puste

RÓŻNOŚCI

 


Źródła


Spis literatury traktującej o polskich zamkach (z pominięciem pozycji poświęconych tylko jednemu zamkowi), z której korzystano przy tworzeniu tego serwisu. Zachęcam do kupowania tych książek i wspierania autorów oraz badaczy zajmujących się tym pasjonującym tematem.


punktor "Zamki w dziejach Polski i Słowacji między Wisłą a Hornadem" 2 tomy, Krzysztof Moskal, Nowy Sącz 2004 i 2005, Wydawnictwo Fundacja
Wspaniale napisana książka poświęcona woj. małopolskiemu, a po stronie słowackiej Spiszowi i Szariszowi. Opisane zostały zamki i dwory na tym terenie na tle wydarzeń historycznych od czasów najdawniejszych do XVIII wieku. Bardzo dużo nie publikowanych dotychczas planów i rekonstrukcji, piękne zdjęcia.
punktor "Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej", Leszek Kajzer, Warszawa 2004, Wydawnictwo DiG
Ostatnia książka najbardziej chyba znanego badacza architektury obronnej. Omówione zostało mnóstwo mało znanych miejsc, głównie z terenu dzisiejszego woj. łódzkiego . Na końcu znajduuję się katalog obieków. Niestety brak indeksu nazwisk i miejscowości w tego typu wydawnictwach powinno być karalne.
punktor "Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej", Janusz Pietrzak, Rypin 2004, Uniwersytet Łódzki
Zdecydowanie najlepsza pozycja dotycząca woj. wielkopolskiego. Zebrane zostały wszystkie dotychczasowe hipotezy i znane fakty, łacznie z najnowszymi odkryciami. Niestety temat pracy nie pozwalił na zajęcie się również obiektami prywatnymi.
punktor "Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu", Jan Leszek Adamczyk, Kielce 2004, Politechnika Świętokrzyska
Bardzo dobre opracowanie polskich warowni kresowych. 2/3 ksiażki zajmuje katalog 730 warownych miast, zamków, dworów i kościołów obronnych, pozostała część to rys historyczny i opisy poszczegołnych typów warowni.


punktor "Zamki w Polsce", Bohdan Guerquin, Warszawa 1984, Arkady
Do niedawna podstawowa pozycja dla miłośników architektiwy obronnej. Wielki katalog zamków w Polsce, opisy poszczególnych typów zamków, architektura, sposoby budowania, prawdziwa kopalnia wiedzy!
punktor "Zamki i obiekty warowne Jury Krak.-Częst.", Robert Sypek, Agencja Wydawnicza CB.
Bardzo polecam ten przewodnik po Jurze. Jest pełen ciekawych informacji i zdjęć (choć kilka z nich jest fatalnych!). Zawiera opisy wielu obiektów, które nie są wymieniane w innych przewodnikach. Unikalną cechą jego zaletą są piękne rekonstrukcje nieistniejących już obiektów. Jednak z dziwnych powodów pominięto kilka zamków szczególnie na zachodzie Jury, co zostało chyba poprawione w nowym wydaniu.
punktor "Leksykon zamków w Polsce", L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, Warszawa 2002, Arkady
Rozwinięcie książki B. Guerquina dokonane przez najwybitniejszych badaczy architektury obronnej w kraju. Dodano 50 obiektów, uzupełniono i sprostowano dzieje opisywanych zamków. Jest tu znacznie więcej starych rycin, zdjęć, rekonstrukcji i planów. To zdecydowanie najlepsza pozycja na rynku, z najnowszymi informacjami, ale jednak nie pozbawiona wad. Przede wszystkim bardzo wysoka cena (160 zł) otaz złe wydanie. Opasłe tomisko trudno jest unieść a co dopiero wygodnie czytać, wg mnie leksykon powinien być podzielony na 2 tomy.
punktor "Pałace i zamki w Polsce - dawniej i dziś", Krystyna Stępińska, Warszawa 1977, KAW
Dwutomowe dzieło poświęcone zamkom, pałacom i dworom w Polsce. Bardzo interesujące zdjęcia opisywanych obiektów sprzed wojny, także stare ryciny. Szkoda że w większej części opisywane są dwory i pałace z XVIII i XIX wieku, których nie można zaliczyć do zamków.
punktor "Polska - najciekawsze zamki", Izabela i Tomasz Kaczyńscy, Warszawa 2001, Muza S.A. 2001
Bardzo ciekawy i obszerny przewodnik po polskich zamkach. Zebrano zdjęcia i opisy aż 150 obiektów. Przedstawione są plany, rekonstrukcje, legendy oraz mapy. Fotografie są całkiem ładne. Naprawdę warto kupić.


punktor "Zamki krzyżackie w Polsce", Mieczysław Haftka, Warszawa 1993, Wydawnictwo Consort i Muzeum w Malborku
Bardzo obszerna i wartościowa książka poświęcona dawnym zamkom na terenie państwa krzyżackiego. Dużo starych rycin, planów i szczegółowych faktów z dziejów poszczególnych warowni w średniowieczu. Wzorowe wydanie i stosunkowo niewysoka cena sprawia że powinien ją mieć każdy
punktor "Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach", Juliusz Marszałek, Warszawa 1993, Wydawnictwo Stanisław Kryciński
Znakomita książka omawiająca blisko 300 stanowisk archeologicznych, grodzisk, zamków, dworów obronnych na południu kraju. Niektóre obiekty nie są wymienione w żadnej innej literaturze. Informacje są bardzo aktualne, często zamieszczane są plany, czasem stare ryciny.
punktor "Sekrety Zamków i Pałaców Ziemi Staszowskiej", Jerzy Fijałkowski, Maciej Andrzej Zarębski, Staszów 1997, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne
Intersująca książeczka omawiająca kilka zamków i pałaców z okolicy Staszowa. Przedstawiona jest dokładna historia i wiele ciekawych opowieści z nimi związanych.
punktor "Zamki i pałace Śląska wg litografii XIX w.", Wydanwictwo Wacław Bagiński
Broszurka z dużymi kolorowymi litografiami zamków i pałaców z dolnego Śląska, opisy bardzo krótkie
punktor "Siedziby rycerskie w księstwie Głogowskim", Tomasz Andrzejewski, Krzysztof Motyl, Nowa Sól 2002, Muzeum Miejskie w Nowej Soli
Dogłębnie przedstawiono 6 obiektów oraz 2 rody do których one należały. Opisy są obszerne i ciekawe. Dodano kolorowe zdjęcia, dużo rycin i planów. Bardzo dobra pozycja.punktor "Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej", Michał Proksa, Przemyśl 1994
punktor Książka napisana z punktu widzenia archeologa. Zawiera bardzo wiele przydatnych informacji o zamkach w Polsce południowo-wschodniej.
punktor "Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej", Marian Kornecki, Kraków 1966, Woj. Kons. Zabytków
Bardzo dobra książka z opisami i ilustracjami zamków i dworów obronnych na ziemi krakowskiej. Dużo planów i starych rycin. Wadą są tylko krótkie opisy
punktor "Zamki i budownictwo obronne ziemi rzeszowskiej", Józef Frazik, Kraków 1972, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne
Do niedawna podstawowa pozycja o zamkach w płd-wsch. Polsce, zawiera opisy i zdjęcia (cz/b) mało znanych obiektów a także grodzisk.
punktor "Zamki Polski południowo-wschodniej", Michał Proksa, Marek Gosztyła, Przemyśl 1997
Najpełniejsze obecnie opracowanie o zamkach w woj. podkarpackim i częściowo świętokrzyskim. Oprócz opisów zamieszczono plany i zdjęcia opisywanych obiektów. Niektóre miejsca nie są omówione w żadnej innej książce!
punktor "Zamki śląskie", Bohdan Guerquin, Warszawa 1957, Wydawnictwo Budown. i Archit.
W tej książce B. Guerquin skupił się na zamkach obecnych województw: dolnośląskiego i opolskiego. Zawiera plany i stare ryciny opisywanych obiektów. Szkoda że opisy są czasem bardzo krótkie a pół książki zajmują duże cz/b fotografie. Część informacji jest już nieaktualnapunktor "Zamki, pałace i klasztory ziemi Przemyskiej", Michał Proksa, Przemyśl
Książka mająca spopularyzować zabytki ziemi przemyskiej, opisuje nawet nieistniejące zamki i dwory. Zawiera szczegółowe opisy, plany i zdjęcia (słabej jakości) opisywanych obiektów
punktor "Zamki i ich tajemnice", Tomasz Jurasz, Warszawa 1972, Iskry
Znakomita książka opisująca w interesujący sposób kilkadziesiąt największych zamków w Polsce
punktor "Księga legend i opowieści bieszczadzkich", Andrzej Potocki, Lesko 2001
Wspaniała książka wielkiego milośnika Bieszczadów. Jeden rozdział został poświęcony tutejszym zamkom. Przedstawione są legendy i podania ich dotyczące. <
punktor "Legendy zamków śląskich", Julian Janczak, Wrocław 1995
Blisko 30 bardzo interesujących legend i opowieści o zamkach śląskich
punktor "Zamki województwa kieleckiego", Janusz Kuczyński, Kraków 1969
To właściwie bardziej broszurka niż książka, omawia 25 zamków z dawnego województwa kieleckiego. Stare ryciny, plany i krótkie opisypunktor "Zamki i strażnice krzyżackie ziemi chełmińskiej", Włodzimierz Antkowiak, Toruń 2000, Graffiti BC
Niewielka ale bardzo dobra książka z opisami blisko 30 zamków krzyżackich. Szczegółowo omówiona historia, legendy, ciekawostki. Są plany i zdjęcia, a także kolorowa mapka
punktor "Zamki Dolnego Śląska", T. Mazurska, E.Rachwalski, J. Załęski, Wroclaw 1996, JOT
Przewodnik turystyczny złożony z dwóch części. Mimo niewielkich rozmiarów omawia dużą ilość zamków. Opisy może nie są zbyt obszerne, ale zawierają sporo ciekawych informacji, czasem są plany i stare ryciny.
punktor "Tajemnice zamki podziemia", J. Lamparska, Wroclaw 1999, Asia Press s.c.
Wspaniały obszerny przewodnik po śląskich zamkach i pałacach. Opisy dotyczące 50 obiektów skupiają się głównie na różnych tajemnicach, ciekawostkach i innych frapujących informacjach.
punktor "Księga legend i opowieści beskidzkich", Andrzej Potocki, Lesko 2003
Kontynuacja wyżej wymienionej książki tegoż autora, tym razem o Beskidach
punktor "Bastionowe zamki w Małopolsce", A. Gruszecki
Praca poświęcona fortyfikacjom bastionowym. Bardzo szczegółowo omawia ich zastosowanie w kilkunastu zamkach w dawnej Małopolsce.
punktor "Orle Gniazda", Jacek Borkowski, Katowice 1996, Videograf II.
Mały objętościowo ale z bardzo ładnymi zdjęciami przewodnik w 3 językach po najważniejszych zamkach Jury. Szkoda że ujęto ich tylko 12, a opisy są bardzo krótkie. Do opisu każdego zamku dodany jest jego plan.
Powót do strony startowej
Powrót do strony startowej(c) 2001-2024 bd - Kontakt - Polityka Prywatności
Wszelkie prawa do własnych zdjęć i tekstów zastrzeżone, nie mogą być one wykorzystywane bez mojej zgody. Nie udzielam pozwolenia na kopiowanie opisów.