pusteTelefon kontaktowy
Informacja Turyst.
tel. (084) 639 22 92
Informacja Turyst. 2
tel. (084) 639 18 08Ikonka - zamek

ZAMOŚĆ
🏰 Całkowicie przebudowany zamek-pałac magnacki i 2 nieistniejące siedziby 🏰

Przejście do zdjęć
Zdjęciapuste

Frontowe zdjęcie zamku Zamość


"Jan Zamoyski, Kanclerz Wielki Królestwa Polskiego i dowódca generalny wojsk, gdy po opuszczeniu obronnego zamku, który zbudował jego dziad Feliks na miejscu zwanym Skokówka między dwiema rzekami dla obrony kupionego pola, postanowił założyć tu miasto i przenieść ze starego do nowego Zamku duchy opiekuńcze zmarłych przodków i bóstwa strzegące ogniska domowego"
napis wyryty na miejskiej Bramie Szczebrzeskiej

Ocena


Możesz ocenić:
Zamość / lubelskie - Całkowicie przebudowany zamek-pałac magnacki

Ocena obecnej atrakcyjności obiektu
2.5 stars Średnia ocena: 2.6 na 5. Głosów: 40
            
 
Ocena nastawienia do turystów na terenie obiektu
3 stars Średnia ocena: 3.0 na 5. Głosów: 35
            
 


Opis


Ozdobna pierwsza litera w Zamościu oficjalnie nie ma dziś żadnego zamku, jednak w rzeczywistości na jego terenie można doszukać się 3 budowli obronnych. Dopiero badania archeologiczne z września 2008 rozjaśniły nieco pogmatwaną historię tych dawnych siedzib rodu Zamoyskich.
Pierwszą ich rezydencją i miejscem urodzenia kanclerza Jana Zmoyskiego był obronny dwór w Skokówce. Istnieje wiele hipotez odnośnie jego usytuowania. Do niedawna najbardziej prawdopodobną było miejsce zwane Zamczysko w dzielnicy Zamościa zwanej nomen omen Skokówka (tezę tę rozpropagowała I. Kutyłowska, która prowadziła tam badania). Innym "podejrzanym" miejscem była wyspa, na której w XIX wieku zbudowano istniejąca do dziś Rotundę (dwór sytuowała tam B. Sawa). Trzecią grupę tworzyli badacze skupieni wokół prof. W. Zina, którzy uważali, że Skokówka to obecny Zamość i umiejscawiali dwór dokładnie w miejscu przebudowanego obecnie zamku-pałacu, drugiej chronologicznie rezydencji Zamoyskich. Twierdzili oni, iż pałac został dobudowany od południa do pozostałości dawnego zameczku. Teoria ta podbudowana jakimiś badaniami, do których wyników trudno dotrzeć, nie zyskała jednak zbyt dużego poparcia, bo kłóciła się z wieloma faktami. Przede wszystkim istnieje podstawowa sprzeczność z dokumentem lokacyjnym Zamościa, gdzie hetman Jan Zamoyski stwierdza: "zamiast dawnego zamku Skokówka, na wyspie pomiędzy rzekami Wieprzec i Kalinowica położonego w ziemi chełmskiej i powiecie krasnostawskim, dla pożytku większego inszy nowy zamek z kamienia i cegły, na stałej sąsiedniej ziemi, naprzeciwko tego zamku starego, około grobli stawowej zacząłem wznosić i tam dla chwały Bożej świątynię zbudować i wyposażyć postanowiłem (...) Chcę też ufundować tam miasto połączone z nowym zamkiem i świątynią i wzmocnię je kosztem moim wałem i fosą. Temu miastu nadaję nazwę wraz z zamkiem Zamoście nad Wieprzcem, dla odróżnienia od sąsiedniego". Jeszcze inną teorię przedstawili S. Herbst i I. Zachwatowicz. Wg nich Skokówki należałoby szukać gdzieś w okolicy dzisiejszej wsi Żdanów.
I już wydawało, że mieli oni rację. Przy okazji odsłaniania fundamentów XVIII-wiecznego browaru Ordynacji Zamoyskiej pod Żdanowem, ok 1,2 km od Zamczyska, natrafiono bowiem najpierw na ceramikę datowaną nawet na XIV wiek a następnie na średniowieczne fundamenty jakiejś budowli. Tak więc pierwotny zameczek Zamoyskich stać mógł na wyspie otoczonej rozlewiskami rzek Topornicy (dawniej Wieprzec) i Łabuńki (dawniej Kalinowica) 4 km na południowy zachód od centrum dzisiejszego Zamościa. Jednakże wielu badaczy nie zgodziło się z tą tezą, ponieważ odkryte fundamenty były niewielkie i nie natrafiono na jakiekolwiek ślady wałów, ani murów obwodowych. Twierdzą oni, że w Żdanowie znaleziono tylko fundamenty średniowiecznej drewnianej chaty. Archeolog Ewa Prusicka-Kołcon, która zajmuje się tematem i badała ten teren uważa, że dwór Zamoyskich znajdował się w miejscu obecnej Rotundy.
Wiadomo, że hetman Zamoyski urządził tam zwierzyniec. Plan austriackiego inżyniera Haillmanna z XVIII-wiecznym widokiem Zamościa pokazuje jednak wały, jakiś mur obwodowy, a w jednym narożniku pozostałości wieży/bastei. Hipotetyczne założenie obronne miałoby rozmiar 100x100 m. Co ciekawe miejsce nazwane zostało "stare szańce" i leżało na wyspie "Kempa". Dokładnie na planie narysowane są 4 wyspy, ale z innych przekazów wynika, że wcześniej tworzyły one jedną całość. Inne mapy historyczne, w tym bardzo dokładna mapa von Miega również pokazują podobne rysunki jakichś fortyfikacji oraz nazwę wyspy "Kępa". Wody oblewajace wyspę to rzeki Wieprzec i Kalinowica, więc zgadza się to z przytoczonym opisem Jana Zmoyskiego. Badania przeprowadzone w końcu lat 70-tych XX w. nie przyniosły co prawda żadnych odkryć po dawnej zabudowie, jednak należy pamiętać, że teren ten został całkowicie przekształcony przy rozbudowie twierdzy Zamość.
Nowa rezydencja kanclerza Jana Zamoyskiego w powstającym równocześnie Zamościu powszechnie uznawana jest za pałac, choć w starych dokumentach określa się ją jako zamek. Sam budynek mieszkalny jest typowym pałacem, jednak istnienie w jego otoczeniu fortyfikacji w początkowym okresie jest niepodważalne. Nie były one zbyt funkcjonalne ani mocne, ale nie było to konieczne, ponieważ potężne fortyfikacje miejskie stanowiły dla wroga przeszkodę praktycznie nie do sforsowania. Myślę, iż obiekt ten zasługuje na opis tutaj, chociażby ze względu na postać jego fundatora. Rezydencję zbudowano w zachodniej części Zamościa, na planie wydłużonego prostokąta o długości 60 m. Miał on dwie kondygnacje i wysoką czworoboczną wieżę-belweder w środkowej części budynku zwieńczoną attyką. Wieża posiadała na szczycie taras, z którego roztaczał się widok na miasto i okolicę. Przy elewacji frontowej znajdowały się dwuramienne schody prowadzące na piętro, podtrzymywane przez loggię z arkadami. Pałac ten otoczony był murem obwodowym z dwiema bastejami i frontową bramą od strony miasta. Później mur rozebrano. Do dziś zachował się sam pałac bez śladów fortyfikacji, ale w tak przebudowanej postaci, że bardziej przypomina socrealistyczne gmaszysko, niż zabytkową rezydencję wielkiego kanclerza i hetmana. Teraz jest tu 180 pomieszczeń, które zajmuje sąd, a część przeznaczono na mieszkania. Niedawno postawiono przed nim pomnik fundatora.
Trzecią siedzibą Zamoyskich był ufortyfikowany pałac podmiejski Tomasza Zamoyskiego z I poł. XVII wieku. Stał on w miejscu zwanym Zamczysko w płd. części Zamościa, na którą prawdopodobnie w XIX wieku przeniesiono nazwę Skokówką, co wprowadziło duże zamieszanie wśród historyków. Obecnie nie ma tam żadnych pozostałości murowanych, jest natomiast słabo zarysowany kopiec ziemny i pofałdowany teren na osiedlu z domkami. Widać relikty wałów, w tym jeden odcinek dość wysoki, ale miejscowi twierdzą, że jest to współczesny nasyp. Badania z lat 80-tych XX wieku udowodniły istnienie tu nowożytnych umocnień bastionowych, wewnątrz których przy południowej kurtynie stał duży i bogato wyposażony pałac z renesansowym dziedzińcem posiadającym arkadowy ganek o długości 69 m zakończony z obu stron alkierzami. Bastionów było 5, a od południa wzniesiono 2 półbastiony a także wał z palami. Brama zwieńczona attyką posiadała na piętrze wielkie działo spiżowe. Całość otaczała fosa i staw. Mimo więc że była to budowla przeznaczona do wypoczynku i rozrywki, to jej fortyfikacje nie były zbudowane na pokaz w przeciwieństwie do wielu XVII-wiecznych rezydencji. Tak opisywał ją profesor Akademii Zamojskiej Jan Bytomski: "Na południu za stawem, stał w górzystej okolicy dwór czy raczej zamek "Krasnybrzeg" z majestatycznym pałacem, po środku starannie utrzymanego ogrodu. Sama budowla z murem podtrzymującym cały ciężar sklepień wyprowadzonych z głębi ziemi od fundamentów: znana była z krużganków, sypialni, jadalni z największymi i nie najpiękniejszymi kobiercami, z piecami i z najelegantszym dziedzińcem. Na dwie strony podzielony, przy czym jedna ku zachodowi wysunęła się kunsztownie i sprawną ręką artysty na długości został powiększony. Między samymi murami a fosą, która była czymś w rodzaju obwarowania lub fortecy, od południa ku zachodowi rozciągał się ogród, obsadzony artystycznie egzotycznymi drzewami i trawami".
Plan

Powrót na górę strony


Plan zamku zamosc
Okolica Zamościa w XVII wieku wg S. Herbsta. Oznaczono miejsca z budowlami obronnymi. A - średniowieczne pozostałości w obecnym Żdanowie, najprawdopodobniej mylny trop w poszukiwaniu pierwotnej Skokówki, B - podmiejski ufortyfikowany pałac z XVII w., dziś dzielnica Zamoscia - Skokówka, C - zamek-pałac z końca XVI w. wewnątrz miasta


Plan zamku zamosc
Okolica Zamościa w II poł. XVIII wieku na mapie F. Miega. Oznaczenia jak wyżej plus D - wyspa z budowlą obronną, najpewniej dawna Skokówka, miejsce urodzin kanclerza Zamoyskiego, obecnie Rotunda


Plan zamku zamosc
Rekonstrukcja fasady i plan pałacu zamojskiego
Źródło: Domy Pańskie na Lubelszczyźnie, Irena Rolska-Boruch, KUL 2003


Fragment makiety Zamościa z Muzeum Zamojskiego przedstawiający pałac ze zniwelowanymi fortyfikacjami i nowymi oficynami z I poł. XVIII w.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku zamosc
Plan Zamczyska z odkrytymi w wykopach murami wg I. KutyłowskiejRekonstrukcja

Powrót na górę strony

Rekonstrukcja lub stary widok zamku zamosc
Hipotetyczny wygląd pałacu podmiejskiego Tomasza Zamoyskiego autorstwa prof. Wiktora Zina


Historia

Powrót na górę strony

Ozdobna pierwsza litera dwór obronny we wsi Skokówka wzniesiono w okresie 1515-1518 r. z inicjatywy Feliksa Zamoyskiego herbu Jelita, ówczesnego wojskiego bełskiego i łowczego chełmskiego. Drugi zamek - ufortyfikowany pałac kazał wybudować w II poł. XVI wnuk Feliksa - Jan Sariusz Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny. Trzeci - podmiejska rezydencja warowna Tomasza Zamoyskiego powstała w I poł. XVII.

Rekonstrukcja lub stary widok zamku zamosc
Najstarszy widok Zamościa od strony północnej z roku 1605. Pałac otoczony fortyfikacjami widać po prawej.

punktor1450 r. - pierwsza wzmianka o Skokówce. Wydzielona z wsi Żdanów Skokówka stała się własnością Jana syna Piotra ze Żdanowa. Druga część wsi z wyspą (ostrowem) przypadła jego bratu Jakubowi.
punktor1458 r. - Jakub zastawił wyspę swojemu bratu i ten odtąd pisał się Jan Ostrowski
punktor 1517 r. - Jan Ostrowski, zrzekł się zadłużonych dóbr w tym Skokówki na rzecz braci Mikołaja i Feliksa Zamoyskich za kwotę 1.000 florenów. W tym okresie Feliks wzniósł drewniany dwór obronny z murowanymi fortyfikacjami, który 2 lata później nie oparł się najazdowi tatarskiemu
punktor19.III.1542 r. - w fortalicji w Skokówce urodził się wnuk Feliksa, późniejszy kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski
punktor1578 r. - Jan Zamoyski planował wznieść w Skokówce nowy zamek, lecz mimo zaawansowanych prac zmienił plany i 4 lata później kazał go rozebrać. Odzyskany budulec wraz z murami starego fortalicjum został wykorzystany do budowy infułatki - pierwszego budynku w powstającym już wtedy Zamościu
punktor1579 r. - rozpoczęcie przez Zamoyskiego budowy nowego miejskiego zamku-pałacu w Zamościu wg projektów architekta z Padwy - Bernarda Morando. Najpierw wzniesiono mur obwodowy z dwiema bastejami, dopiero potem główny budynek i dwie boczne oficyny. Przywilej Lokacyjny Zamościa mówi iż kanclerz "wystawił inszy nowy zamek z kamienia i cegły, na stałej sąsiedniej ziemi, naprzeciwko tego zamku starego, około grobli stawowej",
punktor1588 r. - kanclerz podejmował w zamku swego jeńca - arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, który trzymał mu do chrztu córkę
punktorlata 1628-33 - kanclerz Tomasz Zamoyski przy pomocy architekta Jana Jaroszewicza wzniósł okazały i również ufortyfikowany pałac podmiejski, który uległ zniszczeniu podczas oblężenia Zamościa przez Kozaków w styczniu 1649 r. Potem jego ruiny zostały rozebrane przez okoliczną ludność
punktor1658 r. - wielki pożar zniszczył zamek-pałac
punktor1660 r. - odbudował go III ordynat zamojski Jan zwany Sobiepanem. Miało tu miejsce ważne wydarzenie kulturalne - polska prapremiera "Cyda" Corneille`a w tłumaczeniu Andrzeja Morsztyna
punktorlata 1687-1690 - IV ordynat Marcin Zamoyski zlecił rozbudowę rezydencji swojemu nadwornemu architektowi Janowi Michałowi Linkowi
punktorlata 1747-1751 - kolejna rozbudowa pałacu za ordynata Tomasza Antoniego Zamoyskiego. Pracami kierowali Jan Andrzej Bem i Jerzy de Kawe. Nadali oni całemu założeniu styl późnobarokowy. Obniżono wieżę, zwieńczono ją trójkątnym szczytem, dobudowano nowe oficyny. Pałac stał się budowlą trójskrzydłową z dziedzińcem. W tym czasie nie było już muru otaczającego rezydencję, a basteje miały charakter dekoracyjny
punktor1803 r. - Stanisław Kostka Zamoyski rozpoczął przebudowę rezydencji w stylu klasycystycznym przerwaną przez działalność wojenną w 1809 r. XII ordynat chciał tu utworzyć muzeum
punktorpo 1815 r. - gen. J. Mallet-Malletskiego wybudował ziemną lunetę - dzieło fortyfikacyjne w miejscu "starego szańca". Potem zamienił ją na działobitnię w formie rotundy, połączoną groblą z murami twierdzy Zamość
punktor1821 r. - pałac wraz z całym miastem przeszedł na własność Skarbu Państwa.
punktorpo 1831 r. - po powstaniu listopadowym pałac przebudowano na szpital koszary wojskowe. To ostatecznie spowodowało utratę jego dawnej świetności i całego zabytkowego wyposażenia tak że Kazimierz Strzelecki napisał "dawnego zamku, w którym mieszkał wielki hetman, nie ma już ani śladu"
punktor1884 r. - z inicjatywy rosyjskiego gen. Adryanowa, dowódcy garnizonu, na dziedzińcu pałacowym urządzono ogród miejski o elitarnym charakterze. Był on dostępny dla wojskowych, a po wykupieniu biletu także dla mieszczan
punktor1918 r. - do pałacu wprowadził się sąd, pozostający tu do dzisiaj
punktor 1925 r. - ogród zamieniono na park zaprojektowany przez wybitnego planistę ogrodów - Waleriana Kronenberga

Rekonstrukcja lub stary widok zamku zamosc
Widok Zamościa od strony południowej z II poł. XVII wieku. Zamek oznaczony jako A.

Jan Sariusz Zamoyski
zamosc 5
Jest jedną z najwybitniejszych postaci polskiej historii. Wyróżniał się już jako student w Padwie, gdzie w 1563 roku został wybrany rektorem. Było to najwyższe stanowisko wśród braci studenckiej i zapewniało duże wpływy w mieście. Zamoyski wywiązywał się ze swoich obowiązków tak dobrze, że wkrótce na jego cześć wmurowane aż dwie pamiątkowe tablice. Po powrocie do kraju został sekretarzem króla Zygmunta Augusta, który zlecił mu skomplikowane zadanie uporządkowania archiwum państwowego. Praca ta również została wykonana wzorowo, a przy okazji pozwoliła sekretarzowi zdobyć ogromną wiedzę o dawnym prawodawstwie, ustawodawstwie i sprawach ustrojowych. Stał się już znany w kraju i w wieku 27 lat otrzymał swoje pierwsze starostwo zamechskie, a zaraz potem bełskie. Podczas kolejnych bezkrólewi przyczyniał się do wyboru królów Henryka Walezego, Stefana Batorego i Zygmunta Wazy, nie zawsze zgodnie ze swą wolą, ale za wszelką cenę nie chciał dopuścić do tronu Habsburgów. Jako żołnierz wsławił się w wojnie z Moskwą, gdzie zdobył szereg zamków i jak nikt inny potrafił utrzymać dyscyplinę i ducha bojowego pośród wygłodzonego, zmarzniętego i nie opłacanego wojska pod Pskowem. Miało tam miejsce ciekawe zdarzenie. Gdy z dowódcą Pskowa Szujskim zawarto rozejm na zabranie ciał poległych, Polacy, którzy podeszli pod mury zostali zdradziecko i haniebnie ostrzelani przez 500 strzelców. Zdenerwowany Zamoyski odpłacił się Szujskiemu sprytnym "prezentem". Była to skrzynia, która wybuchała jeśli się ją otworzyło. Zginęło dwóch najbliższych kompanów Szujskiego a on sam został ranny. Po kilku dniach wyzwał Polaka na pojedynek, ale ten nie doczekał się Rosjanina na umówionym miejscu.
Później Zamoyski dwukrotnie pobił wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, biorąc jego samego do niewoli. W 1600 r. wyruszył na czele zorganizowanego przez siebie wojska na Wołoszczyznę, gdzie pokonał dwukrotnie liczniejsze oddziały hospodara Michała Walecznego. Rok później był już na północnych krańcach Rzeczpospolitej i odbił część Inflant, którą zajęli Szwedzi. Podczas tej kampanii hetman prowadził korespondencję ze szwedzkim uzurpatorem Karolem Sudermańskim. Po jego kłamstwach i oskarżeniach pod adresem swoim i króla wyzywał go na pojedynek, ale butny Szwed nie wykazał się ani honorem ani odwagą.
Rozmiłowany w literaturze antycznej hetman podczas wypraw wojennych posiadał przy sobie spory księgozbiór z ulubionym Ciceronem na czele. W obozie wojskowym wydał nawet napisaną przez siebie gramatykę łacińską. Jak prawdziwy człowiek renesansu interesował się wszystkimi dziedzinami nauki i potrafił prowadzić dysputy na każdy temat czym w wprawiał w podziw współczesnych. Dominikanin i kaznodzieja Władysława IV Fabian Birkowski powiedział iż "w całej Europie nie ma wybitniejszego uczonego, który listem naszego hetmana nie mógł się poszczycić".
W międzyczasie Zamoyski objął dwie najważniejsze funkcje w państwie: kanclerza i hetmana wielkiego. Zamość, który zbudował od podstaw, był najwspanialszym miastem prywatnym w Rzeczpospolitej. Gdyby inni możnowładcy poszli jego śladem, kraj miałby sieć wytwornych miast renesansowych a zarazem twierdz nie do zdobycia i nasze dzieje z pewnością potoczyły by się inaczej. To wszystko zrodziło do kanclerza niechęć, a często nienawiść wynikającą z zawiści o wpływy i wywyższenie do niedawna średnio zamożnego szlachcica. Jednak nawet wrogowie doceniali jego wielkość, nieprzychylny mu nuncjusz papieski Hanibal z Kapui powiedział: "nie boję się ani potęgi kanclerza, ani jego miecza, lecz rozumu i charakteru. Czuwa on dzień i noc i zawsze jest gotów do skoku".
Przed śmiercią kanclerz, posiadacz wielkiej fortuny, zażyczył sobie bardzo skromny pogrzeb i grobowiec. Było to w tych czasach bardzo rzadkie, bo większość magnatów, szlachty, a nawet patrycjuszy miejskich inwestowało ogromne fundusze w swoje nagrobki i monumenty, a pogrzeby były bardzo wystawne i uroczyste.


Dygresja gastro


Będąc w Zamościu po raz drugi i na dłużej, korzystałem z ofert znacznie liczniejszych niż przed laty restauracji w rynku. Choć jakość potraw jest raczej na wysokim poziomie, to lokale znacznie różnią się stosunkiem do klientów. W jednym zapominają o zamówieniu, w innym samo złożenie zamówienia trwa baaardzo długo, a w jeszcze innym długo czeka się na dania. Zdecydowanie wyróżnia się na ich tle Restauracja Muzealna, rozkładająca swoje stoliki koło ratusza, tuż przy muzeum. Bardzo miła i szybka obsługa, a zamówienia przyjmowane były nawet późno w nocy. Polecam!


Wstęp


Na Zamczysko w Skokówce wstęp wolny. Do przebudowanego pałacu można wejść w czasie pracy sądu (ale nie ma po co), otoczenie nie jest ogrodzone.

Położenie i dojazd

Powrót na górę strony

Południowa cześć woj. lubelskiego. 88 km na południowy wschód od Lublina. Zobacz na mapie.
Z dojazdem do byłego miasta wojewódzkiego nie ma problemu. Przebudowany pałac znajduje się, przy rynku od strony katedry. Aby dostać się na miejsce podmiejskiej rezydencji w Skokówce należy odnaleźć ulicę Lipską. Jest to boczna ul. Partyzantów wychodzącej spod samego centrum miasta w kierunku płd.-wsch. Tak więc z rynku jedziemy Partyzantów, skręcamy w prawo i jedziemy Lipską, przekraczając rzekę Łabuńkę. Tuż przy drodze po prawej będzie płynąć jej odnoga. Jest chyba tylko jeden mostek którym można ją przekroczyć. Wjeżdżamy na niego, skręcamy w prawo a potem w lewo, szukając kapliczki. Za nią znajdują się miejsce po pałacu.

GPS
Współrzędne geograficzne:

Obecna Skokówka - Zamczysko:
Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.70208004611°, E23.2475625423°
format DM (stopnie, minuty):   50° 42.1248027666'N, 23° 14.853752538'E 
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 42' 07.49''N, 23° 14' 51.23''E 

Pałac:
Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.71767222°, E23.24893611°
format DM (stopnie, minuty):   50° 43.0603332'N, 23° 14.9361666'E
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 43' 03.62''N, 23° 14' 56.17''E 

Rotunda:
Otwórz w:  Google Maps,  Bing Maps,  Openstreet Maps
format D (stopnie):   N50.7108849222°, E23.2473780085°
format DM (stopnie, minuty):   50° 42.653095332'N, 23° 14.84268051'E
format DMS (stopnie, minuty, sekundy):   50° 42' 39.19''N, 23° 14' 50.56''E Czas


Z dworca PKS do zamku-pałacu jest dość daleko, ponad 30 min., z PKP trochę bliżej, ale też kawałek. Aby dostać się do Skokówki trzeba mieć samochód, z centrum jedzie się ok. 10 min. Pobieżne oglądnięcie obu obiektów zajmuje po kilka minut.

BibliografiapunktorRolska-Boruch Irena - Domy pańskie na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku

Zdjęcia


Klikając w zdjęcie otrzymasz jego powiększenie w nowym oknie. Okno to można zamknąć kliknięciem w dowolny punkt POZA zdjęciem.

Zamczysko na obecnej Skokówce
Zamość - Teren, na którym stał obronny pałac podmiejski Zamość - Teren Zamczyska Zamość - Ścieżka prowadząca na nasyp/wał Zamość - Wał albo nasyp

Zamek-pałac w Zamościu
Zamość - Pałac z tyłu. Widać jakieś stare mury, być może obwodowe z XVI w. Zamość - Pałac od frontu
Zdjęcia wykonane: jesienią 2003

Zamość - Pałac Zamość - Pałac Zamość - Pałac
Inne widoki pałacu autorstwa Piotra PupyszaNoclegi


punktorZamość - Hotel Sportowy, ul. Królowej Jadwigi 8, tel. (084) 638 60 11 (blisko centrum i są tanie pokoje (tanio, ale bez okien)
punktorZamość - Marta Dom Turysty, ul. Zamenhoffa 11, tel. (084) 639 26 39
punktorZamość - Kemping Duet, ul. Królowej Jadwigi 14, tel.(04) 639 21 99
punktorZamość - Motel Wojto, ul. Kalinowice 21d, tel. (084) 616 71 65
punktorZamość - Motel Polak, ul. Orla 3a, tel. (0 84) 641 15 30
punktorZamość - Motel Korona, ul. Sikorskiego 7, tel. (084) 63 99 191, 63 99 199
punktorZamość - Hotel Zajazd, ul. Lubelska 66A, tel. (084) 638 57 70
punktorZamość - Hotel Junior, ul. Sikorskiego 6, tel. (084) 638 66 15, 638 63 69
punktorZamość - Hotel Garnizonowy, ul. Piłsudskiego 36, tel. (084) 638 48 42
punktorZamość - Hotel Arkadia, Rynek Wielki 9, tel. (084) 638 65 07

Miniforum

Powrót na górę

Zapraszam do przesyłania swoich wypowiedzi i komentarzy odnośnie opisywanego zamku. Ukazują się one na stronie od razu po wpisaniu do formularza.

Ostatnie wpisy

  • Re: historia       Autor:  zamki.res.pl      Data:  2013-04-19 20:20:59
    dzięki, poprawione.
  • historia       Autor:  Kata      Data:  2013-04-19 19:02:52
    Mam jedną uwagę odnośnie informacji podanej w kalendarium- Jan Sobiepan Zamoyski nie mógł zlecić przebudowy pałacu w Zamościu w latach 1689-90, bo od ponad 20 lat nie żył, zmarł w roku 1665.
  • Re: Re: Re: co z historią tzw ZAMCZYSKA?       Autor:  Mogway      Data:  2012-06-27 15:14:33
    A dodam tylko,że szkic obejmuje tylko mury odkryte. Ja prywatnie mówię ,że wszystkie przedłużenia tych murów istnieją i spokojnie sobie odpoczywają w ziemi. Czyli powyższy szkic można śmiało połączyć w koło bo te mury tam są.

Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej

(c) 2001-2021 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.