Zamość
Przebudowany zamek-pałac magnacki i 2 nieistniejące siedziby

"Jan Zamoyski, Kanclerz Wielki Królestwa Polskiego i dowódca generalny wojsk, gdy po opuszczeniu obronnego zamku, który zbudował jego dziad Feliks na miejscu zwanym Skokówka między dwiema rzekami dla obrony kupionego pola, postanowił założyć tu miasto i przenieść ze starego do nowego Zamku duchy opiekuńcze zmarłych przodków i bóstwa strzegące ogniska domowego"
napis wyryty na miejskiej Bramie Szczebrzeskiej

Ocena zabytku


Możesz ocenić:
Zamość (woj. lubelskie) - Całkowicie przebudowany zamek-pałac magnacki

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
2.5 stars
Średnia ocena: 2.6 na 5. Głosów: 42

       
    
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
3 stars
Średnia ocena: 3.0 na 5. Głosów: 35

       
    
 


Opis i stan obecny


W Zamościu oficjalnie nie ma dziś żadnego zamku, jednak w rzeczywistości na jego terenie można doszukać się aż 3 budowli obronnych. Dopiero badania archeologiczne z września 2008 rozjaśniły nieco pogmatwaną historię tych dawnych siedzib rodu Zamoyskich.
Pierwszą ich rezydencją i miejscem urodzenia kanclerza Jana Zamoyskiego był obronny dwór w Skokówce. Istnieje wiele hipotez odnośnie jego usytuowania. Do niedawna najbardziej prawdopodobną było miejsce zwane Zamczysko w dzielnicy Zamościa zwanej nomen omen Skokówka (tezę tę rozpropagowała I. Kutyłowska, która prowadziła tam badania). Innym "podejrzanym" miejscem była wyspa, na której w XIX wieku zbudowano istniejąca do dziś Rotundę (dwór sytuowała tam B. Sawa). Trzecią grupę tworzyli badacze skupieni wokół prof. W. Zina, którzy uważali, że Skokówka to obecny Zamość i umiejscawiali dwór dokładnie w miejscu przebudowanego obecnie zamku-pałacu, drugiej chronologicznie rezydencji Zamoyskich. Twierdzili oni, iż pałac został dobudowany od południa do pozostałości dawnego zameczku. Teoria ta podbudowana jakimiś badaniami, do których wyników trudno dotrzeć, nie zyskała jednak zbyt dużego poparcia, bo kłóciła się z wieloma faktami. Przede wszystkim istnieje podstawowa sprzeczność z dokumentem lokacyjnym Zamościa, gdzie hetman Jan Zamoyski stwierdza: "zamiast dawnego zamku Skokówka, na wyspie pomiędzy rzekami Wieprzec i Kalinowica położonego w ziemi chełmskiej i powiecie krasnostawskim, dla pożytku większego inszy nowy zamek z kamienia i cegły, na stałej sąsiedniej ziemi, naprzeciwko tego zamku starego, około grobli stawowej zacząłem wznosić i tam dla chwały Bożej świątynię zbudować i wyposażyć postanowiłem (...) Chcę też ufundować tam miasto połączone z nowym zamkiem i świątynią i wzmocnię je kosztem moim wałem i fosą. Temu miastu nadaję nazwę wraz z zamkiem Zamoście nad Wieprzcem, dla odróżnienia od sąsiedniego". Jeszcze inną teorię przedstawili S. Herbst i I. Zachwatowicz. Wg nich Skokówki należałoby szukać gdzieś w okolicy dzisiejszej wsi Żdanów.
I już wydawało, że mieli oni rację. Przy okazji odsłaniania fundamentów XVIII-wiecznego browaru Ordynacji Zamoyskiej pod Żdanowem, ok 1,2 km od Zamczyska, natrafiono bowiem najpierw na ceramikę datowaną nawet na XIV wiek, a następnie na średniowieczne fundamenty jakiejś budowli. Tak więc pierwotny zameczek Zamoyskich stać mógł na wyspie otoczonej rozlewiskami rzek Topornicy (dawniej Wieprzec) i Łabuńki (dawniej Kalinowica) 4 km na południowy zachód od centrum dzisiejszego Zamościa. Jednakże wielu badaczy nie zgodziło się z tą tezą, ponieważ odkryte fundamenty były niewielkie rozmiarowo i nie natrafiono na jakiekolwiek ślady wałów, ani murów obwodowych. Twierdzą oni, że w Żdanowie znaleziono tylko fundamenty średniowiecznej drewnianej chaty i browaru. Archeolog Ewa Prusicka-Kołcon, która zbadała stanowisko w Żdanowie i zajmuje się tematem siedzib Zamoyskich zdecydowanie wskazała na teren Rotundy jako pierwotną Skokówkę i przedstawiła na to przekonujące dowody, opierając się na starych mapach.
Wiadomo, że hetman Zamoyski urządził w tym rejonie zwierzyniec. Plan austriackiego inżyniera Haillmanna z XVIII-wiecznym widokiem Zamościa pokazuje jednak wały, jakiś mur obwodowy, a w jednym narożniku wieżę lub basteję. Hipotetyczne założenie obronne miałoby rozmiar 100x100 metrów. Co ciekawe miejsce nazwane zostało "stare szańce" i leżało na południowym krańcu wyspy "Kempi". Na wyspie tej od północy pokazane są z kolei ogrody. Dokładnie na planie narysowane są 4 wyspy, ale z innych przekazów wynika, że wcześniej tworzyły one jedną całość. Inne mapy historyczne, w tym bardzo dokładna mapa von Miega również pokazują podobne rysunki jakichś fortyfikacji oraz nazwę wyspy "Kępa". Wody oblewające wyspę to rzeki Wieprzec i Kalinowica, więc zgadza się to z przytoczonym opisem Jana Zmoyskiego. Badania przeprowadzone w końcu lat 70-tych XX w. nie przyniosły co prawda żadnych odkryć po dawnej zabudowie, jednak należy pamiętać, że obszar ten został całkowicie przekształcony przy rozbudowie twierdzy Zamość. Nie bez powodu Austriacy wykorzystali teren dawnego dworu, który był już utwardzony i stanowił największą wyniosłość na południe od miasta.

Zamość na mapie z 1777
Mapa z 1777 roku o tytule "Plan twierdzy Nowy Zamość w Królestwie Galicji" inżyniera kapitana Haillmanna. Widać wyspę "Kempi". Na dole fortyfikacja, wyżej ogrody.

Nowa rezydencja kanclerza Jana Zamoyskiego w powstającym równocześnie Zamościu powszechnie uznawana jest za pałac, choć w starych dokumentach określa się ją jako zamek. Sam budynek mieszkalny jest typowym pałacem, jednak istnienie w jego otoczeniu fortyfikacji w początkowym okresie jest niepodważalne. Nie były one zbyt funkcjonalne ani mocne, ale nie było to konieczne, ponieważ potężne fortyfikacje miejskie stanowiły dla wroga przeszkodę praktycznie nie do sforsowania. Myślę, iż obiekt ten zasługuje na opis, chociażby ze względu na postać jego fundatora. Rezydencję zbudowano w zachodniej części Zamościa, na planie wydłużonego prostokąta o długości 60 m. Miał on dwie kondygnacje i wysoką czworoboczną wieżę-belweder w środkowej części budynku, zwieńczoną attyką. Wieża posiadała na szczycie taras, z którego roztaczał się widok na miasto i okolicę. Przy elewacji frontowej znajdowały się dwuramienne schody prowadzące na piętro, podtrzymywane przez loggię z arkadami. Pałac ten otoczony był murem obwodowym z dwiema bastejami i frontową bramą od strony miasta. Później mur rozebrano, dobudowano boczne pawilony, a następnie oficyny. Za elewacją tylną (zachodnią) postawiono oficynę, która była połączona z pałacem dwiema galeriami. Do dziś zachował się sam pałac bez śladów fortyfikacji, ale w przebudowanej postaci, że bardziej przypomina socrealistyczne gmaszysko, niż zabytkową rezydencję wielkiego kanclerza i hetmana. Teraz jest tu 180 pomieszczeń, które do niedawna zajmował sąd, a obecnie szkoła. Część przeznaczono na mieszkania. Ostatnio postawiono przed nim pomnik fundatora.
Trzecią siedzibą Zamoyskich był ufortyfikowany pałac podmiejski Tomasza Zamoyskiego z I połowy XVII wieku. Stał on w miejscu zwanym Zamczysko w płd. części Zamościa, na którą prawdopodobnie w XIX wieku przeniesiono nazwę Skokówką, co wprowadziło duże zamieszanie wśród historyków. Obecnie nie ma tam żadnych pozostałości murowanych, jest natomiast słabo zarysowany kopiec ziemny i pofałdowany teren na osiedlu z domkami. Widać relikty wałów, w tym jeden odcinek dość wysoki, ale miejscowi twierdzą, że jest to współczesny nasyp. Badania z lat 80-tych XX wieku udowodniły istnienie tu nowożytnych umocnień bastionowych, wewnątrz których przy południowej kurtynie stał duży i bogato wyposażony pałac z renesansowym dziedzińcem posiadającym arkadowy ganek o długości 69 m zakończony z obu stron alkierzami. Bastionów było 5, a od południa wzniesiono 2 półbastiony a także wał z palami. Brama zwieńczona attyką posiadała na piętrze wielkie działo spiżowe. Całość otaczała fosa i staw. Mimo więc, że była to budowla przeznaczona do wypoczynku i rozrywki, to jej fortyfikacje nie były zbudowane na pokaz w przeciwieństwie do wielu XVII-wiecznych rezydencji.
Tak opisywał ją profesor Akademii Zamojskiej Jan Bytomski: "Na południu za stawem, stał w górzystej okolicy dwór czy raczej zamek "Krasnybrzeg" z majestatycznym pałacem, po środku starannie utrzymanego ogrodu. Sama budowla z murem podtrzymującym cały ciężar sklepień wyprowadzonych z głębi ziemi od fundamentów: znana była z krużganków, sypialni, jadalni z największymi i nie najpiękniejszymi kobiercami, z piecami i z najelegantszym dziedzińcem. Na dwie strony podzielony, przy czym jedna ku zachodowi wysunęła się kunsztownie i sprawną ręką artysty na długości został powiększony. Między samymi murami a fosą, która była czymś w rodzaju obwarowania lub fortecy, od południa ku zachodowi rozciągał się ogród, obsadzony artystycznie egzotycznymi drzewami i trawami".Plany i rekonstrukcje

Powrót na górę strony


Plany i mapy Zamościa z różnych okresów. Oznaczono miejsca zamkowe: A - zamek-pałac wewnątrz miasta, B - wyspa z budowlą obronną, najpewniej dawna Skokówka, miejsce urodzin kanclerza Zamoyskiego, obecnie Rotunda, C - podmiejski ufortyfikowany pałac z XVII w. na Zamczysku, dziś dzielnica Zamościa - Skokówka, D - średniowieczne pozostałości w obecnym Żdanowie, mylny trop w poszukiwaniu pierwotnej Skokówki

Mapa Zamościa z 1823
Austriacka mapa z 1823 r.

Plan oblężenia Zamościa
Mapa z oblężenia twierdzy Zamość z 1809 r. (widok od północy)

Zamość na mapie z XVIII w.
Okolica Zamościa w II połowie XVIII wieku na mapie F. Miega.

Zamość na mapie z 1774
Mapa Zamościa z 1774 r.

Mapa Zamościa z 1720
Zamościa na mapie z 1720 r. (widok od północy)


Zamość w XVII w.
Widok Zamościa od strony południowej z II połowy XVII wieku. Zamek oznaczony jako A.


Rekonstrukcja pałacu
Rekonstrukcja z 1967 r. pierwotnej bryły zamku-pałacu miejskiego Zamoyskich wg A. Klimka (zasób AP Zamość)

Plan pałacu
Plan pałacu Zamoyskich wg E. Pujszo

Plan pałacu w 1780
Plan pałacu na austriackim planie Zamościa z ok. 1780 r. Opis budynków jak wyżej.

Plan Zamczyska
Plan Zamczyska z odkrytymi w wykopach murami podmiejskiego pałacu Zamoyskich wg I. Kutyłowskiej

Rekonstrukcja pałacu podmiejskiego
Hipotetyczny wygląd pałacu podmiejskiego Tomasza Zamoyskiego autorstwa prof. Wiktora Zina
Zdjęcie LIDAR Zamościa
Zdjęcie z lotniczego skanowania laserowego terenu obecnej Skokówki i podmiejskiego pałacu. 1 - miejsce powyżej oznaczenia to ślady po budynku, dookoła nasypy fortyfikacji bastionowych


Historia, wydarzenia

Powrót na górę strony

Dwór obronny we wsi Skokówka wzniesiono w okresie 1517-1518 r. z inicjatywy Feliksa Zamoyskiego herbu Jelita, ówczesnego wojskiego bełskiego i łowczego chełmskiego. Drugi zamek - ufortyfikowany pałac kazał wybudować w II połowie XVI wieku wnuk Feliksa - Jan Sariusz Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny. Trzeci - podmiejska rezydencja warowna Tomasza Zamoyskiego powstała w I połowie XVII stulecia.

Zamość na najstarszej mapie
Najstarszy widok Zamościa od strony północnej na mapie z roku 1618. Pałac otoczony fortyfikacjami widać po prawej.

punktor 1450 r. - pierwsza wzmianka o Skokówce. Wydzielona z wsi Żdanów Skokówka stała się własnością Jana syna Piotra ze Żdanowa. Druga część wsi z wyspą (ostrowem) przypadła jego bratu Jakubowi.
punktor 1458 r. - Jakub zastawił wyspę swojemu bratu i ten odtąd pisał się Jan Ostrowski
punktor 1517 r. - Jan Ostrowski, zrzekł się zadłużonych dóbr w tym Skokówki na rzecz braci Mikołaja i Feliksa Zamoyskich za kwotę 1.000 florenów. W tym okresie Feliks wzniósł drewniany dwór obronny z murowanymi fortyfikacjami, który 2 lata później nie oparł się najazdowi tatarskiemu
punktor 19.III.1542 r. - w fortalicji w Skokówce urodził się wnuk Feliksa, późniejszy kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski
punktor 1578 r. - Jan Zamoyski planował wznieść w Skokówce nowy zamek, lecz mimo zaawansowanych prac zmienił plany i 4 lata później kazał go rozebrać. Odzyskany budulec wraz z murami starego fortalicji został wykorzystany do budowy infułatki - pierwszego budynku w powstającym już wtedy Zamościu
punktor 1579 r. - rozpoczęcie przez Zamoyskiego budowy nowego miejskiego zamku-pałacu w Zamościu wg projektów architekta z Padwy - Bernarda Morando. Najpierw wzniesiono mur obwodowy z dwiema bastejami, dopiero potem główny budynek i dwie boczne oficyny. Przywilej Lokacyjny Zamościa mówi iż kanclerz "wystawił inszy nowy zamek z kamienia i cegły, na stałej sąsiedniej ziemi, naprzeciwko tego zamku starego, około grobli stawowej"
punktor1580 r. - w dokumencie króla Stefana Batorego wspomniany jest dwór w Skokówce: "zaczem dom jego [Jana Zamoyskiego] w imieniu dziedzicznim Skokowkach prawie jest zniszczały y w niwecz się obrócił, który on musi z niemałą pracą y nakładem odnawiać y budować..."
punktor 1588 r. - kanclerz podejmował w zamku swego jeńca (po pokonaniu go w bitwie pod Byczyną) - arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, który trzymał mu do chrztu córkę
punktor lata 1628-33 - kanclerz Tomasz Zamoyski przy pomocy architekta Jana Jaroszewicza wzniósł okazały i również ufortyfikowany pałac podmiejski, który uległ zniszczeniu podczas oblężenia Zamościa przez Kozaków w styczniu 1649 r. Potem jego ruiny zostały rozebrane przez okoliczną ludność
punktor 1658 r. - wielki pożar zniszczył zamek-pałac
punktor 1660 r. - odbudował go III ordynat zamojski Jan zwany Sobiepanem. Miało tu miejsce ważne wydarzenie kulturalne - polska prapremiera "Cyda" Corneille`a w tłumaczeniu Andrzeja Morsztyna
punktor lata 1687-1690 - IV ordynat Marcin Zamoyski zlecił rozbudowę rezydencji swojemu nadwornemu architektowi Janowi Michałowi Linkowi
punktor lata 1747-1751 - kolejna rozbudowa pałacu za ordynata Tomasza Antoniego Zamoyskiego. Pracami kierowali Jan Andrzej Bem i Jerzy de Kawe. Nadali oni całemu założeniu styl późnobarokowy. Obniżono wieżę, zwieńczono ją trójkątnym szczytem, dobudowano nowe oficyny. Pałac stał się budowlą trójskrzydłową z dziedzińcem. W tym czasie nie było już muru otaczającego rezydencję, a basteje miały charakter dekoracyjny

Pałac w XVIII w.
Pałac Zamoyskich po przebudowie Tomasza Antoniego Zamoyskiego w XVIII w.

punktor 1803 r. - Stanisław Kostka Zamoyski rozpoczął przebudowę rezydencji w stylu klasycystycznym przerwaną przez działalność wojenną w 1809 r. XII ordynat chciał tu utworzyć muzeum
punktor po 1815 r. - gen. J. Mallet-Malletskiego wybudował ziemną lunetę - dzieło fortyfikacyjne w miejscu "starego szańca". Po 1821 roku zamienił ją na działobitnię w formie rotundy, połączoną groblą z murami twierdzy Zamość
punktor 1821 r. - pałac wraz z całym miastem przeszedł na własność Skarbu Państwa.
punktor po 1831 r. - po powstaniu listopadowym pałac przebudowano na szpital koszary wojskowe. To ostatecznie spowodowało utratę jego dawnej świetności i całego zabytkowego wyposażenia tak że Kazimierz Strzelecki napisał "dawnego zamku, w którym mieszkał wielki hetman, nie ma już ani śladu"
punktor 1884 r. - z inicjatywy rosyjskiego gen. Adryanowa, dowódcy garnizonu, na dziedzińcu pałacowym urządzono ogród miejski o elitarnym charakterze. Był on dostępny dla wojskowych, a po wykupieniu biletu także dla mieszczan
punktor 1918 r. - do pałacu wprowadził się sąd, pozostający tu aż do 2017 r.
punktor 1925 r. - ogród zamieniono na park zaprojektowany przez wybitnego planistę ogrodów - Waleriana Kronenberga
punktor 2005 r. - przed pałacem postawiono pomnik Jana Zamoyskiego,
punktor 2018 r. - po wyprowadzce z pałacu sądu wprowadziło się do niego I Liceum Ogólnokształcące, którego siedziba - gmach Akademii Zamojskiej - musi przejść remont

Makieta Zamościa
Fragment makiety Zamościa z Muzeum Zamojskiego przedstawiający pałac ze szczątkowymi i dekoracyjnymi fortyfikacjami oraz nowymi oficynami z I połowy XVIII w.ozdoba
Jan Sariusz Zamoyski
zamosc 5
Jest jedną z najwybitniejszych postaci polskiej historii. Wyróżniał się już jako student w Padwie, gdzie w 1563 roku został wybrany rektorem. Było to najwyższe stanowisko wśród braci studenckiej i zapewniało duże wpływy w mieście. Zamoyski wywiązywał się ze swoich obowiązków tak dobrze, że wkrótce na jego cześć wmurowane aż dwie pamiątkowe tablice. Po powrocie do kraju został sekretarzem króla Zygmunta Augusta, który zlecił mu skomplikowane zadanie uporządkowania archiwum państwowego. Praca ta również została wykonana wzorowo, a przy okazji pozwoliła sekretarzowi zdobyć ogromną wiedzę o dawnym prawodawstwie, ustawodawstwie i sprawach ustrojowych. Stał się już znany w kraju i w wieku 27 lat otrzymał swoje pierwsze starostwo zamechskie, a zaraz potem bełskie. Podczas kolejnych bezkrólewi przyczyniał się do wyboru królów Henryka Walezego, Stefana Batorego i Zygmunta Wazy, nie zawsze zgodnie ze swą wolą, ale za wszelką cenę nie chciał dopuścić do tronu Habsburgów. Jako żołnierz wsławił się w wojnie z Moskwą, gdzie zdobył szereg zamków i jak nikt inny potrafił utrzymać dyscyplinę i ducha bojowego pośród wygłodzonego, zmarzniętego i nie opłacanego wojska pod Pskowem. Miało tam miejsce ciekawe zdarzenie. Gdy z dowódcą Pskowa Szujskim zawarto rozejm na zabranie ciał poległych, Polacy, którzy podeszli pod mury zostali zdradziecko i haniebnie ostrzelani przez 500 strzelców. Zdenerwowany Zamoyski odpłacił się Szujskiemu sprytnym "prezentem". Była to skrzynia, która wybuchała jeśli się ją otworzyło. Zginęło dwóch najbliższych kompanów Szujskiego, a on sam został ranny. Po kilku dniach wyzwał Polaka na pojedynek, ale ten nie doczekał się Rosjanina na umówionym miejscu.
Później Zamoyski dwukrotnie pobił wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, biorąc jego samego do niewoli. W 1600 r. wyruszył na czele zorganizowanego przez siebie wojska na Wołoszczyznę, gdzie pokonał dwukrotnie liczniejsze oddziały hospodara Michała Walecznego. Rok później był już na północnych krańcach Rzeczpospolitej i odbił część Inflant, którą zajęli Szwedzi. Podczas tej kampanii hetman prowadził korespondencję ze szwedzkim uzurpatorem Karolem Sudermańskim. Po jego kłamstwach i oskarżeniach pod adresem swoim i króla wyzywał go na pojedynek, ale butny Szwed nie wykazał się ani honorem, ani odwagą.
Rozmiłowany w literaturze antycznej hetman podczas wypraw wojennych posiadał przy sobie spory księgozbiór z ulubionym Ciceronem na czele. W obozie wojskowym wydał nawet napisaną przez siebie gramatykę łacińską. Jak prawdziwy człowiek renesansu interesował się wszystkimi dziedzinami nauki i potrafił prowadzić dysputy na każdy temat czym w wprawiał w podziw współczesnych. Dominikanin i kaznodzieja Władysława IV Fabian Birkowski powiedział iż "w całej Europie nie ma wybitniejszego uczonego, który listem naszego hetmana nie mógł się poszczycić".
W międzyczasie Zamoyski objął dwie najważniejsze funkcje w państwie: kanclerza i hetmana wielkiego. Zamość, który zbudował od podstaw, był najwspanialszym miastem prywatnym w Rzeczpospolitej. Gdyby inni możnowładcy poszli jego śladem, kraj miałby sieć wytwornych miast renesansowych a zarazem twierdz nie do zdobycia i nasze dzieje z pewnością potoczyły by się inaczej. To wszystko zrodziło do kanclerza niechęć, a często nienawiść wynikającą z zawiści o wpływy i wywyższenie do niedawna średnio zamożnego szlachcica. Jednak nawet wrogowie doceniali jego wielkość, nieprzychylny mu nuncjusz papieski Hanibal z Kapui powiedział: "nie boję się ani potęgi kanclerza, ani jego miecza, lecz rozumu i charakteru. Czuwa on dzień i noc i zawsze jest gotów do skoku".
Przed śmiercią kanclerz, posiadacz wielkiej fortuny, zażyczył sobie bardzo skromny pogrzeb i grobowiec. Było to w tych czasach bardzo rzadkie, bo większość magnatów, szlachty, a nawet patrycjuszy miejskich inwestowało ogromne fundusze w swoje nagrobki i monumenty, a pogrzeby były bardzo wystawne i uroczyste.Informacje praktyczne


ADRES I KONTAKT
punktorPałac Zamoyskich - ul. Akademicka 1, Zamość
Rotunda - ul. Droga Męczenników Rotundy 1, Zamość
tel. +48 883 375 564  (Pałac - Szkoła),   +48 84 638 64 94  (Rotunda - Muzeum) kliknij, aby zadzwonić

CZAS
punktor Oglądnięcie 3 reliktów miejsc zamkowych w Zamościu wraz ze zwiedzeniem Rotundy zajmie ponad 1,5 godziny.

WSTĘP
punktor Na teren Rotundy wstęp jest wolny. Jest to dawny niemiecki obóz pacyfikacyjny, obecnie Muzeum Martyrologii ukazujące tragiczne losy miejscowej ludności podczas II wojny światowej. Skłania też do zadumy jak to możliwe, że naród który planowo, z wyrachowaniem mordujący masowo Polaków i rozkradający polski majątek, zaledwie pokolenie później arogancko poucza nas w kwestii praworządności, demokracji i praw człowieka.
Dawny pałac Zamoyskich (obecnie szkoła) nie jest ogrodzony, ale swobodne wejście do środka szkoły raczej nie jest możliwe.
Teren obecnej Skokówki jest niezabudowany i swobodnie dostępny.Położenie i dojazd


Południowa cześć woj. lubelskiego. 88 km na południowy wschód od Lublina. Zobacz na mapie.
Przebudowany pałac znajduje się, przy rynku od strony katedry.
Aby dostać się na miejsce podmiejskiej rezydencji w Skokówce należy odnaleźć ulicę Lipską. Jest to boczna ul. Partyzantów wychodzącej spod samego centrum miasta w kierunku płd.-wsch. Tak więc z rynku jedziemy ul. Partyzantów, skręcamy w prawo i jedziemy Lipską, przekraczając rzekę Łabuńkę. Tuż przy drodze po prawej będzie płynąć jej odnoga. Jest chyba tylko jeden mostek którym można ją przekroczyć. Wjeżdżamy na niego, skręcamy w prawo a potem w lewo, szukając kapliczki. Za nią znajdują się miejsce po pałacu.
Rotunda to dobrze oznaczony zabytek Zamościa. Można szybko dojść spacerkiem z rynku kierując się za znakami na południe.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Obecna Skokówka - Zamczysko:
Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.70208004611°, E23.2475625423°
format DM (stopnie, minuty):   50° 42.1248027666'N, 23° 14.853752538'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 42' 07.49''N, 23° 14' 51.23''E 

Pałac:
Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.71767222°, E23.24893611°
format DM (stopnie, minuty):   50° 43.0603332'N, 23° 14.9361666'E
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 43' 03.62''N, 23° 14' 56.17''E 

Rotunda:
Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.7108849222°, E23.2473780085°
format DM (stopnie, minuty):   50° 42.653095332'N, 23° 14.84268051'E
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 42' 39.19''N, 23° 14' 50.56''E Bibliografia


punktor Rolska-Boruch Irena - Domy pańskie na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku
punktor Przegon Wojciech, Żygawski Jakub - Kartograficzne Zamostiana
punktor Prusicka-Kołcon Ewa - Lokalizacja rodowej siedziby Zamoyskich na Skokówce w świetle planów i map z 2. połowy XVIII i początku XIX w.


Galeria zdjęć


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Zamczysko na obecnej Skokówce
Zamość - Teren, na którym stał obronny pałac podmiejski Zamość - Teren Zamczyska Zamość - Ścieżka prowadząca na nasyp/wał Zamość - Wał albo nasyp

Rotunda - miejsce pierwszej Skokówki i najstarszej siedziby Zamoyskich
Zamość - Rotunda Zamość - Fosa przy rotundzie

Zamek-pałac w Zamościu
Zamość - Główna oficyna pałacowa od zachodu. Widać jakieś stare mury, być może obwodowe z XVI w. Zamość - Pałac od frontu
Zdjęcia wykonane: jesienią 2003

Zamość - Pałac Zamość - Pałac Zamość - Pałac
Inne widoki pałacu autorstwa Piotra Pupysza


Filmy wideo


Polskie Salony - Pałac Zamoyskich w ZamościuNoclegi


punktor Zamość - Hotel Sportowy, ul. Królowej Jadwigi 8, tel. (084) 638 60 11 (blisko centrum i są tanie pokoje (tanio, ale bez okien)
punktor Zamość - Marta Dom Turysty, ul. Zamenhoffa 11, tel. (084) 639 26 39
punktor Zamość - Kemping Duet, ul. Królowej Jadwigi 14, tel.(04) 639 21 99
punktor Zamość - Motel Wojto, ul. Kalinowice 21d, tel. (084) 616 71 65
punktor Zamość - Motel Polak, ul. Orla 3a, tel. (0 84) 641 15 30
punktor Zamość - Motel Korona, ul. Sikorskiego 7, tel. (084) 63 99 191, 63 99 199
punktor Zamość - Hotel Zajazd, ul. Lubelska 66A, tel. (084) 638 57 70
punktor Zamość - Hotel Junior, ul. Sikorskiego 6, tel. (084) 638 66 15, 638 63 69
punktor Zamość - Hotel Garnizonowy, ul. Piłsudskiego 36, tel. (084) 638 48 42
punktor Zamość - Hotel Arkadia, Rynek Wielki 9, tel. (084) 638 65 07

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

 • Re: historia       Autor:  zamki.res.pl      Data:  2013-04-19 20:20:59
  dzięki, poprawione.
 • historia       Autor:  Kata      Data:  2013-04-19 19:02:52
  Mam jedną uwagę odnośnie informacji podanej w kalendarium- Jan Sobiepan Zamoyski nie mógł zlecić przebudowy pałacu w Zamościu w latach 1689-90, bo od ponad 20 lat nie żył, zmarł w roku 1665.
 • Re: Re: Re: co z historią tzw ZAMCZYSKA?       Autor:  Mogway      Data:  2012-06-27 15:14:33
  A dodam tylko,że szkic obejmuje tylko mury odkryte. Ja prywatnie mówię ,że wszystkie przedłużenia tych murów istnieją i spokojnie sobie odpoczywają w ziemi. Czyli powyższy szkic można śmiało połączyć w koło bo te mury tam są.

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2024 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.