Zamek Monasterzec - Załuż

Monasterzec - Załuż
Zamek średniowieczny Sobień

Ocena zabytku


Możesz ocenić:
Monasterzec - Załuż (woj. podkarpackie) - Zamek średniowieczny Sobień

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
4.5 stars
Średnia ocena: 4.4 na 5. Głosów: 58

       
    
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
4.5 stars
Średnia ocena: 4.4 na 5. Głosów: 44

       
    
 


Opis i stan obecny


Ruiny zamku Sobień znajdują się na stromej górze o tej samej nazwie, aktualnie we wsi Monasterzec, kiedyś lokalizowano je w sąsiedniej wsi Załuż.
ozdoba
Koronowani goście
Zamek Sobień musiał być dość piękny i okazały jak na na początki XV w., bowiem Kmitowie gościli w nim króla Władysława Jagiełłę z dopiero co poślubioną Elżbietą Granowską.
Ze szczytu rozciąga się piękny widok na malowniczą dolinę Sanu. Z tego względu zrobiono tam nawet taras widokowy. Szkoda, że dookoła rosną wysokie drzewa, bo widok byłby jeszcze lepszy. Kiedyś położenie zamku Sobień gwarantowało kontrolę nad szlakiem handlowym biegnącym wzdłuż Sanu. Resztki murów warowni skupione są właściwie w dwóch miejscach. Przy tarasie, od strony południowej znajdują się pozostałości skrzydła mieszkalnego i murów obwodowych, a przy schodkach wejściowych kwadratowej wieży, przez którą prowadził wjazd do zamku. Od tej strony znajduje się też przedzamcze chronione wałami. Dzięki badaniom w latach 60-tych XX wieku ustalono przypuszczalny wygląd warowni, choć temat nie został zamknięty.
Budowla zbudowana była na planie nieregularnego czworoboku z kamieni piaskowcowych.
ozdoba
XVII-wieczne graffiti
W 1965 roku na tynku nadproża drzwiowego archeolodzy odkryli napis treści: Michael Rakoczy Anno Dm 1630. To "graffiti" pochodzi zapewne z okresu napadu Siedmiogrodzian na ziemię sanocką.
Początkowo w skład zamku królewskiego wchodził: obwód murów, wysunięta od północnego zachodu o 5 metrów poza mury wieża bramna i zabudowa mieszkalna (zapewne z drewna) od północy. Jednym z budynków był drewniany dom przy bramie, w którym umieszczono kamienno-ceglany piec. Budynek ten został spalony i wraz z piecem porzucono go podczas rozbudowy zamku przez Kmitów na przełomie XIV/XV stulecia. Piec ten został tylko zniwelowany, aby nie przeszkadzał, ale nie zniszczono go, wiec archeolodzy nie mieli problemu z jego pełnym odtworzeniem. Piec był założony na rzucie koła o średnicy wnętrza 1,32 m, przy grubości murów 57 cm. Łącznie średnica zewnętrzna pieca wynosiła 2,64 m.
Kuchnia i wyrób naczyń w tym miejscu były kontynuacją starszych tradycji, bowiem od północy piec ten sąsiaduje z piecem XIII-wiecznym, a więc węgierskim. Zbudowano go z kamienia na zaprawie glinianej na planie prostokąta o wymiarach 70 x 100 cm wewnątrz (150 x 190 cm zewnątrz).
Kmitowie rozbudowali wieżę (7,1 x 7,8 m) przybliżając ją do obwodu murów, a od południowego wschodu wznieśli piętrowe(?) skrzydło mieszkalne (12 x 31 m) podzielone na 3 izby. Na tym zakończyły się etapy rozbudowy skromnej warowni.
Obok zamku, po drugiej stronie szosy, przebiega przyrodnicza ścieżka dydaktyczna, która może zainteresować turystów.

Drzeworyt z ruinami Sobienia
Drzeworyt z ruinami zamku Sobień Marcelego Wiśniewskiego z ok. 1875 r.
Plany i rekonstrukcje


Plan zamku
Plan zamku Sobień wg T. R. Żurowskiego. 1 - Wieża bramna, 2 - skrzydło mieszkalne Kmitów, 3 - obecny taras widokowy, 4 - odkryty w wykopie piec z XIV wieku, 5 - odkryty w wykopie piec z XIII wieku

Rozwarstwienie murów
Rozwarstwienie założenia zamkowego Sobień wg Michała Proksy. Na niebiesko rozbudowa zamku przez Kmitów na przełomie XIV/XV wieku
Źródło: Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej, Michał Proksa, Przemyśl 1994


Plan wieży i pieców
Wieża bramna i odkryte piece na zamku Sobień - rysunek T. R. Żurowskiego

Rysunki pieców
Piec z XIV w. z Sobienia - rysunki T. R. ŻurowskiegoHistoria, wydarzenia

Powrót na górę strony

Wysokie wzgórze (450 m npm) Sobień było punktem obronnym już w XIII w. Pierwotna drewniana warownia z basztą należała do Węgier. Zachowany do dzisiaj w ruinie zamek przypisuje się królowi Kazimierzowi Wielkiemu ok. 1340 roku, choć nie ma o tym wzmianki w kronikach. Składał się ze skrzydła mieszkalnego, murów obwodowych i wysuniętej przed nimi wieży o wymiarach 5 m x 7 m.
punktor 1389 r. - z nadania króla Władysława Jagiełły właścicielami zamku został ród rycerski Kmitów herbu Szreniawa. Sobień stał się ich gniazdem rodowym. Kilkadziesiąt wsi dookoła również stanowiło własność tej rodziny. Kmitowie dokonali rozbudowy warowni, m.in. zburzyli starą i postawili nową, większą wieżę, włączoną do murów obwodowych. Istnieje hipoteza, że stara wieża została zniszczona podczas walk króla Kazimierza Wielkiego z Rusią
ozdoba
Bunkry
PRL-owska literatura podaje, iż w czasie II wojny św. Niemcy także wykorzystali strategiczne położenie góry Sobień i zbudowali tam betonowe bunkry, dzięki którym mogli całkowicie kontrolować dolinę Sanu. Jest to przykład fałszowania historii przez komunistów, bunkry bowiem zbudowali Sowieci. Po podziale Polski, na Sanie przebiegała granica między Niemcami a ZSRR. Na całej granicy bolszewicy planowali ich wznieść aż 10 tysięcy. Do dzisiaj koło Sobienia można jeszcze zobaczyć te bunkry.

punktor 1434 r. - z tego roku pochodzi wzmianka o kaplicy zamkowej
punktor 1474 r. - na podstawie kroniki węgierskiej i wzmianki iż w trakcie napadu Węgrów na ziemię sanocką i biecką zniszczono wiele zamków "aby z obronności ich nie pozostało" powszechnie uważa się że i Sobień został zniszczony, jednak niektórzy badacze to kwestionują. Podobnie niepewne są informacje o próbie zdobycia warowni przez Wołosów w 1498 r. i najeździe Węgrów w 1512 r.
punktor połowa XVI w. - bez względu na to czy warownia była niszczona w wyniku najazdów zbrojnych czy też nie, pewne jest że niewielkie rozmiary wierzchołka góry uniemożliwiały dalszą rozbudowę i zajmowanie jej przez jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w kraju jakim był Piotr Kmita nie miało sensu. Sobień został więc opuszczony, a Kmitowie zamieszkali w pobliskim Lesku.
punktor 1580 - 1730 - właścicielami ruiny zamku Sobień byli Stadniccy. Potem przechodził on jeszcze w ręce Ossolińskich, Mniszchów i Krasickich
punktor po 1768 r. - zamek był schronieniem konfederatów barskich. W rejonach tych walczyli bracia Pułascy, a oddziały organizowali Jakub Korwin Bronicki i Józef Rylski
punktor 1914-1918 - resztki zamku Sobień mocno ucierpiały podczas działań wojennych
punktor 1938 r. - przystąpiono do badań warowni, prowadzono je także później, w roku 1965. Dzięki nim ustalono przybliżony wygląd oraz wyróżniono dwa etapy budowy, pierwszy przez króla, drugi po przejęciu przez ród Kmitów. Na głębokości ponad 300 cm odkryto materiał ceramiczny z XV w. i spalone konstrukcje drewniane pierwotnej warowni z XIII w. W skrzydle północnym natomiast odsłonięto okrągły ceglano-kamienny piec z XIV w. z 20 glinianymi naczyniami, które nie zdążono wyciągnąć z powodu pożaru oraz ślady przygotowywanych tu posiłków, czyli kości: wołu, świni, dzika, jelenia, ryb i ptactwa domowego.
Za nim natrafiono na ślady drugiego starszego pieca, który przestał funkcjonować po postawieniu północnego muru obwodowego
punktor 1997 r. - ruiny przystosowano dla turystów. Powstały schodki i taras widokowy

Zdjęcie zamku sprzed wojny
Zdjęcie z archiwum Ilustrowanego Kuriera Codziennego z okresu międzywojennego. Rowerzyści nad Sanem i niezarośniętym Sobieniem z dobrze widocznymi murami zamkuLegendy i podania


Z zamkiem związanych jest wiele legend. Jedna dotyczy ukazującej się w nim w księżycowe noce Białej Damy, która spogląda na południe ku Węgrom. Jest to duch Margerity - żony kasztelana Kmity, którą kazał zamurować w piwnicy zamkowej za zdradę. A był oto tak. Po utracie pierwszej żony kasztelan postanowił ponownie wziąć ślub z o wiele młodszą i piękną córką węgierskiego rycerza Margeritą. Została ona zmuszona do małżeństwa i wiecznie zasmucona spędzała całe dnie w oknie swojej komnaty. Tam ujrzał ją rycerz z Węgier - Andreas i ślubował dozgonną miłość. Dzięki kupcom przyjeżdżającym do zamku udało się wymienić listy między Margeritą i Andreasem, a nawet potajemnie spotkać pod nieobecność Kmity. Ten jednak dowiedział się o wszystkim za sprawą karła, któremu kazał pilnować swojej młodej żony i który śledził kochanków. W gniewie kazał wtrącić Margeritę do lochów pod wieżą zamkową i tam zamurować. Tymczasem Andreas zorganizował grupę ludzi, którzy mieli umożliwić Margericie ucieczkę. Gdy dowiedział się o postępku Kmity zrozpaczony chciał uderzyć na zamek, lecz jego oddział był zbyt nieliczny. Rozesłał więc posłańców do kilku grup rozbójniczych grasujących po Bieszczadach i razem nocą zaatakowali Sobień. Gdy Kmita ujrzał Andreasa kazał znieść beczkę prochu do piwnicy i wysadzić pomieszczenie z uwięzioną Margeritą. Andreas widząc zgliszcza piwnic, odjechał w milczeniu i nikt go już nigdy nie widział.

Inna legenda dotyczy Czarnej Damy z Sobienia. O tym czytaj na stronie poświęconej zamkowi w Lesku.

Zdjęcie lidar Załuża - Monasterca
Zdjęcie z lotniczego skanowania laserowego zamku Sobień w Monastercu - ZałużuInformacje praktyczne


ADRES I KONTAKT
punktorbrak

CZAS
punktor Wejście na górę zamkową zajmuje ok. 5 minut. Darmowy parking jest przy drodze, u stóp góry. Zwiedzenie ruin trwa ok. 15 minut.

WSTĘP
punktor Wolny.

Sobień na obrazie z 1859
Ruiny Sobienia na obrazie Andrzeja Grabowskiego z 1859 rokuPołożenie i dojazd


Południowa część woj. podkarpackiego. 7 km na południowy wschód od Sanoka. Zobacz na mapie.
Najpierw należy się dostać do Sanoka lub Leska. Ruiny leżą między Załużem a Monastercem. Miejsce posiada swój parking z tablicą informacyjną.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N49.52687833659°, E22.32967185774°
format DM (stopnie, minuty):   49° 31.6127001954'N, 22° 19.7803114644'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   49° 31' 36.76''N, 22° 19' 46.82''E 


Przedwojenne zdjęcie zamku
Zdjęcie przedwojenne z ruinami zamku Sobień


Bibliografiapunktor Frazik Józef - Zamki i budownictwo obronne ziemi rzeszowskiej
punktor Gosztyła Marek, Proksa Michał - Zamki Polski południowo-wschodniej
punktor Guerquin Bohdan - Zamki w Polsce
punktor Jurasz Tomasz - Znane i nieznane. Zamki, pałace, kościoły Polski południowo-wschodniej
punktor Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan - Leksykon zamków w Polsce
punktor Marszałek Juliusz - Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach
punktor Potocki Andrzej - Księga legend i opowieści bieszczadzkich
punktor Proksa Michał - Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej
punktor Rogiński Ryszard - Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy

Pocztówka z Sobieniem z XIX w.
Pocztówka z murami Sobienia z końca XIX wieku


Fotogaleria


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Sobień - schodki do zamku Sobień - wejście Sobień - otwór wejściowy z zewn. Sobień - skrzydło z wejściem z dziedzińca Sobień - ruiny zamku
Sobień - ruiny zamku Sobień - ściana nad skarpą Sobień - widok ze wzgórza zamkowego na otaczający las Sobień - widok ze wzgórza zamkowego na otaczający las
Zdjęcia wykonane: jesienią 2003 a poniższe latem 2001

Sobień - mury z zadaszoną bramą Sobień - kamienna ściana Sobień - wejście na punkt widokowy Sobień - wysoki fragment murów Sobień - widok z tarasu na zamek Sobień - taras widokowy></a>
<a  href=Sobień - kawałek muru i SanNoclegi


punktor Sanok - Hotel "Turysta", ul. Jagiellońska 12, tel. (013) 463 09 22
punktor Sanok - Internat Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Konarskiego 10, tel. (013) 463 09 25
punktor Lesko - OW "Zamek", ul. Piłsudskiego 7, (013) 469 62 68, 469 68 78.
punktor Lesko - Hotelik Ratuszowa, ul. Rynek 12, tel. (013) 469 86 32
punktor Lesko - Pensjonat Gawra, Łączki 80, tel. (013) 469 66 55, gsm 888 959 959
punktor Lesko - Noclegi Romantica, ul. Piłsudskiego 11, tel. (013) 469 85 73
punktor Lesko - Schronisko PTSM Bieszczadnik, ul. Jana Pawła II, tel. (013) 469 62 69

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • hotel fux       Autor:  bies      Data:  2016-06-03 22:07:01
  Fotel FUX nie istnieje już od kilkunastu lat
 • Re: Uszczegółowienie obecnego położenia ruin       Autor:  JA      Data:  2009-12-28 13:01:17
  Zgadzam się. Leży w Załużu;-)
 • Re: telefon do KOLIBY JEST ZŁY       Autor:  zamki.res.pl      Data:  2009-06-07 23:48:12
  wszystkie strony podają ten sam numer, pewnie hotel zlikwidowano...

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2024 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.