca i Agnieszki, córki margrabiego Austrii

Henryk Brodaty
Henryk Brodaty (1163-1238). Syn Bolesława I Wysokiego i Krystyny, hrabianki niemieckiej

Konrad Mazowiecki
Konrad Mazowiecki (1187 - 1247). Syn Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny, księżniczki znojemskiej

Henryk Pobożny
Henryk Pobożny (1196-1241). Syn Henryka I Brodatego i Jadwigi, hrabianki Andechs i księżniczki Meranii

Bolesław Wstydliwy
Bolesław Wstydliwy (1226-1279). Syn Leszka I Białego i Grzymisławy, księżniczki łuckiej

Leszek Czarny
Leszek Czarny (1241-1288). Syn Kazimierza I Konradowica i Konstancji, córki Henryka II Pobożnego

Przemysł II
Przemysł II (1257-1296). Koronacja: 1295 r. Syn Przemysła I i Elżbiety, córki Henryka II Pobożnego

Henryk Probus
Henryk Probus (1257-1290). Syn Henryka III Białego i Judyty, córki Konrada I Mazowieckiego


XIV w.

Wacław II
Wacław II (1271-1305). Koronacja: 1300 r. Syn króla czeskiego Przemysła Ottokara II i Kunegundy, księżniczki ruskiej

Władysław Łokietek
Władysław Łokietek (1260-1333). Koronacja: 1320 r. Syn Kazimierza I Konradowica i Eufrozyny, księżniczki opolsko-raciborskiej


Zjednoczenie dzielnic
Kazimierz Wielki
Kazimierz Wielki (1310-1370). Koronacja: 1333 r. Syn Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej kaliskiej

ANDEGAWENI
Ludwik Węgierski
Ludwik Węgierski (1326-1386). Koronacja: 1370 r. Syn Karola Roberta króla Węgier i Elżbiety Łokietkówny

Jadwiga
Jadwiga Andegaweńska (1374-1399). Koronacja: 1384 r. Córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki (córki bana Bośni Stefana Kontromanica i Elżbiety, księżnej inowrocławsko-gniewkowskiej)


XV w.

JAGIELLONOWIE
Władysław Jagiełło
Władysław Jagiełło (1348-1434). Koronacja: 1396 r. Syn Olgierda wielkiego księcia litewskiego i Julianny, księżnej twerskiej

Władysław Warneńczyk
Władysław III Warneńczyk (1424-1444). Koronacja: 1434 r. Syn Władysława Jagiełły i Sonki, córki kniazia Andrzeja Holszańskiego

Kazimierz Jagiellończyk
Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492). Koronacja: 1447 r. Syn Władysława Jagiełły i Sonki, córki kniazia Andrzeja Holszańskiego

Jan Olbracht
Jan Olbracht (1459-1501). Koronacja: 1492 r. Syn Kazimierza Jagiellończyka i Austriaczki Elżbiety Rakuszanki, córki cesarza Albrechta Habsburga. króla węgierskiego i czeskiego


XVI w.

Aleksander Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk (1461-1506). Koronacja: 1501 r. Syn Kazimierza Jagiellończyka i Austriaczki Elżbiety Rakuszanki córki Albrechta Habsburga cesarza, króla węgierskiego i czeskiego

Zygmunt Stary
Zygmunt I Stary (1467-1548). Koronacja: 1506 r. Syn Kazimierza Jagiellończyka i Austriaczki Elżbiety Rakuszanki córki cesarza Albrechta Habsburga, króla węgierskiego i czeskiego

Zygmunt August
Zygmunt II August (1520-1572). Koronacja: 1529 r. Syn Zygmunta Starego i Bony


Władcy elekcyjni
WALEZJUSZE
Henryk Walezy
Henryk III Walezy (1551-1589). Koronacja: 1573 r. Syn Henryka II Valois, księcia francuskiego i Katarzyny Medici księżnej Urbino

BATHOROWIE
Stefan Batory
Stefan Batory (1533-1586). Koronacja: 1576 r. Syn Stefana Batorego wojewody Siedmiogrodu i Katarzyny Telegdi


XVII w.

WAZOWIE
Zygmunt III Waza
Zygmunt III Waza (1566-1632). Koronacja 1587 r. Syn Jana III Wazy króla Szwecji i Katarzyny Jagiellonki

Władysław IV
Władysław IV (1595-1648). Koronacja: 1632 r. yn Zygmunta III Wazy i Anny z Habsburgów

Jan Kazimierz
Jan Kazimierz (1609-1672). Koronacja: 1648 r. Syn Zygmunta III Wazy i Konstancji

WIŚNIOWIECCY
Michał Korybut Wiśniowiecki
Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673). Koronacja: 1669 r. Syn wojewody ruskiego Jeremiego Michała Wiśniowieckiego i Gryzeldy Konstancji z Zamoyskich

SOBIESCY
Jan III Sobieski
Jan III Sobieski (1629-1696). Koronacja 1674 r. Syn kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Zofii Teofili z Daniłowiczów


XVIII w.

SASOWIE
August II Mocny
August II Mocny (1670-1733). Koronacja 1697 r. Syn elektora saskiego Jana Jerzego III Wettina i Anny Zofii, królewny duńskiej

LESZCZYŃSCY
Stanisław Leszczyński
Stanisław Leszczyński (1677-1766). Koronacja: 1704 r. Syn wojewody poznańskiego Rafała Leszczyńskiego i Anny z Jabłonowskich

SASOWIE
August III
August III (1696-1763). Koronacja: 1733 r. Syn Augusta II Mocnego i Chrystiany Eberhardyny, księżniczki Hohenzollern-Bayreuth

PONIATOWSCY
Stanisław August Poniatowski
Stanisław August Poniatowski (1732-1798). Koronacja: 1764 r. Syn kasztelana krakowskiego Stanisława Poniatowskiego i Konstancji z Czartoryskich


(c) 2001-2024 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.